intTypePromotion=1

Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 45 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

Chia sẻ: Nguyen Hong Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
3
download

Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 45 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu hỏi tự luận có trong đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 45 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) giúp các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 45 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ:: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: ĐCN – LT 45 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1 điểm) Trình bày các phương pháp cứu chữa ngay sau khi người bị nạn thoát ra khỏi mạng điện? (Trường hợp người bị nạn chưa mất tri giác) Câu 2: (3 điểm) Một đường dây nhôm lõi thép có điện dẫn suất   32m / mm 2 , điện áp 35kV cấp điện cho 2 phụ tải a, b. Dây dẫn đặt trên mặt phẳng nằm ngang khoảng cách trung bình hình học giữa các pha là 3,5m. Biết tổn thất điện áp cho phép là 5%. Hãy xác định tiết diện dây dẫn theo điều kiện chi phí kim loại màu nhỏ nhất. Bảng tra tiết diện dây dẫn như sau: Tiết r0(om/km) X0(om/km) 12km 12km diện(mm2) 0 a b AC-50 0,65 0,427 4000 +j3000 2000 + AC-70 0,46 0,415 kVA j1500kVA AC-120 0,27 0,39 Câu 3 (3 điểm): Trên động cơ một chiều có ghi: kích từ song song, Uđm= 220V; Pđm= 14 Kw; nđm= 800 vòng/phút; Rkt= 55  ;   0,8 ; rư= 0,2  ; Ce=10; 2∆Utx= 2V. a. Hãy giải thích tại sao khi bắt đầu khởi động động cơ một chiều thì dòng điện mở máy có giá trị rất lớn sau đó nó giảm dần tới dòng điện ổn định. Muốn giảm dòng điện mở máy ta có thể thực hiện bằng biện pháp nào? b.Hãy xác định mômen điện từ, mômen không tải và mômen trục động cơ ở chế độ định mức? c. Hãy xác định các loại tổn hao công suất trong động cơ ở chế độ định mức? Câu 4: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn - Thời gian: 45 phút) ………, ngày ………. tháng ……. năm …. 1/2
  2. DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN ĐỀTHI 2/2
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ:ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: DA ĐCN – LT 45 Câu Nội dung Điểm I.Phần bắt buộc 1 Trình bày các phương pháp cứu chữa ngay sau khi người bị nạn thoát 1đ ra khỏi mạng điện (Trường hợp người bị nạn chưa mất tri giác) Trả Khi người bị nạn chưa mất tri giác, chỉ bị mê đi trong chốc lát, còn thở yếu ... 1 lời: thì phải đặt người bị nạn ở chỗ thoáng khí yên tình và cấp tốc đi mời y, bác sĩ ngay, nếu không mời y, bác sĩ thì phải chuyển ngay người bị nạn đến cơ quan y tế gần nhất 2 Một đường dây nhôm lõi thép có điện dẫn suất   32m / mm 2 , điện áp 3,0đ 35kV cấp điện cho 2 phụ tải a, b. Dây dẫn đặt trên mặt phẳng nằm ngang khoảng cách trung bình hình học giữa các pha là 3,5m. Biết tổn thất điện áp cho phép là 5%. Hãy xác định tiết diện dây dẫn theo điều kiện chi phí kim loại màu nhỏ nhất. Bảng tra tiết diện dây dẫn như sau: Tiết r0(om/km) 12km 12km b X 0(om/km) a diện(mm2) 0 AC-50 0,65 0,427 AC-70 0,46 0,415 4000 +j3000 2000 + AC-120 0,27 0,39 kVA j1500kVA xo (q oa .l oa  q ab .l ab ) 0,4(4500.12  1500.12) Trả Chọn x o= 0,4Ω/km : U x    820(V ) 0,5 U dm 35 lời: T ổn th ất đi ện áp tr ên đi ện tr ở: 0,5 U r  U cp  U x  1750  820  930V 0,5 Ti ết di ện d ây d ẫn tr ên đo ạn ab: P2 2000.10 3 Fab   .U dm .U r l . 1  P1  l 2 . P2  32.35.930   12 6000  12. 2000  64mm 2 0,5 Ch ọn d ây d ẫn AC-70 c ó ro=0,46Ω/km ; xo=0,415Ω/km 0,5 Tiết diện đoạn oa: 0,5 1/3
  4. P1 6000 Foa  .Fab  .64  110mm 2 P2 2000 Chọn dây dẫn AC-120 có ro=0,27Ω/km ; xo=0,39Ω/km Ki ểm tra t ổn th ất đi ện áp t ừ ngu ồn đ ến đi ểm b: U r   P.r  Q.x   6000.0,27.12  1500.0,415.12  1700V U dm 35 Như vậy U < U cp và tiết diện chọn thoả mãn 3 Trên động cơ một chiều có ghi: kích từ song song, Uđm= 220V; Pđm= 14 3,0đ Kw; nđm= 800 vòng/phút; Rkt= 55  ;   0,8 ; rư= 0,2  ; Ce=10; 2∆Utx= 2V. a. (1 điểm): Hãy giải thích tại sao khi bắt đầu khởi động động cơ một chiều thì dòng điện mở máy có giá trị rất lớn sau đó nó giảm dần tới dòng điện ổn định. Muốn giảm dòng điện mở máy ta có thể thực hiện bằng biện pháp nào? b. (1 điểm): Hãy xác định mômen điện từ, mômen không tải và mômen trục động cơ ở chế độ định mức? c. (1 điểm): Hãy xác định các loại tổn hao công suất trong động cơ ở chế độ định mức? a. (1 điểm) Trả - Khi bắt đầu khởi động do tốc độ bằng không (n=0) Eư = 0  dòng điện 0,5 lời: U mở máy: Imm  I umm   Rư nh ỏ  Imm rất lớn. 0,5 Ru - Sau khi tốc độ động cơ tăng  Eư tăng Imm giảm dần vì: Imm U  Eu   Ru Khi tốc độ động cơ càng tăng thì dòng điện càng giảm, cho tới khi tốc độ 0,25 động cơ ổn định thì dòng điện giảm đến dòng điện ổn định. b.(1 điểm) 3 Iđm =  P  14.10  79,54( A) ; dm Ikt  U = 4(A). U * 220.0,8 dm R kt 0,25 Iưđm = Iđm - Ikt = 75,54 E uđđ  U đm  I u r u  2 tx  202,8( KW ) 0,25 Pđt = Eư .Iư =15326,46 (w) 0,25 - Mô men điện từ: Mđt  P  174,79( N .m) . đt  đm - Mô men đưa ra trên trục động cơ: M2đm  P  159,58( N .m) . đm  đm - Mô men không tải: Mo = Mđt - M2đm = 15,12 ( N.m). 0,5 c. (1 điểm): - Tổn hao công suất trong mạch phần ứng: Pư = I2ư.rư + Iư . 2tx = 1292,3(w). 0,25 2/3
  5. U2 - Tổn hao công suất kích từ : Pkt= U. Ikt= Rkt = 880 (w). 0,25 - Tổn hao công suất không tải: P0 = M0 . đm = 1326,47(w). C ộng (I) II.Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 1 2 … C ộng (II) Tổng cộng(I+II) ………, ngày ………. tháng ……. năm……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN ĐỀTHI 3/3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2