intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 122

Chia sẻ: Nhã Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

43
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 122 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 122

TRƯỜNG THPT QUANG HÀ<br /> <br /> ĐỀ THI KHẢO SÁT TN THPT QUỐC GIA LẦN 2<br /> MÔN LỊCH SỬ<br /> <br /> Thời gian làm bài: 50 phút<br /> (40 câu trắc nghiệm)<br /> <br /> Mã đề thi 122<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................<br /> Số báo danh:...............................................................................<br /> Câu 1: Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là<br /> A. giải phóng dân tộc.<br /> B. dân chủ tư sản kiểu cũ<br /> C. dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> D. dân tộc, dân chủ nhân dân.<br /> Câu 2: Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám<br /> <br /> trong giai đoạn 1945 - 1946 là gì ?<br /> A. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.<br /> B. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.<br /> C. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.<br /> D. Thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giải quyết vấn<br /> đề tài chính trống rỗng.<br /> Câu 3: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng chín muồi để Đảng c ộng s ản Đông D ương<br /> quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là<br /> A. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh tháng 5/1945.<br /> B. Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945.<br /> C. Nước Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử ngày 6 và 9/8/1945.<br /> D. Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện ngày 15/8/1945.<br /> Câu 4: Mục đích chủ yếu của Pháp khi đề ra kế hoạch Rơ-ve là gì?<br /> A. Thiết lập hành lang Đông-Tây.<br /> B. Tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.<br /> C. Tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh.<br /> D. Mở rộng phạm vi chiếm đóng ra toàn miền Bắc.<br /> Câu 5: Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?<br /> A. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.<br /> B. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.<br /> C. Chống chủ nghĩa thực dân cũ.<br /> D. Chống chế độ diệt chủng.<br /> Câu 6: Đến cuối tháng 6 - 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất c ủa<br /> địch là<br /> A. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.<br /> B. Quảng Trị, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.<br /> C. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. D. Đà Nẵng, Sài Gòn, Đông Nam Bộ.<br /> Câu 7: Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ<br /> VI (1986) là:<br /> A. Đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.<br /> B. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> C. Bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xây dựng Chủ nghĩa xã<br /> hội.<br /> D. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện<br /> hiệu quả hơn.<br /> Câu 8: Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam trước 1858 là:<br /> A. phong trào đấu tranh chống triều đình diễn ra mạnh mẽ<br /> B. Nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn<br /> C. Thực dân Pháp bắt đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam<br /> Trang 1/5 - Mã đề thi 122<br /> <br /> D. chế độ phong kiến khủng hoảng , suy yếu nghiêm trọng<br /> Câu 9: Nội dung nào không phải là kết quả của chiến dịch Biên Giới - thu đông 1950?<br /> A. Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.<br /> B. Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.<br /> C. Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km.<br /> D. Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch.<br /> Câu 10: Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ -<br /> <br /> Liên Xô và khởi đầu chiến tranh lạnh là<br /> A. Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á giữa Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị<br /> Ianta.<br /> B. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.<br /> C. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ.<br /> D. Sự ra đời của khối NATO và Hiệp ước Vacsava.<br /> Câu 11: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 là:<br /> A. đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn<br /> toàn miền Nam.<br /> B. cùng miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.<br /> C. đẩy mạnh khôi phục kinh tế, làm nhiệm vụ hậu phương đối với Lào và Campuchia.<br /> D. tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.<br /> Câu 12: Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) chứng tỏ điều gì?<br /> A. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản.<br /> B. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.<br /> C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng theo lập trường phong kiến.<br /> D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> Câu 13: Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên trở thành<br /> A. siêu cường tài chính số 1 thế giới, là chủ nợ lớn nhất thế giới.<br /> B. nền kinh tế đứng đầu châu Á và chủ nợ lớn thứ 2 thế giới (sau Mĩ)<br /> C. nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tư bản<br /> D. chủ nợ lớn nhất thế giới<br /> Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?<br /> A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.<br /> B. Sự sáp nhập và hợp nhất của các tập đoàn tư bản tài chính.<br /> C. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực .<br /> D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.<br /> Câu 15: Tháng 11 năm 2007 các thành viên ASEAN kí bản Hiến chương ASEAN nh ằm<br /> xây dựng ASEAN thành<br /> A. một khu vực hòa bình, ổn định phát triển.<br /> B. một khu vực kinh tế thương mại.<br /> C. một khu vực quân sự.<br /> D. một động đồng vững mạnh.<br /> Câu 16: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất c ủa ta trong<br /> cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) vì<br /> A. đã làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.<br /> B. đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức.<br /> C. tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.<br /> D. góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.<br /> Câu 17: Chiến thắng nào của ta sau Hiệp định Pari 1973 cho thấy khả năng can thiệp tr ở<br /> lại bằng quân sự của Mĩ là rất hạn chế?<br /> Trang 2/5 - Mã đề thi 122<br /> <br /> A. Huế - Đà Nẵng.<br /> B. Buôn Ma Thuật.<br /> C. Tây Nguyên.<br /> D. Đường 14 - Phước Long.<br /> Câu 18: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng 9 - 1939, với sự kiện khởi đầu là<br /> A. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức<br /> B. Đức tấn công Liên Xô<br /> C. Đức tấn công Anh, Pháp<br /> D. Quân đội Đức tấn công Ba Lan<br /> Câu 19: Đảng và Chính phủ Việt Nam từ năm 1953 có chủ trương gì để bồi dưỡng sức<br /> <br /> dân trước hết là nông dân?<br /> A. Vận động lao động sản xuất.<br /> B. Giảm tô thuế.<br /> C. Khuyến khích khai hoang, áp dụng kĩ thuật mới.<br /> D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.<br /> Câu 20: Sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy<br /> vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam là<br /> A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.<br /> B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.<br /> C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.<br /> D. Đại thắng mùa xuân năm 1975.<br /> Câu 21: Nội dung nào dưới đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng<br /> 11 - 1939 ?<br /> A. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.<br /> B. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.<br /> C. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.<br /> D. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.<br /> Câu 22: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quy ết đ ịnh s ự<br /> bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?<br /> A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lành đạo công nhân và nông dân đứng lên<br /> chống đế quốc và phong kiến.<br /> B. Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.<br /> C. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.<br /> D. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.<br /> Câu 23: Liên minh Châu Âu (EU) ra đời nhằm<br /> A. hợp tác liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại<br /> và an ninh chung.<br /> B. nhất thể hóa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, văn hóa.<br /> C. liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, phát triển quân sự.<br /> D. mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản Tây Âu mà còn với các nước đang phát<br /> triển ở khu vực châu Á, châu Phi…<br /> Câu 24: Theo qui định của Hiến pháp năm 1889, Nhật Bản thiết lập<br /> A. chế độ quân chủ chuyên chế<br /> B. chế độ quân chủ lập hiến<br /> C. chế độ dân chủ tư sản<br /> D. chế độ cộng hòa<br /> Câu 25: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt nguồn từ ngành kinh tế nào?<br /> A. Nông nghiệp<br /> B. Tài chính ngân hàng<br /> C. Thương mại<br /> D. Công nghiệp<br /> Câu 26: Để khôi phục kinh tế, tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quy ết đ ịnh th ực<br /> hiện<br /> A. kế hoạch 5 năm lần thứ nhất<br /> B. chính sách mới<br /> C. chính sách kinh tế mới<br /> D. kế hoạch 5 năm lần thứ hai<br /> Trang 3/5 - Mã đề thi 122<br /> <br /> Câu 27: Qua các đợt cải cách ruộng đất (1954 - 1956) mi ền Bắc đã th ực hi ện tri ệt để<br /> <br /> khẩu hiệu nào?<br /> A. “Người cày có ruộng”<br /> B. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày<br /> C. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”<br /> D. “Tấc đất tấc vàng”<br /> Câu 28: Đảng Quốc đại là chính đảng của<br /> A. giai cấp công nhân Ấn Độ<br /> B. giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ<br /> C. giai cấp nông dân Ấn Độ<br /> D. giai cấp tư sản Ấn Độ<br /> Câu 29: Địa điểm trở thành nơi tập trung binh lực lớn thứ năm c ủa thực dân Pháp t ại<br /> Đông Dương là<br /> A. Xênô.<br /> B. Plâyku.<br /> C. Điện Biên Phủ.<br /> D. Luông Phabang và Mường Sài.<br /> Câu 30: Nội dung nào trong Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954 thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta<br /> trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?<br /> A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ<br /> quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.<br /> B. Các bên thực hiện ngừng bắn.<br /> C. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực.<br /> D. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do.<br /> Câu 31: Thắng lợi của cách mạng Tân Hợi (1911) đã ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước<br /> của<br /> A. Phan Bội Châu<br /> B. Lương Văn Can<br /> C. Phan Châu Trinh D. Nguyễn Ái Quốc<br /> Câu 32: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “ Đồng Khởi “ là gì?<br /> A. Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biẹt của Mỹ.<br /> B. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay<br /> tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm..<br /> C. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực<br /> lượng sang thế tiến công.<br /> D. Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 - 1960 ).<br /> Câu 33: Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đ ồng minh<br /> tại Hội nghị Ianta là<br /> A. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.<br /> B. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.<br /> C. giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.<br /> D. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.<br /> Câu 34: Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại Miền<br /> Bắc lần thứ nhất của Mĩ?<br /> A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc.<br /> B. Cứu nguy cho chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở Miền Nam.<br /> C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào Miền Bắc và từ miền Bắc vào Miền Nam.<br /> D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất<br /> nước.<br /> Câu 35: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức ti ền thân c ủa Đ ảng<br /> Cộng sản Việt Nam vì<br /> A. hội đã chuẩn bị về lực lượng chính trị, vũ trang cho cách mạng Việt Nam.<br /> B. hội đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản<br /> Việt Nam.<br /> <br /> Trang 4/5 - Mã đề thi 122<br /> <br /> C. hội đã trang bị lý luận, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong<br /> <br /> kiến.<br /> <br /> D. hội đã chuẩn bị về nhân lực, vật lực tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.<br /> Câu 36: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất<br /> <br /> trên thế giới?<br /> A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)<br /> B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 - 1937)<br /> C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi (1917)<br /> D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời (1922)<br /> Câu 37: Chiến dịch Tây Nguyên (1975) kết thúc thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến<br /> chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới vì:<br /> A. từ sau chiến dịch quân dân miền Nam đồng loạt tiến công và nội dậy ở các tỉnh đồng<br /> bằng và đô thị giành thắng lợi.<br /> B. đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Chính trị mở chiến dịch Huế - Đã Nẵng.<br /> C. từ đây quân dân ta chuyển từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên thành tổng tiến công<br /> chiến lược trên toàn miền Nam.<br /> D. làm thất bại hoàn toàn âm mưu của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.<br /> Câu 38: Chiến tranh lạnh bao trùm toàn bộ thế giới được đánh dấu bằng những s ự ki ện<br /> nào?<br /> A. “Kế hoạch Mácsan” và sự ra đời của khối quân sự NATO<br /> B. Sự ra đời khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava<br /> C. Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan” và sự thành lập NATO<br /> D. Sự ra đời của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vácsava<br /> Câu 39: Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại<br /> giao với<br /> A. Liên Xô, Inđônêxia, Việt Nam, Cuba.<br /> B. Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia.<br /> C. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.<br /> D. Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.<br /> Câu 40: Để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới Mĩ lo ngại nhất điều gì?<br /> A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới<br /> B. Sự vươn lên của Nhật Bản, Tây Âu<br /> C. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc<br /> D. Liên Xô xây dựng thành công CNXH<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 5/5 - Mã đề thi 122<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2