intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thái Nguyên lớp 12 có đáp án: Môn Vật lí (Năm học 2010 - 2011)

Chia sẻ: ĐOÀN VĂN LƯỢNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
212
lượt xem
30
download

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thái Nguyên lớp 12 có đáp án: Môn Vật lí (Năm học 2010 - 2011)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với cấu trúc gồm 6 câu hỏi bài tập với thời gian làm bài trong 180 phút, mời các bạn cùng tham khảo đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thái Nguyên lớp 12 có đáp án "Môn Vật lí" năm học 2010 - 2011 dưới đây để làm quen với dạng đề thi. Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thái Nguyên lớp 12 có đáp án: Môn Vật lí (Năm học 2010 - 2011)

 1. UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GD&ĐT Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH   LỚP 12 ­ MÔN: VẬT LÍ – Năm học 2010 ­ 2011 Thời gian: 180 phút ­ (Không kể thời gian giao đề) Bài 1                 Một vật nhỏ khối lượng M =100g treo vào đầu sợi dây lí tưởng, chiều  O dài l = 20cm như Hình 1. Dùng vật nhỏ m = 50g có tốc độ v 0 bắn vào M. Bỏ  qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Coi va chạm là tuyệt đối đàn  l hồi.     a/ Xác định v0 để M lên đến vị trí dây nằm ngang. v0 M m     b/ Xác định v0 tối  thiểu để M chuyển động tròn xung quanh O. 3 7           Hình 1     c/ Cho v0 =  m/s, xác định chuyển động của M. 2 Bài 2     Một vật sáng AB hình mũi tên đặt song song với một màn E như  B hình bên. Khoảng cách giữa AB và E là L. Giữa AB và E có một  L E thấu kính hội tụ tiêu cự f. Tịnh tiến  thấu kính dọc theo trục chính   A AE người ta thấy có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét của   AB trên màn.      a/ Tìm điều kiện của L để bài toán thỏa mãn.     b/ Biết khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính là a. Tìm tiêu cự f của thấu kính theo L và a.  Áp dụng bằng số L = 90cm, a = 30cm.      c/ Vẫn thấu kính và màn E như  trên, thay AB bằng điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu   kính và cách E một khoảng 45cm. Xác định vị trí đặt thấu kính để trên màn thu được vùng sáng có   kích thước nhỏ nhất. Bài 3  O      Con lắc lò xo như hình vẽ. Vật nhỏ khối lượng m = 200g, lò xo  x m lí tưởng có độ cứng k = 1N/cm, góc α = 300. Lấy g = 10m/s2.    a/ Chọn trục tọa độ như  hình vẽ, gốc tọa độ  trùng với vị  trí cân  bằng. Viết phương trình dao động. Biết tại thời điểm ban đầu lò  α xo bị dãn 2cm và vật có vận tốc v 0 = 10 15 cm/s hướng theo chiều  dương.    b/ Tại thời điểm t1 lò xo không biến dạng. Hỏi tại t2 = t1 +  s, vật có tọa độ bao nhiêu? 4 5    c/ Tính tốc độ trung bình của m trong khoảng thời gian Δt = t2 ­ t1. Bài 4           Hai mũi nhọn S1, S2 ban đầu cách nhau 8cm gắn  ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz,   được đặt chạm nhẹ vào mặt nước. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,8 m/s.    a/ Gõ nhẹ cần rung cho hai điểm S 1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng   u = A.cos2πft. Viết phương trình dao động của điểm M1 cách đều  S1, S2 một khoảng d = 8cm.    b/ Tìm trên đường trung trực của S1, S2 điểm M2 gần M1 nhất và dao động cùng pha với M1.   c/ Cố định tần số rung, thay đổi khoảng cách S1S2. Để lại quan sát được hiện tượng giao thoa ổn  định trên mặt nước, phải tăng khoảng cách S1S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu ? Với khoảng 
 2. cách ấy thì giữa S1, S2 có bao nhiêu điểm có biên độ cực đại. Coi rằng khi có giao thoa ổn định thì  hai điểm S1S2 là hai điểm có biên độ cực tiểu.   === Hết ===  Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG VẬT LÍ 12  ­ Năm học 2010 ­2011 (gồm 02 trang) Bài 1 (2,5đ) Điể E m a/ Va chạm đàn hồi: mv 0 mv1 Mv 2 D 0,25 2m 0,25 mv 02 Mv 22  =>  v 2 mv12 v0 m M O 2 2 2 C Mv 22 m M gl Khi dây nằm ngang:  Mgl v0 0,25 2 m 2 Thay số: v0 = 3m/s. 0,25 b/ Để M chuyển động hết vòng tròn, tại điểm cao nhất E:  v E gl 0,25 Mv 22 Mv E m M =>  Mg 2l v0 5gl  . 2 2 2m 0,25 3 10 Thay số: v0 =  m/s.  0,25 2 3 7 3 10 c/ Khi  v 0 m/s  M không lên tới điểm cao nhất của quĩ đạo tròn. 2 2 0,25 mv 2 Lực căng của dây:  T mg cos . Khi T = 0 => M bắt đầu rời quĩ đạo tròn tại D  l với vận tốc vD, có hướng hợp với phương ngang góc 600.  Từ D vật M chuyển động như vật ném xiên. Dễ dàng tính được góc COD = 300. 0,25 * Nếu HS tính kỹ hơn ý c/ có thể thưởng điểm. 0,25 Bài 2 (2,5đ) df a/  L d d ' d d2 Ld Lf 0 ;  0,25 d f L2 4Lf 0,25 Để có hai vị trí của thấu kính đều cho ảnh rõ nét trên của AB trên màn. thì pt phải có 2  nghiệm => Δ > 0 => L > 4f. 0,25 L ∆ 0,25 b/ Nghiệm  d1,2 = � d 2 − d1 = a 2 2 L −a 2 I 0,25 �f = M 4L 0,25 Thay số f = 20cm. S' S O N 0,25 MN S' N c/  S' MN S' IO 0,25 IO S' O MN d d ' L d L L 0,25 IO d' f d f Theo Côsi MNmin khi  d Lf = 30cm. 0,25
 3. Bài 3    (2,5đ) k g sin 0,25 a/ Tại VTCB  m l 0,25 => Δl = 1cm, ω = 10 5 rad/s, T =  s. 5 5 2 v0 π Biên độ: A =  x 2 => A = 2cm và  ϕ = − . M 3 0,25 π K Vậy: x = 2cos( 10 5t − )cm.  0,25 3 ­1 O x 0,25 b/ Tại t1 vật ở M có vận tốc v1, sau Δt =  = 1,25T. K' 4 5 0,25 ­ vật ở K (nếu v1 > 0) => tọa độ x2 =  3 cm. N ­ vật ở N (nếu v1  tọa độ x2 = ­ 3 cm. 0,25 c/ Quãng đường m đi được: ­ Nếu v1 s1 =  11 − 3 => vtb = 26,4m/s. 0,25                                              ­ Nếu v1>0 => s2 =  9 + 3 => vtb = 30,6m/s. 0,25 0,25 Bài 4  (2,5đ)                                                    M2 M1 M2' v S1 a.    +   λ =  = 0,8cm và  d1 = d2 = d = 8cm                       I 0,25 f +  Ta có phương trình dao động sóng tổng hợp tại M1 (d 2 d1 ) (d 1 d2 ) 0,25                 uM1 = 2A cos cos 200 t          với d1 + d2 = 16cm = 20λ  và d2 – d1 = 0,  0,25 ta được: uM1 = 2Acos(200πt ­ 20π)                                        0,25  b. Hai điểm M2 và M2’ gần  M1 ta có:                                       S1M2  =  d + λ = 8 + 0,8 = 8,8 cm                                                                                             S1M2’ =  d – λ = 8 – 0,8 = 7,2 cm                                                        0,25     Do đó:       IM2 =  S1 M 22 S1 I 2 8,8 2 4 2 7,84(cm)                                                                               IM1 = S1I 3 4 3 6,93(cm)                                                                             0,25     Suy ra         M1M2 = 7,84 – 6,93 = 0,91 (cm)       0,25 '2 2 2 2    Tương tự:   IM2  =  S1M 2 − S1I = 7, 2 − 4 = 5,99(cm)                                                    ’  M1M2’ = 6,93 – 5,99 = 0,94 (cm)                                                                  0,25  c. Khi hệ sóng đã ổn định thì hai điểm S1, S2 là hai tiêu điểm của các hypecbol và ở rất  gần chúng xem gần đúng là đứng yên, còn trung điểm I của S1S2 luôn nằm trên vân giao 
 4. thoa cực đại. Do đó ta có: S1I = S2I = k (2k 1)  =>  S1S2 = 2S1I = (2k + 1)          2 4 4 2 0,25 Ban đầu ta đã có: S1S2 = 8cm = 10λ = 20  => chỉ cần tăng S1S2 một khoảng  = 0,4cm.   0,25 2 2 Khi đó trên S1S2 có 21 điểm có biên độ cực đại.                                                                    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản