Đề tài: PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TM VÀ CỔ PHẦN HẠ LONG

Chia sẻ: Ha Van Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
828
lượt xem
249
download

Đề tài: PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TM VÀ CỔ PHẦN HẠ LONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi, tiếp tục định hướng theo cơ chế thi trường dưới sự điều tiết của nhà nước. Quản lý kinh tế nói chung và quản lí daonh nghiệp nói riêng trong nền kinh tế thị trường với sự điều tiết của quy luật khách quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TM VÀ CỔ PHẦN HẠ LONG

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DU LỊCH HẠ LONG Sinh viên thực hiện :Phạm Thị Huệ Lớp :K2C Niên khóa :2009-1011 GV hướngdẫn :Lê Bích Vân Hải Phòng,tháng 5-2011.
  2. MỤC LỤC Lời mở đầu............................................................................................... Chương I: Lý luận chung về phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty............................................................................................ 1.1 Khái niệm,phân loại và ý nghĩa.................................................................................... 1.2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ..................................................... 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long.......................................................................................... 1.4 Biện pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh ........................................ Chương II: Vài nét khái quát về công ty du lịch Hạ Long và thực trạng hoạt đông kinh doanh.................................................................................................... 2.1.1Giới thiệu chung về công ty........................................................................... 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng.................................................. 2.1.3 Sơ đồ tổ chức................................................................................................ 2.1.4 Một sồ chỉ tiêu kinh tế cơ bản của công ty.................................................. 2.2 Vị trí của doanh nghiệp trên thị trường và những kết quả đạt được............. 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty ................................................ Chương III:Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tại công ty........ 3.1 Phương hướng phát triển của công ty............................................................. 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long............................................................................. Kết luận:.................................................................................................................
  3. LêI më §ÇU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có nhiều biến đổi, tiếp tục định hướng theo cơ chế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước. Quản lý kinh tế nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng trong nền kinh t ế th ị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan như: Quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả... đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tư và tiền vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh, làm cơ s ở đ ề ra các ch ủ tr ương, chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đạt được những mục đích trên mỗi doanh nghiệp có tồn tại và phát triển bền vững hay không đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải đưa ra những chiến lược kinh doanh, phải có những phân tích chính xác về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao.Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty thì việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty là một việc cần thiết và thiết thực,từ việc phân tích đó ta có thể thấy được những ưu khuyết điểm và những mặt chưa đạt trong quá trình sản xuất kinh doanh tại công ty.Từ đó ta có thể năng cao đươc hiệu quả kinh doanh của công ty một cách có hiệu quả nhất. Chính vì vậy.việc phân tích báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh là một công việc làm thường xuyên và không thể thiếu trong quản lý tài chinh doanh nghiệp,nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài của mỗi doanh nghiệp.Do vậy sau một thời gian thực tập nghiên cứu tại Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Hạ Long – là một đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành có kinh nghiệm và có khả năng hoạt đông tương đối tốt .Để tổ chức thành công một tour du lịch cần hội tụ rất nhiều yếu tồ như: maketing,thiết kế tour ,hướng dẫn.Tuy nhiên theo tôi để thu hút được khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp mình trước hết ta
  4. phải cho họ thấy được những chương trình hấp dẫn,mới mẻ với đội ngũ hướng dẫn chuyên nghiệp ,nhiệt tình .Đó chính là khả năng trình độ hướng dẫn viên du lịch.Và đây cũng chính là một trong nhũng mảng còn yếu của công ty.Chính vì vậy nên em đã chon chuyên đề:“ Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Biện pháp nâng cao hiệu qủa kinh tế tại công ty. ” làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp của mình. 2.Bố cục đề tài : Nội dung báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp của em ngoài lời mở đầu,kết luận,mục lục,tài liệu tham khảo gồm có 3 chương: Chương I:Lý luận chung về phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tai công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. Chương II:Vài nét khái quát về công ty du lịch Hạ Long và thực trạng hoạt động. Chương III:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tại công ty .
  5. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH. 1.1 Khái niệm,đối tượng,nhiệm vụ và ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 1.1.1Khái niệm về phân tích hiệu quả kinh doanh: 1.1.2.Đối tượng ,nhiệm vụ và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.3.Y nghĩa 1.2 Nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh . 1.2.1.Các nhân tố chủ quan. 1.2.2.Các nhân tố khách quan. 1.3 Các phương pháp sử dụng trong phân tích 1.3.1.Phương pháp so sánh. 1.3.2.Phương pháp thay thế liên hoàn. 1.3.3.Phương pháp chênh lệch. 1.3.4.Phương pháp thực nghiệm. 1.3.5 Phương pháp cân đối kinh tế,thu thập và xử lý số liệu. 1.4.Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh.
  6. 1.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hoa phí 1.4.2.Nhóm chỉ tiêu phản ánh suất sinh lời. 1.5 Biện pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp. 1.5.1. Biện pháp tăng kết quả đầu ra 1.5.2. Biện pháp xử dụng các yếu tố đầu vào CHƯƠNG 2: VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH HẠ LONG VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG . 2.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long.
  7. 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. 2.1.4 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản tại công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long giai đoạn 2008-2010. 2.2 Vị trí của doanh nghiệp trên thị trường và những kết quả đạt được. - Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. - Một số ưu điểm mà công ty có được: - Mặt hạn chế của công ty:
  8. CHƯƠNG 32: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HẠ LONG. 3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của công tycổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. - Giai đoạn… 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hạ Long. 3.2.1 Biện pháp gia tăng kết quả đầu ra 3.2.1.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 3.2.1.2 Ap dụng chính sách linh hoạt. KẾT LUẬN.
  9. TÀI LIỆU THAM KHẢO TÊN TÁC GIẢ TÊN TÀI LIỆU STT NĂM Nguyễn Văn Công,Nguyễn Phúc 1 Phân tích kinh doanh 2009 Lê Thu Hà,Lê Hoàng Việt 2 PT báo cáo tài chính DN 2009 Báo cáo kết quả kinh doanh 3 Báo cáo tài chính 2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản