intTypePromotion=3

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Chia sẻ: Spkt Spkt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
2
download

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A1 gồm 4 bài tập khái quát chương trình môn học Toán cao cấp A1, giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A1 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN<br /> BỘ MÔN TOÁN<br /> -------------------------<br /> <br /> ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015<br /> <br /> Môn: TOÁN CAO CẤP A1<br /> Mã môn học: MATH 130101<br /> Đề thi có 2 trang.<br /> Thời gian: 90 phút.<br /> Được phép sử dụng tài liệu.<br /> <br /> Câu I (2,5 i m<br /> 1. Giải phương trình z 6  1  0 trên<br /> <br /> .<br /> <br />  sin x<br /> khi x  0,<br /> 2. Khảo sát sự liên tục của hàm số f ( x)   e x  1<br /> <br /> cos ln(1  x) khi x  0<br /> <br /> <br /> tại x  0 .<br /> <br /> Câu II (2,5 i m<br /> 1. Tính ạo hàm của hàm f ( x) <br /> <br /> ( x 2  2 x  3)2 x<br /> tại x  1 .<br /> x4  x2  1<br /> <br /> 2. Cho hàm f ( x)  (cos x 1) ln(1  x) . Tính f (5) (0) .<br /> Câu III (2,0 i m<br /> 1<br /> <br /> 1. Tính tích ph n su r ng I   dx .<br /> 0<br /> <br /> x  ln x<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 2. Khảo sát sự h i tụ của tích ph n su r ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> x2  5x  6<br /> <br /> dx .<br /> <br /> Câu IV (3,0 i m<br /> 3n  2n<br /> 1. Khảo sát sự h i tụ của chuỗi số <br /> .<br /> n 1 ( n  1)!<br /> <br /> <br /> 2. Tìm miền h i tụ của chuỗi lũ thừa<br /> <br /> <br /> <br /> n x<br /> 2<br /> <br /> n<br /> <br /> .<br /> <br /> n 1<br /> <br /> 3. Khai tri n thành chuỗi Fourier hàm f ( x) tuần hoàn với chu kỳ T  2 và<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1 khi 0  x <br /> ,<br /> <br /> <br /> 2<br /> ược xác ịnh bởi f ( x)  <br /> 1 khi 3  x  2 .<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.<br /> Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)<br /> [CĐR 2.1]: Sử dụng ược giải tích t hợp tính xác suất<br /> theo quan i m ồng khả năng<br /> [CĐR 2.2] Sử dụng ược các công thức tính xác suất, ặc<br /> <br /> Nội dung kiểm tra<br /> Câu I.1<br /> <br /> Câu I.2<br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV<br /> Trang 1/ 2<br /> <br /> biệt là xác suất có iều kiện<br /> [CĐR 2.4]: Tính ịnh ược kỳ vọng, phương sai, median,<br /> mod của biến ngẫu nhiên và cách sử dụng các số ặc trưng<br /> này<br /> [CĐR 2.5]: Sử dụng ược ph n phối siêu b i, nhị thức,<br /> Poisson, chuẩn và mối liên hệ giữa các ph n phối nà<br /> [CĐR 2.3]: Lập ược bảng ph n phối xác suất của biến<br /> ngẫu nhiên rời rạc. Sử dụng ược hàm ph n phối xác suất<br /> và hàm mật<br /> xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục<br /> [CĐR 2.6]: Tính ược giá trị của trung bình mẫu, phương<br /> sai mẫu bằng má tính bỏ túi<br /> [CĐR 2.8]: Sử dụng ược các tiêu chuẩn ki m ịnh giả<br /> thiết giải qu ết các bài toán liên quan và áp dụng ược<br /> trong thực tế<br /> [CĐR 2.7]: Tìm ược (giá trị của khoảng tin cậ cho tỷ lệ,<br /> trung bình và phương sai ứng với số liệu thu ược<br /> [CĐR 2.9]: Sử dụng ược hàm hồi qui tu ến tính thực<br /> nghiêm<br /> <br /> Câu I.3<br /> <br /> Câu I.4<br /> <br /> Câu II.1.a<br /> Câu II.1.d<br /> Câu II.1.b<br /> Câu II.1.c<br /> Câu II.2<br /> <br /> Ngày 29 tháng 05 năm 2015<br /> Thông qua bộ môn<br /> (ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Ngu ễn Văn Toản<br /> <br /> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV<br /> Trang 2/ 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản