intTypePromotion=1

Đề tài: Hoạch định chiến lược trong sản xuất

Chia sẻ: Duong Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
1.020
lượt xem
413
download

Đề tài: Hoạch định chiến lược trong sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định chiến lược trong sản xuất là gì? Hoạch định chiến lựơc trong sản xuất là quá trình đề ra hình thức phát triển và họat động của công ty áp dụng cụ thể trong khâu sản xuất.Việc hoạch định cho phép nhà quản trị tăng hay giảm mục tiêu bằng cách xác định giá trị tương lai của những biến nhất định có ảnh hưởng đến kết quả. Một số ứng dụng cụ thể: Lập kế hoạch sản, hỗn hợp thức ăn gia súc.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hoạch định chiến lược trong sản xuất

 1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG SẢN XUẤT
 2. Giới thiệu nhóm • Trịnh Thiên An • Lê Thành Phúc • Nguyễn Thu Thảo • Mạch Huệ Trinh • Trần Đoàn Bảo Quyên • Phạm Minh Quang • Nguyễn Đức Huy
 3. NỘI DUNG Hoạch định chiến lược trong sản xuất ? Kế hoạch sản xuất Kiểm tra mức dự trữ vật tư
 4. HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT Hoạch định sản xuất là gì Hoach đinh chiên lược trong san xuât là ̣ ̣ ́ ̉ ́ quá trinh đề ra hinh thức phat triên và ̀ ̀ ́ ̉ hoat đông cua công ty ap dung cụ thể ̣ ̉ ́ ̣ ̉ trong khâu san xuât ́
 5. HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT Vì sao phải hoạch định sản xuất
 6. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Quy hoạch tuyến tính
 7. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (tt) Lợi ích của Quy hoạch tuyến tính 1 2 3 Lập kế hoạch tốt hơn: Những quyết định tốt  Hiểu rõ các vấn đề hơn: Mở rộng khả năng phân  hơn: Rất đắc lực để phân  tích và nhờ vậy mở rộng  Cải thiện các quyết định  tích các bài toán phức  khả năng lập kế hoạch  của ban lãnh đạo bằng  tạp , nâng cao sự hiểu  của nhà quản trị cách nhanh chóng tìm  biết và nhận thức của  ra giải pháp tối ưu nhà quản trị về những  bài toán phức tạp
 8. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (tt) Hoạch định sản xuất không lặp lại ( mô hình PERT ) Kỹ thuật xét duyệt đánh giá chương trình (PERT) là một mô hình mạng làm giảm đến mức tối thiếu những mâu thuẫn , chậm trễ và gián đoạn trong một dự án bằng cách phối hợp các bộ phận khác nhau của toàn bộ công việc.
 9. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (tt) Đặc điểm của PERT
 10. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (tt) Những ứng dụng cụ thể của PERT Ứng dụng cụ thể Lập kế hoạch Kiểm tra tốt hơn tốt hơn Company Logo
 11. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (tt) Vì sao lập kế hoạch tốt hơn
 12. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (tt) Kiểm tra tốt hơn – Một ưu điểm chính PERT có thể có giá trị như một công cụ kiểm tra nội bộ cũng như bên ngoài, nó qui định thời gian biểu cho từng họat động
 13. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Bán  Nguyên  Vật tư  Thành  thành  vật liệu phụ phẩm phẩm
 14. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Theo nghĩa rộng, kiểm tra mức dự trữ vật tư là bảo đảm và duy trì những số lượng tối ưu và các chủng loại vật tư cần thiết theo kế hoạch chiến lược của tổ chức đó. Kiểm tra mức dự trữ vật tư là một yếu tố chiến lược.
 15. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Phương pháp EOQ Một hệ thống tồn kho có là một tập hợp các thủ thục xác định lượng hàng hoá tồn kho sẽ được bổ sung mỗi lần bao nhiêu, thời điểm nào, các máy móc thiết bị, nhân sự thực hiện các thủ tục một cách có hiệu quả.
 16. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Phương pháp EOQ Mỗi hệ thống tồn kho bao giờ cũng yêu cầu những phí tổn để vận hành nó. Phí tổn đó phụ thuộc vào: 1 Phương pháp kiểm soát hàng hoá tồn kho 2 Qui mô của việc phục vụ khách hàng 3 Số lượng hàng tồn kho bổ sung mỗi lần đặt
 17. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Phương pháp EOQ Hệ thống tồn kho hiệu quả sẽ làm giảm tối thiểu các khoản chi phí thông qua việc lựa chọn phương pháp kiểm soát tồn kho và tính toán hợp lý các thông số cơ bản của hệ thống tồn kho
 18. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Giới thiêu cac mô hinh tôn kho ̣ ́ ̀ ̀ Hệ thống lượng đặt hàng cố định thiết lập các đơn hàng với cùng số lượng cho một loại vật liệu khi vật liệu đó được đặt hàng Việc kiểm tra tồn kho đơn giản nhất là ứng dụng kiểu hệ thống hai ngăn. Trong kiểu hệ thống hai ngăn, từng loại vật liệu được giữ trong hai ngăn của nhà kho Quyết định chủ yếu của hệ thống lượng đặt hàng cố định là xác định số lượng hàng cần đặt cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu? và khi nào thì tiến hành đặt hàng lại? các nhà quản trị tác nghiệp phải quyết định số Khi lượng của một vật liệu để đặt hàng trong hệ thống đặt hàng cố định, không có công thức đơn giản nào áp dụng cho mọi tình huống.
 19. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Những yếu tố chi phí trong việc kiểm soát mức dự trữ vật tư: -Xác định chi phí mặt hàng để có được một mặt hàng cụ thể trong lượng dự trữ thực tế -Chi phí lưu kho, gồm tiền lãi của số tiền đã đầu tư vào dự trữ vật tư, chi phí về không gian kho, tiền thuê, tiền hao mòn vô hình và thuế, chi phí bảo hiểm trộm cắp, hỏa hoạn và xuống cấp.
 20. KẾ HOẠCH MỨC DỰ TRỮ VẬT TƯ Mô hình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản