Đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Huy Lập”

Chia sẻ: Cô Nàng Đẹp Trai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
420
lượt xem
197
download

Đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Huy Lập”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đã tạo nền móng vững chắc để đưa Việt Nam tiến tới một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đây là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta hội nhập với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Trước sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường và nền kinh tế mở cửa để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì các DNXD...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Huy Lập”

  1. BẢN THẢO BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Đơn vị thực tập: Doanh nghiệp tư nhân Huy Lập) Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm: - Nhật ký thực tập tốt nghiệp (1 quyển riêng nằm ngoài quyển báo cáo) - Nội dung bài báo cáo - Bảng danh mục viết tắt - Nhận xét của đơn vị thực tập - Bảng kiểm điểm cá nhân - Nhận xét của giáo viên hướng dẫn - Mục lục. LỜI MỞ ĐẦU Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đã tạo nền móng vững chắc để đưa Việt Nam tiến tới một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, đây là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta hội nhập với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Trước sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường và nền kinh tế mở cửa để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì các DNXD đã có sự biến chuyển, đổi mới phương thức SXKD, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân. Điều đó đã buộc các DN (đặc biệt là các DNXD) phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án SXKD tối ưu nhất để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa. Cơ chế hạch toán đòi hỏi các DN XDCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình XDCB hiện nay đang tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính một cách chính xác và sát xao. Điều này không cho phép các DN XDCB sử dụng lãng phí vốn đầu tư.
  2. Đối với một DN XDCB thì NVL-CCDC là yếu tố chính cấu thành nên sản phẩm mới. Chi phí NVL-CCDC chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí của công trình và số vốn của DN. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí NVL-CCDC cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành và lợi nhuận của DN. Vì vậy, quá trình thu mua, bảo quản dự trữ, hạch toán và sử dụng NVL- CCDC có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm chi phí SX, giảm giá thành và tăng lợi nhuận cho DN. Đứng trước yêu cầu đó thì kế toán có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hạch toán NVL-CCDC cho DN. Đây cũng là một vấn đề đáng được các DN quan tâm trong điều kiện hiện nay. Trong suốt thời gian thực tập tại DN tư nhân Huy Lập, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán NVL-CCDC trong việc quản lý chi phí của DN. Đồng thời, được sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo DN, đặc biệt là các cô chú trong phòng kế toán tại DN đã giúp đỡ em làm quen dần với các công việc của một kế toán viên tại DN. Em đã nhận thấy được tầm quan trọng của kế toán NVL-CCDC trong việc quản lý chi phí của DN giữ vai trò đặc biệt quan trọng vầ có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy, em đã đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu về đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Huy Lập” để làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Kết cấu đề tài của em gồm có 3 nội dung lớn như sau: Phần I: Các vấn đề chung về kế toán NVL-CCDC trong các doanh ngiệp xây dựng. Phần II: Thực tế công tác kế toán NVL-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập. Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NVL- CCDC tại DN tư nhân Huy Lập. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô LÝ THỊ HƯƠNG ( Kế toán trưởng) và anh NGUYỄN THANH HẢI cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán tại DN đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu, thu thập thông tin và làm các công việc thực tế của một kế toán tại DN. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức của em còn hạn chế nên em không thể tránh khỏi những khuyết điểm và thiếu sót trong việc trình bày về DN tư nhân Huy Lập được một cách đầy đủ. Vì thế, em rất mong được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của Thầy cô giáo và các bạn. Một lần nữa em xin chân thành
  3. cảm ơn phòng kế toán tại DN và Thầy giáo LÊ NGỌC TRUNG đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình một cách tốt nhất. PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của DN. 1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC. * Nguyên vật liệu * Công cụ dụng cụ 1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD. 2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC. 2.1. Phân loại. 2.1.1. Phân loại NVL. * Phân loại theo vai trò, tác dụng của NVL trong SXKD * Phân loại theo nguồn cung cấp và yêu cầu ghi chép kế toán 2.1.2. Phân loại CCDC. 2.2. Đánh giá NVL-CCDC. 2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế. * Giá NVL-CCDC thực tế nhập kho
  4. - NVL-CCDC mua ngoài - NVL-CCDC tự chế biến - NVL-CCDC thuê ngoài gia công chế biến - NVL-CCDC nhận vốn góp liên doanh, góp cổ phần - NVL-CCDC do ngân sách nhà nước biếu tặng, thưởng - NVL-CCDC thu mua từ phế liệu thu hồi * Giá thực tế NVL-CCDC xuất kho - Tính theo giá đích danh - Tính theo giá nhập trước, xuất trước (FIFO) - Tính theo giá nhập sau, xuất trước (LIFO) - Tính theo giá thực tế bình quân gia quyền 2.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán. 3. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC. 3.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC. 3.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC. 4. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ kế toán có liên quan. 4.1. Thủ tục nhập kho. 4.2. Thủ tục xuất kho. 4.3. Chứng từ kế toán có liên quan. 5. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC. 5.1. Phương pháp ghi thẻ song song. * Nguyên tắc hạch toán * Trình tự ghi chép * Ưu-nhược điểm và phạm vi sử dụng 5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. * Nguyên tắc hạch toán * Trình tự ghi chép * Ưu-nhược điểm và phạm vi sử dụng 5.3. phương pháp sổ số dư (mức dư). * Nguyên tắc hạch toán * Trình tự ghi chép * Ưu-nhược điểm và phạm vi sử dụng 6. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC. 6.1. tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 6.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan tới NVL-CCDC. 6.2.1. Kế toán tổng hợp tăng NVL-CCDC.
  5. 6.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho NVL-CCDC. PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY LẬP. 1. Đặc điểm chung của DN. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của DN. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của DN. * Chức năng, nhiệm vụ của DN. * Đặc điểm hoạt động SXKD của DN 1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức SX và tổ chức bộ máy kế toán tại DN. 1.3.1. Ngành nghề SXKD hiện nay. 1.3.2. Quy trình công nghệ SXSP. 1.3.3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức SX. 1.3.4. Tình hình lao động và sử dụng lao độngcủa DN. 1.3.5. Kết quả HĐKD kỳ trước của DN. 1.3.6. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của DN. 1.3.7. Tổ chức công tác kế toán tại DN. 2. Thực tế công tác kế toán NVL-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập. 2.1. Phân loại NVL-CCDC. 2.2. Kế toán chi tiết NVL-CCDC 2.2.1. Thủ tục nhập-xuất NVL-CCDC và các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan. * Các chứng từ kế toán có liên quan * Thủ tục nhập NVL-CCDC * Thủ tục xuất NVL-CCDC 2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC 2.2.3. Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn NVL-CCDC 2.2.4. Phương pháp tính giá NVL-CCDC xuất kho 3. Kế toán tổng hợp nhập-xuất NVL-CCDC 3.1. Tài khoản kế toán áp dụng 3.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 3.2.1. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC nhập kho
  6. 3.2.2 Kế toán tổng hợp NVL-CCDC xuất kho. PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY LẬP 1. Nhận xét chung về công tác kế toán NVL-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập 1.1. Ưu điểm 1.2. Hạn chế 2. Một số ý kiến đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL- CCDC tại DN tư nhân Huy Lập. LỜI KẾT Lai Châu, ngày...tháng...năm.... Sinh viên thực hiện ĐÀO THỊ MẾN (Lớp KTA-K1) BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT ......................................... .......................................... ......................................... .......................................... ......................................... .......................................... ......................................... .......................................... ......................................... .......................................... NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: ................................................................................. Chức vụ: ....................................................................................................... Địa Chỉ: ......................................................................................................... NHẬN XÉT
  7. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------***------------------ BẢNG KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Tên em là: ĐÀO THỊ MẾN Lớp: KTA-K1 Khoa: Kinh tế. Trường: Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội Đề tài thực tập: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp tư nhân Huy Lập”. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
  8. Họ tên giáo viên nhận xét: ........................................................................... Khoa: ........................................................................................................... Trường: ........................................................................................................ NHẬN XÉT ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ NGƯỜI NHẬN XÉT (ký tên, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC Nội dung Trang ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản