intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 128

Chia sẻ: Nhã Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

26
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 128 dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 128

TRƯỜNG THPT QUANG HÀ<br /> <br /> ĐỀ THI KHẢO SÁT TN THPT QUỐC GIA LẦN 2<br /> MÔN LỊCH SỬ<br /> <br /> Thời gian làm bài: 50 phút<br /> (40 câu trắc nghiệm)<br /> <br /> Mã đề thi 128<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................<br /> Số báo danh:...............................................................................<br /> Câu 1: Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ - Liên<br /> <br /> Xô và khởi đầu chiến tranh lạnh là<br /> A. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.<br /> B. Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á giữa Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị<br /> Ianta.<br /> C. Sự ra đời của khối NATO và Hiệp ước Vacsava.<br /> D. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ.<br /> Câu 2: Địa điểm trở thành nơi tập trung binh lực lớn thứ năm của thực dân Pháp tại<br /> Đông Dương là<br /> A. Xênô.<br /> B. Plâyku.<br /> C. Điện Biên Phủ.<br /> D. Luông Phabang và Mường Sài.<br /> Câu 3: Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) chứng tỏ điều gì?<br /> A. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng theo lập trường phong kiến.<br /> B. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản.<br /> D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.<br /> Câu 4: Để khôi phục kinh tế, tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định th ực<br /> hiện<br /> A. kế hoạch 5 năm lần thứ nhất<br /> B. chính sách mới<br /> C. kế hoạch 5 năm lần thứ hai<br /> D. chính sách kinh tế mới<br /> Câu 5: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng chín muồi để Đảng c ộng s ản Đông D ương<br /> quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là<br /> A. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh tháng 5/1945.<br /> B. Nước Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử ngày 6 và 9/8/1945.<br /> C. Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện ngày 15/8/1945.<br /> D. Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945.<br /> Câu 6: Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên trở thành<br /> A. chủ nợ lớn nhất thế giới<br /> B. nền kinh tế đứng đầu châu Á và chủ nợ lớn thứ 2 thế giới (sau Mĩ)<br /> C. nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tư bản<br /> D. siêu cường tài chính số 1 thế giới, là chủ nợ lớn nhất thế giới.<br /> Câu 7: Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?<br /> A. Chống chế độ diệt chủng.<br /> B. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.<br /> C. Chống chủ nghĩa thực dân cũ.<br /> D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.<br /> Câu 8: Liên minh Châu Âu (EU) ra đời nhằm<br /> A. mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản Tây Âu mà còn với các nước đang phát<br /> triển ở khu vực châu Á, châu Phi…<br /> B. hợp tác liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại<br /> và an ninh chung.<br /> C. liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, phát triển quân sự.<br /> Trang 1/5 - Mã đề thi 128<br /> <br /> D. nhất thể hóa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, văn hóa.<br /> Câu 9: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “ Đồng Khởi “ là gì?<br /> A. Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biẹt của Mỹ.<br /> B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực<br /> <br /> lượng sang thế tiến công.<br /> C. Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 - 1960 ).<br /> D. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay<br /> tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm..<br /> Câu 10: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức ti ền thân c ủa Đ ảng<br /> Cộng sản Việt Nam vì<br /> A. hội đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản<br /> Việt Nam.<br /> B. hội đã chuẩn bị về nhân lực, vật lực tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.<br /> C. hội đã chuẩn bị về lực lượng chính trị, vũ trang cho cách mạng Việt Nam.<br /> D. hội đã trang bị lý luận, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong<br /> kiến.<br /> Câu 11: Chiến thắng nào của ta sau Hiệp định Pari 1973 cho thấy khả năng can thiệp trở<br /> lại bằng quân sự của Mĩ là rất hạn chế?<br /> A. Đường 14 - Phước Long.<br /> B. Tây Nguyên.<br /> C. Buôn Ma Thuật.<br /> D. Huế - Đà Nẵng.<br /> Câu 12: Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là<br /> A. dân chủ tư sản kiểu cũ<br /> B. giải phóng dân tộc.<br /> C. dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> D. dân tộc, dân chủ nhân dân.<br /> Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?<br /> A. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực .<br /> B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.<br /> C. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.<br /> D. Sự sáp nhập và hợp nhất của các tập đoàn tư bản tài chính.<br /> Câu 14: Đảng Quốc đại là chính đảng của<br /> A. giai cấp nông dân Ấn Độ<br /> B. giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ<br /> C. giai cấp tư sản Ấn Độ<br /> D. giai cấp công nhân Ấn Độ<br /> Câu 15: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất c ủa ta trong<br /> cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) vì<br /> A. đã làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.<br /> B. tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.<br /> C. góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.<br /> D. đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức.<br /> Câu 16: Chiến tranh lạnh bao trùm toàn bộ thế giới được đánh dấu bằng những s ự ki ện<br /> nào?<br /> A. “Kế hoạch Mácsan” và sự ra đời của khối quân sự NATO<br /> B. Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan” và sự thành lập NATO<br /> C. Sự ra đời khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava<br /> D. Sự ra đời của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vácsava<br /> Câu 17: Đảng và Chính phủ Việt Nam từ năm 1953 có chủ trương gì để bồi dưỡng sức<br /> dân trước hết là nông dân?<br /> A. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.<br /> B. Giảm tô thuế.<br /> C. Vận động lao động sản xuất.<br /> Trang 2/5 - Mã đề thi 128<br /> <br /> D. Khuyến khích khai hoang, áp dụng kĩ thuật mới.<br /> Câu 18: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng 9 - 1939, với sự kiện khởi đầu là<br /> A. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức<br /> B. Quân đội Đức tấn công Ba Lan<br /> C. Đức tấn công Anh, Pháp<br /> D. Đức tấn công Liên Xô<br /> Câu 19: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quy ết đ ịnh s ự<br /> <br /> bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?<br /> A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lành đạo công nhân và nông dân đứng lên<br /> chống đế quốc và phong kiến.<br /> B. Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.<br /> C. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.<br /> D. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.<br /> Câu 20: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 là:<br /> A. tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.<br /> B. cùng miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.<br /> C. đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn<br /> toàn miền Nam.<br /> D. đẩy mạnh khôi phục kinh tế, làm nhiệm vụ hậu phương đối với Lào và Campuchia.<br /> Câu 21: Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám<br /> trong giai đoạn 1945 - 1946 là gì ?<br /> A. Thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giải quyết vấn<br /> đề tài chính trống rỗng.<br /> B. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.<br /> C. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.<br /> D. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.<br /> Câu 22: Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội Đ ại bi ểu Toàn qu ốc l ần<br /> thứ VI (1986) là:<br /> A. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> B. Đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.<br /> C. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện<br /> hiệu quả hơn.<br /> D. Bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xây dựng Chủ nghĩa xã<br /> hội.<br /> Câu 23: Để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới Mĩ lo ngại nhất điều gì?<br /> A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới<br /> B. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc<br /> C. Sự vươn lên của Nhật Bản, Tây Âu<br /> D. Liên Xô xây dựng thành công CNXH<br /> Câu 24: Qua các đợt cải cách ruộng đất (1954 - 1956) mi ền Bắc đã th ực hi ện tri ệt để<br /> khẩu hiệu nào?<br /> A. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày<br /> B. “Người cày có ruộng”<br /> C. “Tấc đất tấc vàng”<br /> D. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”<br /> Câu 25: Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam trước 1858 là:<br /> A. chế độ phong kiến khủng hoảng , suy yếu nghiêm trọng<br /> B. Thực dân Pháp bắt đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam<br /> C. phong trào đấu tranh chống triều đình diễn ra mạnh mẽ<br /> D. Nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn<br /> Trang 3/5 - Mã đề thi 128<br /> <br /> Câu 26: Theo qui định của Hiến pháp năm 1889, Nhật Bản thiết lập<br /> A. chế độ quân chủ chuyên chế<br /> B. chế độ dân chủ tư sản<br /> C. chế độ quân chủ lập hiến<br /> D. chế độ cộng hòa<br /> Câu 27: Mục đích chủ yếu của Pháp khi đề ra kế hoạch Rơ-ve là gì?<br /> A. Thiết lập hành lang Đông-Tây.<br /> B. Tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.<br /> C. Mở rộng phạm vi chiếm đóng ra toàn miền Bắc.<br /> D. Tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh.<br /> Câu 28: Chiến dịch Tây Nguyên (1975) kết thúc thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến<br /> <br /> chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới vì:<br /> A. làm thất bại hoàn toàn âm mưu của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.<br /> B. đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Chính trị mở chiến dịch Huế - Đã Nẵng.<br /> C. từ sau chiến dịch quân dân miền Nam đồng loạt tiến công và nội dậy ở các tỉnh đồng<br /> bằng và đô thị giành thắng lợi.<br /> D. từ đây quân dân ta chuyển từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên thành tổng tiến công<br /> chiến lược trên toàn miền Nam.<br /> Câu 29: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt nguồn từ ngành kinh tế nào?<br /> A. Tài chính ngân hàng<br /> B. Thương mại<br /> C. Nông nghiệp<br /> D. Công nghiệp<br /> Câu 30: Tháng 11 năm 2007 các thành viên ASEAN kí bản Hiến chương ASEAN nh ằm<br /> xây dựng ASEAN thành<br /> A. một khu vực kinh tế thương mại.<br /> B. một khu vực quân sự.<br /> C. một động đồng vững mạnh.<br /> D. một khu vực hòa bình, ổn định phát triển.<br /> Câu 31: Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đ ồng minh<br /> tại Hội nghị Ianta là<br /> A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.<br /> B. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.<br /> C. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.<br /> D. giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.<br /> Câu 32: Nội dung nào không phải là kết quả của chiến dịch Biên Giới - thu đông<br /> 1950?<br /> A. Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.<br /> B. Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.<br /> C. Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km.<br /> D. Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch.<br /> Câu 33: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất<br /> trên thế giới?<br /> A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)<br /> B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 - 1937)<br /> C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi (1917)<br /> D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời (1922)<br /> Câu 34: Đến cuối tháng 6 - 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất c ủa<br /> địch là<br /> A. Quảng Trị, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. B. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.<br /> C. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.<br /> D. Đà Nẵng, Sài Gòn, Đông Nam Bộ.<br /> Trang 4/5 - Mã đề thi 128<br /> <br /> Câu 35: Nội dung nào dưới đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng<br /> <br /> 11 - 1939 ?<br /> A. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.<br /> B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.<br /> C. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.<br /> D. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.<br /> Câu 36: Thắng lợi của cách mạng Tân Hợi (1911) đã ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước<br /> của<br /> A. Nguyễn Ái Quốc B. Phan Châu Trinh C. Lương Văn Can<br /> D. Phan Bội Châu<br /> Câu 37: Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại<br /> giao với<br /> A. Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.<br /> B. Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia.<br /> C. Liên Xô, Inđônêxia, Việt Nam, Cuba.<br /> D. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.<br /> Câu 38: Sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy<br /> vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam là<br /> A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.<br /> B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.<br /> C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.<br /> D. Đại thắng mùa xuân năm 1975.<br /> Câu 39: Nội dung nào trong Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954 thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta<br /> trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?<br /> A. Các bên thực hiện ngừng bắn.<br /> B. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do.<br /> C. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực.<br /> D. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ<br /> quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.<br /> Câu 40: Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại Miền<br /> Bắc lần thứ nhất của Mĩ?<br /> A. Cứu nguy cho chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở Miền Nam.<br /> B. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc.<br /> C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào Miền Bắc và từ miền Bắc vào Miền Nam.<br /> D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước.<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 5/5 - Mã đề thi 128<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2