intTypePromotion=3

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH15)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
4
download

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH15)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH15), đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Nội dung đề thi gồm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH15)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: LTMT - TH15 Thời gian: 06 giờ (không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI TT Tên Modul Điểm Module 1 Tạo cơ sở dữ liệu 10 Module 2: Tạo form cập nhật dữ liệu 30 Module 3: Tạo report in bảng điểm 15 Module 4: Tạo report thống kê 10 Mô đun 5: Tạo menu 5 Tổng: 70 Ghi chú: Phần tự chọn 30 điểm do các trường biên soạn. Trang 1/ 6
  2. A. MÔ TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Đề thi chia làm …… câu và được bố trí nội dung như sau: Sau khi phân tích hệ thống quản lý điểm tổng kết của sinh viên người ta đã thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên được tóm lược như sau: LOP Field Name Description lopID Mã lớp Tenlop Tên lớp Siso Sĩ số HOCSINH Field Name Description hocsinhID Mã học sinh lopID Mã lớp hoten Họ và tên ngaysinh Ngày sinh gioitinh Giới tính diachi Địa chỉ loptruong Lớp trưởng bithuchidoan Bí thư chi đoàn ghichu Ghi chú DIEM Field Name Description hocsinhID Mã học sinh diemtk Điểm tổng kết hanhkiem Hạnh kiểm Hãy thực hiện các yêu cầu sau: * Tạo thư mục mang tên Họ và tên của thí sinh lên màn hình DESKTOP. Lưu bài thi vào thư mục này Module 1 (10 điểm): Tạo một cơ sở dữ liệu với tên qlsv.mdf chứa các bảng dữ liệu trên trong SQL Server. Tạo các bảng dữ liệu với kiểu dữ liệu, độ rộng, ...., khóa chính, khóa phụ, ..... (các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu đầy đủ) của các trường sao cho phù hợp của bài toán. Nhập dữ liệu tối thiểu mỗi bảng 5 bảng ghi. Trang 2/ 6
  3. Module 2 (30 điểm): Tạo các form cập nhật dữ liệu cho các bảng (Cập nhật hồ sơ học sinh, cập nhật lớp, cập nhật điểm), trên form có lưới hiển thị dữ liệu, bao gồm các nút thêm, sửa, xóa, thoát. Module 3 (15 điểm): Tạo report In bảng điểm tổng kết của học sinh theo lớp. Tạo form In bảng điểm của lớp, có thể lựa chọn từng lớp tuỳ theo yêu cầu người dùng. Module 4: (10 điểm): Tạo report thống kê học sinh đạt loại giỏi ( điểm trung bình chung>=8 và hạnh kiểm đạt loại tốt trở lên) theo lớp.(bao gồm cả điểm trung bình) Module 5: (5 điểm): Tạo một form gồm hệ thống menu theo mẫu dưới đây rồi gắn tất cả các form đã tạo ở các câu trên vào chức năng trên menu. Cập nhật dữ liệu Thống kê Hệ thống Trang 3/ 6
  4. B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT. I. PHẦN BẮT BUỘC MÁY MÓC Ghi STT Thông số THIẾT BỊ chú 1 Thiết bị Bộ máy tính Core - Dual 2.0, Ram 1G, ổ cứng 80G Máy in 2 Phần mềm Visual Studio Visual Studio 2005 trở lên Sql Server Sql Server 2000 trở lên 3 Vật tư Đĩa CD, giấy II. PHẦN TỰ CHỌN Phần mềm thực hành Ghi STT Tên phần mềm Thông số chú 1. 2. 3. 4. 5. Trang 4/ 6
  5. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: KẾT ĐIỂM Module CÁC TIÊU CHÍ CHẤM QUẢ TỐI ĐA I. PHẦN BẮT BUỘC 70 Module 1 10 điểm TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU A Tạo bảng hocsinh đúng 2 điểm B Tạo bảng lop đúng 2 điểm C Tạo bảng diem đúng 2 điểm D Nhập dữ liệu cho các bảng đúng 2 điểm E Tạo biểu đồ quan hệ đúng 2 điểm Module 2 TẠO FORM CẬP NHẬT DỮ LIỆU 30 điểm A Tạo form Cập nhật bảng học sinh đúng 10 điểm Thêm mới 4 điểm Sửa 2 điểm Xóa 2 điểm Hiển thị dữ liệu bằng list view 2 điểm B Tạo form Cập nhật bảng lớp đúng 10 điểm Thêm mới 4 điểm Sửa 2 điểm Xóa 2 điểm Hiển thị dữ liệu bằng list view 2 điểm C Tạo form Cập nhật bảng điểm đúng 10 điểm Thêm mới 2 điểm Sửa 2 điểm Xóa 2 điểm Hiển thị dữ liệu bằng dataGridView, nhập điểm vào 2 điểm DataGridView Module 3 TẠO REPORT THỐNG KÊ HỌC SINH THEO 15 điểm LỚP A Tạo đúng report thống kê học sinh theo lớp 10 điểm B Tạo đúng form thống kê học sinh theo lớp 5 điểm Module 4 TẠO REPORT THỐNG KÊ HỌC SINH ĐẠT 10 điểm HỌC SINH GIỎI A Tạo report đúng 5 điểm B Tạo form sử dụng report đúng 5 điểm Module 5 Tạo menu 5 điểm A Tạo được giao diện menu 2 điểm B Gọi đúng các form 3 điểm II. PHẦN TỰ CHỌN 30 III. THỜI GIAN Trang 5/ 6
  6. A. Đúng thời gian 0 B. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài -10 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ………………) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang 6/ 6
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản