intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Phần 4

Chia sẻ: Trương Xuân Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

218
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Phân tích kết quả mô phỏng và kết quả thí nghiệm của điều khiển định hướng từ thông Rotor

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển định hướng động cơ không đồng bộ 3 pha - Phần 4

  1. Bài Gi ng Tu n 10 PH N 1.3: PHÂN TÍCH K T QU MÔ PH NG VÀ K T QU THÍ NGHI M C A ðI U KHI N ð NH HƯ NG T THÔNG ROTOR PERFORMANCE OF A ROTOR FLUX ORIENTED INDUCTION MACHINE PH N 1.3.1: K T QU MÔ PH NG ð NG CƠ ðƯ C TI P DÒNG, ðI U KHI N TR C TI P • T thông ñư c ñưa ñ n giá tr ñ nh m c khi moment v n ñư c gi giá tr zero. • Sau khi t thông ñ t giá tr n ñ nh, ñ ng cơ ñư c l nh tăng t c ñ n m t giá tr v n t c dương. • Moment ñư c ñưa ñ n giá tr dương m c t i ña. • Moment ñư c ñưa tr v giá tr âm và sau ñó zero khi v n t c th c b ng v n t c l nh, và moment ñư c gi zero ñ v n t c th c b ng v n t c l nh. 1/5
  2. Bài Gi ng Tu n 10 • T thông ñư c gi không ñ i giá tr ñ nh m c. • V n t c ñư c ñ o ngư c t -40% c a v n t c sang 40% v n t c ñ nh m c. Moment t i b ng zero trong su t quá trình mô ph ng trên. • • B ngh ch lưu ñư c gi s là ngu n dòng lý tư ng. 2/5
  3. Bài Gi ng Tu n 10 • H truy n ñ ng ban ñ u ñang ho t ñ ng v i t thông rotor không ñ i và giá tr l nh, moment t i b ng zero. • Moment t i sau ñó ñư c tăng ñ n giá tr ñ nh m c dương theo ki u step-wise. • Sau m t kho ng th i gian thì moment t i ñư c ñưa v zero cũng theo ki u step-wise. PH N 1.3.2: K T QU ðO ð C C A ð NG CƠ ðƯ C TI P DÒNG, ðI U KHI N GIÁN TI P. • K t qu ñư c ño ñ c th c t t h truy n ñ ng do công ty Vickers (Italia) s n xu t. •D li u ñư c thu th p qua thi t b Hewlett Packard spectrum analyser. Dòng stator trong tr ng thái n ñ nh ñư c phân tích. Tr sóng • harmonic b c nh t, các sóng hài b c cao thư ng t p trung quanh các d i t n s 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz…… 3/5
  4. Bài Gi ng Tu n 10 • Bi n ñ i c a dòng stator khi máy tăng t c t 200 rpm ñ n 1500 rpm. • ð ng cơ ñã hoàn toàn ñư c t hoá trư c, moment t i b ng zero. 4/5
  5. Bài Gi ng Tu n 10 • Bi n ñ i c a dòng stator khi máy tăng t c t 200 rpm ñ n 1500 rpm. • ð ng cơ ñã hoàn toàn ñư c t hoá trư c, moment t i b ng zero. T thông b ng 70% t thông ñ nh m c, ban ñ u ñ ng cơ ñang ch y không t i 600 rpm, moment t i b ng moment ñ nh m c dương ñư c ñư c tăng theo ki u step-wise. 5/5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2