intTypePromotion=1

Đề tài ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ODA

Chia sẻ: Nguyễn Đắc Dũng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:0

1
148
lượt xem
52
download

Đề tài ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ODA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Đánh giá dự án là quá trình xác định, phân tích một cách hệ thống và khách quan các kết quả, mức độ hiệu quả và các tác động, mối liên hệ của dự án trên cơ sở các mục tiêu của chúng”. Khẳng định lại tính cần thiết của dự án, đánh giá các mục tiêu, xác định tính khả thi, hiện thực của dự án. - Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của dự án. Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các văn kiện thủ tục liên quan đến dự án. - Đánh giá giữa kỳ là nhằm làm rõ thực trạng diễn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ODA

 1. Nhóm IV Lớp kinh tế đầu tư 51D 1. Đỗ Trung Hiếu 2. Lương Hoàng Huy 3. Hoàng Thị Huyền Trang 4. Nguyễn Thùy Trang 5. Nguyễn Kim Thoa 6. Nguyễn Minh Tú L/O/G/O
 2. Đề tài ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ODA
 3. Nội dung PHẦN I : Lý thuyết chung về đánh giá dự án. PHẦN II: Thực trạng việc đánh giá các dự án ODA ở Việt Nam. PHẦN III: Ví dụ minh họa.
 4. Phần I: Lý thuyết về đánh giá dự án Khái niệm, mục tiêu và phân loại Nội dung đánh giá dự án Các bước tiến hành đánh giá dự án. Phương pháp thu thập số liệu đánh giá DA Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá DA 4
 5. 1. Khái niệm, mục tiêu và phân loại Khái niệm v “Đánh giá dự án là quá trình xác định, phân  tích một cách hệ thống và khách quan các kết  quả, mức độ hiệu quả và các tác động, mối liên  hệ của dự án trên cơ sở các mục tiêu của  chúng”.
 6. 1. Khái niệm, mục tiêu và phân loại Mục tiêu v - Khẳng định lại tính cần thiết của dự án, đánh giá các mục tiêu, xác định tính khả thi, hiện thực của dự án. - Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của dự án. Xem xét tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các văn kiện thủ tục liên quan đến dự án. - Đánh giá giữa kỳ là nhằm làm rõ thực trạng diễn biến của dự án, những điểm mạnh, yếu những sai lệch mức độ rủi ro của dự án 6
 7. 1. Khái niệm, mục tiêu và phân loại Phân loại v ­ Căn cứ theo không gian có thể phân loại đánh  giá dự án thành 2 loại :  Đánh giá nội bộ ü  Đánh giá bên ngoài ü 7
 8. 1. Khái niệm, mục tiêu và phân loại Phân loại v ­ Căn cứ theo thời gian hay chu kỳ thực hiện dự  án:  Đánh giá giữa kỳ  ü Đánh giá kết thúc dự án ü  Đánh giá sau dự án  ü 8
 9. 2. Nội dung đánh giá dự án Theo NĐ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư số 113/2009 v NĐ-CP đánh giá DA bao gồm những nội dung sau:  Đánh giá ban đầu v Đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn ü lực của dự án, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt. Đánh giá những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so ü với thời điểm phê duyệt dự án; những vướng mắc phát sinh mới do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, ü phát sinh phù hợp với thực tế. 9
 10. 2. Nội dung đánh giá dự án Đánh giá giữa kỳ v Đánh giá sự phù hợp của kết quả thực hiện DA so với mục ü tiêu đầu tư. Đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời ü điểm đánh giá so với với kế hoạch thực hiện DA đã được phê duyệt. Đề xuất các giải pháp cần thiết kể cả việc điều chỉnh thiết ü kế, mục tiêu của DA( nếu cần). Các bài học rút ra từ lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý ü thực hiện DA. 10
 11. 2. Nội dung đánh giá dự án Đánh giá kết thúc v Đánh giá quá trình chuẩn bị đầu tư DA. ü Đánh giá quá trình thực hiện DA. ü Các bài học rút sau quá trình thực hiện DA và ü đề xuất các khuyến nghị cần thiết. 11
 12. 2. Nội dung đánh giá dự án Đánh giá tác động v Đánh giá thực trạng kinh tế kỹ thuật vận hành của ü DA. Đánh giá tác động KT-XH của DA. ü Đánh giá tác động môi trường sinh thái của DA. ü Đánh giá tính bền vững của DA. ü Các bài học thành công, thất bại của các khâu thiết ü kế- thực hiện- vận hành DA. 12
 13. 2. Nội dung đánh giá dự án Đánh giá đột xuất v Xác định tình trạng và bản chất những phát sinh ü ngoài dự kiến. Xác định các ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của ü những phát sinh đến việc thực hiện DA, khả năng hoàn thành các mục tiêu của DA. Kiến nghị các biện pháp can thiệp, cơ quan thực hiện ü và thời hạn hoàn thành. 13
 14. 3. Các bước tiến hành đánh giá dự án.   Bước 7 Sửa chữa viết báo cáo cuối cùng và Bước 6 nộp sản phẩm. Chuẩn bị báo cáo. Bước 5 Tiến hành đánh giá DA.  Bước 4 Lập kế hoạch và chuẩn bị công việc. Bước 3 Lựa chọn và ký hợp đồng với nhóm đánh giá DA. Bước 2 Chuẩn bị các điều khoản hợp đồng cho hoạt động đánh giá DA . Bước 1 Ra quyết định đánh giá DA. 14
 15. Bước 4 LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC L/O/G/O
 16.  lập kế hoạch và chuẩn bị công việc. Xây dựng khung logic và v đưa ra các tiêu chí đánh giá L/O/G/O
 17. Khung logic dùng đánh giá dự án. Nội dung Bộ tiêu chí Đo lường Đo lường cái Công cụ sử như thế nào dụng đánh giá gì 1. mục đích 2. kết quả 3. đầu ra 4. các hoạt động 5. đầu vào
 18. Lập kế hoạch và chuẩn bị công việc.  Tiêu chí đánh giá đối với các DA v ODA. HIỆU SUẤT HIỆU QUẢ TÍNH BỀN VỮNG Các tiêu chí đánh giá TÍNH PHÙ HỢP TÁC ĐỘNG 18
 19. 4. Phương pháp thu thập số liệu để đánh giá  DA Phương pháp định tính. v Nghiên cứu tình huống. ü Đánh giá nhanh. ü 19
 20. 4. Phương pháp thu thập số liệu để đánh giá  Phương pháp định lượng. DA v Điều tra mẫu. ü Tài liệu ghi chép của chuyên gia. ü Thu thập số liệu thứ sinh. ü 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2