intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề LT2)

Chia sẻ: Hà Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

215
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề LT2), đề thi sau đây có kết cấu đề gồm 2 phần với hình thức thi viết tự luận trong thời gian làm bài 150 phút, ngoài ra tài liệu còn kèm theo đáp án trả lời chi tiết từng câu hỏi trong đề. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị mạng máy tính năm 2012 (Mã đề LT2)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: QTMMT - LT 02 Hình thức thi: Viết Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa mô hình OSI và mô hình TCP/IP. Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày các bước cần phải thực hiện để xây dựng một mạng máy tính. Trong các bước trên bước nào quan trọng nhất? Vì sao? Câu 3: (2,0 điểm) Lỗ hổng bảo mật là gì? Lỗ hổng bảo mật được phân loại như thế nào? Cho biết mục đích của việc quét lỗ hổng bảo mật? Câu 4: (2,0 điểm) Cho hệ thống mạng gồm 228 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp 192.168.1.1/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 120 Host, Net 2: có 60 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 18 Host) gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt nạ của mạng con), Start IP Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con), End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP quảng bá của mạng con). II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 50 phút và số điểm của phần tự chọn được tính 3 điểm. .........,ngày.......tháng.......năm..... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang:1/ 6
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ:QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA QTMMT - LT02 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa mô hình OSI và mô hình TCP/IP: + Giống nhau: 0,75 điểm - Cả hai đều có kiến trúc phân lớp (tầng); - Cả hai đều có lớp ứng dụng, mặc dù các dịch vụ mỗi lớp khác nhau; - Cả hai đều có lớp vận chuyển và lớp mạng; - Sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói; + Khác nhau: 0,75 điểm - TCP/IP kết hợp lớp trình diễn và lớp phiên vào lớp ứng dụng của nó; - TCP/IP kết hợp lớp liên kết dữ liệu và lớp vật lý thành một lớp; - TCP/IP phức tạp hơn OSI vì có ít lớp hơn; - OSI chú trọng tới phân lớp nhưng chỉ nêu lên chức năng của từng lớp, không chỉ ra cách cài đặt cụ thể mỗi lớp như thế nào? (không định giao thức cụ thể tại mỗi lớp) - là mô hình tham chiếu lý thuyết cho các hệ thống mở nói chung, không được sử dụng để cài đặt trong hệ thống mạng. - Ngược lại TCP/IP: không chú trọng tới phân lớp, nhưng được tín nhiệm bởi các giao thức cụ thể tại mỗi tầng và được sử dụng để cài đặt trong hệ thống mạng. Các giao thức TCP/IP là các chuẩn phát triển phổ biến trên Internet. 2 Trình bày các bước cần phải thực hiện để xây dựng một mạng máy tính. Trong các bước trên bước nào quan trọng nhất? Vì sao? Trình bày các bước cần phải thực hiện để xây dựng một mạng máy tính: 1. Thu thập yêu cầu của khách hàng 0,25 điểm  Bạn thiết lập mạng để làm gì? sử dụng nó cho mục đích gì? Trang:3/ 6
  3.  Các máy tính nào sẽ được nối mạng?  Những người nào sẽ được sử dụng mạng, mức độ khai thác sử dụng mạng của từng người / nhóm người ra sao?  Trong vòng 3-5 năm tới bạn có nối thêm máy tính vào mạng không, nếu có ở đâu, số lượng bao nhiêu ? 2. Phân tích yêu cầu 0,25 điểm  Những dịch vụ mạng nào cần phải có trên mạng ? (Dịch vụ chia sẻ tập tin, chia sẻ máy in, Dịch vụ web, Dịch vụ thư điện tử, Truy cập Internet hay không?, ...);  Mô hình mạng là gì? (Workgroup hay Client/ Server? ...);  Mức độ yêu cầu an toàn mạng;  Ràng buộc về băng thông tối thiểu trên mạng. 3. Thiết kế giải pháp 0,25 điểm  Kinh phí dành cho hệ thống mạng;  Công nghệ phổ biến trên thị trường;  Thói quen về công nghệ của khách hàng;  Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng;  Ràng buộc về pháp lý;  Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý;  Xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng;  Thiết kế sơ đồ mạng ở vật lý;  Chọn hệ điều hành mạng và các phần mềm ứng dụng;  Giá thành phần mềm của giải pháp;  Sự quen thuộc của khách hàng đối với phần mềm;  Sự quen thuộc của người xây dựng mạng đối với phần mềm. 4. Cài đặt mạng  Lắp đặt phần cứng; 0,25 điểm  Cài đặt và cấu hình phần mềm. 5. Kiểm thử mạng 6. Bảo trì hệ thống mạng Trong các bước trên bước nào quan trọng nhất? 0,25 điểm - Trong các bước trên bước thiết kế giải pháp là quan trọng nhất Vì sao? 0,25 điểm  Kinh phí dành cho hệ thống mạng;  Công nghệ phổ biến trên thị trường;  Thói quen về công nghệ của khách hàng;  Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng;  Ràng buộc về pháp lý. Trang:4/ 6
  4. 3 Lỗ hổng bảo mật là gì? 0,5 điểm Lỗ hổng bảo mật là những phương tiện cho phép người dùng không hợp lệ có thể lợi dụng để xâm nhập vào hệ thống Lỗ hổng bảo mật được phân loại như thế nào? - Lỗ hổng từ chối dịch vụ: là lỗi cho phép người dùng trái phép 0,25 điểm làm tê liệt dịch vụ của hệ thống, làm mất khả năng hoạt động của một máy tính hay một mạng. - Lỗ hổng tăng quyền truy nhập không cần xác thực: là những lỗi ở 0,25 điểm phần mềm hay hệ điều hành có sự phân cấp người dùng cho phép người dùng bên trong mạng với quyền sử dụng hạn chế có thể tăng quyền truy nhập trái phép mà không cần xác thực. - Lỗ hổng cho phép xâm nhập từ xa không xác thực: là lỗi chủ 0,5 điểm quan của người quản trị hay người dùng không thận trọng và không quan tâm đến vấn đề bảo mật như tài khỏan có password rỗng, chạy những dịch vụ không cần thiết mà không an toàn, không có hệ thống bảo vệ (Firewall, IDS, proxy..) Mục đích của việc quét lỗ hổng bảo mật? 0,5 điểm - Phát hiện các lỗ hổng bảo mật của hệ thống. - Phát hiện các nghi vấn về bảo mật để ngăn chặn 4 Thiết lập địa chỉ IP cho các mạng con ( Net 1, Net 2, Net 3, Net 4) như sau: + Net 1: 0,5 điểm Net ID: 192.168.1.0 Subnet mask: 255.255.255.128 Start IP Address: 192.168.1.1 End IP Address: 192.168.1.126 Broadcast IP: 192.168.1.127 + Net 2: 0,5 điểm Net ID: 192.168.1.128 Subnet mask: 255.255.255.192 Start IP Address: 192.168.1.129 End IP Address: 192.168.1.190 Broadcast IP: 192.168.1.191 + Net 3: 0,5 điểm Net ID: 192.168.1.192 Subnet mask: 255.255.255.224 Start IP Address: 192.168.1.193 End IP Address: 192.168.1.222 Broadcast IP: 192.168.1.223 Trang:5/ 6
  5. + Net 4: 0,5 điểm Net ID: 192.168.1.224 Subnet mask: 255.255.255.224 Start IP Address: 192.168.1.225 End IP Address: 192.168.1.254 Broadcast IP: 192.168.1.255 Cộng (I) 7 điểm II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 … Cộng (II) 3 điểm Tổng cộng (I+II) 10 điểm ……., ngày… tháng,… năm…… …………………………..Hết……………………… Trang:6/ 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2