Định dạng văn bản

Chia sẻ: Pht_npower Pht_npower | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
139
lượt xem
58
download

Định dạng văn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

WEBSITE VÀ TRANG WEB ĐƯỢC TẠO BỞI WITZARD CỦA FRONTPAGE ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH DẠNG THỂ HIỆN HẤP DẪN KHÔNG ĐÒI HỎI BẠN PHẢI CÓ THÊM NỔ LỰC NÀO KHÁC . TUY NHIÊN ĐÔI KHI BẠN MUỐN TẠO VÀI TỪ THỂ HIỆN PHONG CÁCH RIÊNG CỦA BẠN . PHẦN LỚN KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG FP CŨNG GIỐNG NHƯ NHỮNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG CỦA BỘ OFFICE .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định dạng văn bản

  1. BÀI 15 NGÀY 20.12.2008 SINH NHẬT 60 MY FAIR LADY WEBSITE VÀ TRANG WEB ĐƯỢC TẠO BỞI WITZARD CỦA FRONTPAGE ĐàĐƯỢC ĐỊNH  DẠNG THỂ HIỆN HẤP DẪN KHÔNG ĐÒI HỎI BẠN PHẢI CÓ THÊM NỔ LỰC NÀO KHÁC .  TUY NHIÊN ĐÔI KHI BẠN MUỐN TẠO VÀI TỪ THỂ HIỆN PHONG CÁCH RIÊNG CỦA BẠN  .  PHẦN LỚN KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG FP CŨNG GIỐNG NHƯ NHỮNG KỸ  THUẬT SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG CỦA BỘ OFFICE . THƯ   CHO   UTBINH   :  utbinhdesign@gmail.com  –  utbinh2009@gmail.com  –  utbinh27091947@yahoo.com.vn . I.ĐỊNH DẠNG : Hướng Dẫn : Áp dụng Font Chữ và Size mặc định – Phím Delete xóa bỏ đoạn  văn bản – Định dạng giống nhau khi sử dụng Bộ Office – Sử dụng Defaulf Font  và Phím Ctrl+ Spacebar – Tạo viền cho đoạn văn bản bằng Borders – Làm khít  hàng và nới rộng hàng chữ ­ Tìm hiểu CSS bằng Tiếng Việt . 1. DOWNLOAD FILES RAR THỰC TẬP : Bạn Download  File nầy về thực tập .  • Link Download ( 128 KB )  : http://utbinh.com/ADEC08/FormatText.rar Sau   khi   giải   nén   ,   bạn   chứa   các   Files   nầy   vào   trong   1   Folder   đặt   tên   :  FormatText và lưu trữ Folder nầy trong : My Documents\My Web Sites . 2. Mở FP > File > Open Site > My Documents > My Web Sites > Nhấp đúp Folder  FormatText > Open . 3. Mở Tập tin : index.htm ( Trang Chủ ) . 4. Chọn 3 Khối ghi chú > Phím Delete xóa bỏ để làm cho Trang dễ đọc hơn . (H1). 1
  2. 5. Chọn Tên Công Ty ( Garden Company ) > Font Size từ 3 (12pt) thành 4  ( 14pt). (H2). 6. Chọn câu : Whether . . . questions ! > Nhấp Nút Italic để làm nghiêng văn bản .  Close FP . (H3). 2
  3. 7. Mở tập tin : service.htm . Đã hiển thị Trang Web nầy trong Chế độ Page ( Có 4 Nút  đáy trang )  . Các bạn chú ý : Font chữ sử dụng trong Trang nầy khác với Font chữ  mặc định trên Trang index.htm > Chọn đoạn văn thứ nhất > Chọn Font Verdana >  Nhấn Ctrl+SpaceBar để áp dụng định dạng mặc định   ( Verdana 12pt ) . (H4). 8. Lập lại bước nầy cho 3 đoạn văn mô tả lớp học trên Trang . (H5). 3
  4. 9. Đoạn văn giới thiệu , chọn : plant selection > Trên Thanh Formatting , nhấp mủi  tên trỏ xuống của nút Font Color > Chọn màu xanh dương . Thay đổi từ : plant care  thành xanh lá cây và craft activities thành đỏ . (H6). 10. Mở Tập tin : serv01.htm ( Trang Spring Splendor ) . Font chữ Trang nầy không  khớp với Font chữ mặc định trên Trang Chủ . 11. Ctrl+A chọn tất cả Trang > Trong danh sách thả xuống Font   , nhấp Mục Default  Font . Tất cả Trang được thay đổi sang Font chữ mặc định . (H7+8). 4
  5. 12. Chọn đoạn văn : Classes . . . students  > Nhấp xổ xuống của Nút Borders  ( Bảng Borders nầy có thể tách ra và gắn bất cứ đâu ) > Chọn Outside Borders  để  áp dụng   biên cho đoạn văn > Menu Format > Paragraph > HT Paragraph xuất  hiện , Hàng Alignment chọn Center  ­ Vùng Indentation , Before Text và After Text  nhấp 15 – Vùng Spacing thiết lập Before  và After thành 0 > Các thay đổi sẽ phản  ảnh trong vùng Preview  > Ok . (H9+10). 13. Nhấp vào đầu câu thứ 2 trong đoạn văn có đường biên > Shift+Enter > Đã nới rộng  thêm 1 hàng > Menu File > Save All để lưu tất cả Tập tin đang mở . (H11). 5
  6. 14. Tìm hiểu : Bảng Kiểu CSS ( http://www.w3c.org ) . W3C ( World Wide Consortium )  là 1 tổ chức ban đầu phát triển CSS . Bạn vào địa chỉ http://tinyurl.com/5hefxc trên  để tham khảo chi tiết bằng Tiếng Việt  . II.CHÈN LIÊN KẾT : Khi bạn sử dụng 1 Witzard để tạo 1 Website , Witzard sẽ tạo các liên kết giữa các  Trang của nó . Bạn có thể bổ sung  các liên kết  . Chúng có thể liên kết đến 1 Mục cụ  thể cùng 1 Trang hoặc trên Trang khác , tới 1 Website khác  hoặc 1 hồ sơ không phải  là thành phần trang web của bạn . 1. DOWNLOAD FILES RAR THỰC TẬP : Bạn Download  File nầy về thực tập .  • Link Download ( 127 KB )  : http://utbinh.com/ADEC08/InsertHype.rar Sau   khi   giải   nén   ,   bạn   chứa   các   Files   nầy   vào   trong   1   Folder   đặt   tên   :  InsertHype và lưu trữ Folder nầy trong : My Documents\My Web Sites. 2. Mở Tập tin news.htm trong chế độ Page : Menu File > Open Site > My Documents >  My Web Sites > InsertHype > GardenCo > Open > Nhấp đúp : news.htm . 3. Ctrl+End để di chuyển điểm chèn đến cuối hồ sơ > Enter > Nhập : Archived Press  Releases > Enter . 4. Menu Insert , nhấp Hyperlink > HT Insert Hyperlink xuất hiện , nhấp Nút Browse  For File > Duyệt đến Folder InsertHype > Nhấp vào Tập tin PR1 > Ok > Ok . (H12). 5. Một liến kết đến bài báo sẽ được chèn vào tại điểm chèn . (H13). 6
  7. 6. Để xem nội dung của tập tin liên kết trong FP , Giữ Ctrl và nhấp vào liên kết  > bài  báo sẽ xuất hiện trong hồ sơ Word . Chú ý : Bạn muốn tạo liên kết như trên nên lưu sẵn các File (.doc) vào Folder Web  > Insert > yperlink > Nút Browse For File > Duyệt đến File (.doc) cần liên kết >  Nhấp lên File nầy > Ok > Ok > Hiện ra tên File có biểu tượng liên kết tại điểm chèn  > Bạn có thể bôi đen liên kết nầy và nhập từ khác cũng được  7. Menu File > Save All > Close Website trong FP . 8.   Kiểm Tra Tính Truy Cập của Website   : Tính Truy cập của Website giúp cho bạn có nhiều người dùng không bị trở ngại khi  vào xem trang Website của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng . Việc kiểm tra  nầy sẽ tạo ra 1 danh sách báo lỗi , cảnh báo và gợi ý cải thiện tình truy cập cho  Site . • Mở Site muốn kiểm tra > Ví dụ : news.htm. • Menu Tools > Accessibility (F8) > Vùng Check Where , chọn All Pages > Nút  Check  > Ra thông báo đã hoàn tất tìm kiếm hồ sơ > Ok > Close . (H14). 7
  8. LINKS CÁC BÀI VIẾT FRONTPAGE 2003  Bài 1 : http://utbinh.com/ANOV08/121108/FP111108.doc Bài 2 : http://utbinh.com/ANOV08/111108/110MB.doc Bài 3 : http://utbinh.com/ANOV08/131108/9down.doc Bài 4 : http://utbinh.com/ANOV08/131108B/liveshare.doc Bài 5 : http://utbinh.com/ANOV08/141108/CuteFTP.doc Bài 6 : http://utbinh.com/ANOV08/151108/bosung.doc Bài 7 : http://utbinh.com/ANOV08/171108/TEXT_HINH.doc Bài 8 : http://utbinh.com/ANOV08/181108/giaodien.doc Bài 9 : http://utbinh.com/ANOV08/241108/khaosat.doc Bài 10 : http://utbinh.com/ANOV08/261108/hieuluc.doc Bài 11 : http://utbinh.com/ANOV08/291108/khampha.doc Bài 12 : http://utbinh.com/ADEC08/041208/personal.doc Bài 13 : http://utbinh.com/ADEC08/091208/WITZARD.doc Bài 14 : http://utbinh.com/ADEC08/151208/copypaste.doc 8
Đồng bộ tài khoản