intTypePromotion=1

Đề thi môn Hệ thống viễn thông - Học kỳ V: Đề 245

Chia sẻ: Công Văn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
8
download

Đề thi môn Hệ thống viễn thông - Học kỳ V: Đề 245

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề thi môn Hệ thống viễn thông - Học kỳ V: Đề 245 dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Hệ thống viễn thông - Học kỳ V: Đề 245

  1. TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG ĐỀ THI HỌC KỲ V KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC MÔN: Hệ thống viễn thông (lần 2) LỚP: CĐ ĐTTT 12A, B THỜI GIAN LÀM BÀI: 60’ NGÀY THI: (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) Họ và tên: …………………………………. Lớp: …………………………………. Đề 245 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D Câu 1: Quá trình thiết lập cuộc gọi H323 gồm bao nhiêu bước: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2: Thành phần nào trong hệ thống GSM đảm nhiệm vai trò khai thác và quản lý số nhận dạng cá nhân PIN để bảo vệ quyền sử dụng của người sở hữu hợp pháp: A. BSS B. SIM C. ME D. TRAU Câu 3: Tốc độ kết nối cơ bản của ISDN là A. 16 kbps B. 32 kbps C. 64 kbps D. 128 kbps Câu 4: Báo hiệu CCS thuộc loại báo hiệu nào? A. Báo hiệu liên đài B. Báo hiệu đường dây thuê bao C. Báo hiệu kênh riêng D. Tất cả đều sai Câu 5: Phân hệ chuyển mạch trong hệ thông GSM gồm bao nhiêu khối chức năng: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 6: Môi trường truyền dẫn có mấy loại A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 7: Điểm tham chiếu giữa TA và NT2 là A. S B. T C. U D. R Câu 8: Trong mạng VoIP, chức năng nhận dạng các đầu cuối và gateway là của A. Terminal B. Signaling Gateway C. Gatekeeper D. Media Gateway Controller Câu 9: Lớp nào tạo nên phần thông tin khách hàng bằng việc ngăn chặn các PDU A. ATM B. CS C. SAR D. HL Câu 10: Trong cấu trúc tế bào ATM dùng cho giao diện UNI, có bao nhiêu bit VPI A. 16 bits B. 8 bits C. 12 bits D. 24 bits Câu 11: Để thiết lập cuộc gọi từ ngoài vào, hay từ trong ra ngoài h ệ th ống GSM, cu ộc g ọi c ần phải được định tuyến đến: Trang 1/3 - Mã đề thi 245
  2. A. MSC B. AuC C. BSC D. GMSC Câu 12: Lớp nào điều khiển lưu lượng chung A. Higher Layer B. ATM Layer C. AAL D. CS Câu 13: PBX thuộc loại thiết bị A. NT1 B. NT2 C. TE1 D. TE2 Câu 14: Báo hiệu CAS thuộc loại báo hiệu nào? A. Báo hiệu đường dây thuê bao B. Báo hiệu trạng thái đường C. Báo hiệu thanh ghi D. Tất cả đều sai Câu 15: Tạo và tách các cell header là nhiệm vụ của lớp A. Higher Layer B. ATM Layer C. AAL D. CS Câu 16: Phần lõi (core) của sợi quang được làm bằng A. Nhựa B. Thủy tinh C. Kim loại D. Nhựa hoặc thủy tinh Câu 17: Chức năng của Gatekeeper trong hệ thống VoIP: A. Quản lý cuộc gọi B. Điều khiển truy nhập C. Điều khiển độ rộng bang thông D. Tất cả các chức năng trên Câu 18: Giao thức VoIP hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhất là: A. H323 B. SIP C. IAX D. SGCP Câu 19: Các tổng đài chuyển mạch nội hạt và nội tỉnh ở Việt Nam do cơ quan nào quản lý A. VTI B. VTN C. Bưu điện tỉnh D. Bưu điện huyện Câu 20: Trong hệ thống GSM900, bang thông hệ thống là: A. Uplink: 890Mhz-915Mhz B. Downlink: 940Mhz – 965Mhz C. Cả 2 câu trên đều đúng D. Cả 2 câu trên đều sai. Câu 21: TE (Transit Exchange) là A. Tổng đài quốc tế B. Tổng đài chuyển tiếp quốc gia C. Tổng đài nội hạt D. Tổng đài vệ tinh Câu 22: Trong ISDN tốc độ kênh D là bao nhiêu đối với BRI A. 16 kbps B. 32 kbps C. 64 kbps D. 128 kbps Câu 23: Trong mô hình giao thức chuẩn của B-ISDN, giao thức của mặt b ằng đi ều khi ển và m ặt bằng khách hàng được chia thành A. Lớp mức cao, lớp AAL, lớp ATM, lớp SAR B. Lớp mức cao, lớp AAL, lớp ATM, lớp vật lý C. Lớp mức cao, lớp AAL, lớp CS, lớp ATM D. a và c đúng Câu 24: Tế bào (cell) trong mạng di động trên lý thuyết có hình A. Tam giác đều B. Tứ giác đều C. Ngũ giác đều D. Lục giác đều Câu 25: Trường thông tin của tế bào ATM gọi là A. Cell Header B. Cell Payload C. Cell Information D. a và b đúng Câu 26: Giao thức VoIP hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhất là: A. H323 B. SIP C. IAX D. SGCP Câu 27: Điểm tham chiếu U quy định việc truyền thông giữa A. NT1 và LE B. NT2 và LE C. TE1 và TE2 D. TE1 và TA Câu 28: Trong cấu trúc tế bào ATM dùng cho giao diện NNI, có bao nhiêu bit VPI A. 16 bits B. 8 bits C. 12 bits D. 24 bits Câu 29: Điểm tham chiếu giữa NT1 và NT2 là A. R B. S C. T D. U Trang 2/3 - Mã đề thi 245
  3. Câu 30: Chức năng của khối MSC: A. Xử lý cuộc gọi và điều khiển chuyển giao B. Quản lý di động C. Tương tác mạng IWF D. Tất cả các chức năng trên Câu 31: Mỗi trạm BTS có các thành phần nào sau đây A. Bộ phát B. Bộ thu C. Đơn vị điều khiển D. Tất cả đều đúng Câu 32: Trong ISDN kênh nào sau đây dùng để truyền tín hiệu đo lường từ xa A. Kênh B B. Kênh D C. Kênh H D. Kênh B và D Câu 33: Các tế bào trong cùng một cụm tế bào (Cluster) có đặc điểm nào sau đây A. Sử dụng cùng một nhóm tần số B. Sử dụng các nhóm tần số khác nhau C. Cả a và b đều đúng D. Cả a và b đều sai Câu 34: Mạng NGN sử dụng công nghệ chuyển mạch nào sau đây A. Chuyển mạch kênh B. Chuyển mạch gói C. Cả a và b đều đúng D. Cả a và b đều sai Câu 35: Mạng chuyển mạch ở Việt Nam gồm 4 cấp A. Quá giang nội hạt, nội tỉnh, quá giang quốc tế, quá giang đường dài B. Quá giang quốc tế, quá giang đường dài, nội tỉnh và nội hạt C. Quá giang nội hạt, quá giang nội tỉnh, quá giang đường dài, quá giang quốc tế D. Quá giang quốc tế, quá giang nội tỉnh, nội hạt và quá giang đường dài Câu 36: Kỹ thuật ghép kênh DWDM là A. Ghép kênh phân chia theo tần số B. Ghép kênh phân chia theo độ dài bước sóng C. Ghép kênh phân chia theo độ dài bước sóng dày đặc D. Ghép kênh phân chia theo thời gian Câu 37: Thiết bị truyền dẫn dùng để A. Nối các thiết bị đầu cuối B. Nối các thiết bị đầu cuối với tổng đài hay nối tổng đài với tổng đài C. Nối giữa các tổng đài với nhau D. Chuyển mạch giữa các thuê bao Câu 38: Giao thức VoIP hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhất là: A. H323 B. SIP C. IAX D. SGCP Câu 39: Giao thức nào sau đây có nhiệm vụ thiết lập kênh logic để truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh, dữ liệu, thông tin điều khiển A. H.245 B. RAS C. H.225 D. Q.931 Câu 40: Trunking Gateway dùng để nối giữa A. Mạng PSTN với mạng truy nhập B. Mạng truy nhập với mạng di động C. Mạng truy nhập với mạng lõi D. Mạng lõi của mạng NGN với mạng PSTN ***Hết*** Ngày 11 tháng 5 năm 2014 Khoa/Bộ môn GV ra đề Vũ Phương Thảo Trang 3/3 - Mã đề thi 245

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản