intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Lạc

Chia sẻ: Nguyễn Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
396
lượt xem
30
download

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Lạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Lạc nhằm đánh giá kết quả học tập của các em học sinh trước khi tham dự kỳ kiểm tra học kỳ. Nhằm củng cố kiến thức cho chương trình học kỳ 1 môn Toán lớp 6, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Lạc

iPHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC<br /> THCS YÊN LẠC<br /> ………………….<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ I<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn : Toán 6<br /> Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Bài 1(0,75 điểm):<br /> Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử(không cần giải thích)<br /> A   x  Z / 4  x  5<br /> B   x  N / x  6, x  50<br /> C   x  Z / x  5<br /> <br /> Bài 2(1,5 điểm):Thực hiện các phép tính sau :<br /> a) 21.81 + 19.21 – 82<br /> b) 227 + ( - 17 ) + (- 127) + ( - 83 ) + 2212<br /> c) 95 : 93 – 32 . 3. 20170<br /> Bài 3(1,5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:<br /> a) 91 – 3x = 61<br /> b) (2x – 24 ) . 83 = 85<br /> c) 2x+1 = 32<br /> Bài 4(1,75 điểm):<br /> a) Tổng 545 . 12 . 13 + 730 . 6 . 11 là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao?<br /> b) Tìm các chữ số x, y để số 24 x3 y chia hết cho cả 2, 5 và 9.<br /> c) Tìm số nguyên x, biết : x  2  9  13<br /> Bài 5(2,0 điểm):<br /> a) Tìm số tự nhiên x lớn nhất, biết rằng 126 x, 210 x<br /> b) Một trường học có khoảng từ 700 đến 800 học sinh. Biết rằng số học sinh đó<br /> khi xếp hàng 15, hàng 18, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Hỏi trường đó có bao<br /> nhiêu học sinh<br /> Bài 6(2,0 điểm): Trên tia Ox, lấy hai điểm C và D sao cho OD = 8cm, OC =4cm.<br /> a) Điểm C có nằm giữa hai điểm O và D không ? Vì sao? Tính độ dài đoạn CD<br /> b) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OD không? Vì sao?<br /> c) Trên tia Ox lấy thêm 17 điểm phân biệt khác các điểm O, C, D. Hỏi trên<br /> hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?<br /> Bài 7(0,5 điểm): Cho a, b là các số tự nhiên thoả mãn a + 5b chia hết cho 7. Chứng<br /> minh rằng 10a + b chia hết cho 7. Mệnh đề đảo lại có đúng không?<br /> ----------------------Hết-------------------Họ và tên .................................................Số báo danh......................................<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC<br /> THCS YÊN LẠC<br /> ………………….<br /> <br /> Bài<br /> <br /> HDC THI HỌC KỲ I<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> Môn : Toán 6<br /> Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Phần<br /> Nội dung trình bày<br /> 1<br /> A<br /> A  3; 2; 1;0;1; 2;3; 4;5<br /> (0,75điểm) B<br /> B  0;6;12;18; 24;30;36;42; 48<br /> C<br /> C  4; 3; 2; 1;0;1;2;3;4<br /> 2<br /> a<br /> a) 21.81 + 19.21 – 82<br /> (1,5 điểm)<br /> =21.(81 + 19) – 82<br /> =21.100 – 82<br /> =2100 – 82<br /> =2018<br /> b<br /> b) 227 + ( - 17 ) + (- 127) + ( - 83 ) + 2212<br /> =[227 + (- 127)] + [( - 17 ) + ( - 83 )] +2212<br /> =(227-127) + [-(17 + 83)] + 2212<br /> =100 + (- 100) +2212<br /> =0 + 2212<br /> =2212<br /> c<br /> c) 95 : 93 – 32 . 3. 20170<br /> =92 – 33<br /> =81 – 27<br /> =54<br /> 3<br /> a<br /> a) 91 – 3x = 61<br /> (1,5 điểm)<br /> 3x=91 – 61<br /> 3x =30<br /> x=30:3<br /> x=10<br /> Vậy x=10<br /> b<br /> b) (2x – 24 ) . 83 = 85<br /> (2x – 24 ) =85 : 83<br /> (2x – 24 ) =82<br /> 2x – 16 = 64<br /> 2x= 64 +16<br /> 2x = 80<br /> X= 80:2<br /> x=40<br /> <br /> Điểm<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> c<br /> <br /> 4<br /> (1,75<br /> điểm)<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> c<br /> <br /> Vậy x=40<br /> c) 2x+1 = 32<br /> 2x+1 = 25<br /> x+1 =5<br /> x= 5 – 1<br /> x=4<br /> Vậy x=4<br /> Vì 545 . 12 . 13 và 730 . 6 . 11 chia hết cho 2 nên 545 . 12 . 13 +<br /> 730 . 6 . 11 chia hết cho 2 mà 545 . 12 . 13 + 730 . 6 . 11 >2 nên<br /> 545 . 12 . 13 + 730 . 6 . 11 là hợp số<br /> Vì 24 x3 y chia hết cho 5 nên y =0 hoặc y=5<br /> Vì 24 x3 y chia hết cho 2 nên y chẵn<br /> Từ đó suy ra y =0. Khi đó ta có số 24 x30 chia hết cho 9  (2 +4<br /> +x +3 +0) chia hết cho 9 hay 9 + x chia hết cho 9 mà x là chữ số<br /> nên x=0 hoặc x=9<br /> Vậy (x,y) =(0,0),(9,0)<br /> Ta có<br /> x  2  9  13<br />  x  2  13  9<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br />  x2  4<br /> x  2  4<br /> <br />  x  2  4<br /> x  4  2<br /> <br />  x  4  2<br /> x  2<br /> <br />  x  6<br /> x  4; 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> Vậy<br /> Ta có 126 x, 210 x  x là ƯC(126,210) mà x là số tự nhiên lớn<br /> nhất nên x là ƯCLN (126,210)<br /> Ta có 126= 2.32.7<br /> 210=2.3.5.7<br /> Suy ra ƯCLN (126,210) =2.3.7=42<br /> Vậy x=42<br /> Gọi số học sinh của trường đó là x(x  N*, 700  x  800 )<br /> Vì số học sinh của trường khi xếp hàng 15, hàng 18, hàng 24<br /> đều vừa đủ hàng nên x15, x 18, x 24  x  BC (15,18, 24)<br /> Ta có 15=3.5<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 18=2.32<br /> 24=23.3<br /> Suy ra BCNN(15,18,24)=23.32. 5=360<br /> Suy ra BC(15,18,24)=B(360)={0;360;720;1080;...}<br /> Từ đó ta có x  {0;360;720;1080;...} và 700  x  800<br /> Suy ra x=720<br /> Vậy trường đó có 720 học sinh<br /> 6<br /> (2,0 điểm)<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> c<br /> <br /> 7<br /> (0,5điểm)<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> Ta có OC=4cm, OD=8cm suy ra OC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2