intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án Cung cấp điện: Tính toán, thiết kế hệ thống điện cho căn nhà 1 trệt 2 lầu, diện tích 150 m2

Chia sẻ: Phạm Duy Ái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:65

599
lượt xem
190
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án Cung cấp điện: Tính toán, thiết kế hệ thống điện cho căn nhà 1 trệt 2 lầu, diện tích 150 m2 gồm có 4 chương trong đó, chương 1 - Giới thiệu chung về đồ án; chương 2 - Cơ sở lý thuyết của tính toán, thiết kế hệ thống điện; chương 3 - Tính toán, thiết kế hệ thống điện, lựa chọn thiết bị điện phù hợp; chương 4 - Tổng kết đồ án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Cung cấp điện: Tính toán, thiết kế hệ thống điện cho căn nhà 1 trệt 2 lầu, diện tích 150 m2

 1. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG LỜI MỞ ĐẦU        Hiện nay kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, theo Công nghiệp   hóa ­ Hiện đại hóa đất nước, vì vậy nhu cầu sử dụng điện trong lĩnh vực công nghiệp tăng   cao. Hàng loạt khu chế  xuất, khu công nghiệp cũng như  các nhà máy xí nghiệp công  nghiệp được hình thành.      Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước , nghành công nghiệp điện lực   luôn giữ  một vai trò quan trọng .Ngày nay điện không thể  thiếu được trong hầu hết các  lĩnh vực .Khi xây dựng một khu công nghiệp mới , một nhà máy mới, phân xưởng cơ  khí  mới , một khu dân cư  mới …việc đầu tiên phải tính đến là xây dựng một hệ  thống cung   cấp điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khu vực đó .     Nhu cầu về điện năng không ngừng gia tăng về số lượng mà ngày càng đòi hỏi   chất lượng, độ tin cậy và an toàn cao của hệ thống cung cấp điện. Thiết kế cung cấp điện   cho các phụ tải điện, đòi hỏi phải thực tế và tính ổn định lâu dài trong tương lai, đảm bảo  các yêu cầu kỹ thuật với giá thành phù hợp nhất có thể. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, với những kiến thức đã học tại bộ môn cung cấp   điện   ­   Trường   CĐ   Kỹ   Thuật   Lý   Tự   Trọng   TP.HCM     với   sự   hướng   dẫn   của   Thầy  Nguyễn Anh Tăng, cùng sự chỉ bảo tận tình của các Thầy trong khoa và sự  giúp đỡ  của   bạn bè em đã hoàn thành đồ án này. Với khả năng và kiến hức có hạn nên đồ án của em không thể tránh được những sai   sót, vì vậy em mong sự chỉ bảo và giúp đỡ của các Thầy để bản đồ án của em được hoàn  thiện và đầy đủ hơn và để em hoàn thiện kiến thức cho bản  thân hơn.     Em xin gửi lời cảm  ơn chân thành tới thầy: Nguyễn Anh Tăng đã giúp em hoàn  thành đồ án môn học này . ̀ ̀ ̀ ức khoe, thanh công trong cuôc sông. Xin chuc thây dôi dao s ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ơn ! Em xin chân thanh cam  ̀                                                                                                                                      SVTH Phạm Duy Ái  SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 1
 2. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 2
 3. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG TP.HCM, ngày... ... tháng ... ... năm2012 SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 3
 4. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG MỤC LỤC Trang Lời nói đầu………………………………………………………………..…………….....1 Nhận xét của giáo viên…………………………………………………………………….2 Mục  lục………………………………………………………………………………….....3 ̣ Nhiêm vu đ ̣ ồ án………………………………………………………………………...…..4 Chương 1:Giơi Thiêu Chung Vê Đô Án ́ ̣ ̀ ̀                  1.1 Vai net khai quat vê đô an ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ………………………………………..…………....5 ̉ ̃ ̣ ̀ ̣       1.2 Ban ve măt băng tâng trêt……………………………………………………....6 ̀ ̉ ̃ ̣ ̀ 1.3 Ban ve măt băng lâu 1………………………………………………………….7 ̀   ̉ ̃ ̣ ̀ ầu 2………………………………………...…………...........8 1.4Ban ve măt băng l Chương 2: Cơ  Sở  Lý Thuyết Của Tính Toán, Thiết Kế  Hệ  Thống Điện Cho Căn  Nhà...9           2.1Cơ   sở   lý   thuyêt́   và   công   thưć   tinh ́   toań   chiêu ́  sang………………………….….9 ́                 2.2Cơ sở ly thuyêt va công th ́ ́ ̀ ưc tinh toan phu tai……………………... ́ ́ ́ ̣ ̉ ………….21                                 2.3Cơ   sở   lý  thuyêt́   và  công   thưć   tinh ́   toań   dây   dẫn   và   CB………………………..22                 2.3.1 Các loại dây dẫn thích hợp cho nhà ở……………………………….. …........22                 2.3.2 Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện thường sử dụng cho nhà  ở…...27                 2.4 Chọn CB(aptômat)…………………………………………………………….30 ́ ́      Chương 3: Tinh Toan, Thiêt Kê Hê Thông Điên Cho Căn Nhà ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ 3.1 Tinh toan thiêt kê hê thông điên tâng trêt……………………………………..…32 ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ 3.1.1 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong khach………………………  ..32 ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ 3.1.2 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong ngu 1………………………….33 ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ 3.1.3 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong  bêp ́ ̣ ̀ ́ ……………………...34 ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ 3.1.4 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong vê sinh W1&W2 ̀ ̣ ……...…36                                   Bản   vẽ   mặt   bằng   điện   lầu  trệt………………………………………………....39 ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ 3.2 Tinh toan thiêt kê hê thông điên lâu 1……………………………………………40 ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ 3.2.1 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong ngu 2…………………………..40 ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ 3.2.2 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong ngu 3…………………………..42 ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ 3.2.3 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong ngu 4…………………………..43 ̀ ̉ Bản   vẽ   mặt   bằng   điện   lầu   1 ……………………………………………………47 ́ ́ ́ ́ ̣ 3.3 Tinh toan thiêt kê hê thông điên lâu 2 ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ 3.3.1 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong th ́ ̣ ̀ ờ …………………………….48 ́ ́ ́ ́ ̣ 3.3.2 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong SHC……………………………49 ́ ̣ ̀ SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 4
 5. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG 3.3.3   Tinh́   toań   thiêt́   kế   hệ   thông ̣   phong ́   điên ̀   giặt  là…………………………..50 ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ 3.3.4 Tinh toan thiêt kê hê thông điên phong vê sinh W6…………………51 Bản vẽ mặt bằng điện lầu 2…………………………………………………… 54     3.4 tính toán chọn đèn cầu thang và ban công ……………………………………..…55         3.5   Tính   chọn   CB,   dây   dẫn   tổng  ……………………………………………………..55      3.6 Sơ  đồ  nguyên lý cho căn nhà……………………………………………………… 56        Phụ   lục………………………………………………………………………………… 57         Tông Kêt Đô Án………………………………………………………….……………..58 ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉          Môt sô tai liêu tham khao………………………………………………………………58 SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 5
 6. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN ̣ Ho Tên :Phạm Duy Ái.   Lơp:  ́ 11CĐ­Đ4.    MSSV: 11D0010092. ̀ ́ Tinh toan, thiêt kê hê thông điên cho căn nha 1 trêt 2 lâu. Di Tên đô an:  ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ện tích  2 150m . STT Ngày Nội dung Ghi chú 1 25/02/2013 ­ 03/03/2013 Đăng ký và nhận đề tài. 2 04/03/2013 ­ 31/03/2013 Tìm tài liệu hoàn thành 30%và báo cáo 30%. 3 01/04/2013 ­ 05/05/2013   Báo cáo 50%. 4 06/05/2013 ­ 08/06/2013 Hoàn thành và nộp đề tài. ́ ́ ̣ ̀ 4 chương. Tom tăt nôi dung đô an: gôm  ̀́ Chương 1: Giơi thiêu chung vê đô an. ́ ̣ ̀ ̀́ Chương2: Cơ sở ly thuyêt  ́ ́ của tính toán, thiết kế hệ thống điện. Chương3: Tinh toan, thiêt kê hê thông điên. L ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ựa chon thiêt bi điên phu h ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ợp. Chương4: Tông kêt đô an. ̉ ́ ̀́ SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 6
 7. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Chương 1:         GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỒ ÁN 1.1  Vài Nét Khái Quát Về Đồ Án  ́ ́ ̣ ̣ Đô an thiêt kê hê thông điên cho căn nha  ̀́ ́ ̀ở co chiêu rông 10m, chiêu dai 15m. Viêc  ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ưa ra phương an tôi  thiêt kê nhăm đ ́ ́ ưu trong viêc lăp đăt hê thông chiêu sang phu h ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ợp  vơi t ́ ưng phong, khu v ̀ ̀ ực trong nha. Ngoai hê thông chiêu sang con co mach đông l ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ực  được lăp đăt phu h ́ ̣ ̀ ợp vơi không gian cua căn nha nhăm tao ra không gian sông thoai mai  ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ va lam viêc co hiêu qua cho ca gia đinh.̀ ́ ́ ̉ Cac thông sô cua nha:  ̀ Chiều dai: 15m. ̀ Chiều rông: 10m. ̣ Chiêu cao tâng tr ̀ ̀ ệt: 3,8m. Chiêu cao l ̀ ầu 1: 3,4m SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 7
 8. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG 1.2 Bản Vẽ Mặt Bằng Tầng Trệt SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 8
 9. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG 1.2  Bản Vẽ Mặt Bằng lầu 1  SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 9
 10. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG 1.3  Bản  Vẽ  Mặt  Bằng  Lầu  2 SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 10
 11. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 11
 12. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Chương 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾTCỦA TÍNH TOÁN, THIẾT KẾHỆ THỐNG ĐIỆN 2.1 Cơ sở ly thuyêt va công th ́ ́ ̀ ức tinh toan chiêu sang  ́ ́ ́ ́ * Anh sang: ́ ̀ ưng b ́  la nh ̃ ưc xa điên t ́ ̣ ̣ ừ co b ́ ươc song t ́ ́ ừ 380nm đên 780nm ma măt ng ́ ̀ ́ ười   ́ ̉ ̉ ̣ ược trực tiêp. co thê cam nhân đ ́ * Mau săc:  ̀ ́ la do s ̀ ự cam nhân cua măt đôi v ̉ ̣ ̉ ́ ́ ới nguôn sang đa cho no phu thuôc vao s ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ự   ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ược phat ra. câu thanh phô cua anh sang đ ́ * Quang năng:  được đinh nghia la năng l ̣ ̃ ̀ ượng được chon b ̣ ưc xa môt Watt tai b ́ ̣ ̣ ̣ ươć   song 555nm. Năng l ́ ượng bưc xa môt Watt tai cac b ́ ̣ ̣ ̣ ́ ươc song khac trong tr ́ ́ ́ ương h ̀ ợp   nhin sau đo nhân v ̀ ́ ơi đô nhay cam cua măt, đ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ược xac đinh b ́ ̣ ởi đường cong đô nhay ̣ ̣   ̉ ương đôi cua măt cho tr quang phô t ́ ̉ ́ ương anh sang. ̀ ́ ́ * Quang thông: la khai niêm l ̀ ́ ̣ ượng năng lượng anh sang b ́ ́ ưc xa trong môt giây b ́ ̣ ̣ ởi môṭ   ́ ̣ ̀ ) , đơn vi la lumen (lm) va đ nguôn sang. Quang thông ki hiêu la ( ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ược đinh nghia nh ̣ ̃ ư  sau: ̀ ưc xa năng l ­ Quang thông la b ́ ̣ ượng cua nguôn sang trong môt giây, ma măt th ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ường có  ̉ ́ ̣ ược lượng bưc xa. thê hâp thu đ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ­ Lumen (lm) la quang thông cua môt nguôn sang điêm co c ̀ ̀ ́ ́ ương đô sang (I) băng môt ̀ ̣ ́ ̀ ̣  ́ ̀ ̣ candela phat đêu trong môt goc khôi ( ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̣  ́ ) băng môt steradian. Môi nguôn sang đêu co môt ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ quang thông cu thê, bang 1 trinh bay quang thông cua môt sô nguôn sang thông th ̀ ̀ ̀ ́ ường. Bang 1 ̉ Nguôn sang ̀ ́ Công suât (W) ́ Quang thông (lm) ̣ Hiêu suât (lm/w) ́ ̀ ̣ Đen xe đap 3 30 10 Đen nung sang ̀ ́ 100 1360 13,6 Đenhuynh quang ̀ ̀ 58 5400 93 Sodium cao aṕ 100 10000 100 ̣ ́ Sodium ha ap 180 33000 183 SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 12
 13. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Thuỷ   ngân   cao  1000 58000 58 aṕ Metal halide 2000 190000 95 * Hiêu suât sang: ̣ ̀ ̉ ́ ưa quang thông cua nguôn sang phat ra va công suât ma đen tiêu ́ ́  la ty sô gi ̃ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀   ̣ ơn vi la lumen/watt (lm/w). Môi đen đêu co môt hiêu suât đăc tr thu. Đ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ưng, bang 1. ̉ * Goc khôi: ́ ̣ ́ ̣ ̀ ừ tâm O cua măt câu ́  la goc không gian, qua đo nhin diên tich A trên măt câu t ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀  đo, hinh 1. Va đ ́ ̀ ̀ ược xac đinh băng ty sô gi ́ ̣ ̀ ̉ ́ ưa diên tich A trên măt câu va binh ph ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ương ban ́  ̉ ̣ ̀ ́ kinh R cua măt câu đo. ́  =          Đơn vi cua goc khôi la Steradian (Sr) ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ơn nhât khi t Goc khôi co gia tri l ́ ́ ừ tâm O nhin toan bô măt câu quanh no. ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ Khi đo:́ =  =   = 4  (Sr) * Cương đô sang: ̀ ̣ ́  la khai niêm cho s ̀ ́ ̣ ự tâp trung anh sang theo môt chiêu riêng biêt, b ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ức xạ  trong 1 giây. Cương đô sang ki hiêu la I, đ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ơn vi la candela (cd). ̣ ̀ ̉ ̣ Gia thiêt môt nguôn sang O b ́ ̀ ́ ưc xa môt l ́ ̣ ̣ ượng quang thông d  va chiêu đên môt điêm A – ̀ ́ ́ ̣ ̉   ̉ ̣ ́ ̣ tâm cua diên tich A.Goi d ̣ ́   la goc khôi nhin diên tich dA t ̀ ́ ́ ̀ ừ O, cương đô sang la mât đô ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣  phân bô quang thông trong không gian. Va đ ́ ̀ ược xac đinh b ́ ̣ ởi biêu th ̉ ưc: ́ =   , (cd)  Bang 2: ̉  Cương đô sang cua môt sô nguôn sang ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ Nguôn sang ̀ ́ Cương đô sang, cd ̀ ̣ ́ ̣ Ngon nên ́ ̣ ương không gian ) 0,8 ( theo moi h ́ Đen nung sang 40W/220V ̀ ́ ̣ ương ) 35 ( theo moi h ́ Đen nung sang 300W/220V ̀ ́ ̣ ương ) 400 ( theo moi h ́ Đen nung sang 300W/220V ( co chao đen ) ̀ ́ ́ ̀ 1500 ( theo hương trung tâm ) ́ * Đô roi: ̣ ̣   la sô l ̀ ́ ượng quang thông chiêu lên môt đ ́ ̣ ơn vi diên tich cua bê măt đ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ược chiêu ́  ̣ ̣ ược ki hiêu la E, đ sang. Đô roi đ ́ ́ ̣ ̀ ơn vi la lux (lx), xac đinh băng biêu th ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ức: SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 13
 14. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG E =  ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ược chiêu sang. Đô roi không phu thuôc vao chiêu quang thông chiêu đên bê măt đ ̀ ̀ ́ ́ Bang 3:  ̉ ́ ̣ ̣ Cac đô roi thông thương ̀ ̣ ̣ Đô roi, lx Giưa tr ̃ ưa 100000 ́ ́ ường Chiêu sang đ 5 – 30 Trăng troǹ 0,25 ̀ ̀ ̣ Phong lam viêc 200 – 400 Nha ̀ở 100 – 300 * Đô choi: ̣ ̉ ̀ ̣ ược chiêu sang cung phat lai anh sang, nh ́  Do ban thân bê măt đ ́ ́ ̃ ́ ̣ ́ ́ ư bê măt cua đen  ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ hoăc phan xa t ̣ ư môt nguôn khac nh ̀ ̣ ̀ ́ ư bê măt đ ̀ ̣ ường, nên đô choi đ ̣ ́ ược đinh nghia la c ̣ ̃ ̀ ường  ̣ ́ đô anh sang phat tr ́ ́ ở lai trên môt diên tich cua bê măt đ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ược chiêu sang theo môt h ́ ́ ̣ ướng riêng  ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ biêt. Đô choi ky hiêu la L va đ ̀ ơn vi la candela/m ̣ ̀ 2  2  ( cd/m ). ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ Đô choi cua môt bê măt phat sang dS theo h ́ ́ ương đang khao sat la ty sô gi ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ữa cường đô sang ̣ ́   theo hương đo va diên tich măt bao nhin thây dS t ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ừ hướng đo.́  =   ,  Nhân xet: ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ức xa phu thuôc vao h ­ Đô choi cua bê măt b ̣ ̣ ̣ ̀ ương quan sat bê măt đo. ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ưc xa không phu thuôc vao khoang cach t ­ Đô choi cua bê măt b ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ừ măt đo t ̣ ́ ới hướng quan   sat. ́ SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 14
 15. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Bang 4: ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́  Đô choi cua môt sô nguôn sang ̀ ́ Nguôn sang ̀ ́ Cd/m2 ̀ ̣ ̣ ơì Bê măt măt tr 2.109 ̀ ̣ ̣ Bê măt măt trăng 2500 Đen nung sang 100W/220V ̀ ́ 5000 – 15000 ̣ ́ ̣ ường khi đô roi 300 lux Đô choi măt đ ̣ ̣ 2 Đen huynh quang ̀ ̀ 7000 ́ ́ ̣ ̣ Giây trăng khi đô roi 400 lux 80 ̣ ́ ưa gây cam giac choi măt Đô choi ch ̉ ́ ́ ́
 16. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG * Cách bố trí đèn chiêu sang ́ ́ hc h Hlv Trong đo:  ́ ̉ ́ ư đen đên trân, ( m ) hc : khoang cach t ̀ ̀ ́ ̀ ̣ h : đô cao cân chiêu sang, ( m ) ̀ ́ ́ ̉ ́ ư nên đên ban lam viêc, ( m ) Hlv : khoang cach t ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ­ Đô cao cua đen so v ̀ ơi măt công tac ( hinh trên ) đ ́ ̣ ́ ̀ ược chứng minh như sau:  ̉ ́  không vượt qua 5÷6 Ty sô  ́ Vơi L la khoang cach nho nhât đê đat đ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ược yêu câu chiêu sang đông đêu gi ̀ ́ ́ ̀ ̀ ữa cac đen, h ́ ̀ c là  ̉ ́ ư trân đên đen. khoang cach t ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ Tri sô tôt nhât la: ́ ̀  = 1,4÷1,6 ̉ ́ phu thuôc vao cac loai đen va chao đen, tham khao  Ty sô  ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ở cac sô tay, catalogue cua t ́ ̉ ̉ ưng ̀   ̣ ̉ đen hoăc bang 5. ̀ SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 16
 17. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Bang 5: ̉ ̉ ̣ ́  Bang tra tri sô   ̣ ̀ ̀ ơi  Loai đen va n  bô tri nhiêu day ́ ́ ̀ ̃  bô tri 1 day ́ ́ ̃ sử dung ̣ Tôt nhât ́ ́ Cho pheṕ Tôt nhât ́ ́ Cho pheṕ cực đaị Cực đaị Chiêu sang ́ ́   ngoai nha dung ̀ ̀ ̀              2,3 3,2 1,9 2,5 ̀ ơ ̀ chao đen m ̣ hoăc trang men ́ Chiêu sang ́ ́ phân xưởng  1,8 2,5 1,8 2 chao đeǹ ̣ van năng Chiêu sang cho ́ ́   ́ ơ quan văn  cac c 1,6 1,8 1,5 1,8 hoa, văn phong ́ ̀   hanh chanh ̀ ́ ̉ ́ ư đen đên t Khoang cach t ̀ ̀ ́ ường lây trong pham vi: l = ( 0,3 – 0,5 )L ́ ̣ * Công thưc tinh tông quang thông : ́ ́ ̉  =  Trong đo:́ ̣ ̣ ̣ ̉  : đô roi chon theo tiêu chuân, 75lux ̣ ́ ự trư chon theo bang 6 kdt : hê sô d ̃ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ược chiêu sang, m S : diên tich phong đ ́ ́ 2 ̣ ́ ́ ̉  : hiêu suât phat quang cua đen  ̀ ̣ ́ ợi dung quang thông đen kld : hê sô l ̣ ̀ ̣ ́ ợi dung quang thông cua đen phu thuôc vao hê sô không gian k Hê sô l ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ kg, cac hê sô phan xa ̣  ̉ ương, trân va nên, tra bang 9. cua t ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 17
 18. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG ́ ượng đen cân thiêt * Sô l ̀ ̀ ́ N= Trong đo : ́ ́ ượng đen cân thiêt N: sô l ̀ ̀ ́ ̉ tông quang thông tinh toan ́ ́ ̉ Fđ : quang thông cua đen ̀ Bang 6: ̉ ̉ ̣ ́ ự trư.̃  Bang tra hê sô d Tinh chât cac phong ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ự trư ( K ) Hê sô d ̃ Sô lân lau bong ́ ̀ ́   ̣ trong môt thang ́ Đen huynh quang ̀ ̀ Đen nung sang ̀ ́ Cac phong co nhiêu ́ ̀ ́ ̀  buị   khoi, ́   tro,   mồ  2 1,7 4 honǵ Cać   phong ̣   ̀   có  bui, khoí   tro,   mồ  hong ́   1,8 1,5 3 trung binh̀ Phong ̣   ̀   có  it́   bui, 1,5 1,3 2 khoi, tro, mô hong ́ ̀ ́ * Hê sô s ̣ ́ ử dung quang thông ̣ ̣ ́ ld phu thuôc vao đăc tinh cua kiêu đen, kich th ­ Hê sô k ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ươc phong, mau s ́ ̀ ̀ ơn cua trân t ̉ ̀ ường. ̉ ­ Đê tra được hê sô k ̣ ́ ld trong sô tay ky thuât chiêu sang, tr ̉ ̃ ̣ ́ ́ ươc tiên xac đinh chi sô phong k ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ kg  ̉ ̀ ược chiêu sang nh cua phong đ ́ ́ ư sau:   =  ̣ ́ ̀ ược chiêu sang, m Trong đo:   a.b : diên tich phong đ ́ ́ ́ 2 a,b : kich th ́ ươc cua chiêu dai va chiêu rông cua phong đ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ược chiêu sang, m ́ ́ SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 18
 19. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Bang 7: ̉ ̉ ̣ ́ ̉  Bang tra hê sô phan xa ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ Đăc tinh cua cac hê sô phan xa ̣ ̣ ́ ̉ ̣ Hê sô phan xa ( % ) ̀ ́ ̀ ́ ường mau trăng co c Trân co mau trăng, t ̀ ́ ́ ửa  70 ̉ sô che băng ri­đô trăng, manh trăng,… ̀ ́ ̀ ́ Tương co mau trăng, ko co c ̀ ́ ̀ ́ ́ ửa sô; t ̉ ường  ̀ ́ ́ ̀ ̉ mau trăng trong cac phong âm, trân bê­tông ̀   50 ̣ hoăc trân gô mau sang. ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ Trân bê­tông trong cac phong bân, trân gô, ̀ ̃  30 tương ̀   bê­tông   có  cửa   sô,̉   tương ̀   có  maù   sang ́ Tương va trân trong cac phong tôi, nhiêu ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀  ̣ ̉ ương gach không trat, t bui bân, t ̀ ̣ ́ ương co ̀ ́  10 ̀ ̣ mau diu tôí ̉ ́ E la ty sô gi Ty sô  ̀ ̉ ́ ữa đô roi trung binh E ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ tb va đô roi nho nhât E ́ min E =  ́ ̣ Xac đinh  ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ữa khoang cach gi E con phu thuôc vao ty sô gi ̀ ̉ ́ ưa 2 đen d ̃ ̀ đ va chiêu cao treo đen ̀ ̀ ̀  ́ tt. E được cho trong bang 8. Th tinh toan h ́ ̉ ương lây  ̀ ́ E = 1,1÷1,2, trương h ̀ ợp chiêu sang ́ ́   ̉ ̣ ́ E ~ 1. phan xa lây  SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 19
 20. ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN ANH TĂNG Bang 8: ̉ ̉ ̉ ́ E.  Bang tra ty sô  ̉ ́ Ty sô  ̉ Kiêu đen ̀ 0,8 1,2 1,6 2,0 ̣ ́ E Tri sô  ̀ ̣ ̉ ở Đen van năng đê h 1,2 1,15 1,6 1,5 Đen chiêu sâu, chao trang men ̀ ́ ́ 1,15 1,0 1,2 1,4 ̀ ̉ Đen chao thuy tinh ( Liu­xet ) ́ 1,0 1,0 1,2 2,2 SVTH: PHẠM DUY ÁI 11D0010092 Tr 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2