Điều khiển hệ thống 1 - Chapter 7

Chia sẻ: Vo Tan Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
125
lượt xem
32
download

Điều khiển hệ thống 1 - Chapter 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận dạng các thông số hệ thống:  Bắt đầu ở trạng thái xác lập (ngõ ra không thay đổi)  Thay đổi ngõ vào với hàm step (giá trị thay đổi là hằng số)  Thu thập dữ liệu cho đến khi đạt giá trị xác lập  Phân tích và tính toán các thông số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển hệ thống 1 - Chapter 7

  1. System and Control Điều khiển hệ thống 1 Thạc sĩ Ngô Quang Hiếu Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí Khoa Công Nghệ - Đại học Cần Thơ Email: nqhieu@ctu.edu.vn Mobile: 0918.727808
  2. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO  Bắt đầu ở trạng thái xác lập (ngõ ra không thay đổi)  Thay đổi ngõ vào với hàm step (giá trị thay đổi là hằng số)  Thu thập dữ liệu cho đến khi đạt giá trị xác lập  Phân tích và tính toán các thông số System and Control Ngo Quang Hieu
  3. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO K =∆ δ τ =∆S θ : shown in figure System and Control Ngo Quang Hieu
  4. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO K =∆ δ τ = 1.5(t63% − t28% ) θ = t63% − τ System and Control Ngo Quang Hieu
  5. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO Let’s get out the calculator and practice with this experimental data System and Control Ngo Quang Hieu
  6. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO Input should be close to perfect step, this was basic of equation. System and Control Ngo Quang Hieu
  7. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO The output must be “moved” enough. Rule: signal/noise > 5 System and Control Ngo Quang Hieu
  8. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
  9. Nhận dạng các thông số hệ thống LOGO Bài tập 1 System and Control Ngo Quang Hieu
  10. System and Control

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản