intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề tài: “ Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào dạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
260
lượt xem
92
download

Đề tài: “ Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào dạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại ngày nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, muốn chiếm lĩnh tri thức đòi hỏi con người phải tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. Trước tình hình đó đã đặt ra cho nền giáo dục nước ta phải có những đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, vươn tới ngang tầm với sự phát triển chung trên thế giới và trong khu vực. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học là yếu tố quan trọng, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “ Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào dạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT "

 1. Luận văn Đề tài: “ Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào dạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT "
 2. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .................................................................................................. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................... 5 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ...................................................................... 7 3. Giả thuyết khoa học................................................................................. 7 4. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài ..................................................................... 8 5. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu ........................................................... 8 6. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 8 PHẦN NỘI DUNG Chương I: C ơ sở lí luận của việc vận dụng kĩ thuật WebQuest vào dạy học vật lý 1.1. G iới thiệu về WebQuest ....................................................................... 9 1.1.1. Khái niệm WebQuest ....................................................................... 9 1.1.2. Lịch sử của WebQuest ..................................................................... 11 1.1.3. Cấu trúc của một WebQuest ............................................................ 11 1.1.3.1. Giới thiệu (Introduction) .......................................................... 11 1.1.3.2. Nhiệm vụ (Task) ...................................................................... 12 1.1.3.3. Tiến trình (Process) .................................................................. 15 1.1.3.4. Đánh giá (Evaluation) ................................ .............................. 16 1.1.3.5. Kết luận (Conclusion) ................................ .............................. 16 1.2. Ứng dụng của WebQuest..................................................................... 18 1.2.1. Các dạng WebQuest ................................ ........................................ 18 1.2.2. Mục đích sử dụng WebQuest ........................................................... 18 1.2.3. Lợi ích sử dụng WebQuest ................................ .............................. 18 1
 3. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT 1.3. Thiết kế WebQuest............................................................................... 19 1.3.1. Chọn và giới thiệu chủ đề ................................................................ 19 1.3.2. Tìm nguồn tài liệu học tập ............................................................... 20 1.3.3. Xác định mục đích ........................................................................... 20 1.3.4. Xác định nhiệm vụ ........................................................................... 20 1.3.5. Thiết kế tiến trình ............................................................................ 21 1.3.6. Trình bày trang web ......................................................................... 21 1.3.7. Thực hiện WebQuest ....................................................................... 21 1.3.8. Đánh giá, sửa chữa ................................................................ .......... 22 1.4. Kết luận chương I ............................................................................... 22 Chương II: Thiết kế và sử dụng WebQuest vào dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT 2.1. Đặc điểm của chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT ........................................................................................................... 23 2.1.1. Khái niệm quán tính......................................................................... 24 2.1.2. Các định luật về chuyển động .......................................................... 25 Định luật I Newton ............................................................... 25 2.1.2.1. Định luật II Newton ............................................................. 27 2.1.2.2. Định luật III Newton ............................................................ 28 2.1.2.3. 2.1.3. Khái niệm lực và khối lượng ............................................................ 29 Khái niệm lực ....................................................................... 29 2.1.3.1. Khối lượng ........................................................................... 30 2.1.3.2. 2.1.4. Các lực cơ học ................................................................................. 31 2.1.4.1. Lực hấp dẫn ............................................................................. 31 2.1.4.2. Lực đàn hồi .............................................................................. 33 2.1.4.3. Lực ma sát ............................................................................... 34 2
 4. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT 2.1.5. Bài tập động lực học ................................ ........................................ 35 2.1.6. Thí nghiệm động lực học ................................................................. 36 2.2. Thiết kế WebQuest chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT .................................................................................................... 36 2.2.1. Các bước thiết kế WebQuest ............................................................ 36 2.2.1.1. Xác định cấu trúc bài giảng ...................................................... 36 2.2.1.2. Khởi động chương trình Notepad ............................................. 37 2.2.1.3. Nhập nội dung bài giảng .......................................................... 37 2.2.1.4. Chèn hình ảnh, đồ họa, âm thanh, các đoạn phim thí nghiệm ... 38 2.2.1.5. Xây dựng các hoạt động nhận thức cho học sinh...................... 40 2.2.1.6. Khả năng liên kết ..................................................................... 40 2.2.1.7. Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh................................. 41 2.2.1.8. Hoàn thiện bài giảng ................................................................ 41 2.2.1.9. Kiể m tra lại WebQuest ............................................................. 42 2.2.2. Thiết kế một số WebQuest ............................................................... 42 2.2.2.1. WebQuest bài 17: LỰC HẤP DẪN ......................................... 42 2.2.2.2. WebQuest bài 19: LỰC ĐÀN HỒI ................................ .......... 49 2.3. Sử dụng WebQuest trong việc dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT ................................................................. 55 2.3.1. Giáo án bài 17: LỰC HẤP DẪN ..................................................... 56 2.3.2. Giáo án bài 19: LỰC ĐÀN HỒI ...................................................... 63 2.4. Kết luận chương II .............................................................................. 71 Chương III: Thực nghiệm sư phạm 3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ..................................... 73 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm ................................................. 73 3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ................................................ 73 3
 5. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT 3.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm sư phạm .................................... 74 3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm ................................................ 74 3.2.2. Nội dung của thực nghiệm sư phạm ................................................. 74 3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ................................................... 74 3.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm .................................................................... 74 3.3.2. Quan sát giờ học .............................................................................. 75 3.3.3. Các bài kiểm tra ............................................................................... 75 3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm ............................................................ 76 3.4.1. Nhận xét tiến trình dạy học ................................ .............................. 76 3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm ......................................................... 76 3.4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê ......................................................... 79 3.5. Kết luận chương III ............................................................................ 80 PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................................... 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................ .......... 83 PHỤ LỤC 4
 6. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, khi mà quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, muốn chiếm lĩnh tri thức đòi hỏi con người phải tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. Trước tình hình đó đã đặt ra cho nền giáo dục nước ta phải có những đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, vươn tới ngang tầm với sự phát triển chung trên thế giới và trong khu vực. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học là yếu tố quan trọng, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu trên. Phát triển giáo dục là chìa khóa, là đòn bẩy để tạo nên sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước trong thời gian sắp tới và lâu dài về sau. Quan đ iểm này đã đ ược thể hiện rõ trong Nghị q uyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII): “Thực sự coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu”[11]. Trong những năm qua, giáo dục nước ta đã có nhiều đổi mới về nội dung cũng như phương pháp dạy học và đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng c ường vai trò chủ thể của học sinh. Phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức, trong đó việc giúp các em có khả năng tự chiếm lĩnh tri thức là một trong những phương pháp cần thiết [12]. Vì dù giáo viên truyền đạt kiến thức có nhiều đến đâu cũng không thể hết được kho tàng kiến thức đồ sộ của nhân loại. Thực tế hiện nay, phương pháp này đã được áp dụng một phần nào đó trong dạy học. Tuy nhiên việc hướng dẫn đó chỉ mang tính lý thuyết và khả năng vận dụng của học sinh chưa cao đặc biệt là trong việc vận dụng Internet trong quá trình tự học của học sinh. 5
 7. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Phương pháp tự học (tự nghiên cứu) là phương pháp, trong đó học sinh tự làm việc cá nhân với tư liệu, tài liệu tham khảo để thu nhận các thông tin cần thiết. Các tài liệu học tập này có thể do giáo viên cung cấp, chỉ dẫn, trong nhiều trường hợp cần thiết kèm theo các yêu cầu làm việc cụ thể. - Ưu điểm của tự học là + Học sinh là chủ thể nhận thức, kiến thức lĩnh hội được trở nên chắc chắn + Rèn luyện được k ĩ năng làm việc với sách, tài liệu, kĩ năng tự đọc, kĩ năng nghiên cứu + Hình thành các thói quen đọc sách, các phẩm chất đặc biệt như tính độc lập, tính chủ động, tính khoa học, tính phê phán, tính ham hiểu biết... + Học sinh có điều kiện mở rộng kiến thức ngoài chương trình, không chỉ giới hạn bởi giáo trình hay bài giảng của giáo viên... - Nhược điểm của tự học là + Cần phải có quỹ thời gian rộng + Tốc độ dạy học chậm + Học sinh khi phải làm việc với các tài liệu mới, khó, phức tạp, hoặc không có tính sư phạm dễ nản, buông xuôi + Khó áp dụng đối với học sinh chưa được rèn luyện nhiều kĩ năng làm việc với sách hay kĩ năng tự học + Để phương pháp này có hiệu quả cần phải có tài liệu đầy đủ, rõ ràng và có sự hướng dẫn của giáo viên lưu ý học sinh vào các nội dung trọng điểm, cơ bản của tài liệu.[10] Do đó, việc nghiên c ứu đưa ra một giải pháp khắc phục và nhằm giúp các em có thể vận dụng việc tự học ở trên mạng Internet là rất thiết thực nhằm đổi mới phương pháp dạy học từng môn học theo đúng yêu cầu đặt ra. 6
 8. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Trong chương trình vật lý phổ thông, có một số kiến thức, khái niệm, hiện tượng khá trừu tượng học sinh gặp nhiều khó khăn khi phải tìm hiểu bản chất của hiện tượng đó. Việc dạy học nội dung các lực cơ học gặp phải nhiều khó khăn do học sinh khó có thể hình dung hiện tượng. Tuy nhiên, với những ưu thế về khả năng đồ họa, mô phỏng mà các phương tiện dạy học hiện đại đem lại sẽ hỗ trợ và khắc phục những khó khăn trên. Qua các bài giảng dưới dạng Web, giáo viên có thể phát huy tác dụng tất cả các giác quan của học sinh trong quá trình truyền thụ kiến thức, làm cho học sinh nhận biết được các quan hệ giữa các hiện tượng, tái hiện những khái niệm, quy luật... làm cơ sở cho việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất và đời sống. Các website phục vụ cho công tác giáo dục xuất hiện ngày càng nhiều. Vì vậy, theo dự đoán của các chuyên gia công nghệ thông tin Việt Nam, trong một vài năm tới, bất kì tổ chức nào, đoàn thể nào không có Website hoặc các hình thức đ ưa thông tin đến rộng rãi công chúng bằng các phương tiện ICT (Information and Communication Technology), thì tổ chức, đoàn thể đó sẽ trở nên lạc hậu. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài: “Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào dạy chương “ Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT”. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ thuật WebQuest - Trình bày được ứng d ụng của kỹ thuật WebQuest trong dạy học Vật lý - Vận dụng trong dạy chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT 3. Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế và sử dụng được WebQuest trong dạy học chương “Động lực học chất điểm” thì sẽ phát huy được tính tích cực, độc lập và chủ động trong hoạt động nhận thức của học sinh, từ đó sẽ nâng cao chất lượng của quá trình dạy học chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 nâng cao THPT. 7
 9. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT 4. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Để đạt được những yêu cầu trên, đề tài cần thực hiện những nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận của kỹ thuật WebQuest và việc ứng dụng WebQuest trong dạy học vật lý. - Thiết kế WebQuest để dạy chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao. - Sử dụng WebQuest để dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT. - Thực nghiệm sư phạm. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâ ng cao THPT với sự hỗ trợ của WebQuest. - Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng của WebQuest trong dạy học chương “ Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT. 6. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên c ứu lý thuyết + Nghiên cứu các tài liệu về tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. + Nghiên cứu SGK và các tài liệu về phương pháp giảng dạy vật lý cần cho việc xây dựng tiến trình dạy học. + Tham khảo các tài liệu về ngôn ngữ và các công c ụ đơn giản hỗ trợ cho việc thiết kế WebQuest. - Phương pháp nghiên c ứu thực tiễn. Sử dụng các ngôn ngữ và công c ụ hỗ trợ đ ơn giản để thiết kế WebQuest dạy học vật lý được cụ thể hóa trong dạy học phần từ trường. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm + Tiế n hành thực nghiệm đối chứng ở trường phổ thông để đánh giá hiệu quả của tiến trình dạy học và các giải pháp sư phạm đã đề ra. + Ứng dụng toán học thống kê để xử lý số liệu và trình bày kết quả thực nghiệm sư phạm. 8
 10. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT PHẦN NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG KĨ THUẬT WEBQUEST VÀO DẠY HỌC VẬT LÝ 1.1. Giới thiệu về WebQuest Cùng với việc ra đời và phổ biến của internet, ngày nay việc thu thập và xử lý thông tin trên mạng là một kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và học tập cũng như trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet trong dạy học ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, việc học sinh truy cập thông tin một cách tự do trên mạng internet trong dạy học có những nhược điểm chủ yếu là: - Việc tìm kiếm thường kéo dài vì lượng thông tin trên mạng lớn, dễ bị chệch hướng khỏi bản thân đề tài - Nhiều tài liệu được tìm ra với nội dung chuyên môn không chính xác, có thể dẫn đến “nhiễu thông tin” - Chi phí quá lớn cho việc đánh giá và xử lý thông tin trong dạy học - Việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin trên mạng có thể chỉ mang tính thụ động mà thiếu sự đánh giá, phê phán của người học. Để khắc phục những nhược điểm trên người ta đã phát triển phương pháp WebQuest. 1.1.1. Khái niệm WebQuest Ngày nay WebQuest được sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong giáo dục phổ thông cũng như đại học. Có rất nhiều định nghĩa về WebQuest tuy nhiên giới hạn lại có thể hiểu WebQuest là một trang Web trợ giúp học tập, trong đó các nội dung học tập được đưa ra dưới dạng câu hỏi đồng thời cung cấp nguồn tài liệu tham khảo (chủ yếu từ internet) để học sinh có thể sử dụng trả lời các câu hỏi đó. 9
 11. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Theo nghĩa hẹp, WebQuest được hiểu như một phương pháp dạy học (WebQuest - Method); theo nghĩa rộng, WebQuest được hiểu như một mô hình, một quan điểm về dạy học có sử dụng mạng internet. WebQuest c ũng là bản thân đơn vị nội dung dạy học được xây dựng để sử dụng phương pháp này, và là trang WebQuest được đưa lên mạng. Khi gọi WebQuest là một phương pháp dạy học, cần hiểu đó là một phương pháp phức hợp, trong đó có thể sử dụng những phương pháp c ụ thể khác nhau. Với tư cách là một phương pháp dạy học, có thể định nghĩa WebQuest như sau: WebQuest là một phương pháp dạy học mới, được xây dựng trên cơ sở phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và Internet. Trong tiếng Việt chưa có cách dịch hoặc dùng thuật ngữ thống nhất cho khái niệm này. Trong tiếng Anh, Web ở đây nghĩa là mạng, Quest nghĩa là tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm có thể gọi WebQuest là phương pháp “khám phá trên mạng”. WebQuest là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng Internet. WebQuest là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy cập từ những trang liên kết (Internet links) do giáo viên chọn lọc từ trước. Việc học tập theo định hướng nghiên cứu và khám phá, kết quả học tập được học sinh trình bày và đánh giá. WebQuest có thể chia thành các WebQuest lớn và các WebQuest nhỏ: - WebQuest lớn: xử lý một vần đề phức tạp trong một thời gian dài (ví dụ cho đến một tháng), có thể coi như một dự án dạy học. - WebQuest nhỏ: trong một vài tiết học (ví dụ 2 đến 4 tiết), học sinh xử lý một đề tài chuyên môn bằng cách tìm kiếm thông tin và xử lý chúng cho bài trình bày, tức là các thông tin chưa được sắp xếp sẽ được lập cấu trúc theo các tiêu chí và kết hợp vào kiến thức đã có trước của các em. 10
 12. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT WebQuest có thể được sử dụng ở tất cả các loại hình trường học. Điều kiện cơ bản là học sinh phải có kỹ năng đọc cơ bản và có thể tiếp thu, xử lý các thông tin dạng văn bản. Bên cạnh đó, học sinh cũng phải có những kiến thức cơ bản trong thao tác với máy tính và Internet. WebQuest có thể sử dụng cho mọi môn học. Ngoài ra, WebQuest rất thích hợp cho việc dạy liên môn. 1.1.2. Lịch sử của WebQuest Năm 1995 Bernie Dodge ở trường đại học San Diego State University (Mỹ) đã xây dựng WebQuest trong dạy học. Các đại diện tiếp theo là Tom March (Úc) và Heinz Moser (Thụy Sỹ). Ý tưởng của họ là đưa ra cho học sinh một tình huống thực tiễn có tính thời sự hoặc lịch sử, dựa trên cơ sở những dữ liệu tìm đ ược học sinh cần xác định quan điểm của mình về chủ đề đó trên cơ sở lập luận. Học sinh tìm đ ược những thông tin, dữ liệu cần thiết thông qua những trang kết nối Internet links đã được giáo viên lựa chọn từ trước. Hiện nay, việc ứng dụng WebQuest đã trở nên phổ biến. WebQuest không chỉ được sử dụng trong trường đại học mà một số trường phổ thông cũng đã dùng nó trong dạy học. 1.1.3. Cấu trúc của một WebQuest Một WebQuest thường gồm các phần: giới thiệu (Introduction), nhiệm vụ (Task), tiến trình (Process), đánh giá (Evaluation), kết luận (Conclusion). 1.1.3.1. Giới thiệu (Introduction) Phần này viết cho người đọc là các em học sinh. Viết một đoạn ngắn ở đây giới thiệu cho học sinh về bài học, về các nhiệm vụ. Nếu trong phần nhiệm vụ có yêu cầu các em phân vai hoặc theo một kịch bản nào đó thì phần giới thiệu là nơi chúng ta dàn dựng sân khấu. Nếu không muốn dẫn nhập theo cách kích thích trí tưởng tượng như vậy, có thể nói tổng quan về bài học, cách tổ chức hoặc phân công thực hiện. 11
 13. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Trong phần này, nên đưa ra một vấn đề chủ đạo, gợi ý, hướng dẫn. Về sau toàn bộ WebQuest xoay quanh vấn đề này. 1.1.3.2. Nhiệm vụ (Task) Mô tả ngắn gọn, rõ ràng các kết quả mà học sinh phải đạt được: - Vấn đề đưa ra phải được giải quyết - Sản phẩm phải được thiết kế hoàn tất - Các nhiệm vụ phức tạp phải nghiên cứu - Các ý kiến, nhận xét của cá nhân học sinh - Các bảng tổng kết - Các kết quả mang tính sáng tạo - Các nhiệm vụ yêu cầu học sinh phải biết xử lý và diễn đạt lại thông tin - Liệt kê tên các phần mềm sử dụng (nếu bắt buộc), không liệt kê các bước thực hiện (sẽ nêu ở trong phần tiến trình). Có nhiều dạng nhiệm vụ trong WebQuest. Dodge phân biệt những loại nhiệm vụ sau: Dạng nhiệm vụ Giải thích Học sinh tìm kiếm những thông tin, và xử lý để trả lời các câu hỏi riêng rẽ và chứng tỏ rằng họ hiểu những thông tin Tái hiện thông đó. Kết quả tìm kiếm thông tin sẽ được trình bày theo cách tin (bài tập đa phương tiện (ví dụ bằng chương trình PowerPoint) hoặc tường thuật) thông qua các áp phích, các bài viết ngắn,... Nếu chỉ là “cắt dán thông tin” không xử lý các thông tin đã tìm đ ược như tóm tắt, hệ thống hóa thì không phải WebQuest. 12
 14. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Học sinh có nhiệm vụ lấy thông tin từ nhiều nguồn khác Tổng hợp nhau và liên kết, tổng hợp chúng trong một sản phẩm thông tin chung. Kết quả có thể được công bố trong internet, nhưng (bài tập cũng có thể là một sản phẩm không phải thuộc dạng kỹ biên soạn) thuật số. Các thông tin được tập hợp phải được xử lý. Việc đưa vào một điều bí ẩn có thể là phương pháp thích hợp làm cho người học quan tâm đến đề tài. Trong khi đó vấn đề sẽ là thiết kế một bí ẩn mà người ta không thể tìm Giải điều bí ấn thấy lời giải của nó trên internet, để giải nó sẽ phải thu thập thông tin từ những nguồn khác nhau, lập ra các mối liên kết và rút ra các kết luận. Học sinh được giao nhiệm vụ, với tư cách nhà báo tiến hành lập báo cáo về những hiện tượng hoặc những cuộc tranh luận hiện tại cùng với những bối cảnh nền và tác động của Bài tập báo chí chúng. Để thực hiện nhiệm vụ này họ phải thu thập thông tin và xử lý chúng thành một bản tin, một bài phóng sự, một bài bình luận hoặc một dạng bài viết báo kiểu khác. Học sinh phải tạo ra một sản phẩm hoặc phác thảo kế hoạch Lập kế hoạch cho một dự định. Những mục đích và hướng dẫn chỉ đạo sẽ và thiết kế (nhiệm vụ thiết được miêu tả trong đề bài. kế) Nhiệm vụ của người học là chuyển đổi những thông tin đã Lập ra các sản xử lý thành một sản phẩm sáng tạo, ví dụ một bức tranh, phẩm sáng tạo một tiết mục kịch, một tác phẩm châm biếm, một tấm áp (bài tập sáng phích, một trò chơi, một nhật ký mô phỏng hoặc một bài tạo) hát. 13
 15. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Những đề tài nhất định sẽ được thảo luận theo cách tranh Lập đề xuất luận. Mọi người sẽ ủng hộ các quan điểm khác nhau trê n cơ thống nhất sở các hệ thống giá trị khác nhau, các hình dung khác nhau (nhiệm vụ tạo về những điều kiện và hiện tượng nhất định, dẫn đến sự lập sự đồng phát triển một đề xuất chung cho một nhóm thính giả cụ thể thuận) (có thực hoặc mô phỏng). Người học phải tìm kiếm những thông tin hỗ trợ cho quan điểm lựa chọn, phát triển những ví dụ có sức thuyết phục về Thuyết phục quan điểm tương ứng. Ví dụ bài trình bày trước một ủy ban, những người bài thuyết trình trong phiên xử tại tòa án (mô phỏng), viết khác (bài tập các bức thư, các bài bình luận hoặc các công bố báo chí, lập thuyết phục) một áp phích hoặc một đoạn phim video, trong khi đó vấn đề sẽ luôn luôn là thuyết phục những người được đề cập. Các bài tập kiểu này đòi hỏi người học xử lý những câu hỏi liên quan đến bản thân cá nhân mình mà đối với chúng không có những câu trả lời nhanh chóng. Các bài tập loại Tự biết mình này có thể suy ra từ việc xem xét các mục tiêu cá nhân, (bài tập tự biết những mong muốn về nghề nghiệp và các triển vọng của mình) cuộc sống, các vấn đề tranh cãi về đạo lý và đạo đức, các quan điểm về các đổi mới kỹ thuật, về văn hoá và nghệ thuật Người học phải xử lý cụ thể hơn với một hoặc nhiều nội Phân tích các nội dung dung chuyên môn, để tìm ra những điểm tương đồng và các khác biệt cũng như các tác động của chúng. chuyên môn (bài tập phân tích) 14
 16. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Để có thể đưa ra quyết định, phải có thông tin về nội dung cụ thể và phát triển các tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự quyết Đề ra quyết định. định (bài tập Các tiêu chuẩn làm cơ sở cho sự quyết định có thể được cho quyết định) trước, hoặc người học phải phát triển các tiêu chuẩn của chính mình Học sinh tiến hành một nhiệm vụ nghiên cứu thông qua điều tra hay các PP nghiên cứu khác. Ở kiểu bài tập này cần Điều tra và tìm ra một nhiệm vụ với mức độ khó khăn phù hợp. nghiên cứu Khi giải bài tập cần lưu ý các bước sau : (bài tập khoa - Lập ra các giả thiết học) - Kiểm tra các giả thiết dựa trên các dữ liệu từ những nguồn lựa chọn. 1.1.3.3. Tiến trình (Process) Nêu các bước cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ ở trên. Phần này viết dành cho học sinh đọc. Tuy nhiên nên viết rõ ràng, chi tiết phần này để giáo viên khác có thể đọc, theo dõi được tiến trình của bài học và vận dụng vào bài giảng của mình. Ví dụ: 1. Trước tiên, các em chia thành từng nhóm 3 người 2. Sau đó, mỗi em chọn lấy một phần của mình 3. Kế tiếp, .... Các liên kết đến trang web nên liệt kê ở đây theo trình tự thực hiện để học sinh truy cập (không nên tách thành một danh sách riêng). Nếu chia nhóm thì các liên kết được liệt kê theo tiến trình của từng nhóm. Ở phần này, chúng ta hướng dẫn cách tổ chức, sắp xếp lại các thông tin do các em tìm được: bảng tổng kết, đồ thị... 15
 17. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Hoặc nếu cần, đưa ra danh sách các câu hỏi hướng dẫn các em phân tích thông tin, hoặc viết thu hoạch cho bài học. 1.1.3.4. Đánh giá (Evaluation) Cho các em học sinh biết rõ về cách đánh giá tiến trình học tập của các e m. Đánh giá theo nhóm hoặc cá nhân. 1.1.3.5. Kết luận (Conclusion) Viết tóm tắt vài câu về những gì học sinh s ẽ đạt được sau khi hoàn thành bài học này. Nếu cần, đưa ra các câu hỏi, bài tập mở rộng. Nên có lời cám ơn đến tác giả các trang web hoặc những nguồn tài liệu liên quan khác như sách, băng, tranh ảnh... mà chúng ta sử dụng trong bài giảng của mình. Có thể tóm tắt cấu trúc của một WebQuest theo bảng sau: Các bước Mô tả GV giới thiệu về chủ đề. Thông thường, một WebQuest bắt đầu với việc đặt ra tình huống có vấn đề thực sự đối với người học, tạo động cơ cho người học sao cho họ tự muốn Nhập đề quan tâm đến đề tài và muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề. 16
 18. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT Học sinh được giao các nhiệm vụ cụ thể. Cần có sự thảo luận với Học sinh để Học sinh hiểu nhiệm vụ, xác định được Xác định mục tiêu riêng, cũng như có những bổ sung, điều chỉnh cần thiết. Tính phức tạp của nhiệm vụ phụ thuộc vào đề tài và nhiệm vụ trước tiên là vào nhóm đối tượng. Thông thường, các nhiệm vụ sẽ được xử lý trong các nhóm. GV hướng dẫn nguồn thông tin để xử lý nhiệm vụ, chủ Hướng dẫn yếu là những trang trong mạng internet đã được GV lựa nguồn thông tin chọn và liên kết, ngoài ra còn có những chỉ dẫn về các tài liệu khác. Học sinh thực hiện nhiệm vụ trong nhóm. GV đóng vai trò tư vấn. Thực hiện Trong trang WebQuest có những chỉ dẫn, cung cấp cho người học những trợ giúp hành động, những hỗ trợ cụ thể để giải quyết nhiệm vụ. Học sinh trình bày các kết quả của nhóm trước lớp, sử Trình bày dụng PowerPoint hoặc tài liệu văn bản, có thể đưa lên mạng. Đánh giá kết quả, tài liệu, phương pháp và hành vi học tập trong WebQuest. Có thể sử dụng các biên bản đã ghi trong quá trình thực hiện để hỗ trợ, sử dụng đàm thoại, Đánh giá phiếu điều tra. Học sinh cần được tạo cơ hội suy nghĩ và đánh giá một cách có phê phán. Việc đánh giá tiếp theo do GV thực hiện. 17
 19. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT 1.2. Ứng dụng của WebQuest 1.2.1. Các dạng WebQuest Có hai dạng WebQuest: - Loại ngắn hạn: được thiết kế để người học hoàn thành trong một thời gian ngắn (dưới một tuần) nhằm thu lượm kiến thức, tích hợp với kiến thức cữ và ứng dụng. - Loại dài hạn: được thiết kế để người học hoàn thành trong một thời gian dài (từ một đến bốn tuần) nhằm mở rộng, tinh lọc và tạo ra kiến thức mới. 1.2.2. Mục đích sử dụng WebQuest WebQuest được thiết kế nhằm giúp người học sử dụng thông tin hơn là phải tốn thời gian tìm kiếm thông tin. Giúp người học phát triển các kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá (các kỹ năng tư duy bậc cao theo phân loại của Bloom) 1.2.3. Lợi ích sử dụng WebQuest Việc sử dụng WebQuest mang lại nhiều lợi ích: - Giải quyết vấn đề trong thế giới thực: có thể tìm hiểu một cách chính xác và nhanh chóng về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày, kiến thức liên quan đến thực tiễn, giúp tìm ra những giải pháp thích hợp cho từng tình huống cụ thể. - Hợp tác làm vệc nhóm: dựa vào WebQuest có thể tiến hành thảo luận theo từng nhóm đã được phân công nhằm tìm hiểu về cùng một chủ đề nào đó, giúp cho người học có thể rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm. Để công việc hoàn thành được nhanh chóng và chính xác thì đ òi hỏi các thành viên trong nhóm phải biết cách hợp tác làm việc với nhau. - Phát triển tư duy phê phán: với tài liệu tìm được qua xử lí và báo cáo, các nhóm còn lại sẽ tìm cách khai thác vấn đề được trình bày, tìm ra cái cần lĩnh hội đồng thời đóng góp ý kiến cho nhóm trình bày về những ưu và nhược điểm mà họ đạt được. 18
 20. Vận dụng kỹ thuật WebQuest vào d ạy chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 THPT - Phát triển tư duy sáng tạo: việc thu thập thông tin rất cần thiết nhưng việc chọn lọc thông tin để đưa ra thảo luận còn cần thiết hơn. Trong quá trình báo cáo, báo cáo viên phải biết cách dẫn dắt sao cho người nghe nhận thức được trọng tâm phần mình trình bày. - Học tập liên môn: giúp cho người muốn tìm kiếm thông tin học hỏi thêm được nhiều kiến thức, không chỉ kiến thức cần tìm mà còn có nhiều kiến thức về các nội dung khác như đời sống, lịch sử.... - Gây hứng thú cho người học: WebQuest giúp tìm kiếm thông tin một cách chính xác và nhanh nhất, không làm nhiễu thông tin. Do đó, người học có thể tìm được ngay thông tin cần thiết, giúp người học không nản lòng, kích thích được hứng thú tìm tòi cái mới... - Hướng đến việc đa dạng hóa học tập và trình bày: WebQuest yêu cầu người học không chỉ biết và hiểu về kiến thức tìm đ ược mà còn yêu cầu người học phải tìm cách trình bày sao cho những người khác nghe cũng phải hiểu. 1.3. Thiết kế WebQuest WebQuest được thiết kế theo các bước chọn và giới thiệu chủ đề, tìm nguồn tài liệu học tập, xác định mục đích, xác định nhiệm vụ, thiết kế tiến trình, trình bày trang Web, thực hiện WebQuest, đánh giá, sửa chữa. 1.3.1. C họn và giới thiệu chủ đề Chủ đề cần phải có mối liên kết rõ ràng với những nội dung được xác định trong chương trình dạy học. Chủ đề có thể là một vấn đề quan trọng trong xã hội, đòi hỏi học sinh phải tỏ rõ quan điểm. Quan điểm đó k hông thể được thể hiện bằng những câu trả lời như “đúng” hoặc “sai” một cách đơn giản mà cần phải lập luận quan điểm trên cơ sở hiểu biết về chủ đề. Những câu hỏi sau đây cần trả lời khi quyết định chủ đề: - Chủ đề có phù hợp với chương trình đào tạo không? - Học sinh có hứng thú với chủ đề không? - Chủ đề có gắn với tình huống, vấn đề thực tiễn không? 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản