Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 50 - Thực hành nghề

Chia sẻ: Trần Khánh Dư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
12
download

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 50 - Thực hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 50 là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - TH 50 - Thực hành nghề

  1. CỘN G HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGH ĨA VIỆT NA M Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐ T NGHIỆP CAO ĐẲNG N GHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011 ) NGHỀ: Đ IỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐCN - TH 50 Thời gi an: … .. phút DANH SÁC H CHUYÊN GIA NGHỀ: Đ IỆN CÔNG N GHIỆP TT Họ và tên Ghi chú Điện thoại E ail m 1. Vũ Ngọ c Chuyên Chuyên gia trưởng 0982.527.270 chuy enhc@gmail.com 2. Bùi tiến Dũng Ch uyên gia 0912.947.006 bdun g69@gm ail.com 3. Hoàng Điệu Ch uyên gia 0989.191.033 dieu59vh@yahoo.com 4. Trần Mạnh Thắng Ch uyên gia 0988.653.313 tthangcdn bg@gm ail.com 5. Nghiêm Hữu Kho a Ch uyên gia 0975.435.982 nghiemhuukhoa@gm ail.com 6. Phạm Văn Tý Ch uyên gia 0978.651.465 tykhoadi en@gmail.com 7. Trịnh Xuân Bình Ch uyên gia 0983.140.204 binhcdcknn@ gm ail.com 8. Trần Anh Hiếu Ch uyên gia 0982.109.479 Hieutran36@ gm ail.com 9. Nguyễn Anh Tuấn Ch uyên gia 0912.493.215 nguyenanhtuankt cn@yahoo. com 10. Âu Văn Tuân Ch uyên gia 0915.771.053 Autuan03101316@ gm ail.com 11. Nguyễn Văn Văn Chuyên gia 0905.006.007 ngvanvan dn@gm ail.com 12. Nguyễn Xuân Nguyên Ch uyên gia 0912.389.423 nguyencdhn@gm ail.com 13. Nguyễn Văn Hùn g Ch uyên gia 0904.587.443 nguyenhungKdien@gmail.com 14. Vũ Văn Thược Ch uyên gia 0914.779.958 vuvant huoc@ gm ail.com 15. Nguyễn Ngọc Hoàn Ch uyên gia 0989.663.228 ngochoanninh binh@yahoo.com 16. Dư ơng T Lan Anh hị Chuyên gia 0983.122.503 daothedan@gm ail.com 17. Vũ Ngọc Vượng Chuyên gia 0913.207.732 ngocvuongvu@yahoo.com 18. Võ T hành Hoàng Hiếu Chuyên gia 0935.825.767 hoanghieu711@gm ail.com Hải Phòng 6 – 2011
  2. NGHỀ: Đ IỆN CÔNG NGHIỆP Nội dung đề thi A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T C. DAN H MỤC THIẾT B Ị, DỤNG C Ụ, VẬ T TƯ. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm đạt Phần A : Thao tác 20 Phần B: Kỹ thuật 30 Phần C: A n toàn 10 Phần D : Thời gian 10 Tổng cộng: 70 I. PHẦN B ẮT B UỘC (70 điểm - Th ời gian thực hiện: 360 phút) A. MÔ TẢ KỸ THUẬT. 1. Mô tả k ỹ thuật Lồng dây, đấu băng bó hoàn th iện cuộn dây stato động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâ m bổ đô i; P = 3 KW, Z = 36, 2p = 2, m = 3, a =1. 2. Yêu cầu kỹ thuật: - Lồng dây đúng bước quấn dây theo sơ đồ t rải. - Dây sóng đều không chồng chéo không xước sơn cách điện. - Lồng dây đúng trình tự, đúng ch iều dòng điện trong các tổ bố i dây t rong 1 pha và cả máy. - Băng bó gọn , nê m tre chắc chắn. - Lắp ráp động cơ hoạt động b ình th ường không nóng quá nhiệt độ cho phép, dòng điện 3 pha cân bằng. B. CÁC BẢN V Ẽ KỸ THUẬ T
  3. 2 3 1 3 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A Z B X C Y
  4. C. DANH MỤC THIẾT BỊ VẬ T TƯ . 1. Danh mục dụng cụ: TT TÊN DỤNG C Ụ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ 1 Bú a cao su 01 C 2 Bú a lồng dây 01 C 3 Dao phíp lồng dây 01 C 4 Thông rãnh 01 C 5 Mỏ hàn 01 C 6 Đồng hồ vạn năng . 01 C 2 . Danh mục vật tư, thiết bị : TT THIẾT BỊ, VẬ T TƯ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ 1 Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha , 3 KW . Z = 36, 01 C 2p =4, m=3. 2 6 Tổ bối dây quấn kiếu đồng tâm bổ đôi 01 bộ bộ 3 Bìa cách điện d = 0,3mm 0,3 m2 4 Ghen Ø 2 03 Sợi 5 Ghen Ø 4 03 Sợi 6 Băng mộc cách điện 01 Cuộn
  5. 7 Dây đơn 1 x 2,5mm 02 m 8 Đầu cốt 2,5mm 06 C 9 Thiếc 01 Cuộn 10 Nhựa Thông 0,05 kg
  6. D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ. TT Nội dung Điểm I Điểm thao tác 20 1 Xác định v ị trí đặt động cơ, t ư th ể ngồi lồng dây 05 khoa học. 2 Xác định chiều lồng dây, vị t rí đặt các dây ra. 05 3 Lồng dây đúng t rình tự, lót ốp chắc ch ắn, đảm 10 bảo an toàn. II Điểm kỹ thuật 30 1 Xác định đ ược cạnh ch ờ, lồng dây đúng t rình t ự. 4 2 Đúng chiều dòng điện trong các tổ bối dây . 4 3 Dây sóng đều không chồng chéo không xước 5 sơn cách đ iện. 4 Nêm tre chắc ch ắn, tạo dáng bối dây tròn đều . 4 5 Lót vai cách điện an toàn, băng bó gọn . 4 6 Đưa các đầu dây hộp cực hợp lý. 4 7 Lắp ráp động cơ hoạt động bình thường không 5 nóng quá nhiệt độ cho phép, dòng đ iện 3 pha cân bằng, đảm bảo cách điện giữa các pha III Điểm an toàn 10 1 Tổ chức vị trí làm việc gọn gàng, ngăn nắp. 05 2 Lắp ráp động cơ hoạt động bình thường, không 05 xẩy ra chạm chập . IV Điểm thời gi an 10 1 Đúng thời gian 01 2 Xong trước thời gian đ ịnh mức 1 – 15 phút 02 3 Xong trước thời gian đ ịnh mức 16 - 30 phút 03 4 Xong trước thời gian đ ịnh mức 41 - 45 phút 05 5 Xong trước thời gian đ ịnh mức 60 phút 10 Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ quy định về an toàn - Không nó i chuyện và trao đổ i trong qu á t rình thi - Thao tá c đúng trình tự và sử dụng đúng tính năng của các dụng cụ - Chỉ được hỏi tham vấn nh ững vấn đề cần thiết để đảm bảo thực hiện bài thi
  7. HƯỚNG DẪN CHO THÍ S INH Thời g ian làm qu en 20’ Thời g ian thi 360’ Thời g ian ngh ỉ 15’ KỸ THUẬT V IÊN X ƯỞNG THI THỰ C HÀNH CHUYÊN CÔ NG TT HỌ VÀ TÊN MÔ N ĐƠN VỊ VIỆC G HI CHÚ 1 2 3 ... Ghi chú (Nếu cần) II. PHẦ N TỰ CHỌN (30 điểm – Do các trường t ự b iên soạn) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒ NG TRƯỞNG BAN ĐỀ TH I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản