Đề thi 1 học kì 1 đảm bảo chất lượng

Chia sẻ: Hoang Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
108
lượt xem
14
download

Đề thi 1 học kì 1 đảm bảo chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi đảm bảo chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi 1 học kì 1 đảm bảo chất lượng

  1. Khoa Cơ Khí Bộ môn Chế tạo máy ----------o0o------------ ĐỀ THI 1 HỌC KỲ I/2007-2008 MÔN HỌC: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Sinh viên được sử dụng tài liệu) - thời gian thi 75 phút Câu 1(1,5đ): Tại sao Bộ ISO 9000 lại tạo ra hệ thống mua - bán đáng tin cậy? Bạn hãy mô tả thế nào là hệ thống mua - bán đáng tin cậy? Bạn đã nhìn thấy hiện tượng tương tự trong đời sống bao giờ chưa? Cho ví dụ? Câu 2 (2đ): Hãy nêu các bước chuẩn bị để tiến hành việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp. Để giải quyết các thói quen không chuyên nghiệp của nhân viên trong quá trình làm việc khi áp dụng ISO 9000 chúng ta cần làm gì? Theo Bạn làm sao để phân biệt giá trị thực của sản phẩm đạt ISO9000 với việc quảng cáo sản phẩm? Câu 3 (1,5đ): Muốn cải tiến quản trị, tại sao lại phải nhìn nhận đến „vai trò kép của con người“ trong nền kinh tế? Giữa khách hàng nội bộ và khách hàng ngoài doanh nghiệp có gì khác nhau? Có bao giờ 2 loại khách hàng này là một người không? Nếu bạn là Giám đốc, bạn chú ý đến loại khách hàng nào trước hết? Vì sao? Câu 4 (2,5đ): Để thực hiện việc kiểm tra chất lượng đóng gói cafe, người ta phải lấy mẫu liên tục trong 22 ngày, mỗi ngày lấy ra 50 sản phẩm để kiểm tra. Sau đây là bảng thu thập số liệu về những sản phẩm bị khuyết tật: Bảng 1 Ngày Số sản phẩm bị khuyết tật Ngày Số sản phẩm bị khuyết tật 1 15 12 16 2 16 13 15 3 12 14 26 4 7 15 12 5 16 16 9 6 17 17 10 7 11 18 18 8 8 19 17 9 14 20 8 10 13 21 16 11 24 22 13 a. Hãy xác định các giá trị CL, LCL, UCL của biểu đồ kiểm soát cho sản phẩm lỗi dạng khuyết tật? Trạng thái của quá trình? b. Hãy liệt kê các nguyên nhân có thể xảy ra đối với quá trình trên.
  2. Câu 5 (2,5đ): Để kiểm soát độ ẩm trong một kho chứa hàng ở một nhà sản xuất vải sợi, người ta lấy mẫu và kiểm tra 5 lần trong một ngày. Kết quả đo trình bày trong bảng 2, trong đó n = 5, k=15. Hãy tính toán các giá trị cần thiết để xây dựng và vẽ biểu đồ kiểm soát dạng X và R. Bảng 2: Nhóm Kết quả đo X R mẫ u 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 1 14,0 12,7 12,9 13,2 12,1 2 13,2 13,3 12,8 13,4 12,1 3 13,5 12,8 13,0 12,8 12,4 4 13,9 12,4 13,3 13,2 13,3 5 13,0 13,0 12,1 12,2 13,3 6 13,8 12,0 12,5 12,4 12,5 7 13,9 12,1 12,7 13,4 13,3 8 13,4 13,6 13,6 12,4 12,4 9 14,4 12,4 12,2 12,9 13,0 10 13,3 12,4 12,6 13,0 13,5 11 13,3 12,8 13,0 13,5 12,4 12 13,6 12,5 13,3 13,0 12,8 13 13,4 13,3 12,1 12,6 13,1 14 14,4 13,1 13,5 12,9 12,8 15 13,3 12,7 12,9 12,5 12,5 Bộ môn duyệt Giảng viên ra đề
  3. Khoa Cơ Khí Bộ môn Chế tạo máy ----------o0o------------ ĐỀ THI 2 HỌC KỲ II/2007-2008 MÔN HỌC: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Sinh viên được sử dụng tài liệu) - thời gian thi 105 phút Câu 1(1,5đ): Quản lý chất lượng trên tinh thần „Kaizen“ có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất kinh doanh? Làm sao có thể đảm bảo tính đồng đội trong quá trình áp dụng Kaizen? Câu 2 (2đ): Hãy nêu các bước chuẩn bị để tiến hành việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp. Để giải quyết các thói quen không chuyên nghiệp của nhân viên trong quá trình làm việc khi áp dụng ISO 9000 chúng ta cần làm gì? Theo Bạn làm sao để phân biệt giá trị thực của sản phẩm đạt ISO9000 với việc quảng cáo sản phẩm? Câu 3 (1,5đ): Xây dựng lưu đồ triển khai một chương trình 5S trong một công ty cơ khí chế tạo máy. Hãy đưa ra qui trình thực hiện 5S đối với bản thân Anh (Chị) trong quá trình học tập. Câu 4 (2,5đ): Để thực hiện việc kiểm tra chất lượng đóng gói cafe, người ta phải lấy mẫu liên tục trong 22 ngày, mỗi ngày lấy ra 50 sản phẩm để kiểm tra. Sau đây là bảng thu thập số liệu về những sản phẩm bị khuyết tật: Bảng 1 Ngày Số sản phẩm bị khuyết tật Ngày Số sản phẩm bị khuyết tật 1 14 12 14 2 15 13 17 3 10 14 28 4 6 15 10 5 17 16 9 6 17 17 12 7 10 18 17 8 8 19 16 9 14 20 7 10 13 21 16 11 23 22 12 a. Hãy xác định các giá trị CL, LCL, UCL của biểu đồ kiểm soát cho sản phẩm lỗi dạng khuyết tật? Trạng thái của quá trình? b. Hãy liệt kê các nguyên nhân có thể xảy ra đối với quá trình trên. Câu 5 (2,5đ): Để kiểm soát độ ẩm trong một kho chứa hàng ở một nhà sản xuất vải sợi, người ta lấy mẫu và kiểm tra 5 lần trong một ngày. Kết quả đo trình bày trong bảng 2, trong đó n =
  4. 5, k=15. Hãy tính toán các giá trị cần thiết để xây dựng và vẽ biểu đồ kiểm soát dạng X và R. Bảng 2: Nhóm Kết quả đo X R mẫ u 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 1 13,8 12,8 12,7 13,5 12,2 2 13,1 13,3 12,9 13,2 12,1 3 13,5 12,7 13,0 12,7 12,3 4 13,6 12,4 13,3 13,2 13,3 5 13,0 13,1 12,4 12,3 13,1 6 13,8 12,0 12,5 12,4 12,5 7 13,6 12,3 12,7 13,4 13,3 8 13,4 13,6 13,3 12,5 12,4 9 14,2 12,4 12,2 12,9 13,0 10 13,3 12,4 12,6 13,0 13,5 11 13,3 12,6 13,2 13,5 12,4 12 13,6 12,5 13,6 13,0 12,6 13 13,4 13,3 12,1 12,6 13,1 14 14,3 13,1 13,4 12,9 12,8 15 13,3 12,8 12,7 12,3 12,7 Bộ môn duyệt Giảng viên ra đề
  5. Khoa Cơ Khí Bộ môn Chế tạo máy ----------o0o------------ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I/2008-2009 MÔN HỌC: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Sinh viên được sử dụng tài liệu) - thời gian thi 45 phút Câu 1: Trình bày mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm - Chất lượng quản lý – chất lượng công việc. Mối quan hệ đó có ý nghĩa gì trong việc quản lý, điều hành một doanh nghiệp. Người ta cho rằng Quản trị chất lượng thực chất là Chất lượng quản trị. Theo bạn quan niệm đó đúng hay sai, tại sao? Câu 2: Trong một nhà máy đông lạnh để đóng chai nước cam, trên dây chuyền sản xuất có phần sản xuất các thùng đựng trên hệ thống máy quay tròn. Sản phẩm đựng có thể không kín xung quanh và do vậy khi chiết nước cam có thể bị chảy xung quanh đáy. Người ta mong muốn rằng làm sao có thể dùng biểu đồ kiểm soát để cải thiện chất lượng của quá trình gia công này.. Để thành lập biểu đồ kiểm soát người ta tiến hành 30 mẫu (loạt) với kích thước mẫu n=50 thùng (số thùng trong một loạt mẫu), mỗi mẫu lấy trong nửa giờ và tiến hành lấy liên tục trên máy đó. Các dữ liệu được trình bày trong bảng sau Tỉ lệ Tỉ lệ Số nhóm Số phế phẩm Số nhóm Số phế phẩm phế phẩm phế phẩm mẫu mẫu 1 12 0.24 16 8 0.16 2 15 0.30 17 10 0.20 3 8 0.16 18 5 0.10 4 10 0.20 19 13 0.26 5 4 0.08 20 11 0.22 6 7 0.14 21 20 0.40 7 16 0.32 22 18 0.36 8 9 0.18 23 24 0.48 9 14 0.28 24 15 0.30 10 10 0.20 25 9 0.18 11 5 0.10 26 12 0.24 12 6 0.12 27 7 0.14 13 17 0.34 28 13 0.26 14 12 0.24 29 9 0.18 15 22 0.44 30 6 0.12 a. Hãy xác định các giá trị CL, LCL, UCL của biểu đồ kiểm soát cho các phế phẩm, vẽ biễu đồ. b. Phân tích trạng thái của quá trình và liệt kê các nguyên nhân có thể xảy ra đối với quá trình trên. CN Bộ môn duyệt CB ra đề
  6. Trần Tuấn Đạt
Đồng bộ tài khoản