intTypePromotion=3

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 16

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
255
lượt xem
88
download

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 16', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 16

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 16 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Chủ nghĩa Mác ra đời như một tất yếu lịch sử không những vì nó là sự phản 1 ánh thực tiễn xã hội, nhất là thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân mà còn là sự phát triển hợp logic của lịch sử tư tưởng nhân loại Trong những điều kiện khách quan như nhau, nhưng với những n ỗ l ực ch ủ 2 quan khác nhau, người ta sẽ thu được những kết quả rất khác nhau trong hoạt động của mình Quy luật mâu thuẫn chỉ ra nguồn gốc, động lực bên trong c ủa s ự v ận đ ộng, 3 phát triển Lao động là một trong những nguồn gốc cho sự ra đời của ý thức 4 Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả hàng hóa sẽ cao hơn giá trị 5 Trong bất cứ xã hội nào, sức lao động cũng đều là hàng hóa 6 Giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình lưu thong hàng hóa 7 Chức năng cơ bản, riêng có của gia đình là tái sản xuất ra con người. 8 Nguyên tắc phân phối cơ bản nhất của xã hội XHCN là phân ph ối theo lao 9 động. Dân chủ với ý nghĩa là phạm trù chính trị tồn tại trong mọi chế độ xã hội. 10 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Ý thức là: a.Thuộc tính của mọi dạng vật chất b. thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc con người 1 c. kết quả của quá trình tiến hóa của hệ thần kinh d. Cả a,b và c Tính độc lập tương a. Sự vận động theo quy luật độc lập so với tồn tại xã hội đối của ý thức xã hội b. Không tương ứng với quy luật của tồn tại xã hội thể hiện ở: c. Sự phản ánh sai quy luật của tồn tại xã hội 2 d. Sự tác động của các hình thái ý thức xã hội ảnh hưởng tới các quy luật tồn tại xã hội Tư bản có thể được a. Tiền tệ biểu hiện dưới hình b. Tư liệu sản xuất 3 thái là: c. Hàng hóa d. Cả a, b, c Các yếu tố nào dưới a. Giá trị hàng hóa sức lao động đây có ảnh hưởng tới b. Lạm phát 4 tiền công c. Quan hệ cung cầu về sức lao động d. Cả a, b, c Tác phẩm nào đánh a. Hệ tư tưởng Đức dấu sự ra đời của chủ b. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh 5 c. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nghĩa Mác – Lênin? d. Những nguyên lý của Chủ nghĩa Cộng sản Điều kiện chủ quan có a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản vai trò quyết định nhất chủ nghĩa. của cuộc cách mạng xã b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 6 hội chủ nghĩa. c. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân, đặc biệt khi nó đã có Đảng tiên phong lãnh đạo. d. Giai cấp công nhân liên minh được với giai cấp nông dân. 2
  3. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Ý thức là sự phản ánh mang tính xã hội. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.2. Sản xuất vật chất giữ vai trò quy định sự tồn tại, phát triển của con ng ười và xã h ội loài người; là hoạt động nền tảng làm phát sinh, phát triển những mối quan hệ xã hội; là cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển của xã hội loài người. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.3. Sức lao động là hàng hóa đặc biệt. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.4. Việc nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư đã vạch rõ b ản ch ất bóc l ột c ủa chủ nghĩa tư bản. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.5. Sở dĩ giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa vì nó là giai cấp nghèo khổ nhất. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3
  4. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.6. Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tôn giáo vẫn tồn tại. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Hãy phân tích câu nói của C.Mác: Ý thức "chẳng qua là cái vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi ở trong đó". 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản