Đề thi thử đại học lần 2 môn Toán 2009 - THTP Tây Tiền Hải

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
129
lượt xem
28
download

Đề thi thử đại học lần 2 môn Toán 2009 - THTP Tây Tiền Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2009 - thtp tây tiền hải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 2 môn Toán 2009 - THTP Tây Tiền Hải

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ THI TH Đ I H C , CAO Đ NG --------&&&------- L N 2 NĂM H C 2008 - 2009 TRƯ NG THPT TÂY TI N H I Môn thi : Toán - Th i gian làm bài 180 phút Câu I (2,0 đi m) Cho hàm s y = x3 + ax3 + bx 2 + c có đ th là (C), c là s âm.. 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th hàm s khi a=-4,b=5,c=-2. 2. Bi t r ng (C) c t Oy t i A và có đúng hai đi m chung v i tr c Ox là N và M,ti p tuy n c a đ th t i M đi qua A.Tìm a,b,c đ di n tích tam giác AMN b ng 1. Câu II (2,0 đi m) 1. Gi i phương trình: 1 − s in 3 x = cot 2 x + 2s in 2 x s in 2 x 2. Tìm m đ b t phương trình m 2 x 2 + 9 − x < m th a mãn v i m i x∈R. Câu III (2,0 đi m) x y z Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho ba đư ng th ng và đư ng (d1): = = và 1 1 1 x = 1 − t , (d3) :  y = 1 + 2t , t ∈ R . x −1 y −1 1− z (d2) : = =  1 2 −1 z = 1 − t  1. Ch ng minh r ng ba đư ng th ng (d1), (d2), (d3) đ ng ph ng. 2. G i A là giao đi m c a (d2) và mp(Oxy).Tìm B∈ (d1) và C∈(d3) sao cho A là trung đi m c a BC. Câu IV (2,0 đi m) π 2 s inx − cosx 1. Tính tích phân: I=∫ dx 0 s inx + 2cosx 3 2. Cho a, b, c là ba s dương th a mãn: a + b + c ≤ 2 1 1 1 15 Ch ng minh r ng: a + b + c + + + ≥ . a b c 2 Câu V (2,0 đi m) 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t v i AD=a 2 ;CD=2a;SA= 3 2a ;SA ⊥ ( ABCD) ,g i K là trung đi m c a AB.Ch ng minh r ng ( SAC ) ⊥ ( SDK ) và tính th tích kh i t di n SCDK. 2. Tìm m sao cho phương trình sau có đúng hai nghi m th c phân bi t: x 6 + 3 x 5 − 6 x 4 − mx 3 − 6 x 2 + 3 x + 1 = 0 ………H t……… Chú ý :Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản