Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) phối với đực Duroc và Pidu nuôi tại Công ty TNHH lợn giống Dabaco

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

202
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh sản của các tổ hợp lai và hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn nái tại Công ty TNHH Lợn giống DABACO. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) phối với đực Duroc và Pidu nuôi tại Công ty TNHH lợn giống Dabaco

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> LƯU VĂN TRÁNG<br /> <br /> NĂNG SUẤT SINH SẢN<br /> <br /> CỦA LỢN NÁI LAI F1 (LANDRACE X YORKSHIRE),<br /> <br /> F1 (YORKSHIRE X LANDRACE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC<br /> VÀ PIDU NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH<br /> LỢN GIỐNG DABACO<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> Mã số:<br /> <br /> Chăn nuôi<br /> <br /> 60.62.01.05<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Vũ Bình<br /> <br /> TS. Nguyễn Hoàng Thịnh<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên<br /> cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo<br /> vệ lấy bất kỳ học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám<br /> ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng năm 2016<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lưu Văn Tráng<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Nhân dịp hoàn thành luận văn này, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sự giúp<br /> đỡ tận tình của GS.TS Đặng Vũ Bình và TS Nguyễn Hoàng Thịnh đã nhiệt tình hướng<br /> dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu, cũng như đánh giá<br /> phân tích kết quả và hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Di truyền – Giống vật<br /> nuôi, Khoa Chăn nuôi, các thầy cô Viện đào tạo Sau đại học, Học Viện Nông nghiệp<br /> Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, cán bộ công nhân viên<br /> Công ty TNHH Lợn giống DABACO trong quá trình triển khai thực hiện đề tài.<br /> <br /> Nhân dịp hoàn thành luận văn, tôi cũng xin được bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới<br /> nhà trường, các thầy cô, gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi<br /> trong suốt thời gian qua.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lưu Văn Tráng<br /> <br /> ii<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ..................................................................................................................... i<br /> Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii<br /> <br /> Mục lục ........................................................................................................................... iii<br /> Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v<br /> <br /> Danh mục bảng ................................................................................................................ vi<br /> Danh mục hình ................................................................................................................ vii<br /> <br /> Trích yếu luận văn ......................................................................................................... viii<br /> Thesis Abstract ................................................................................................................ ix<br /> <br /> Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1<br /> 1.1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 1<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 2<br /> <br /> 1.2.<br /> 1.4.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 2<br /> <br /> Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn......................................... 2<br /> <br /> Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 4<br /> 2.1.<br /> <br /> Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu .............................................................. 4<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Lai giống và ưu thế lai ........................................................................................ 6<br /> <br /> 2.1.1.<br /> 2.1.3.<br /> 2.1.4.<br /> 2.2.<br /> <br /> 2.2.1.<br /> 2.2.2.<br /> <br /> Tính trạng số lượng và các yếu tố ảnh hưởng .................................................... 4<br /> Các chỉ tiêu sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản<br /> của lợn nái......................................................................................................... 10<br /> <br /> Đặc điểm sinh lý và sinh trưởng của lợn con và các yếu tố ảnh hưởng<br /> tới khả năng sinh trưởng ................................................................................... 19<br /> <br /> Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước .......................................... 24<br /> <br /> Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................. 24<br /> Tình hình nghiên cứu ở trong nước .................................................................. 27<br /> <br /> Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................ 31<br /> 3.1.<br /> <br /> Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 31<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Vật liệu nghiên cứu ........................................................................................... 31<br /> <br /> 3.2.<br /> 3.4.<br /> 3.5.<br /> <br /> 3.5.1.<br /> 3.5.2.<br /> <br /> Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 31<br /> Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 32<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 32<br /> <br /> Theo dõi, thu thập dữ liệu ................................................................................. 32<br /> Theo dõi lợn nái sinh sản .................................................................................. 32<br /> <br /> iii<br /> <br /> 3.5.3.<br /> 3.5.4.<br /> <br /> Các chỉ tiêu theo dõi ......................................................................................... 36<br /> Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................ 38<br /> <br /> Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 39<br /> 4.1.<br /> 4.2.<br /> 4.3.<br /> <br /> 4.3.1.<br /> 4.3.2.<br /> 4.3.3.<br /> 4.3.4.<br /> 4.3.5.<br /> 4.3.6.<br /> 4.4.<br /> <br /> 4.4.1.<br /> 4.4.2.<br /> 4.4.3.<br /> <br /> Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái F1(LY) và F1(YL) ....................... 39<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của nái F1(YL) và<br /> F1(LY) .............................................................................................................. 45<br /> <br /> Năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng .................................................... 48<br /> <br /> Năng suất sinh sản theo loại nái ....................................................................... 48<br /> <br /> Năng suất sinh sản theo đực phối ..................................................................... 49<br /> Năng suất sinh sản theo tổ hợp lai .................................................................... 50<br /> <br /> Năng suất sinh sản qua các lứa đẻ .................................................................... 53<br /> <br /> Năng suất sinh sản qua các năm ....................................................................... 56<br /> Năng suất sinh sản qua hai vụ Đông – Xuân và Hè – Thu ............................... 58<br /> Đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi lợn nái sinh sản ............................................... 59<br /> Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ............................................................................. 59<br /> <br /> Hạch toán thu chi .............................................................................................. 62<br /> Lợi nhuận chăn nuôi lợn nái ............................................................................. 65<br /> <br /> Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 68<br /> 5.1.<br /> 5.2.<br /> <br /> Kết luận............................................................................................................. 68<br /> <br /> Kiến nghị .......................................................................................................... 69<br /> <br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 70<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2