intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Phần 3

Chia sẻ: Trương Xuân Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
174
lượt xem
65
download

Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Các phương pháp ước lượng vector từ thông rotor

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Phần 3

 1. PH N 1.2: CÁC PHƯƠNG PHÁP Ư C LƯ NG VECTOR T THÔNG ROTOR ESTIMATION OF MAGNITUDE AND POSITION OF ROTOR FLUX SPACE VECTOR PH N 1.2.1: M T S PHƯƠNG PHÁP Ư C LƯ NG T THÔNG ROTOR TRONG ðI U KHI N TR C TI P Các giá tr t c th i chính xác c a v trí cũng như ñ dài c a vector t thông rotor c n thi t cho vi c chuy n ñ i h quy chi u t c th i trong ñi u khi n ñ nh hư ng vector t thông rotor. ði u khi n tr c ti p ði u khi n tr c ti p là ñi u khi n mà trong ñó vi c tính toán gi a trên các giá tr ño ñ c c a các ñ i lư ng ñi n t . Hay nói m t cách khác trong các ñ i lư ng h i ti p có các ñ i lư ng ñi n t . ði u khi n gián ti p ði u khi n gián ti p là ñi u khi n mà trong ñó vi c tính toán gi a trên các giá tr l nh c a các ñ i lư ng ñi n t . Hay nói m t cách khác trong các ñ i lư ng h i ti p không có các ñ i lư ng ñi n t . Phương pháp ư c lư ng t thông rotor t dòng h i ti p và t thông khe h không khí. Phương pháp này ñư c x d ng r ng rãi trư c ñây, c m ng Hall ñư c dùng ñ ño t thông khe h không khí.
 2. Dòng h i ti p ñư c chuy n sang h quy chi u α-β: Dòng “tương ng” trong khe h không khí: T thông rotor ñư c tính theo t thông khe h không khí Do ñó, phương trình ư c lư ng t thông rotor theo dòng h i ti pvà t thông khe h không khí như sau: Moment ñi n t ñư c ư c lư ng như sau:
 3. Phương pháp ư c lư ng t thông rotor t áp và dòng h i ti p. Dòng và áp ñư c chuy n sang h quy chi u α-β: T thông stator ñư c ư c lư ng t dòng và áp như sau: T thông rotor ñư c ư c lư ng t t thông stator và dòng stator:
 4. Moment ñi n t ñư c ư c lư ng như sau: Phương pháp ư c lư ng t thông rotor t dòng h i ti p vân t c quay c a rotor. Phương pháp này ñư c dùng ph bi n hi n nay do không ph i dùng c m ng và có th ư c lư ng t thông rotor chính xáctrong vùng v n t c th p.
 5. Phương pháp này x d ng mô hình máy trong h quy chi u quay ñ nh hư ng t thông rotor. Dòng ñư c bi n ñ i sang h quy chi u quay d-q như sau: Các phương trình sau ñư c dùng ñ ư c lư ng t thông rotor: Hay các phương trình này có th ñư c vi t l i như sau: V trí t c th i c a vector t thông rotor ñư c xác ñ nh như sau: Và moment ñư c ư c lư ng như sau:
 6. PH N 1.2.2: PHƯƠNG PHÁP Ư C LƯ NG T THÔNG ROTOR TRONG ðI U KHI N GIÁN TI P Các phương trình ư c lư ng v trí vector t thông rotor t các giá tr l nh c a t thông rotor và moment ñi n t như sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản