intTypePromotion=1

Đề thi 8 tuần HK 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Trực Ninh

Chia sẻ: Nhã Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:9

0
176
lượt xem
1
download

Đề thi 8 tuần HK 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Trực Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn cùng tham khảo Đề thi 8 tuần HK 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Trực Ninh tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi 8 tuần HK 1 môn Ngữ văn lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Trực Ninh

  1.    SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ , NĂM HỌC 2017 ­2018 TRƯỜNG THPT TRỰC NINH MÔN NGỮ VĂN ­  LỚP 10          (Thời gian làm bài 120 phút) Họ và tên thí sinh: ...............................................................................SBD:......................    I. PHẦN ĐỌC HIỂU  (3,0 ®iÓm )          Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:     Kết thúc tiểu thuyết  Suối nguồn, nhà văn Ayn Rand đã để  cho nhân vật chính   Howard Roark phát biểu như sau:   “Trong những thế kỉ qua, đã có những người đặt bước chân đầu tiên của họ trên   con đường mới; họ không được trang bị vũ khí gì ngoài tầm nhìn riêng của họ. Họ có   mục đích khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một số điều chumg: bước chân của họ là   bước chân đầu tiên, con đường của họ  là con đường hoàn toàn mới, nhãn quan của   họ không hề do vay mượn, và phản ứng mà họ nhận được luôn là sự căm ghét. Những   nhà phát minh vĩ đại, những nghệ  sĩ, những nhà tư  tưởng...đều phải đơn độc chống   lại những người cùng thời với họ. Động cơ  máy đầu tiên bị  coi là ngu xuẩn. Chiếc   máy bay đầu tiên bị coi là không tưởng. Chiếc máy dệt đầu tiên bị  coi là con ác quỷ.   Việc gây mê bị coi là tội lỗi...Nhưng người đó, với tầm nhìn không vay mượn, vẫn tiếp   tục tiến lên. Họ  đã chiến đấu, họ  đã đau khổ  và họ  đã phải trả  giá. Nhưng họ  đã   chiến thắng”.    Câu 1(0,25 điểm):   Xác định phương thức biểu đạt chính được sử  dụng trong   đoạn trích trên?          Câu 2 (0,75 điểm):   Theo tác giả  những người đặt bước chân đầu tiên của họ   trên con đường mới một số điều chung của họ là gì?   Câu 3 (0,5 điểm): Nêu nhận xét của anh/chị về tác dụng của dẫn chứng được sử  dụng trong đoạn trích?   Câu 4 (0,5 điểm): Đặt nhan đề cho văn bản?        Câu 4 (1,0 điểm): Em có đồng tình với quan điểm: Những nhà phát minh vĩ đại,   những nghệ  sĩ, những nhà   tưởng...đều phải đơn độc chống lại những người cùng   thời với họ không? Vì sao? ( viết trong khoảng 3­4 câu)       II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm):         Câu 1 (2,0 điểm):
  2.         Từ  đoạn trích  ở  phần đọc hiểu trên, viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ  ) đề  xuất giải pháp giúp cho con người có được tầm nhìn không vay mượn.         Câu 2 (5,0 điểm): Viết một bài văn bày tỏ ấn tượng sâu sắc nhất của anh/chị về  một nhân vật trong truyền thuyết  Truyện An Dương Vương và Mị  Châu­ Trọng  Thủy. .............................hết.................................... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng                             Chủ đề Thấp Cao Chủ   đề  Nhận biết phương  Hiểu được vai trò, tác  Trình  bày quan  điểm   của  1:   Đọc  thức   biểu   đạt  dụng   của   việc   sử  bản  thân  về   một   vấn  đề  hiểu  chính. dụng dẫn chứng trong  đặt ra trong văn bản. văn bản Chỉ  ra  chi  tiết nổi  bật trong văn bản. Hiểu rõ nội dung của  đoạn văn bản để  khái  quát   thông   tin   chính  của văn bản
  3. Số câu 2 2 1 Số điểm 1,0 1,0 1,0 3 Chủ   đề  Vận   dụng   kiến   thức,   kỹ  2:   Tạo  năng cơ bản đã học viết 1  lập   văn  đoạn  văn nghị luận xã hội  200 chữ  trình bày suy nghĩ  bản  về  1 vấn đề  xã hội đặt ra  ­Nghị  trong văn bản đọc hiểu . luận   xã  hội Vận   dụng   kiến  thức,   kỹ   năng   cơ  bản đã học  làm bài  ­   Nghị  văn   nghị   luận   văn  luận   văn  học:  bày   tỏ   suy  học nghĩ   của   anh/chị  về nhân vật Số câu 1 1
  4. Số điểm 2,0 5.,0 7 Tổng số câu 2 2 2 1 số điểm 1,0 1,0 3,0 5,0 1 % 10% 10% 30% 50% 10
  5. HƯỚNG DẪN CHẤM Phần Câu Nội dung Điểm ĐỌC HIỂU 3.0 1 ­ Phương thức biểu  0,25 đạt: nghị luận I 2 ­   Một   số   điều  chung: 0,25 + bước chân của họ  là   bước   chân   đầu  0,25 tiên, con đường của  họ   là   con   đường  0,25 hoàn toàn mới + nhãn quan của họ  không   hề   do   vay  mượn và phản  ứng  mà   họ   nhận   được  luôn là sự căm ghét.   +phải   đơn   độc  chống   lại   những  người cùng thời với  họ 3 Tác   dụng   của   việc  0,5 đưa   dẫn   chứng:  Người đi tiên phong  trong   mọi   lĩnh   vực  của   đời   sống   ban  đầu   đều   chịu   thiệt  thòi   đau   khổ   thậm  chí phải trả giá đắt/  dẫn   chứng   tiêu  biểu,   phong   phú,  phù hợp… 4 Nhan   đề:   Những  0,5 người   đặt   bước  chân   đầu   tiên/  Những   người   khai  sáng/ Bàn về những  người   đi   tiên  phong…
  6. 5  Trả   lời   ngắn   gọn,  thể   hiện   rõ   quan  điểm cá nhân, tránh  0,25 chung   chung   hoặc  0,75 sáo rỗng.  ­Đồng   tình/   không  đồng tình ­Giải thích lí do. LÀM VĂN 7,0 1 Đề  xuất giải pháp  2,0 giúp cho con người  có được tầm nhìn  0.25 không vay mượn. a.   Đảm   bảo   thể  thức của một đoạn  văn b.Xác   định   đúng  0,25 vấn đề nghị luận c. Triển khai hợp lí  1,0  nội dung đoạn văn:  II vận   dụng   tốt   các  thao   tác   lập   luận,  kết hợp lí lẽ và dẫn  chứng. Định hướng:  ­ Giải thích thế  nào  là  tầm nhìn không  vay   mượn:  là   khả  năng   sáng   tạo   với  cái   nhìn   riêng,   tư  tưởng   và   suy   nghĩ  riêng   (không   vay  mượn   hoặc   không  chịu  ảnh   hưởng   từ  người   khác).   Có  bản lĩnh, dám nghĩ,  dám   làm,   dám   chịu  trách   nhiệm   trước  suy   nghĩ   và   hành  động của mình. ­   Đề   xuất   giải  pháp:
  7. +Tự   học,   tự   lập  trong   cuộc   sống  trong học tập +   Phải   luôn   nuôi  dưỡng   khát   vọng  chinh     phục   khám  phá những cái mới + Phải dựa trên nền  tảng   suy   nghĩ   và  bản   lĩnh   cá   nhân  nhưng   cũng   cần  biết kế thừa và học  hỏi những người đi  trước +... ­   Rút   ra   bài   học  trong  nhận  thức   và  hành động d.   Sáng   tạo:   cách  0,25 diễn đạt độc đáo có  suy   nghĩ   riêng   về  vấn đề nghị luận. e. Chính tả, dùng từ  0,25 đặt   câu:   đảm   bảo  chuẩn chính tả, ngữ  pháp,   ngữ   nghĩa  tiếng Việt. 2 Về   1  nhân   vật  5,0 trong   truyền  thuyết Truyện An  Dương   Vương   và  Mị   Châu­   Trọng  Thủy a.   Đảm   bảo   cấu  0,5 trúc   của   một   bài  văn nghị luận b.Xác   định   đúng  0,5 vấn đề nghị luận.  c.Triển   khai   các  3,0 luận   điểm   nghị  luận: vận dụng tốt  các   thao   tác   lập  luận,  kết hợp  lí lẽ 
  8. và   dẫn   chứng.   Hs  có thể  sắp xếp các  luận   điểm   theo  nhiều   cách   nhưng  cần   đảm   bảo  những ý sau:  ­ Chọn một trong 3  nhân vật +   An   Dương  Vương:   xây   thành  chế  nỏ, gả  con cho  Trọng   Thủy,   chém  Mị   Châu,   rẽ   nước  về thủy phủ.  +   Mị   Châu   :   cho  Trọng   Thủy   xem  trộm   nỏ   thần,   lời  khấn   trước   khi  chết, sự  hóa thân –  phân thân của nàng.  +Trọng   Thủy:   Bản  chất   của   Trọng  Thủy,   kết   cục   đối  với   y,   ý   nghĩa   của  hình ảnh ngọc trai –  giếng nước. ­ Thái độ, đánh giá  của nhân dân. +   Công   bằng   trong  việc   luận   về   công  và   tội   của   An  Dương   Vương,   để  An   Dương   Vương  vẫn  vào cõi bất tử  nhưng   không   phải  được lên trời thành  thánh   (Công   xây  Loa   Thành   dựng  nước nhưng tội để  mất nước) +     Thương   giận  minh   bạch   với   bi  kịch   của   Mị   Châu 
  9. (   sự   hóa   thân   kì  diệu   của   nàng   sau  khi chết). +   Tha   thứ   cho   tội  lỗi của Trọng Thủy  sau   khi   hắn   tự   tử  chết   vì   ân   hận   và  thất vọng. ­ Đặt ra bài học về  đạo lí giữ nước. ­   Nghệ   thuật   đặc  sắc : cốt lõi lịch sử  được tái hiện bằng  một trí tưởng tượng  phong   phú,   chi   tiết  tiêu   biểu,   nhiều  yếu tố thần kì… d.   Sáng   tạo:   cách  0,5 diễn đạt độc đáo có  suy   nghĩ   riêng   về  vấn đề nghị luận. e. Chính tả, dùng từ  0,5 đặt   câu:   đảm   bảo  chuẩn chính tả, ngữ  pháp,   ngữ   nghĩa  tiếng Việt. Tổng điểm  10,0 * Lưu ý: Nếu hs phân tích cả ba nhân vật, hoặc kể lại truyện thì cho không quá nửa  số điểm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2