intTypePromotion=1

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2017-2018

Chia sẻ: Vũ Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
685
lượt xem
27
download

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2017-2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Toán, mời các bạn cùng tham khảo đề thi Violympic "Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2017-2018" dưới đây. Hy vọng nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2017-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC VÒNG 8 LỚP 3 (Ngày 30/11/2017) 12 CON GIÁP Câu 1: Tìm số a biết 1 của a thêm 3 thì được 11. 5 Trả lời: a = ….. (40) Câu 2: Trong một phép chia hết, số bị chia gấp 5 lần thương. Số chia kém thương 18 đơn vị. Tìm số bị chia. Trả lời: Số bị chia là: …….. (115) Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 700m = ……. dam (70) Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5hm 14m = ……. m (514) Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3m 5cm = …….cm (305) Câu 6: Cho hình vẽ: Hình vẽ trên có tất cả … góc vuông. (2) Câu 7: Tính: 93 : 3 + 159 = ……. (190) Câu 8: Tính: 48 : 6  10 = ……. (80) Câu 9: Thương của hai số là 86. Nếu số chia gấp lên 2 lần, giữ nguyên số bị chia thì được thương mới là: …….. (43) Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5dam = ….. m (50) Câu 11: Thương của hai số là 26. Nếu giảm số chia đi 3 lần, giữ nguyên số bị chia thì được thương mới là: ……… (78) Câu 12: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 18 rồi nhân với 3 được bao nhiêu đem chia cho 2 thì được kết quả là 30. Trả lời: Số cần tìm là …….. (38) Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 515cm + 185cm = … m (7) Câu 14: 1 của 42 là …… (7) 6 Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 32hm : 4 = … hm (8) Câu 16: Tính: 75  4 – 243 = ……… (57) Câu 17: Số ngôi sao Lan gấp được là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Nga gấp được nhiều hơn Lan 15 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao? Trả lời: Cả hai bạn gấp được số ngôi sao là ……. ngôi sao. (211) Câu 18: 1 của 14 là …… (2) 7 Câu 19: Tính: 35 : 7 = ….. (5) Câu 20: Tính: 28  2 : 7 = …… (8) Câu 21: Nhà Dũng nuôi 42 con gà, số gà nhà Dũng nuôi gấp đôi số gà nhà Hùng nuôi. Hỏi cả 2 nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà? Trả lời: Cả hai nhà nuôi số con gà là ……. con. (63) Câu 22: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 15dam  3 = ……. dam (45) Câu 23: Trong một phép chia hết có thương bằng 1 số bị chia, thương hơn số chia 42 đơn 6 vị. Tìm số bị chia. Trả lời: Số bị chia là …….. (288) Câu 24: Sợi dây thứ nhất dài 2m 4dm, gấp 3 lần độ dài sợi dây thứ hai. Hỏi sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai bao nhiêu đề - xi – mét? Trả lời: Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai …… dm. (16) Câu 25: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 17hm = …….. dam (170) 1 số a cộng với 45 rồi chia cho 2 thì được kết quả là 30. Tìm a. 5 Trả lời: a = ……. (75) Câu 26: Nếu lấy ĐI TÌM KHO BÁU Câu 1: Tính: 21 : 3 = … A. 9 B. 8 C. 6 D. 7 Câu 2: Tìm x biết: 40 : x = 5 Trả lời: x = … A. 9 B. 6 C. 8 D. 7 Câu 3: Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng 1 số sách ở ngăn thứ 4 nhất. Hỏi ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển sách? Trả lời: Ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất số quyển sách là: ……. quyển. (36) Câu 4: Số hạng thứ nhất bằng 1 của 88. Số hạng thứ hai là 175. Tổng hai số là: ……. (197) 4 Câu 5: Cả hai đội trồng cây trồng được 85 cây. Nếu đội Một trồng thêm được 3 cây nữa thì số cây 2 đội trồng được bằng nhau. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây? Trả lời: Số cây đội Một trồng được là: ….. cây. (41) Câu 6: Tính: 24  6 – 16 = ……. (128) Câu 7: Gấp 14 lên 5 lần thì được kết quả là: A. 80 B. 19 C. 70 D. 60 Câu 8: Tìm x biết: x  7 = 35 Trả lời: x = … A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 9: Tính: 47  3 = … A. 131 B. 141 C. 121 D. 151 C. 3 D. 4 Câu 10: Tính: 64 : 2 + 78 = …….. (110) Câu 11: Cho hình vẽ: Trong hình vẽ trên có tất cả … góc vuông. A. 2 B. 5 Câu 12: Tìm x biết: x : 5 = 45 (dư 2) Trả lời: x = ……. (227) Câu 13: Tính: 13  6 : 2 = ……. (39) Câu 14: Thương hai số là 34. Nếu gấp số bị chia và số chia lên 2 lần thì thương mới là: …. (34) Câu 15: Vườn nhà Lan có 17 cây táo. Số cây cam trong vườn nhà Lan nhiều hơn 2 lần số cây táo 4 cây. Hỏi vườn nhà Lan có bao nhiêu cây cam? Trả lời: Số cây cam trong vườn nhà Lan là: …… cây. (38) Câu 16: Thùng thứ nhất có 46 lít dầu, số dầu ở thùng thứ hai ít hơn số dầu ở thùng thứ nhất 8 lít. Cả hai thùng dầu có tất cả bao nhiêu lít? A. 74 lít B. 54 lít C. 38 lít D. 84 lít Câu 17: Bình có 25 chiếc bút chì màu. Số bút chì màu của Tâm nhiều hơn Bình 17 chiếc. Cả hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì màu? A. 57 chiếc B. 52 chiếc C. 42 chiếc D. 67 chiếc Câu 18: Tính: 48 : 4  2 = …… (24) Câu 19: Tìm x biết: x : 6 = 23 (dư 4) Trả lời: x = ……. (142) Câu 20: Tìm x biết: 98 : x = 3 (dư 2) Trả lời: x = …… (32) Câu 21: Số bị trừ là 98. Số trừ gấp đôi số bé nhất có hai chữ số. Hiệu hai số là ……. (78) Câu 22: Tổng hai số là số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số. Số thứ nhất kém tổng hai số 546 đơn vị. Hiệu hai số là ……. (192) Câu 23: Một đoàn vận động viên thể thao có 25 vận động viên nữ. Số vận động viên nam ít hơn 3 lần số vận động viên nữ 8 người. Hỏi cả đoàn đó có bao nhiêu vận động viên? Trả lời: Cả đoàn có số vận động viên là ……. người. (92) Câu 24: Tìm x biết: 91 : x = 4 (dư 3) Trả lời: x = ……. (22) Câu 25: A. 30 1 của 36 là … 6 B. 6 Câu 26: 5km = …dam Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 5000 B. 500 C. 5 D. 7 C. 5 D. 50

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2