intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Chia sẻ: Vu Hằng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:10

971
lượt xem
173
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điểm của V.I.Lê nin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý: “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là cả con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

  1. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý I. Quan điểm của V.I.Lê nin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý: “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn- đó là cả con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan” NHE_Nhóm1_Bài 2
  2. Quan điểm của V.I.Lê nin về con đường nhận biện chứng của sự nhận thức chân lý ^^ Có 2 giai đoạn chính 1. Từ trực quan 2.Từ tư duy trừu sinh động đến tư tượng trở về thực duy trừu tượng tiễn NHE_Nhóm1_Bài 2
  3. Nhận thức cảm tính Là giai đoạn đầu của quá trình nhận thức. Đó là giai đoạn con người phản  ánh trực tiếp khách quan bằng các giác quan. Bao gồm: 1.Cảm giác 2.Tri giác 3.Biểu tượng là hình thức là sự liên kết là sự tái hiện sơ khai, đơn các cảm giác về h/ảnh sự giản nhất,là để đem lại vật khách sự phản ánh hình ảnh quan có bởi các thuộc tính tương đối 2 hình thức riêng lẻ của toàn vẹn về trên vật sự vật NHE_Nhóm1_Bài 2
  4. Nhận thức lý trí Là sự phản ánh gián  tiếp, trừu tượng và  khái quát những  được hình thành trên cơ sở liên thuộc tính đặc điểm  kết các phán đoán nhằm rút ra tri bản chất của sự vật.  thức mới về sự vật nó gồm 3 hình thức  cơ bản: Suy lý là sự liên kết các khái niệm với nhau để khẳng định hay phủ định Phán đoán là hình thức phản ánh những bản chất của sự vật Khái niệm NHE_Nhóm1_Bài 2
  5. Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính, lý tính và thực tiễn v Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn phản ánh hai trình độ khác nhau của quá trình nhận thức nhưng có mối quan hệ qua lại gắn bó với nhau v Nhận thức cảm tính cung cấp những tài liệu cho nhận thức lý tính và nhận thức lý tính định hướng cho nhận thức cảm tính NHE_Nhóm1_Bài 2
  6. Giai đoạn 2: từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn Nhận thức đòi hỏi phải xác định xem nhưng tri thức này có chân thực hay ko? Ø Để khẳng định được điều này thì nhận thức pahir quay trở lại thực tiễn để kiểm  tra trong thực tiễn  Mặt khác, mọi nhận thức đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và trở về phục vụ  Ø thực tiễn NHE_Nhóm1_Bài 2
  7. Chân lý và vai trò của chân lý đối với thực tiễn NHE_Nhóm1_Bài 2
  8. Tính tương đối và tuyệt đối của chân lý v Chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối không tồn tại tách rời nhau mà có sự thống nhất biện chứng với nhau. Chân lý tuyệt đối lại là tổng các chân lý tương đối. Trong mỗi chân lý tương đối bao giờ cũng chứa đựng những yếu tố tuyệt đối v Tính tương đối hay tuyệt đối phụ thuộc vào khả năng nhận thức của con người NHE_Nhóm1_Bài 2
  9. Vai trò của chân lý với thực tiễn v Chân lý là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự thành công và tính hiệu quả trong hoạt động thực tiễn Thành công Tri thức NHE_Nhóm1_Bài 2
  10. Vai trò của chân lý đối với thực tiễn v Chân lý và thực tiễn có mối quan hệ song trùng. Hoạt động nhận thức phải cần phải xuất phát từ thực tế để đạt được chân lý, vận dụng chân lý vào hoạt động thực tiễn….. => cần coi trọng tri thức khoa học và và vận dụng tích cực sáng tạo vào hoạt động kinh tế xã hội để đạt hiệu quả cao… đó là phát huy vai trò của chân lý trong thực tiễn NHE_Nhóm1_Bài 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2