intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS Ngọc Liên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

522
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS Ngọc Liên bao gồm đề thi và đáp án, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức môn Toán, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Mời các bạn tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018 môn Toán trường THCS Ngọc Liên

PHÒNG GD & ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: TOÁN - LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Đề chẵn Câu 1 (2,0 điểm) Điểm kiểm tra Toán 45’của 30 học sinh lớp 7 của một trường THCS được ghi lại ở bảng sau: 3 4 5 7 6 7 3 2 9 8 5 5 4 8 7 7 6 5 7 8 3 6 5 6 7 6 8 4 7 8 a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét? c) Tính số trung bình cộng (kết quả làm tròn lấy 1 chữ số thập phân) và tìm “mốt” của dấu hiệu. Câu 2 (2,5 điểm) Cho F(x) = 9 – x5 + 4x - 2x3 + x2 – 7x4 G(x) = x5 – 9 + 2x2 + 7x4 + 2x3 - 3x a) Sắp xếp các hạng tử của các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. b) Tính F(x) + G(x) và F(x) – G(x). c) x = 1 là nghiệm của đa thức F(x) hay G(x). Vì sao? Câu 3 (1,5 điểm) 1)Cho f(x) = -x2 - 3 a) Tính f(0); f(5); f( 2 ) b) Tìm x để f(x) = -19. 2) Viết một đa thức có nghiệm là -3 và 1 Câu 4 (3,0 điểm) ) Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD ( D  AC). Kẻ DE vuông góc với BC( E  BC). Chứng minh a) AB = BE b) BD là trung trực AE. c) Kẻ AH vuông góc với BC ( H  BC), kẻ DK vuông góc với AC ( K  BC). Chứng minh: BK = DK d) AB + AC < BC + 2AH. Câu 5 (1,0điểm) a) Cho đa thức P(x)  ax 2  bx  c có nghiệm là -1. Chứng minh rằng: b = a + c; b) Chứng minh rằng: x(x – 2) + 2018 không có nghiệm. - Hết - PHÒNG GD & ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: TOÁN - LỚP 8 ( Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu 1 2,0 đ Phần a 0,5đ Nội dung Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra môn Toán học kì I của mỗi học sinh lớp 7. Bảng “tần số” Điểm 2 3 4 5 6 7 8 9 b (x) 0,75đ Tần 1 3 3 5 5 7 5 1 N=30 số (n) Nhận xét: - Điểm thấp nhất là 2. - Điểm cao nhất là 9. - Đa số học sinh đạt điểm 7. Tính số trung bình cộng : c 0,75đ 2.1  3.3  4.3  5.5  6.5  7.7  8.5  9.1  176 30 30 X  5,9 a 0,5đ M0 = 7 Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến là: F(x) = – x5– 7x4 - 2x3 + x2 + 4x + 9 G(x) = x5 + 7x4 + 2x3 + 2x2 - 3x - 9 2 2,5 đ 2 F(x) + G(x) = 3x + x F(x) - G(x) = -2x5 - 14x4 - 4x3 - x2 + 7x + 18 b 1,0đ c 1,0đ 3 1,5đ 1).a 0, 5đ 1).b Ta có F(1) = 4 nên x = 1 không là nghiệm của đa thức F(x). G(1) = 0 nên x = 1 không là nghiệm của đa thức G(x). f (0) = -02 - 3 = - 3 f (5) = -52 - 3 = -28 f  2    2  2  3  5 Ta có: f(x) = -19 suy ra –x2 - 3 = -19 Điểm 0, 5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0, 5đ 2) 0,5đ 3 3,0đ 5 1,0đ suy ra - x2= -16 suy ra x = 4 hoặc x = -4. Vậy để f(x) = -19 thì x = 4 hoặc x = -4. Học sinh viết được đa thức đúng 0,25 Vẽ hình đúng và ghi GT, KL 0,25 Xét  ABD vuông tại A và BDE vuông tại E có:   (gt) ABD  EBD BD cạnh huyền chung a  ABD = EBD (cạnh huyền – góc nhọn) 0,75đ AB = BE (hai cạnh tương ứng) b Vì ABD = EBD  DA =DE(hai cạnh tương ứng) 0,5đ D thuộc trung trực của AE(1) mặt khác: AB = BE (phần a)  B thuộc trung trực của AE (2) Từ (1) và(2)  BD là trung trực của AE. Có AB//DK( vì cùng vuông góc AC)  c  BDK ABD (hai góc so le trong)  0,75đ ABD (BD là phân giác...) Mà DBK     BDK  => BDK cân tại K=> BK = DK  DBK d 1,0đ a b Xét ABH và ACH có: AB < BH + AH(bất đẳng thức trong tam giác) Ac < HC + AH(bất đẳng thức trong tam giác) =>AB + AC< BH + AH +HC + AH Hay AB + AC< BC + 2AH Đa thức P(x)  ax 2  bx  c có nghiệm -1 nên a(-1)2+b(-1)+c = 0=>b = a + c Ta có: x(x – 2) + 2018 = x2 – 2x + 2018 = x2 – x – x + 1+ 2018 – 1= x(x -1)- (x - 1)+ 2017 = (x- 1)2 + 2017 Vì (x- 1)2.>= 0 với mọi x=> (x- 1)2 + 2017>=2017> 0 với mọi x. Vậy x(x – 2) + 2018 không có nghiệm PHÒNG GD & ĐT CẨM GIÀNG ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: TOÁN - LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Đề lẻ Câu 1 (2,0 điểm) Điểm kiểm tra Toán học kì I của 30 học sinh lớp 8 của một trường THCS được ghi lại ở bảng sau: 5 4 5 7 6 7 3 2 9 8 5 5 4 8 7 9 6 5 7 8 3 6 5 4 7 6 8 4 7 6 a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét? c) Tính số trung bình cộng (kết quả làm tròn lấy 1 chữ số thập phân) và tìm “mốt” của dấu hiệu. Câu 2 (2,5 điểm) Cho F(x) = 9 – x5 - 2x3 + x2 – 7x4 G(x) = x5 – 9 + 2x2 + 7x4 + 2x3 - x a) Sắp xếp các hạng tử của các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. b) Tính F(x) + G(x) và F(x) – G(x). c) x = 1 là nghiệm của đa thức F(x) hay G(x). Vì sao? Câu 3 (1,5 điểm) 1)Cho f(x) = -x2 + 3 a) Tính f(0); f(5); f( 3 ) b) Tìm x để f(x) = -22. 2) Viết một đa thức có nghiệm là -2 và 0,5 Câu 4 (3,0 điểm) ) Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE ( E  AC). Kẻ DE vuông góc với BC( D  BC). Chứng minh a) AB = BD b) BE là trung trực AD. c) Kẻ AH vuông góc với BC ( H  BC), kẻ EK vuông góc với AC ( K  BC). Chứng minh: BK = EK d) AB + AC < BC + 2AH. Câu 5 (1,0điểm) a) Cho đa thức P(x)  ax 2  bx  c có nghiệm là -2. Chứng minh rằng c = 2b- 4a ; b) Chứng minh rằng: x(x + 2) + 2018 không có nghiệm. - Hết - PHÒNG GD & ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: TOÁN – LỚP 7 ( Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu 1 2,0 đ Phần a 0,5đ Nội dung Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra môn Toán học kì I của mỗi học sinh lớp 7. Bảng “tần số” Điểm 2 3 4 5 6 7 8 9 b (x) 0,75đ Tần 1 3 3 5 5 7 5 1 N=30 số (n) Nhận xét: - Điểm thấp nhất là 2. - Điểm cao nhất là 9. - Đa số học sinh đạt điểm 7. Tính số trung bình cộng : c 0,75đ 2.1  3.3  4.3  5.5  6.5  7.7  8.5  9.1  176 30 30 X  5,9 a 0,5đ M0 = 7 Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến là: F(x) = – x5– 7x4 - 2x3 + x2 + 4x + 9 G(x) = x5 + 7x4 + 2x3 + 2x2 - 3x - 9 2 2,5 đ 2 F(x) + G(x) = 3x + x F(x) - G(x) = -2x5 - 14x4 - 4x3 - x2 + 7x + 18 b 1,0đ c 1,0đ 3 1,5đ 1).a 0, 5đ Ta có F(1) = 4 nên x = 1 không là nghiệm của đa thức F(x). G(1) = 0 nên x = 1 không là nghiệm của đa thức G(x). f (0) = -02 + 3 = 3 f (5) = -52 + 3 = -22 f  3   3 2 30 Điểm 0, 5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2