Đề tự luyện thi đại học môn toán số 5

Chia sẻ: Tran Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
11
download

Đề tự luyện thi đại học môn toán số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề tự luyện thi đại học môn toán số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tự luyện thi đại học môn toán số 5

  1. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Toán - thầy Trần Phương Hướng dẫn giải đề kiểm tra định kỳ số 05 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 05 (HƯỚNG DẪN GIẢI) Bài 1: a) Do OG  ( P) nên n( P )  OG  (1;1;1;)  ( P) :1( x 1)  1( y 1)  1( z 1)  0 hay ( P) : x  y  z  3  0 y  0  A(3;0;0) b) Vì Ox :  z  0 Tương tự : B(0;3;0) và C (0;3;0) Ta có: AB=BC=CA=3 2  ABC là tam giác đều. Bài 2: Đường thẳng (d ) cần tìm là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) chứa (d) và có VTCP là n( P ) Ta có : u ( d )  (1; 4; 2) và M(-2;0;-1)  (d)  n(Q )  u ( d ). n( P )   (6; 1; 5)    (Q) : 6( x  2)  y  5( z  1)  0 hay 6 x  y  5 z  7  0 6 x  y  5 z  7  0  Hình hình chiêu (d ) :  x  y  z  7  0 Bài 3: a) Ta có : u ( d1 )  (1; 2;3) u ( d2 )  (1;1; 2)và M1 (0;3; 1)   d1  ; M 2 (4;0;3)   d 2   M1M 2  (4; 3; 4)  u ( d1 ) .u ( d2 )  .M1M 2  23  0   d1  và  d 2  chéo nhau   d1  ( P)  A  A(2;7;5) và d 2  ( P)  B  B(3; 1;1) b) GS x  2 y 7 z 5  KQ : ( AB) :   8 4 5 Bài 4:  x  5  2t  a) Ta có : n( P )  u MM1  (2; 2;1)  và MM1 :  y  2  2t mà M 1  MM1  ( P)  z  3  t   2(5  2t )  2(2  2t )  (3  t )  1  0  t  2 và M1 (1; 2; 1) b) Ta có: u (  )  (2;1; 6) và M 0 (1;1;5)  ()  M 0 M  (4;1; 8)  n(Q )   M 0 M .u (  )   (1; 4;1)  (Q) : x  4 y  z  10  0   Bài 5: Giả sử mặt phẳng cần có dạng : xyz ( ) :    1(a, b, c  0) abc xyz Do I  ( )  c  1 và do K  ( )  a  3  ( ) :    1 3b1 11 n( ) .n( xOy ) 32  n( )  ( ; ;1) và n( xOy )  (0;0;1)  cos300  b 3b 2 n( ) . n( xOy ) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - Trang | 1 -
  2. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Toán - thầy Trần Phương Hướng dẫn giải đề kiểm tra định kỳ số 05 x y z  ( ) :   1 3 32 1 2 Bài 6: a) Ta có : u ( d1 )  (1; 2;1) ; u ( d2 )  (1; 2;3)và M1 (0; 1;0)   d1  ; M 2 (0;1;1)   d 2   M1M 2  (0; 2;1)  u ( d1 ) .u ( d2 )  .M1M 2  8  0   d1  và  d 2  chéo nhau   b) GS d1  d  A  A(t1 ; 1  2t1; t1 ) và d 2  d  B  B(t2 ;1  2t2 ;1  3t2 )  AB  (t2  t1 ; 2  2t1  2t2 ;1  3t2  t1 ) t2  t1 1  t1  t2 t1  3t2  1 Do d song song   u (  )  AB    1 2 2  t1  2; t2  1  A  2;3; 2  : B 1; 1; 4  x 4 y 7 z 3  KQ : (d ) :   2 1 4 Bài 7: a) Gọi I là hình chiếu của A lên (d)  I (2  t; 1  t; t )  AI (t  2; t 1; t  5) 4 Do AI .u ( d1 )  0  t  3 Áp dụng công thức trung điểm ta có kết quả: A(15; 12;11) b) Do u ( d1 )  (1; 1; 1); u ( d2 )  (1; 2; 2)  n(Q )  u ( d1 ) .u ( d2 )   (4; 3; 1)   Hay n(Q )  (4;3;1) Mặt khác: I (2; 1;0)  d1 ; J (0; 25;11)  d 2  (Q) : 4( x  2)  3( y  1)  z  0 hay (Q) : 4 x  3 y  z  5  0 u ( d1 ) .u ( d1 )  .IJ   69 c) Ta có : d (d1  d 2 )   IJ  (2; 24;11) u ( d1 ) .u ( d1 )  26   Bài 8: a) Vì : u ( d1 )  (2; 1; 1) và u ( d2 )  (2;1;1)  u ( d1 )  u ( d2 )  d1 song song d2 b) Giả sử mặt phẳng cần lập là (Q) ta có: M (5;1;5)  d1 ; N (5; 2;0)  d 2  MN  (0;1; 5) và n(Q )  u ( d1 ) .MN   (0;1; 5)  (Q) : 3( x  5)  5( y  1)  z  5  0   hay (Q) : 3x  5 y  z  25  0 Bài 9: a) Ta có : u ( d1 )  (2;3;1) ; u ( d2 )  (1;5; 2) và M1 (1;1; 2)   d1  ; M 2 (2; 2;0)   d 2   M1M 2  (3; 3; 2)  u ( d1 ) .u ( d2 )  .M1M 2  62  0   d1  và  d 2  chéo nhau   u1.u 2  .MN   62 Ta có : d (d1  d 2 )   u1.u 2  195   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - Trang | 2 -
  3. Khóa học LTĐH đảm bảo môn Toán - thầy Trần Phương Hướng dẫn giải đề kiểm tra định kỳ số 05 b) GS d1    A  A(2t1  1;3t1  1; t1  2) và d 2    B  B(t2  2;5t2  2; 2t2 )  AB  (t2  2t1  3;5t2  3t1  3; 2t2  t1  2) t2  2t1  3 5t2  3t1  3 2t2  t1  2 Do   ( P)  (2; 1; 5)  n( P )  AB    1 5 2 x 1 y  4 z  3  KQ : () :   1 5 2 Bài 10: a) Ta có: u ( d )  v1.v2   (8; 4; 2) mà M (8;5;0)  (d )    x  8  4t   (d )  y  5  2t z  t  b) Do A  (d )  A(8  4t ;5  2t; t )  AA  (4t  11;7  2t; t  5) Mà AA  d  u ( d ) . AA  0  t  3  A(4; 1;3) Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - Trang | 3 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản