intTypePromotion=3

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH10)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
3
download

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH10), đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Nội dung đề thi gồm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH10)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: LTMT - TH05 Thời gian: 06 giờ (không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI TT Tên Modul Điểm Module 1: Tạo cơ sở dữ liệu 15 Module 2: Form main 5 Module 3: Form sách 20 Module 4: Form độc giả 30 Tổng: 70 Ghi chú: Phần tự chọn 30 điểm do các trường biên soạn Trang 1/ 7
  2. A. MÔ TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Đề thi chia làm …… câu và được bố trí nội dung như sau: Module 1: (15 Điểm) Cho cơ sở dữ liệu Quản lý thư viện gồm các bảng: tblSach(MaSach,TenSach,TenTacgia, NhaXB, NamXB, SoLuong) tblDocGia( MaDocgia,TenDocgia,Coquan, Điachi,Tel) tblYeuCau(MaSach, MaDocgia, Ngaymuon, Ngaytra) Hãy sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server (Microsoft Access) thực hiện các yêu cầu sau: a) Tạo các bảng trên. b) Tạo các ràng buộc giữa các bảng. c) Nhập vào mỗi bảng 3 dòng dữ liệu. Module 2: Thiết kế Form frmMain theo mẫu sau: (5 điểm) Yêu cầu : Trang 2/ 7
  3. Viết lệnh sao cho khi người sử dụng chọn thực đơn Quản lý  Quản lý độc giả, Quản lý sách thì hệ thống mở Form frmDocGia, frmSach. Module 3: (20 Điểm Yêu cầu : a) Khi chương trình thực thi frmSach sẽ hiển thị toàn bộ danh sách sách được nạp từ cơ sở dữ liệu vào Listview.đồng thời nút Xóa, nút sửa, các TextBox sẽ mờ đi (vô hiệu hóa). b) Khi người dùng click vào nút “cập nhật” trở thành nút “Thêm” các TextBox sẽ sáng (cho phép hoạt động) để nhập thông tin sách và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. c) Nút “Xóa” sẽ sáng khi người sử dụng click vào ListView và khi người sử dụng nhấn nút “Xóa” thì sẽ xóa sách khỏi CSDL và cập nhật lại ListView. d) Khi người dùng click và nút “Sửa” cho phép sửa thông tin của phần tử được chọn và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Trang 3/ 7
  4. Module 4: (30 Điểm) Sử dụng cơ sở dữ liệu ở câu 1, tạo form theo mẫu và thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu : 1. Khi chương trình thực thi frmDocGia sẽ hiển thị toàn bộ danh sách điểm của sinh viên được nạp từ cơ sở dữ liệu vào Listview 2. Xây dựng chức năng “CẬP NHẬT” để thêm thông tin độc giả vào trong cơ sở dữ liệu và cập nhật lại trong ListView. Lưu ý: Nếu dữ liệu nhập không đúng chương trình sẽ báo lỗi và không thực hiện chức năng “CẬP NHẬT”. 3. Xây dựng chức năng “XÓA” xóa tất cả các phần tử được chọn. 4. Xây dựng chức năng “SỬA” cho phép sửa thông tin của phần tử được chọn và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. 5. Xây dựng chức năng “TÌM KIẾM” độc giả theo khóa tìm kiếm là: MaDG, TenDG. 6. Tạo một Crystal Report để in ra danh sách độc giả. 7. Thực hiện đóng gói chương trình có tên: QuanLyThuVien.exe Trang 4/ 7
  5. B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT. I. PHẦN BẮT BUỘC MÁY MÓC Ghi STT Thông số THIẾT BỊ chú 1 Thiết bị Bộ máy tính Core - Dual 2.0, Ram 1G, ổ cứng 80G Máy in 2 Phần mềm Visual Studio Visual Studio 2005 trở lên Sql Server Sql Server 2000 trở lên 3 Vật tư Đĩa CD, giấy II. PHẦN TỰ CHỌN Phần mềm thực hành Ghi STT Tên phần mềm Thông số chú 1. 2. 3. 4. 5. Trang 5/ 7
  6. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: KẾT ĐIỂM Module CÁC TIÊU CHÍ CHẤM QUẢ TỐI ĐA I. PHẦN BẮT BUỘC 70 Module 1 SQL Server hoặc Microsoft Access 15 điểm A Tạo các bảng 5 điểm B Tạo các ràng buộc giữa các bảng 5 điểm C Nhập vào mỗi bảng từ 5 đến 10 dòng dữ liệu. 5 điểm Module 2 LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ 5 điểm Thiết kế Form frmMain 2 điểm Viết lệnh sao cho khi người sử dụng chọn thực đơn 3 điểm Quản lý  Quản lý độc giả, Quản lý sách thì hệ thống mở Form frmDocGia, frmSach Module 3 20 điểm Khi chương trình thực thi frmSach sẽ hiển thị toàn 5 điểm bộ danh sách sách được nạp từ cơ sở dữ liệu vào A Listview.đồng thời nút Xóa, nút sửa, các TextBox sẽ mờ đi (vô hiệu hóa). Khi người dùng click vào nút “cập nhật” trở thành 5 điểm nút “Thêm” các TextBox sẽ sáng (cho phép hoạt B động) để nhập thông tin sách và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Nút “Xóa” sẽ sáng khi người sử dụng click vào 5 điểm C ListView và khi người sử dụng nhấn nút “Xóa” thì sẽ xóa sách khỏi CSDL và cập nhật lại ListView. Khi người dùng click và nút “Sửa” cho phép sửa 5 điểm D thông tin của phần tử được chọn và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Module 4 LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ 30 điểm Khi chương trình thực thi frmDocGia sẽ hiển thị 5 điểm A toàn bộ danh sách điểm của sinh viên được nạp từ cơ sở dữ liệu vào Listview. Xây dựng chức năng “CẬP NHẬT” để thêm thông 5 điểm tin độc giả vào trong cơ sở dữ liệu và cập nhật lại B trong ListView. Lưu ý: Nếu dữ liệu nhập không đúng chương trình sẽ báo lỗi và không thực hiện chức năng “CẬP NHẬT”. Trang 6/ 7
  7. Xây dựng chức năng “XÓA” xóa tất cả các phần tử 5 điểm C được chọn. Xây dựng chức năng “SỬA” cho phép sửa thông tin 5 điểm D của phần tử được chọn và lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Xây dựng chức năng “TÌM KIẾM” độc giả theo 5 điểm E khóa tìm kiếm là: MaDG, TenDG. F Tạo một Crystal Report để in ra danh sách độc giả. 5 điểm Thực hiện đóng gói chương trình có tên: 5 điểm G QuanLyThuVien.exe II. PHẦN TỰ CHỌN 30 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ………………) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang 7/ 7
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản