intTypePromotion=3

Đề thi thử môn Toán khối A số 2

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
13
download

Đề thi thử môn Toán khối A số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử môn toán khối a số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn Toán khối A số 2

  1. Gv : Lưu Qu c Vũ Truong THPT Tenloman Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 Môn Thi : toán Thêi gian lµm bµi:180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò I. PH N CHUNG (7 đi m) CÂU I Cho hàm s y = x3 − (m + 1)x2 + (m – 1)x + 1. 1. Kh o sát s biên thiên và v khi m = 1 2.Ch ng t m i giá tr khác 0 c a m , đ th c a hàm s c t tr c hoành t i 3 đi m phân bi t A, B, C trong đó B, C có hoàng đ ph thu c tham s c a m . Tìm giá tr c a m đ các ti p tuy n t i B , C song song v i nhau CÂU II 1. Gi i phương trình :cos  11π − 5 x  + sin  7π − x  = 2 sin  3 x + 2009π   4  2    4 2    2  2    x − y = xy (ln y − ln x ) 2. Gi i h phương trình :  x y +1 2.9 − 3 + 1 = 0 CÂU III 1 1. Xác đ nh s ph c Z sao cho : Z = = 1− Z Z ( x + 1)2007 1 2. Tính tích phân: I = ∫ dx 0 ( x + 2)2009 3. Gi i phương trình : x − 1 + x3 + x 2 + x + 1 = 1 + x4 − 1 II. PH N RIÊNG. (3 đi m) Câu IV.a (Chương trình chu n) 1. Trog m t ph ng Oxy cho 2 đư ng tròn (C1 ) : x 2 + y 2 = 13 và (C2 ) : ( x − 6)2 + y 2 = 25 c t nhau t i A(2;3) . Vi t phương trình đư ng th ng đi qu A c t 2 đư ng tròn theo 2 dây cung có đ dài b ng nhau x + y = 0  x + 3 y −1 = 0 2. Trong không gian v i h to đ Oxyz cho 2 đư ng th ng (d1 ) :  và (d 2 )  . Vi t x − y + z + 4 = 0 y + z − 2 = 0 phương trình hai mp l n lư t ch a (d1), (d2) và song song v i nhau. 3. Cho t p h p A có n ph n t (n>6) , bi t s t p h p con ch a 6 ph n t c a A b ng 21 l n s t p h p con ch a 1 ph n t c a A. Tính s t p h p con l n nh t ch a k (0 ≤ k ≤ n) ph n t c a A Câu IV.b (Chương trình Nâng Cao) 1 1. Trong m t ph ng v i h to đ Oxy cho ∆ABC v i B(-6;0), C(6;0). Tìm to đ c a đ nh A bi t cos A = − và 10 đ dài đư ng cao AH = 4 x = 0 x − y = 0 2.Trong không gian Oxyz cho 2 đư ng th ng chéo nhau (d1 )  và (d 2 )  . Vi t phương trình m t c u z = 0  y − z +1 = 0 (S) có đư ng kính là đo n vuông góc chung c a (d1) và (d2) x2 + x − 1 3. Trên đ th c a hàm s y = có 2 đi m A, B phân bi t mà t i đó ti p tuy n song song v i nhau. Ch ng t x −1 r ng A và B đ i x ng qua giao đi m I c a 2 tiêm c n. ……………………H t…………………… Thí sinh không đư c s d ng tài li u, cán b coi thi không gi i thích gì thêm.
  2. Gv : Lưu Qu c Vũ Truong THPT Tenloman H và tên thí sinh: ………………………………………… S báo danh: ……………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản