ĐỀ - XI – MÉT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
186
lượt xem
15
download

ĐỀ - XI – MÉT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề- xi- mét vuông - Biết đọc , viết và so sánh và so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo đề - xi- mét - Biết được 1 dm2 = 100 cm2 và ngược lại .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ - XI – MÉT

  1. - XI – MÉT I M c tiêu : - Hình thành bi u tư ng v ơn v o di n tích - xi- mét vuông - Bi t c , vi t và so sánh và so sánh các s o di n tích theo ơn v o - xi- mét - Bi t ư c 1 dm2 = 100 cm2 và ngư c l i . II dùng d y h c : Gv và hs chu n b hình vuôngc nh 1 dm có ã chia thành 100 ô vuông III Các ho t ng d y- h c : Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Bài cũ : -2 hs tr l i Yêu c u hs nh c l i cách nhân các s có tân cùng là ch s - hs l ng nghe . 0 2 Bài m i : - L y dùng h c 2.1 Gi i thi u bài : Nêu tâp ra. m c tiêu bài h c 2.2 Gi i thi u - xi- mét - Theo dõi và quan vuông sát. Gv : o di n tích ngư i ta còn dùng nv - xi- mét
  2. vuông. - Hs quan sát 2 - Hs l y hình vuông có nh n bi t : hình vuông1dm c nh c nh 1dm ã chu n b s n , ư c x p yb i 100 hình 2 quan sát và o c nh có úng 1dm vuông 1 cm , t ó nh n bi t m i quan h 1dm2= - Gv nói và ch vào b m t 100 cm2 hình vuông: - xi- mét vuông là di n tích c a hình vuôngcó c nh - Hs c theo ch dài 1 dm, ây là - xi- mét nh c a cô. vuông - Gi i thi u cách c và - Hai hs vi t b ng , vi t: - xi mét vuông vi t t t là c l p vi t v :dm2 2.3Luy n t p : Bài 1:Gv vi t các s o - 1 hs làm b ng , c di n tích trong bài và m t s các l p làm v s o khác , yêu c u hs c trư c sau ó i chéo v l p. ch m . Bài 2: -Gv c các s o i n tích - M t em làm b ng , trong bài và m t s các s o c l p làm v khác , yêu c u hs vi t theo úng th t mà cô giáo ã c. - Gv ch a bài . -Hs làm bài vào v .
  3. Bài 3 : - Nh c l i m i quan h gi a dm2 và cm2 - Lưu ý hs d a vào cách nhân và chia nh m cho 10, 100. .. -Yêu c u hs quan sát và suy nghĩ vi t s thích h p vào ch ch m . - Hd n ch m ch a. Bài 4 : - Yêu c u hs quan sát các s o theo t ng c p, so sánh i n d u thích h p, lưu ý hs nên ưa v cùng m t ơn v o so sánh . - Hd n ch m ch a. Bài 5: Yêu c u hs quan sát hình vuông và hình ch nh t, phát hi n m i quan h di n tích gi a hai hình . Có th tính di n tích hai hình r i so sánh ho c c t ghép hình so sánh 3. C ng c d n dò :
  4. G i hs nh c l i các ki n th c v a h c.
Đồng bộ tài khoản