intTypePromotion=3

Đề tài: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Nguyen Manh Quan Quan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
878
lượt xem
327
download

Đề tài: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề tài: chính sách tiền tệ ở việt nam hiện nay, thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp

  1. Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp Đề cương đề tài mã số: L0643 LỜI NÓI ĐẦU Gắn liền với công cuộc đổi mới & mở cửa của nước ta, có nhiều yêu cầu cần giảI quyết cùng lúc như: vừa ổn định vừa phát tri ển KT trong nước,vừa mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài,nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng ngày càng lớn dẫn đến sự xác lập quan hệ cung-cầu mới về tiền, trong khi đó vẫn ph ải tiếp t ục ổn đ ịnh KT Vĩ mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ,tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. Ngày nay, không còn ai có thể phủ nhận rằng: bằng việc điều ch ỉnh ti ền tệ cho phù hợp với nhu cầu của nền KT, là một trong những vấn đề thiết yếu mà tổ chức quản lý các hệ thống tiền tệ phải tuân thủ& chính sách ti ền t ệ phải theo đuổi. Xét về toàn cảnh, thị trường tai chính thế giới trong những năm qua thì bức tranh Thị trường tài chính khá là sáng sủa. Th ế giới đã chứng ki ến s ự h ồi phục nhanh chóng của các nền KT từ châu á đến châu âu &châu M ỹ sau cu ộc khủng hoảng tài chính châu á vào năm 1997. Bước vào thế kỉ 21, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng KT &công bằng XH, vì vậy việc lựa chọn giaỉ pháp nào để xây dựng &điêù hành chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn là 1 vấn đề khó khăn,phức tạp.    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com                       Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  2. Qua quá trình học tập &rèn luyện môn Lý thuy ết tài chính ti ền t ệ, đ ược sự hướng dẫn của các thầy cô giáo khoa Ngân hàng tài chính, em xin m ạnh dạn trình bày Đề án môn học lý thuyết tài chính ti ền t ệ v ới đ ề tài “ Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp”. Đề án này bao gồm các phần: Phần I: Lý luận chung về chính sách tiền tệ& các công cụ của CSTT Phần II: Thực trạng điều hành Chính sách tiền tệ ở Việt Nam. PhầnIII: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng CSTT    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com                       Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  3. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÁC CÔNG CỤ CỦA NÓ....................................................... 2 I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ......................................... 2 1. Khái niệm về CSTT&Vai trò của chính sách tiền tệ...........................2 2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ..........................................................3 3. Nội dung của chính sách tiền tệ.........................................................5 II. CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ................................................................................................... 6 1. Các công cụ trực tiếp......................................................................... 7 2. Các công cụ gián tiếp......................................................................... 8 3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới........................10 PHẦN II: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM................................................................................12 I. BỐI CẢNH CHUNG............................................................................. 12 II. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN....12 1. Giai đoạn 1986 - 1988.......................................................................13 2. Giai đoạn 1989 - 1991.......................................................................13 3. Giai đoạn 1992 - 1995.......................................................................13 4. Giai đọan 1996 - 2000.......................................................................14 III. CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN QUA.. 16 1. Một số thành tựu của CSTT trong thời gian qua...............................16 2. Những kết quả đạt được do việc xd & thực thi CSTT đúng hướng, phù hợp với diễn biến của nền kinh tế............................................ 17 IV. NHỮNG TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM& NGUYÊN NHÂN...................................... 19    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com                       Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  4. 1. Những tồn tại trong cơ chế lãi suất hiện hành.................................20 2. Tỷ lệ tín dụng trung, dài hạn tăng không tương xứng với tốc độ tăng nguồn huy động các loại vốn này..................................................... 21 3. Tái cấp vốn và kiểm soát lượng tiền cung ứng................................ 21 4. Những tồn tại trong quy chế dự trữ bắt buộc.................................. 22 5. Những tồn tại trong tổng nguồn vốn huy động và mức dư nợ cho vay nền kinh tế bị tăng chậm...................................................................22 PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ....................................................23 1. Chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp..23 2. Phát triển thị trường tiền tệ............................................................. 25 3. Cải cách hệ thống ngân hàng........................................................... 26 4. Các điều kiện khác............................................................................28 KẾT LUẬN........................................................................................................30 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................ 31    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com                       Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  5. Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ tài liệu toàn văn. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : http://thuvienluanvan.com  Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ:   Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) ­ 0979.170.170 (Mr. Huy) Điện thoại: 043.9911.302 Địa chỉ Email liên hệ:  Timluanvan@gmail.com  Thuvienluanvan@gmail.com  Luanvanviet@gmail.com  Choluanvan@gmail.com  Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://luanvanviet.com http://choluanvan.com    Hệ thống Website :                          Thông tin Liên hệ ­ Ban biên tập:   ● http://thuvienluanvan.com  Hotline trực tiếp: 093.658.3228 ­ 0979.170.170  ● http://timluanvan.com  Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com  Email: Timluanvan@gmail.com ­ Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com                       Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản