intTypePromotion=3

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 19 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
26
lượt xem
3
download

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 19 - Thực hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 19 - Thực hành nghề là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 19 - Thực hành nghề

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI C HỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT N GHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 19 Thời gi an: ….. phút DANH SÁCH C HUYÊN GIA NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TT H ọ và tên Ghi chú Điện thoại Emai l 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia 0982.527.270 chuy enhc@gmail.com trưởng 2. Bùi tiến Dũn g Ch uyên gia 0912.947.006 bdun g69@gm ail.com 3. Hoàn g Điệu Ch uyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Ch uyên gia 0988.653.313 tthangcdn bg@gm ail.com 5. Nghiêm Hữu Khoa Ch uyên gia 0975.435.982 nghiemhuukhoa@gm ail.com 6. Phạm Văn T ý Ch uyên gia 0978.651.465 tykhoadi en@gmail. com 7. Trịnh Xuân Bình Ch uyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@ gm ail.com 8. Trần Anh Hiếu Chuyên gia 0982.109.479 H ieutran36@gm ail.com 9. Nguyễn Anh Tuấn Chuyên gia 0912.493.255 nguyenanhtuanktcn@yahoo.com.vn 10. Âu Văn Tuân Ch uyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@ gm ail.com 11. Nguyễn Văn Văn Ch uyên gia 0905.006.007 ngvanvan dn@gm ail.com 12. Nguyễn Xuân Nguyên Ch uyên gia 0912.389.423 nguyencdhn@gm ail.com 13. Nguyễn Văn H ùng Ch uyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@gmail.com 14. Vũ Văn Thược Ch uyên gia 0914.779.958 vuvant huoc@ gm ail.com 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Ch uyên gia 0989.663.228 ngochoanninh binh@yahoo.com 16. Dương T hị Lan Anh Ch uyên gia 0983.122.503 daothe dan@gmail.com 17. Vũ Ngọ c Vượn g Ch uyên gia 0913.207.732 ngocv uon gv u@yahoo.com 18. Võ T hành Hoàn g Hiếu Ch uyên gia 0935.825.767 hoanghieu711@gmail.com Hải Phòng 6 – 2011 1/7
  2. NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬ T C. DAN H MỤC THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm đạt Phần A : Chức năng 30 Phần B: Kỹ thuật 25 Phần C: Thao tác, tổ ch ức nơi làm v iệc 10 Phần D : Thời gian 05 Tổng cộng: 70 I. PHẦN B ẮT BUỘC (70 điểm - Th ời gian thực hiện : 180 phút) A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. Lập trì nh và lắp ráp mạch điện điều khiển độ ng cơ q uay 2 chiều có hãm động nă ng t rước lúc đảo chiều, dùng PLC LOGO. Mạch điện điều khiển động cơ quay 2 ch iều có hãm trước lú c đảo ch iều. - Muốn động cơ làm v iệc quay thuận - Nút ấn ON 1 đ iều kh iển K 1 tác động động cơ thực hiện qu ay thuận - Muốn động cơ làm việc qu ay ngược thì ph ải ấn nút OFF đ iều kh iển KH để hãm dừng động cơ. Sau đó mới tiếp tục ấn ON 2 đ iều kh iển K2 tác động động cơ quay ngược - Muốn dừng động cơ ấn nút O FF để hãm d ừng động cơ. - Trong quá t rình làm v iệc động cơ bị quá tải thì rơ le O L s ẽ tác động K1 hoặc K2 ngừng làm việc. B. BẢN VẼ KỸ THUẬ T Sơ đồ nguyên lý mạch động lực mô tả trên hình vẽ 01 Sơ đồ kết nối PLC được mô tả t rên h ình vẽ 02. 2/7
  3. R S T AB K1 K2 KH OL M  /Y - 2 20/380V 50HZ Hình vẽ 01 OFF l0.0 Q0.0 NO1 K1 l0.1 CPU Q0.1 TO MOTOR (M) NO2 K2 l0.2 Q0.2 OL KH l0.3 INPUT OUTPUT Hình vẽ 02 3/7
  4. 4/7
  5. C. TRAN G THIẾT B Ị, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG C HO KỲ THI Số thí sinh dự thi: 01 TT Tên thiết bị , vật tư Đơn vị Số lượng Tên nhà sản xuất Ghi chú I Thiết bị 1. CPU PLC LOGO. Cái 1 Simen (Đ ức) Hoặc tương đương 2. Aptomat 3 pha 32A – 400V Cái 1 LS (Hàn quố c) Hoặc tương đương 3. Công tắc tơ LS GM C 32 Cái 3 LS (Hàn quố c) Hoặc tương đương 4. Rơle nhiệt lắp cùng công tắc tơ Cái 3 LS (Hàn quố c) Hoặc tương đương 5. Đèn báo LED 220V Cái 7 3 xanh, 1 vàng, 3 đỏ Hoặc tương đương 6. Động cơ 3 pha 220/ 380 Y/  – 1,2KW Cái 3 Việt Nam Hoặc tương đương 7. Nút ấn đơn Cái 5 Yoongsung Hoặc tương đương 8. Công tắc chuyển mạch Cái 1 Yoongsung Hoặc tương đương 9. Cầu ch ì xoáy 5A Cái 1 Hoặc tương đương II Dụng cụ 1. Tuoc nơ vít các loại Cái 1 2. Kim cách điện các loại Cái 1 3. Đồng hồ vạn năng Cái 1 4. Bút thử đ iện Cái 1 III Vật tư 2 1. Dây đ iện đơn mềm 1mm m 20 Trần phú Hoặc tương đương 2. Tủ điều khiển 450x350 x180 Cái 1 E nhất Hoặc tương đương 3. Cáp 3 pha PVC 3 1.5+1 0.75 m 15 Cadiv in Hoặc tương đương IV Trang thiết bị bảo hộ l ao động 1. Quần áo bảo hộ Bộ 1 2. Gi ầy vải Bộ 1 5/7
  6. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TT Diễn giải Điểm tối đa I. Chức năng 30 Mạch hoạt động đúng theo yêu cầu công nghệ. 1. Quay thuận 6 2. Hãm 6 3. Quay ngược 6 4. Hãm dừng động cơ 6 5. Bảo vệ quá tải 6 Kỹ thuật 25 1. Lập được bảng đ ịa chỉ vào/ ra 5 2. Chương trình điều khiển ngắn gọn, sử dụng lệnh hợp lý 8 3. Kết nối được mạch giao tiếp giữa PLC và thiết bị ngoại vi 7 4. Dây nối gọn đẹp, tiết kiệm, không có nguy cơ mất an toàn. 5 II. Thao tác, tổ chức nơi l àm việc và an toàn 10 1. Thao tác thuần thục, chính xác, sử dụng đúng các thiết bị máy 3 móc 2. Chu ẩn b ị đúng , đủ đ iều kiện ph ương tiện làm v iệc 2 3. Tổ chức nơi làm v iệc gọn gàng , kho a học 2 4. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết b ị 2 5. Thực hiện tốt công t ác vệ sinh công nghiệp 1 III. Thời gi an 05 1. Hoàn thành trước từ 1 – 15 phút so với quy định 4 2. Hoàn thành trước15 phút trở lên so với quy định 5 3. Đúng thời gian 3 4. Quá 10% thời gian ngừng làm bài th i Tổng cộng: 70 Yêu cầu đối với thí sinh: Có mặt ở phòng th i t rước 05 phút; Có thẻ s inh viên và chuẩn bị đầy đủ t rang bị hộ lao động theo quy đ ịnh . Ghi chú: Điều kiện thực hiện cho trước. Bàn th ực hành tự động hó a Các th iết bị đã được g á lắp sẵn. 6/7
  7. Dụng cụ, thiết bị, vật tư chuẩn bị t rước HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH Thời gian chuẩn b ị 15’ Thời gian th i 180’ Thời gian nghỉ 15’ KỸ TH UẬ T VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀN H TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔ N ĐƠ N VỊ CÔ NG VIỆ G HI CHÚ C 1. 2. 3. ... II. PHẦN TỰ C HỌN (30 đ iểm – Do các trường xây dựng) …… …, ngày ……… . tháng ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘ I ĐỒNG TRƯỞNG BAN ĐỀ TH I 7/7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản