Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012

Chia sẻ: Trần Nguyễn Trúc Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
144
lượt xem
30
download

Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012" nhằm hiểu rõ hơn về hiệu quản kinh tế đem lại từ mô hình, qua đó đề xuất các giải pháp để mở rộng mô hình, cải thiện đời sống của nông hộ trồng nhãn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012

 1. ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG NHÃN EDOR TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012 Giảng viên hướng dẫn: Nhóm học viên thực hiện: PGS. TS. VÕ THỊ THANH LỘC 1. Trần Nguyễn Trúc Giang 2. Nguyễn Bách Khoa 3. Nguyễn Thị Trúc Dung 4. Lê Trường Giang Lớp Cao học PTNT K20 Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL
 2. “Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012” Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL
 3. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Mục tiêu chung Để hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh tế đem lại từ mô hình, qua đó đề xuất các giải pháp để mở rộng mô hình, cải thiện đời sống của nông hộ Mụ tiêu Mục c tiêu trồng nhãn. Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình Đề xuất các giải pháp để nhân rộng mô hình
 4. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Đánh giá thựcctrạng ccủaviệcctrồng nhãn Edor ttạittnh Đánh giá thự trạng ủa việ trồng nhãn Edor ại ỉỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp. NỘI DUNG Phân tích hiệu quả kinh ttếccủamô hình trồng nhãn Phân tích hiệu quả kinh ế ủa mô hình trồng nhãn NGHIÊN Edor Edor CỨU Đề xuấttcác giải ipháp để nhân rrộngmô hình Đề xuấ các giả pháp để nhân ộng mô hình
 5. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp tiếp cận:  Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích SWOT  Phương pháp phân tích các chỉ tiêu tài chính và sự tham gia c ủa nông hộ
 6. Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu - Tổng diện tích trồng nhãn Edor: 202,3 ha + CT: 112,7 ha (55,7%) + TPCL: 45,1 ha (22,3%) - Diện tích trồng nhãn Edor: + An Thới: 100 ha (72 hộ) + Tân Thuận Đông: 30 ha (44 hộ)
 7. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp Số liệu sơ cấp  Các thông tin, số  Phỏng vấn trực tiếp liệu tại các cơ quan 80 nông hộ trồng nhãn cấp tỉnh, huyện và xã Edor tại 2 xã. (Sở Nông nghiệp và  Phương pháp chọn Phát triển nông thôn, mẫu: Chọn mẫu xác Viện cây ăn quả miền suất theo phương pháp Nam...) chọn mẫu phi ngẫu  Các kết quả nghiên nhiên theo kiểu thuận cứu, các báo cáo khoa tiện. học, tạp chí, báo và internet
 8. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Bảng 1: Địa bàn và số mẫu phỏng vấn Số TT Địa bàn nghiên Số quan sát Phương pháp chọn quan sát cứ u mẫu mẫu Xã An Nhơn, Quan sát mẫu được chọn theo huyện Châu phương pháp phi ngẫu nhiên theo 1 Thành, tỉnh Đồng 50/72 hộ kiểu thuận tiện. Nội dung phỏng Tháp vấn sẽ được thiết kế sẵn trên bảng câu hỏi. Xã Tân Thuận Quan sát mẫu được chọn theo Đông, tp Cao phương pháp phi ngẫu nhiên theo Lãnh, tỉnh Đồng kiểu thuận tiện. Nội dung phỏng 2 Tháp 30/44 hộ vấn sẽ được thiết kế sẵn trên bảng câu hỏi.
 9. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Phương pháp phân tích số liệu Mục tiêu 1 Mục tiêu 3 Mục tiêu 2 Dùng phương pháp phân Sử dụng phương pháp tích các chỉ tiêu kinh tế,  Sử dụng phương pháp thống kê mô tả đánh giá, phương pháp phân tích các qui nạp và diễn giải từ các đồng thời dùng phương tỷ số tài chính, thiết lập kết quả đánh giá, phân tích pháp phân tích SWOT để bảng và đồ thị để đánh giá được của mục tiêu 1 và xác định những điểm mạnh, được hiệu quả kinh tế của mục tiêu 2 điểm yếu, cơ hội và thách mô hình trồng nhãn Edor. thức của mô hình trồng nhãn Edor.
 10. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài không phân tích tất cả các chỉ tiêu kinh tế mà chỉ tập trung vào việc phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Không đi sâu vào phân tích từng nông hộ cụ thể mà đi vào phân tích dựa trên tổng thể các nông hộ GIỚI HẠN PHẠM Giới hạn không gian nghiên cứu VI Điều tra trên địa bàn 2 xã Tân Thuận Đông - thành phố Cao NGHIÊN Lãnh và xã An Nhơn – huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. CỨU Giới hạn thời gian nghiên cứu Đề tài dự kiến sẽ thực hiện trong 7 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2013 đến tháng 02/2014
 11. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Bảng 2: Các hoạt động trong kế hoạch thực hiện đề tài Tháng TT Các hoạt động 8 9 10 11 12 01 02 1 Lược khảo tài liệu Viết và báo cáo đề cương nghiên 2 cứu 3 Chuẩn bị, thu thập số liệu thứ cấp Chuẩn bị thực hiện phiếu câu hỏi 4 và thu thập số liệu sơ cấp 5 Nhập và phân tích số liệu 6 Tổng hợp số liệu viết báo cáo 7 Hiệu chỉnh, hoàn chỉnh báo cáo
 12. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Qua kết quả nghiên cứu sẽ có được báo cáo thực trạng trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp, đồng thời xác định được hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor từ đó có cơ sở để đề xuất giải pháp, khuyến cáo các nông hộ trồng nhãn trong địa bàn tỉnh mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nhằm giảm thiểu được hậu quả do bệnh chổi rồng gây ra và nâng cao lợi nhuận cho nông hộ trồng nhãn KẾT QUẢ MONG ĐỢI
 13. Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tại tỉnh Đồng Tháp năm 2012 Giúp cho các người nông dân: hiệu quả kinh tế của mô hình, chủ động chuyển đổi cơ ĐỐI TƯỢNG cấu giống cây trồng THỤ HƯỞNG Giúp cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng: định hướng và lập kế hoạch phát triển mô hình trồng nhãn Edor Giúp cho các nhà nghiên cứu có số liệu thứ cấp về hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan Giúp giảng viên, sinh viên tham khảo trong việc giảng dạy và học tập
 14. Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản