intTypePromotion=1

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS An Ninh - Hà Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
128
lượt xem
8
download

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS An Ninh - Hà Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS An Ninh - Hà Nam là tài liệu tham khảo hữu ích với các bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm nhằm ôn lại kiến thức đã học. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS An Ninh - Hà Nam

PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC TRƯỜNG THCS AN NINH ( Đề có 2 trang ) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – 8 Thời gian làm bài : 60 Phút Mã đề 038 PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đa thức P(x) = -x 2 +3x+4 có nghiệm là : A. 1 B. 2 C. 4 D. 0 −8 2 1 Câu 2: Tìm x, biết: .x = . 11 5 4 11 A. x = − B. x = − 2 C. x = 15 D. x = 11 80 80 90 75 Câu 3: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 5cm ; AC = 8cm , độ dài cạnh BC là A. 89 cm B. 39 cm C. 10cm 3 Câu 4: Kết quả của phép tính (-0,15): là : 20 9 9 A. -1 B. C. D. 1 20 20 Câu 5: Tìm x nếu :│0,1-x│= 2,1 A. x = -2,2 B. x = -2 C. x = -2,2 hay x = 2 D. x = -2 hay x = 2,2 P P Câu 6: Giá trị x trong phép tính 0,25+x = A. 1 B. 3 là 4 1 2 C. - 1 2 D. -1 Câu 7: ∆ABC có góc A = 80 0 , các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Góc BIC có số đo là : B. 80 0 C. 100 0 D. 130 0 A. 120 0 7 Câu 8: Cho y = f(x) = -2x+5 giá trị của f( )là 2 7 A. -9 B. -1 C. D. -2 2 Câu 9: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi tam giác là 60cm .Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là : A. 9cm ,22cm , 29cm B. 14cm ,18cm , 28cm C. 16 cm ,18cm , 26cm D. 15cm , 20cm ,25cm P P P P P P 11 33 − 3 : ). là 4 16 5 44 B. 55 P P P Câu 10: Kết quả của phép tính ( A. - 4 5 PHẦN TỰ LUẬN C. 4 5 D. - 44 55 Câu 11: (2 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC) . Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Kẻ DH vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB . Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt tia DH ở K . Chứng minh rằng : a) BA = BH  = 450 b) DBK Trang1/2 - Mã đề 038 Câu 12: (2điểm) Cho hai đa thức: M  2x 2 y  5x 3  4xy  x 1 N  2x 3  2x 2 y  x 2  4xy a, Tính tổng M+N. b, x=0 có phải là nghiệm của đa thức M+N hay không?vì sao Câu 13: (1điểm) Tính S 1 = 1 + 2 + 2 2 + 2 3 + … + 2 63 R R P P P P P ------ HẾT ------ Trang2/2 - Mã đề 038 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – 8 PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC TRƯỜNG THCS AN NINH Thời gian làm bài : 60 Phút ( Đề có 2 trang ) Mã đề 129 PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 Câu 1: Cho y = f(x) = -2x+5 giá trị của f( )là 2 7 A. -2 B. 2 C. -1 D. -9 Câu 2: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi tam giác là 60cm .Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là : A. 16 cm ,18cm , 26cm B. 9cm ,22cm , 29cm C. 15cm , 20cm ,25cm D. 14cm ,18cm , 28cm Câu 3: Tìm x, biết: −8 2 1 .x = . 11 5 4 11 80 A. x = − B. 11 90 x= 11 33 − 3 là : ). 4 16 5 4 B. 5 C. x= C. 44 55 15 80 D. x= − 2 75 Câu 4: Kết quả của phép tính ( A. 4 5 Câu 5: Tìm x nếu :│0,1-x│= 2,1 A. x = -2 C. x = -2 hay x = 2,2 D. - 44 55 D. - 1 2 B. x = -2,2 hay x = 2 D. x = -2,2 3 4 Câu 6: Giá trị x trong phép tính 0,25+x = - là A. 1 2 B. 1 C. -1 Câu 7: ∆ABC có góc A = 80 0 , các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Góc BIC có số đo là : A. 130 0 B. 100 0 C. 120 0 D. 80 0 P P P P P P 3 Câu 8: Kết quả của phép tính (-0,15): là : 20 9 A. B. -1 20 P C. 1 P P D. P 9 20 Câu 9: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 5cm ; AC = 8cm , độ dài cạnh BC là A. 39 cm B. 89 cm C. 10cm 2 Câu 10: Đa thức P(x) = -x +3x+4 có nghiệm là : A. 4 B. 0 C. 1 D. 2 PHẦN TỰ LUẬN P P Câu 11: (2 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC) . Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Kẻ DH vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB . Đường thẳng vuông góc với AE tại E cắt tia DH ở K . Chứng minh rằng : a) BA = BH Trang1/2 - Mã đề 129  = 450 b) DBK Câu 12: (2điểm) Cho hai đa thức: M  2x 2 y  5x 3  4xy  x 1 N  2x 3  2x 2 y  x 2  4xy a, Tính tổng M+N. b, x=0 có phải là nghiệm của đa thức M+N hay không?vì sao Câu 13: (1điểm) Tính S 1 = 1 + 2 + 2 2 + 2 3 + … + 2 63 R R P P P P P ------ HẾT ------ Trang2/2 - Mã đề 129 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – 8 PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC TRƯỜNG THCS AN NINH Thời gian làm bài : 60 Phút ( Đề có 2 trang ) Mã đề 132 PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi tam giác là 60cm .Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là : A. 15cm , 20cm ,25cm B. 14cm ,18cm , 28cm C. 9cm ,22cm , 29cm D. 16 cm ,18cm , 26cm Câu 2: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 5cm ; AC = 8cm , độ dài cạnh BC là A. 89 cm B. 10cm C. 39 cm 11 33 − 3 là : ). 4 16 5 4 B. 5 Câu 3: Kết quả của phép tính ( A. - 4 5 Câu 4: Tìm x, biết: A. x = − C. 44 55 C. x= − −8 2 1 .x = . 11 5 4 11 80 B. 11 90 x= Câu 5: Tìm x nếu :│0,1-x│= 2,1 A. x = -2 C. x = -2,2 D. 15 80 x= 3 là : 20 9 20 B. 2 75 44 55 B. x = -2,2 hay x = 2 D. x = -2 hay x = 2,2 Câu 6: Kết quả của phép tính (-0,15): A. 1 D. - C. - 9 20 D. -1 3 4 Câu 7: Giá trị x trong phép tính 0,25+x = - là A. 1 2 B. -1 C. 1 D. - 1 2 Câu 8: Đa thức P(x) = -x 2 +3x+4 có nghiệm là : A. 1 B. 2 C. 0 D. 4 0 Câu 9: ∆ABC có góc A = 80 , các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Góc BIC có số đo là : A. 120 0 B. 100 0 C. 130 0 D. 80 0 P P P P P P P P P P P P 7 Câu 10: Cho y = f(x) = -2x+5 giá trị của f( )là 2 A. -1 B. -2 C. - PHẦN TỰ LUẬN 7 2 D. -9 Câu 11: (1điểm) Tính S 1 = 1 + 2 + 2 2 + 2 3 + … + 2 63 R R P P P P P Câu 12: (2 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC) . Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Kẻ DH vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB . Đường thẳng vuông góc với AE Trang1/2 - Mã đề 132

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2