Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn toán lớp 5 lên lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Trần Thảo Diệu Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
1.167
lượt xem
127
download

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn toán lớp 5 lên lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn lại kiến thức cơ bản môn toán lớp 5 dạng bài tập như thực hiện phép tính, tính chu vi hình chữ nhật,diện tích hính chữ nhật, so sánh phân số...Nắm vững kiến thức cơ bản của toán lớp 5 thì các bạn học sinh sẽ học tốt và dễ dàng hơn khi làm quen với kiến thức môn toán lớp 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn toán lớp 5 lên lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

  1. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Toán lớp 5 lên 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (4 điểm)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất a) 64 x 23 + 37 x 23 – 23 ; b) 33,76 + 19,52 + 6,24 38 � 16 6 � 33 1 +� + � :− c) ; d) 11 � 11 � 13 45 5 Bài 2: (2 điểm). Tìm x biết: a) 2012 : X + 23 = 526 ; b) X + 9,44 = 18,36 3 1 2 c) X - = 6 x ; d) X + = 18 : 9 – 1 24 3 4 Bài 3: (3 điểm) 3 Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100 m chiều rộng bằng chiều dài. 4 a) Tính chu vi và diện tích đám ruộng đó. b) Người ta cấy lúa trên đám ruộng hình chữ nhật đó, cứ mỗi a thu đ ược 60kg lúa. Hỏi đám ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa ? Bài 4: (1 điểm) Trong năm học 2011 – 2012 hai bạn An và Bình được Phòng Giáo Dục tặng thưởng 1 2 là 560000 đồng, trong đó số tiền thưởng của bạn An bằng số tiền thưởng của bạn 2 3 Bình . Hỏi mỗi bạn được Phòng Giáo Dục tặng thưởng là bao nhiêu tiền ? HẾT
  2. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Toán lớp 5 lên 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Nội dung Biểu điểm Bài Bài 1: (4 điểm)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất a) 64 x 23 + 37 x 23 – 23 = 23 x ( 64 + 37 – 1 ) = 23 x 100 = 2300 1điểm b) 33,76 + 19,52 + 6,24 = ( 33,76 + 6,24) + 19,52 1 1điểm = 40 + 19,52 = 59, 52 (4 điểm) 38 � 16 6 � �8 6 � 16 3 16 68 +� + � � + � + 1điểm c) = = 4+ = 11 � 11 � � 13 11 11 � 13 13 13 33 1 5 1 21 1điểm :−= −= d) 45 5 4 5 20 Bài 2: (2 điểm). Tìm x biết: 0,5 điểm a) 2012 : X + 23 = 526; X = 2012 : ( 526 0 – 23 ) = 4 0,5 điểm b) X + 9,44 = 18,36; X = 18,36 – 9,44 = 8,92 2 3 13 1 c) X - = 6 x + =1 (2 điểm) ; X= 0,5 điểm 24 4 44 2 2 1 X = 1− = d) X + = 18 : 9 – 1; 0,5 điểm 3 3 3 Bài 3: (3 điểm) 0,5 điểm 3 a) Chiều rộng hình chữ nhật là: 100 x = 75 (m) 4 Chu vi hình chữ nhật là: ( 100 + 75 ) x 2 = 350 ( m ) 0,75 điểm 3 Diện tích đám ruộng đó là: 100 x 75 = 7500 ( m2 ) = 75 a (3 điểm) 0,75 điểm b) Đám ruộng thu hoạch được: 75 x 60 = 4500 kg = 45 tạ 0,75 điểm Đáp số: a) Chu vi 350 m ; diện tích 7500 m2 0,25 điểm b) 45 tạ Bài 4: (1 điểm) 12 = nên Ta có: 24 Số tiền của An: 0,25 điểm 560000 đ 4 Số tiền của Bình 0,25 điểm (1điểm) Tổng số phần bằng nhau : 4 + 3 = 7 ( phần ) Số tiền thưởng của An là: 560000 : 7 x 4 = 320 000 ( đồng ) 0,25 điểm Số tiền thưởng của Bình là : 560 000 – 320 000 = 240 000 ( đồng ) Đáp số: Số tiền của An 320 000 đồng ; 0,25 điểm Số tiền của Bình 240 000 đồng Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản