intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề LT4)

Chia sẻ: Hà Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

100
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề LT4), đề thi sau đây có kết cấu đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận trong thời gian làm bài 150 phút, ngoài ra tài liệu còn kèm theo đáp án trả lời chi tiết từng câu hỏi trong đề. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề LT4)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: QTMMT - LT 04 Hình thức thi: Viết Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Bộ nhớ ảo là gì? Trình bày các kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo? Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày các bước cơ bản trong tiến trình xây dựng hệ thống mạng LAN ? Câu 3: (3,0 điểm) a) Nêu định nghĩa về tài khoản người dùng ? b) Phân biệt sự khác nhau giữa tài khoản người dùng cục bộ và tài khoản người dùng miền ? c) Nêu các thành phần trong Directory Services? II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm. .........,ngày.......tháng.......năm..... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang:1/ 5
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA QTMMT - LT04 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Bộ nhớ ảo là gì? Trình bày các kỹ thuật thực hiện bộ 0,5 điểm nhớ ảo? Bộ nhớ ảo là bộ nhớ bao gồm bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài mà CPU coi như là một bộ nhớ duy nhất. Trình bày các kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo? 1,5 điểm - Kỹ thuật phân trang: chia không gian địa chỉ bộ nhớ thành các trang nhớ có kích thước bằng nhau và nằm liền kề nhau. - Kỹ thuật phân đoạn: chia không gian nhớ thành các đoạn nhớ có kích thước thay đổi, các đoạn nhớ có thể gối lên nhau 2 Trình bày các bước cơ bản trong tiến trình xây dựng hệ thống mạng LAN ? Trong tiến trình xây dựng mạng khi thiết kế giải 1,0 điểm pháp để thỏa mãn những yêu cầu đặt ra trong bảng Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng. Việc chọn lựa giải pháp cho một hệ thống mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể liệt kê như sau: - Kinh phí dành cho hệ thống mạng. - Công nghệ phổ biến trên thị trường. - Thói quen về công nghệ của khách hàng. - Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng. Ràng buộc về pháp lý. Tùy thuộc vào mỗi khách hàng cụ thể mà thứ tự ưu 1,0 điểm tiên, sự chi phối của các yếu tố sẽ khác nhau dẫn đến giải pháp thiết kế sẽ khác nhau. Tuy nhiên các công việc mà giai đoạn thiết kế phải làm thì giống nhau. Chúng được mô tả như sau: - Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý - Xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng - Thiết kế sơ đồ mạng ở vật lý Trang:3/ 5
  3. - Chọn hệ điều hành mạng và các phần mềm ứng dụng 3 Nêu định nghĩa về tài khoản người dùng ? 0,5 điểm - Tài khoản người dùng (user account) là một đối tượng quan trọng đại diện cho người dùng trên mạng, chúng được phân biệt với nhau thông qua chuỗi nhận dạng username. Phân biệt sự khác nhau giữa tài khoản người dùng cục bộ và tài khoản người dùng miền ? + Tài khoản người dùng cục bộ :Tài khoản người dùng cục 0,5 điểm bộ (local user account) là tài khoản người dùng được định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép logon, truy cập các tài nguyên trên máy tính cục bộ. + Tài khoản người dùng miền : Tài khoản người dùng miền 0,5 điểm (domain user account) là tài khoản người dùng được định nghĩa trên Active Directory và được phép đăng nhập (logon) vào mạng trên bất kỳ máy trạm nào thuộc vùng. Nêu các thành phần trong Directory Services? - Object (đối tượng) :Trong hệ thống cơ sở dữ liệu, đối 0,5 điểm tượng bao gồm các máy in, người dùng mạng, các server, các máy trạm, các thư mục dùng chung, dịch vụ mạng, … Đối tượng chính là thành tố căn bản nhất của dịch vụ danh bạ. - Attribute (thuộc tính): thuộc tính mô tả một đối 0,25 điểm tượng (ví dụ, mật khẩu và tên là thuộc tính của đối tượng người dùng mạng). Các đối tượng khác nhau có danh sách thuộc tính khác nhau, tuy nhiên các đối tượng khác nhau cũng có thể có một số thuộc tính giống nhau (ví dụ như một máy in và một máy trạm cả hai đều có một thuộc tính là địa chỉ IP). - Schema (cấu trúc tổ chức): Một schema định nghĩa 0,25 điểm danh sách các thuộc tính dùng để mô tả một loại đối tượng nào đó, nghĩa là các thuộc tính dùng để định nghĩa một lớp đối tượng có thể sửa đổi được. Nói tóm lại Schema có thể xem là một danh bạ của cái danh bạ Active Directory. - Container (vật chứa): Vật chứa tương tự với khái 0,25 điểm niệm thư mục trong Windows. Trong Active Directory, một vật chứa có thể chứa các đối tượng và các vật chứa khác. Vật chứa cũng có các thuộc tính như đối tượng mặc dù vật chứa không thể hiện một thực thể thật sự nào đó như đối tượng. Có ba loại vật chứa là: Domain, Site, OU (Organizational Unit). - Global Catalog : Dịch vụ Global Catalog dùng để 0,25 điểm xác định vị trí của một đối tượng mà người dùng được cấp quyền truy cập. Việc tìm kiếm được thực hiện xa hơn Trang:4/ 5
  4. những gì đã có trong Windows NT và không chỉ có thể định vị được đối tượng bằng tên mà có thể bằng cả những thuộc tính của đối tượng. Cộng (I) 7 điểm II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 … Cộng (II) 3 điểm Tổng cộng (I+II) 10 điểm ……., ngày… tháng,… năm…… …………………………..Hết……………………… Trang:5/ 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=100

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2