Đề thi thử đại học lần 1chuyên Toán Lương Thế Vinh

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
12
download

Đề thi thử đại học lần 1chuyên Toán Lương Thế Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần 1chuyên toán lương thế vinh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 1chuyên Toán Lương Thế Vinh

  1. Trư ng THPT Luơng Th Vinh Đ thi th đ i h c l n 1 năm 2008-2009 Ngày thi: 18/1/2009 • Th i gian: 180 phút. • Typeset by L TEX 2ε . A • Copyright c 2009 by Nguy n M nh Dũng. • Email: nguyendunghus@gmail.com. • Mathematical blog: http://www.mathlinks.ro/weblog.php?w=1139 1
  2. 1 Đ bài x2 Câu I (2 đi m). Cho hàm s y = . x−1 1) Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s . 2) D a vào đ th hàm s , bi n lu n s nghi m c a phương trình cos 2x + 2m sin x − (2m + 1) = 0 Câu II (2 đi m). 1) Gi i h phương trình x2 + xy − y 2 = 5 4x2 − 5xy − 2y 2 = 4 2) Gi i phương trình lư ng giác sau 8 cos x + 6 sin x − cos 2x − 7 = 0 Câu III (2 đi m) 1) Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i các đư ng y = x2 ex và y = ex 2) Tìm nghi m có (x + z) l n nh t trong nh ng nghi m c a h phương trình  2  x + y2 = 9 z 2 + t2 = 16  xt + yz ≥ 12 Câu IV (2 đi m) 1) Trong không gian v i h t a đ Đ các vuông góc Oxyz. G i A(a; 0; 0), B(0; b; 0) và C là đư ng x2 + z 2 − ax = 0 cong có phương trình y=0 Ch ng minh r ng (C) là m t đư ng tròn. Tìm m t ph ng, tâm và bán kính c a đư ng tròn đó. 2) G i M là m t đi m n m trên (C), đư ng th ng BM c t m t ph ng x = a t i đi m P. h i khi M di đ ng trên (C) thì P ch y trên đư ng nào? Câu V (2 đi m). 1. Lăng √ đ ng ABC.A B C có đáy ABC là tam giác vuông cân AB = AC = a, c nh bên tr AA = a 2. M là trung đi m c a A B . D ng và tính di n tích thi t di n c a lăng tr t o b i m t ph ng (P ) qua M và vuông góc v i BC . 2. X p 3 viên bi đ có bán kính khác nhau và 3 viên bi tr ng có cung bán kính vào 1 dãy g m 7 ô tr ng. H i: a) Có bao nhiêu cách x p khác nhau? b) Có bao nhiêu cách x p sao cho 3 viên bi đ x p c nh nhau và 3 viên bi tr ng x p c nh nhau? 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản