intTypePromotion=3

Đề tài: FPT - tiên phong về công nghệ điện toán đám mây

Chia sẻ: Bui Duong Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
65
lượt xem
14
download

Đề tài: FPT - tiên phong về công nghệ điện toán đám mây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nội dung bài tiểu luận này, em xin tìm hiểu về công nghệ thông tin hiện đại mà thế giới đang hướng đến sự hoàn thiện là điện toán đám mây, mà FPT chính là nhà công nghệ hàng đầu của Việt Nam đã khẳng định vị thế tiên phong của mình trong xu thế này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: FPT - tiên phong về công nghệ điện toán đám mây

 1. Nhóm 9: Phí Thị Mai Bùi Dương Sơn Phạm Văn Hiếu Phạm Trọng Cung Phạm Thị Thu Thuỷ
 2. Mục Lục I Lời mở Đầu II. Nội dung. 1. Giới thiệu về công ty FPT 2. Công nghệ điện toán đám mây là gì 3. Hiệu của của điện toán đám mây Đối với FPT III. Kết bài
 3. Mở đầu  Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học-công nghệ đã trở thành hoạt động sôi nổi và rộng khắp trên ph ạm vi toàn cầu Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Trong nội dung bài tiểu luận này, em xin t ìm hiểu về công nghệ thông tin hiện đại mà thế giới đang hướng đến sự hoàn thiện là điện toán đám mây, mà FPT chính là nhà công nghệ hàng đầu của Việt Nam đã khẳng định vị thế tiên phong của mình trong xu thế này.
 4. II. Nội dung 1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần FPT
 5. 1.2 : Công ty FPT Tầm nhìn Chiến lược FPT mong muốn trở “Vì công dân điện tử” thành một tổ chức kiểu -hướng quan trọng nhất mới, giàu mạnh,sáng trong chiến lược phát tạo trong KHKT và CN… triển của Tập đoàn FPT. Công ty FPT Mục tiêu Lĩnh vực KD Xuất khẩu phần mền, Trở thành công ty Phân phối các sản hàng đầu trong phẩm CNTT và VT,cung lĩnh vực CNTTvà VT cấp dịch vụ VT, giáo dục…
 6. 1.3.doanh thu & lợi nhuận Kết quả kinh doanh năm Kết quả kinh doanh Q1/2012 2011 Năm 2011 là một năm đầy khó FPT công bố kết quả kinh khăn với nền kinh tế thế giới doanh Q1/2012 với doanh thu và Việt Nam nhưng FPT vẫn thuần là 8,937.4 tỷ đồng và lợi duy trì mức độ tăng trưởng tốt. nhuận ròng là 340,6 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng 26,4% và So với cùng kỳ năm ngoái thì lợi nhuận ròng tăng trưởng doanh thu thuần giảm 12,37% 33,7% so với năm 2010 và mức lợi nhuận ròng tăng 14,83%
 7. Có thể diễn giải một cách đơn giản : các nguồn điện toán khổng lồ (phần mềm, dịch vụ…) sẽ được đặt tại những máy chủ ảo (cloud) trên Internet thay vì trong các máy tính văn phòng, gia đình… (dưới đất) để mọi người kết nối và sử dụng bất cứ lúc nào họ cần.
 8. 2.1 Khái niệm  Điện toán đám mây (Cloud computing) là các phát triển dựa vào mạng Internet sử dụng các công nghệ máy tính. Đây là một kiểu điện toán trong đó những tài nguyên tính toán và lưu trữ được cung cấp như những dịch vụ trên mạng. Người dùng không cần biết hay có kinh nghiệm điều khiển và vận hành những công nghệ này
 9. 2.2 Mục đích của những đám mây Cơ sở hạ tầng 1 Các dịch vụ này được chia được truy xuất theo yêu cầu tại các đơn vị khác nhau tùy theo dịch vụ. 4 2 Dịch vụ có thể được truy xuất từ bất cứ nơi nào trên thế giới bởi 3 nhiều thiết bị. Các dịch vụ được mở rộng.
 10. 2.3 Những đặc điểm chính của điện toán đám mây 1 Tránh phí tổn cho khách hàng 2 Độc lập thiết bị và vị trí 3 Nhiều người sử dụng 4 Phân phối theo nhu cầu sử dụng 5 Quản lý được hiệu suất
 11. Những đặc điểm chính của điện toán đám mây 6 Tin cậy 7 Khả năng mở rộng 8 Cải thiện tài nguyên 9 Khả năng duy trì
 12. 2.4 Câu truc phân lớp cua mô ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ hinh Điên toan đam mây Lớp Khach hang ́ ̀ Client Lớp Ứng dung ̣ Application Lớp Nên tang ̀ ̉ Platform Lớp Cơ sở hạ tâng ̀ Infrastructure Text Lớp Server - Máy chủ Server
 13. 2.5 Cach thức hoat đông cua Điên ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ toan đam mây: Để hiêu cach thức hoat ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ đông cua “đam mây”, tưởng tượng răng “đam ̀ ́ mây” bao gôm 2 lớp: Lớp ̀ Back-end và lớp Front- end
 14. Cach thức hoat đông cua Điên toan ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ đam mây Lớp Front- • Khi người dung ̀ Lớp Back-end end là lớp ̣ truy câp cac dich ́ ̣ ̀ bao gôm cac câu ́ ́ người dung, ̀ vụ trực tuyên, họ́ trức phân cứng ̀ cho phep ́ sẽ phai sử dung ̉ ̣ và phân mêm để ̀ ̀ người dung ̀ thông qua giao cung câp giaó sử dung và ̣ diên từ lớp Front- ̣ diên cho lớp ̣ thực hiên ̣ end, và cac phân ́ ̀ Front-end và thông qua mêm sẽ được ̀ được người dung ̀ giao diêṇ chay trên lớp ̣ ́ ̣ tac đông thông người dung. ̀ Back-end năm ở ̀ qua giao diên đo. ̣ ́ ́ “đam mây”.
 15. Cach thức hoat đông cua Điên toan ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ đam mây Bởi vì cac may ́ ́ Tuy thuôc vao nhu ̣ ̀ ̣ điên toan đam ́ ́ ́ tinh trên “đam ́ câu, người dung ̀ ̀ mây, vân đề han ́ ̣ mây” được thiêt ́ có thể tăng thêm chế cua hệ điêu ̉ ̀ lâp để hoat đông ̣ ̣ ̣ tai nguyên mà cac ̀ ́ hanh khi sử ̀ ̀ cung nhau, do vây ̣ đam mây cân sử ́ ̀ dung cac ứng ̣ ́ cac ứng dung có ́ ̣ dung để đap ứng, ̣ ́ ̣ dung không con ̀ thể sử dung toan ̣ ̀ mà không cân ̀ bị rang buôc,̀ ̣ bộ sức manh cua ̣ ̉ ̉ phai nâng câp ́ như cach sử ́ cac may tinh để ́ ́ ́ thêm tai nguyên ̀ ̣ dung may tinh ́ ́ có thể đat được ̣ phân cứng như sử ̀ thông thường. ̣ ́ hiêu suât cao nhât ́ dung may tinh cá ̣ ́ ́ nhân.
 16. 3. Hiệu quả của công nghệ đám mây: cho phép người dùng Điện toán đám mây lưu trữ, chia sẻ file giúp FPT rút ngắn theo phương châm thời gian khoảng "mọi lúc, mọi nơi". 15% đưa dịch vụ ra thị trường. Dựa trên nền tảng đám mây, FPT sẽ cung cấp các FPT quan tâm đến dịch vụ điện tử đến người chất lượng dịch vụ dân, doanh nghiệp và khối chính phủ tại Việt Nam. giúp doanh nghiệp tự động hóa các dịch vụ mà họ cung Giúp giảm được khoảng cấp, điều đó sẽ giúp giảm 20% chi phí cho đầu tư được các sai sót, các lỗi kỹ CNTT. thuật do quy trình phổ thông gây ra.
 17. 3. Hiệu quả của công nghệ đám mây: mang lại nhiều cơ hội cho công ty như chuyển các sản phẩm thành trở thành 100 Nhà dịch vụ phần mềm) hoặc chuyển cung cấp Dịch vụ đổi các nền tảng (platform) sang toàn cầu "Cloud". phát triển điện toán đám Điện toán đám mây mây công cộng từ 833 triệu riêng ảo sẽ phát triển USD năm 2011 tới 11,4 tỷ từ 263 triệu USD USD năm 2020. năm 2011 tới 4,3 tỷ USD vào năm 2020 hai thị trường lớn nhất của FPT Software là Nhật Bản và Mỹ đều FPT Software đã hoàn tăng trưởng tốt với mức thành 100% kế hoạch tăng trưởng lần lượt là doanh thu và lợi nhuận. 33% và 67%,
 18. Đối thủ cạnh tranh Misa SME.NET _  Hiện nay Misa đang là đối thủ cạnh tranh lớn của FPT họ cũng đã đầu tư mạnh vào triển khai các ứng dụng dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Với sản phẩm SME.NET 2010, Misa trở thành đơn vị đầu tiên cung cấp phần mềm kế toán trực tuyến tại Việt.  Và các dịch vụ như là hóa đơn điện tử, ngân hàng trực tuyến đều được thực hiện tự động. Việc kê khai, nộp báo cáo thuế. Họ cũng đang thực hiện khá thành công  Các dịch vụ này. Trong tương lai misa cũng là 1 đối thủ cạnh tranh đáng gớm của FPT
 19. III. Kết bài.  “Điện toán đám mây” đang len lỏi vào đời sống công nghệ của tất cả mọi người với rất nhiều ứng dụng mới đầy tiềm năng mà điển hình nhất là Facebook app, Panda Cloud Antivirus... Đứng trước kỷ nguyên của “đám mây” sắp tới, bạn đã chuẩn bị cho mình được những gì?  Điện toán đám mây mang lại rất nhiều lợi ích cho thế đối với các t ổ chức và cơ quan chính phủ Việt Nam. Đối với những nơi mà năng lực công nghệ thông tin còn kém và chi phí đầu tư ban đầu có thể sẽ khiến cho việc ứng dụng công nghệ thông tin bị hạn chế thì những lợi ích mà điện toán đám mây mang lại là khá rõ ràng, không cần có cơ sở hạ tầng nội bộ và bộ máy nhân sự công kềnh, cơ chế thuê bao và dễ dàng thay đổi quy mô khi cần thiết.  "Với những tiện ích mà đám mây mang lại, Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiềm năng và điện toán đám mây có cơ hội phát triển rộng khắp trong thời gian tới. Việt Nam không phải là nước dẫn đầu về công nghệ nên chỉ có thể cảm nhận và bắt kịp những làn sóng mới của thế giới.Đó là 1 quyết đinh hoàn toàn đúng đắn.
 20. Cám ơn sự chú ý lắng nghe !

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản