intTypePromotion=3

Đồ án Marketing công nghiệp: Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm giả da PVC của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông năm 2015

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:59

0
353
lượt xem
80
download

Đồ án Marketing công nghiệp: Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm giả da PVC của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đồ án Marketing công nghiệp với đề tài "Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm giả da PVC của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông năm 2015" để nắm nội dung kiến thức cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Marketing công nghiệp: Xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm giả da PVC của công ty cổ phần nhựa Rạng Đông năm 2015

 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỀ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP Đề tài: “Xây dựng kế hoạch marketing cho san phâm Gia da PVC cua Công ̉ ̉ ̉ ̉   ̉ ̀ ựa Rang Đông năm 2015” ty cô phân nh ̣ Giảng viên hướng dẫn  :   Th.s Đàm Nguyễn  Anh Khoa Sinh viên thực hiện                  :   Nguyên Tuân Anh ̃ ́ Lớp                  :   11 QLCN Đà Nẵng, Tháng 12/2014 MỤC LỤC
 2. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế hiện đại, Marketing đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với   tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu. Nó không chỉ là một chức năng trong hoạt động   kinh doanh mà còn đóng vai trò một triết lý dẫn dắt toàn bộ  hoạt động của doanh  nghiệp trong việc phát hiện, đáp  ứng và làm thõa mãn nhu cầu khách hàng. Việc   xây dựng kế  hoạch Marketing vì vậy cũng trở  nên thực sự  cần thiết, giúp doanh  nghiệp đưa ra được các chinh sách cụ thể về sản phẩm, giá, xúc tiến thương mại  và đối phó với những biến động của thị trường. Nhận thấy rằng sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc trước hết  vào sự  đúng đắn của chiến lược marketing đề  ra. Nhờ  có xây dựng chiến lược  marketing mà doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi trong hoạt động kinh  doanh, thấy được muôn vàn cơ hội tìm đến nhưng cũng đầy cạm bẫy và rủi ro. Và   qua đó doanh nghiệp có những biện pháp nhất định cũng như  sử  dụng hiệu quả  nguồn lực của mình để  phát triển doanh nghiệp. Xuất phát từ  lý do đó, em quyết   định chọn đề  tài: “ Xây dựng kế  hoạch marketing cho sản phẩm Giả da PVC của   công ty cổ phần nhựa Rạng Đông năm 2015”. Do thời gian nghiên cứu có hạn, vốn kiến thức còn hạn chế  nên bài viết khó  tránh khỏi những sai sót kính mong thầy và các bạn thông cảm. Em rất mong nhận   được ý kiến đóng góp, nhận xét đánh giá để  bài viết hoàn thiện hơn. Em xin chân   thành cảm  ơn thầy Đàm Nguyễn Anh Khoa và cô Nguyễn Thị  Thu Thủy đã giảng  dạy và trang bị  những kiến thức cơ bản, đồng thời tận tình hướng dẫn, hỗ  trợ  để  em hoàn thành đề án này.   Sinh viên thực hiện Nguyễn Tuấn Anh SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 2
 3. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa Chương 1:  GIƠI THIÊU TÔNG QUAN VÊ CÔNG TY RANG ĐÔNG (RDP) ́ ̣ ̉ ̀ ̣ 1.1. Giới thiệu về công ty Rạng Đông. 1.1.1. Giơi thiêu chung ́ ̣ . ̉ ̀ ựa Rang Đông tiên thân la Liên hiêp cac xi nghiêp Cao su Viên Công ty Cô phân nh ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̃  ́ ược thanh lâp năm 1960, la môt trong nh Đông Phap, đ ̀ ̣ ̀ ̣ ưng doanh nghiêp l ̃ ̣ ớn nhât́  Đông Dương, nôi tiêng trong khu v ̉ ́ ực Đông Nam A. Công ty co tru s ́ ́ ̣ ở chinh đăt tai ́ ̣ ̣  ́ ̣ sô 190 Lac Long Quân, Ph ương 3, Quân 11, Thanh phô Hô Chi Minh. Công ty co 3 ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́   ́ ở Ha Nôi, Nghê An va Hoc Môn – Cu Chi.  chi nhanh  ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ Đên năm 2005, công ty chuyên đôi sang mô hinh cô phân hoa co tên la Công ty Cô ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉  ̀ ựa Rang Đông, hoan thiên c phân nh ̣ ̀ ̣ ơ câu tô ch ́ ̉ ức, săp xêp lai biên chê, m ́ ́ ̣ ́ ở  rông thi ̣ ̣  trương. Tên vi ̀ ết tắt công ty là RDP, do ông Hồ  Đức Lam làm Tổng Giám đốc từ  năm 2006 cho đến nay. Công ty chuyên san xuât kinh doanh và xu ̉ ́ ất khẩu trực tiếp  các loại sản phẩm, nguyên liệu thiết bị ngành nhựa phục vụ cho nhu cầu sản xuất,   tiêu dùng, công nông nghiệp và xây dựng. Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông là một  công ty lớn trong ngành nhựa Việt Nam. ̣ ́ ̀ ̀ ̉ 1.1.2. Vi thê va tinh hinh kinh doanh cua công ty trong nh ̀ ưng năm gân đây. ̃ ̀ ̣ ́ ̉ Vi thê cua công ty. Theo thống kê của Bộ  Công Thương, hiện nay nước ta có khoảng 2000 doanh   nghiệp hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngành nhựa trải dài từ Bắc vào Nam  và tập trung chủ yếu ở Tp.Hồ Chí Minh. Vơi bê day lich s ́ ̀ ̀ ̣ ử hinh thanh va phat triên ̀ ̀ ̀ ́ ̉   hơn  50  năm,  Công ty cổ  phần nhựa  Rạng  Đông  luôn  luôn là  một  trong những   thương hiệu uy tín trong ngành nhựa Việt Nam. Thị trường tiêu thụ  sản phẩm của  Công ty cổ phần nhựa Rạng Đông hiện nay chủ yếu là thị trường nội địa, tập trung   tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, và Thành phố Hà Nội. Khách hàng của Rạng   Đông chủ  yếu là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản  SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 3
 4. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa xuất hàng tiêu dùng, xây dựng, dược phẩm, nông sản, thực phẩm với hệ  thống   phân phối phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước.  ̀ ̀ ̉ Tinh hinh kinh doanh cua công ty trong nh ưng năm gân đây ̃ ̀ . Trong vong 5 năm tr ̀ ở lai đây, cung v ̣ ̀ ơi s ́ ự phat triên nhanh chong cua nganh nh ́ ̉ ́ ̉ ̀ ựa   ̣ ̃ ́ ưng b Viêt Nam, công ty đa co nh ̃ ươc tiên triên v ́ ̉ ̉ ượt bâc v ̣ ới những con sô kha quan. ́ ̉   Theo điều tra, đánh giá thị  trường của Công ty cổ  phần nhựa Rạng Đông thì hiện   nay theo phân nhóm sản phẩm thì nhựa Rạng Đông chiếm khoảng 65% thị  phần  cho sản phẩm tấm lợp PVC; 55% thị phần cho sản phẩm màng mỏng PVC; 35% thị  phần PE, EVA; 20% sản phẩm giả da – vải tráng; 12% bao bì phức hợp và 10% thị  phần sản phẩm gia công.  Biểu đồ 1: Doanh thu va l ̀ ợi nhuân cua RDP trong 3 năm 2012,2013,2014 ̣ ̉ Nguôn: Vietstock Finance ̀ Biểu đồ 2: Mức tăng trưởng nguồn vốn của RDP từ năm 2005 – 2013.      Nguồn: http://www.cophieu68.vn/ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 4
 5. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa Bảng1: Kêt qua kinh doanh cua RDP giai đoan 2009 – quy 2/2014. ́ ̉ ̉ ̣ ́ Nguôn: Vietstock Finance ̀ Đvt: Triệu đồng ̉ Đanh gia tinh hinh kinh doanh cua công ty đên th ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣. ́ ời điêm hiên tai ̉ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 5
 6. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ường, nhựa Rang Đông vân Trong tinh hinh canh tranh ngay cang gay găt trên thi tr ̣ ̃  cheo lai thanh công con thuyên kinh doanh khi gi ̀ ́ ̀ ̀ ữ vưng m ̃ ưc tăng tr ́ ưởng it nhât t ́ ́ ư ̀ 20% ­ 30% cho cac nganh hang: ́ ̀ ̀ ̀ ưc h BAO BI: Bao bi ph ̀ ́ ợp, mang đ ̀ ơn lớp va đa l ̀ ớp cuôn va tui, nhan nh ̣ ̀ ́ ̃ ựa,   tem nhan giây, mang co cuôn pallet. In t ̃ ́ ̀ ́ ư 1 – 12 mau. ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ GIA DA: Chât liêu gia da PVC, PU dung cho sofa, yên xe, căp – tui xach, dây ̀ ́ ́   ̣ ̀ ́ ơi trang, thê thao, may măc, vai chông thâm, vai châm chay… nit, giay dep th ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ưa, khan   MANG MONG: Mang mong PVC, PE, PEVA, EVA dung lam ao m ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ trai ban, mang phu ruông muôi, chông thâm trong xây d ̀ ́ ́ ́ ựng. ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ựa… TÔN VAN: Tôn – van PVC, PP, PE, tâm dan trân, vach ngăn, van nh ́ ̉ ̉ ́ ưa, khăn trai ban. SAN PHÂM: Ao m ̉ ̀ 1.1.3. Cơ câu,  tô ch ́ ̉ ưc. ́ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 6
 7. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông. Đai hôi đông cô đông ̣ ̣ ̀ ̉ :  La c ̀ ơ  quan co thâm quyên quyêt đinh cao nhât cua ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉   ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ơ  công ty ma đai biêu la toan cac cô đông. Đai hôi đông cô đông bâu ra cac c ̀ ̀ quan chưc năng, cac ch ́ ́ ưc vu chu chôt cua công ty nh ́ ̣ ̉ ́ ̉ ưa hôi đông quan tri, ban ̣ ̀ ̉ ̣   ̉ ̣ ̣ ́ ược kinh doanh. kiêm soat, ban giam đôc, hoach đinh chiên l ́ ́ ́ Hôi đông quan tri: ̣ ̀ ̉ ̣   La do đai hôi đông cô đông tin nhiêm bâu ra. Hôi đông ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀   ̉ ̣ ̀ ơ quan quan tri toan bô hoat đông cua công ty, cac chiên l quan tri la c ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ược, kế  ̣ ̉ hoach san xuât kinh doanh trong ki. ́ ̀ Tổng giám đốc: Có quyền quyết định và điều hành công ty theo đúng chính  sách của nhà nước là người ra quyết định về  đối nội, đối ngoại chịu mọi   trách nhiệm nhà nước và người lao động về  hiệu quả  hoạt động của công  ty. Pho Tông giam đôc ́ ̉ ́ ́ : Hỗ  trợ  và tham mưu cho tổng giám đốc trong công tác  quản lý các nhà máy, phòng đầu tư  công nghệ, các phòng ban trong công ty,   các đơn vị kinh doanh. Phòng kinh doanh: Đảm bảo công tác thống kê kế hoạch sản xuất, tiêu thụ  sản phẩm do công ty sản xuất ra, tổ  chức kinh doanh nguyên vật liệu, xây  dựng các chiến lược đầu tư. Quan hệ giao dịch trong và ngoài nước về sản   xuất, mua bán các loại sản phẩm bao bì nhựa công nghiệp. Nhận đơn đặt  hàng, hợp đồng mua bán hàng và các dịch vụ sản phẩm nhựa công nghiệp. Phòng marketting: Tìm hiểu nhu cầu của thị  trường, khách hàng, tiếp thị  quảng cáo các sản phẩm của công ty. Qua đó, lập hồ sơ thị trường và dự báo   doanh thu, phát triển sản phẩm và quản trị sản phẩm. Phòng kho vận: Quản lý hàng hóa nhập kho, xuất kho, hàng tồn kho. SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 7
 8. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa Phòng tài chính kế toán: Là nơi tiến hành mọi hoạt động về kế toán, cho ra  các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty để gởi lên cấp   trên. Phòng nhân sự: Phụ  trách việc tổ  chức quản lý lao đông, tiền lương, bảo  hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bộ  phận hành chính bảo vệ, ghi nhận về  việc tuyển dụng nhân viên giúp ban giám đốc tổ  chức điều hành các hoạt   động hành chính trong phạm vi toàn công ty, chịu sự  quản lý trực tiếp của   tổng giám đốc. Phòng vật tư: Là phòng có chức danh tham mưu, giúp ban giám đốc điều   hành thực hiện các hoạt động, tổng hợp thiết bị  và kế  hoạch vật tư  trong   công ty. Phòng xuất khẩu: Quan hệ  giao dịch về  sản xuất, kinh doanh xuất khẩu,   xuất khẩu các loại sản phẩm nhựa công nghiệp, gia dụng, kỹ  thuật. Nhận   đơn đặt hàng, hợp đồng xuất khẩu và các dịch vụ bán hàng đối với các sản  phẩm nhựa công nghiệp, gia dụng, kỹ thuật. Phòng kỹ thuật: Theo dõi quản lý quy trình công nghệ định mức chất lượng  sản phẩm, kỹ thuật sản xuất. Tổ thiết kế: Phụ trách tổ chức nghiên cứu, cải tiến các khuôn mẫu mã. Cửa hàng kinh doanh: quan hệ mua bán các loại nguyên vật liệu, hóa chất   ngành nhựa. Nhận đơn hàng, hợp đồng mua bán hàng và các dịch vụ sau bán  hàng đối với các nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa. 1.1.4. Giơi thiêu vê san phâm gia da PVC cua Công ty. ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ừ năm 1960 vơi san phâm gia da hiêu Con O, công ty la doanh  Nôi tiêng t ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ̀   ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ương cach nghiêp tiên phong trong san xuât măt hang nay cung câp cho thi tr ̀ ́   ̀ ̃ ̀ ̣ ương hiêu nôi tiêng, tôn tai v đây 50 năm, va đa la môt th ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ơi th ́ ơi gian, công ty ̀   ̃ ữ vưng th vân gi ̃ ương hiêu va chât l ̣ ̀ ́ ượng cung câp hang gia gia ra thi tr ́ ̀ ̉ ̣ ương ̀   cho nhưng khach hang l ̃ ́ ̀ ơn.́ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 8
 9. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa  Sở hưu môt dây chuyên san xuât v ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ới công nghê hiên đai, kêt h ̣ ̣ ̣ ́ ợp bê day kinh ̀ ̀   ̣ ̉ ̀ ự  nô l nghiêm cua cac chuyên gia Đai Loan va s ́ ̀ ̉ ực cua đôi ngu quan ly tre, ̉ ̣ ̃ ̉ ́ ̉  ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ương năng đông va công nhan lanh nghê trong nganh san xuât gia da cho thi tr ̀   ̀ ́ ̣ ương hai dong gia da đo la trong nhiêu năm qua. Công ty cung câp cho thi tr ̀ ̀ ̉ ́ ̀  ̉ ̀ ̉ gia gia PVC va gia gia PU. ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣   San phâm gia gia PVC dung đê san xuât salon, yên xe, căp, tui xach, vi, giây ̀ ́ ́ ́ ́ ̀  ̉ ̉ thê thao,tham nhựa… 1.2. Chiến lược hoạt động. 1.2.1. Tâm nhin. ̀ ̀ Xây dựng nhựa Rang Đông tr ̣ ở thanh môt th ̀ ̣ ương hiêu hang đâu Viêt Nam, khu v ̣ ̀ ̀ ̣ ực   ̀ ̣ ̉ ́ ới trong linh v va đat đăng câp Thê gi ́ ̃ ực san xuât mang mong, gia da va bao bi mêm ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀   với phương châm được xem la kim chi nam đinh h ̀ ̉ ̣ ương phat triên : “ ́ ́ ̉ Luôn luôn tôt́  hơn”. 1.2.2. Sứ mênh. ̣ ̉ San xuât va cung  ́ ̀ ưng cac loai san phâm nh ́ ́ ̣ ̉ ̉ ựa vơi chât l ́ ́ ượng cao nhât, hiêu qua nhât, ́ ̣ ̉ ́  ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ợi ich cua khach hang, đôi dich vu chăm soc khanh hang tôt nhât đam bao hai hoa cac l ́ ̉ ́ ̀ ́  tac, ng ́ ười lao đông, cô đông va xa hôi. ̣ ̉ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ́ ̃ 1.2.3. Gia tri côt loi.  Sự đoan kêt trong t ̀ ́ ưng bô phân lam viêc. ̀ ̣ ̣ ̀ ̣  ́ ượng trong tưng san phâm. Chât l ̀ ̉ ̉  ̣ Sang tao trong t ́ ưng công viêc. ̀ ̣  ̣ Chuyên nghiêp trong tưng thao tac. ̀ ́  ́ ̣ Tiêt kiêm trong tưng hoat đông. ̀ ̣ ̣  Hợp tac v ́ ới tưng đôi tac. ̀ ́ ́  ́ ̣ ̉ Năng suât hiêu qua. SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 9
 10. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa  ̣ Thân thiên môi trương. ̀  ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̣ Đong gop công đông, xa hôi.  ̉ ̀ ững. Phat triên bên v ́ ́ ược kinh doanh hiên tai cua công ty. 1.2.4. Chiên l ̣ ̣ ̉ Dẫn đầu về  chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiếp xúc tối đa và cung cấp  khách hàng dịch vụ tốt nhất với thời gian đáp ứng ngắn nhất, sản phẩm mới.   Trở  thành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả  trong lĩnh vực công nghệ  hỗ  trợ, củng cố và phát triển thương hiệu mạnh trong nước, khối Asean và thế  giới. Trở thành nhà cung cấp và sản xuất đáp ứng nhu cầu và đứng đầu từ các sản   phẩm nhựa tráng, cán, bao bì đa lớp với chất lượng tốt nhất với chủng loại   phong phú. Liên tục hợp lý hóa các quá trình sản xuất và các sản phẩm mới bằng kỹ  thuật công nghệ mới nhất. Thường xuyên cập nhật, nâng cao kỹ thuật người   lao dộng để đạt đến trình độ cao đồng đều trong công ty. Luôn đạt được chỉ  tiêu doanh thu, lợi nhuận, xây dựng văn hóa công ty và nâng cao đời sống   người lao động. Lùi một, tiến hai  là chiến lược quan trọng hiện nay của công ty: Xác định   sản phẩm mục tiêu, khách hàng mục tiêu và tập trung toàn bộ nguồn lực vào  đó không dàn trải. Như  ông Tổng giám đốc nói “Trước đây chúng tôi sản   xuất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, còn giờ  chúng tôi xây dựng từng sản  phẩm mục tiêu mà hiện đang nhắm  đến là giả  da và bao bì. Sản phẩm  truyền thống trước đây hay làm là màng mỏng PVC, EVA và tôn ván nhựa thì  duy trì ở mức ổn định, không tăng trưởng vì hiện dòng sản phẩm này không   là thế mạnh nữa”. Công ty đẩy mạnh xâm nhập vào các thị  trường miền Bắc và miền Trung  vốn còn nhiều khoảng trống. Rạng Đông đang đẩy nhanh tốc độ  xây dựng   SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 10
 11. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa nhà máy Tiên Sơn (Bắc Ninh) nhằm hỗ trợ đáp ứng nhanh cho khách hàng ở  hai thị  trường này, đặc biệt cho khách hàng là các công ty đa quốc gia đang  hoạt động tại đây, đồng thời giảm được chi phí vận chuyển. Chương 2: PHÂN TICH MÔI TR ́ ƯƠNG MARKETING TAI THI TR ̀ ̣ ̣ ƯƠNG     ̀   VIỆT NAM 2.1. Phân tich môi tr ́ ương vi mô. ̀ ̃ ̣ ̣ 2.1.1.  Yêu tô chinh tri – phap luât. ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̣ ́ ̉   Viêt Nam la quôc gia co chinh tri ôn đinh, co môt Đang duy nhât lanh đao, it xay ̣ ̣ ̣ ̣ ợi cho moi hoat đông kinh tê cung nh ra bao loan…đây la điêu kiên thuân l ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ư  thu hut́  ́ ̀ ư  nươc ngoai. Chinh phu cam kêt va hanh đông nhăm tao lâp môi tr vôn đâu t ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ường   ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ kinh doanh thông thoang đăc biêt sau khi Viêt Nam gia nhâp WTO, hê thông phap ́ ́  ̣ luât ngay cang đ ̀ ̀ ược sửa đôi phu h ̉ ̀ ợp vơi nên kinh tê hiên nay. Bên canh đo, cac ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́  ́ ược ban hanh gôm bao hô mâu dich t chinh sach đ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ự do, cac chê đô tiên l ́ ́ ̣ ̀ ương, chê đô ́ ̣  trợ câp, phu câp cho ng ́ ̣ ́ ươi lao đông anh h ̀ ̣ ̉ ưởng rât l ́ ớn đêt hoat đông th ́ ̣ ̣ ương mai cuả   ̀ ̃ ́ ự điêu chinh tăng thuê PP, gây môt sô kho khăn công ty. Tuy nhiên, gân đây, đa co s ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́   ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ cho doanh nghiêp trong viêc nhâp khâu nguyên vât liêu. ̉ ̀ ựa Rang Đông đ Công ty Cô phân nh ̣ ược tô ch ̉ ưc va hoat đông tuân thu theo: ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ Luât Doanh nghiêp 2005. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ Cac hoat đông cua công ty theo luât Doanh nghiêp, cac luât khac liên quan va ́ ̀  ̀ ̣ Điêu lê công ty. ̀ ̣ ̉ ửa đôi da đ Điêu lê công ty ban s ̉ ̃ ược Đai hôi đông cô đông thông qua ngay ̣ ̣ ̀ ̉ ̀  ̀ ơ sở chi phôi cho moi hoat đông cua công ty. 21/11/2007 la c ́ ̣ ̣ ̣ ̉ Trong thơi gian v ̀ ưa qua, RDP đa chu trong, gianh th ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ơi gian va l ̀ ̀ ượng vôn nhât ́ ́  ̣ đinh quan tâm t ơi cac vân đê chinh tri va t ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ư vân phap luât, hiêu ro tiên trinh ra quyêt ́ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ́  ̣ ̉ đinh cua đia phương nơi công ty thực hiên cac hoat đông san xuât kinh doanh. Nh ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ơ ̀ ̣ ́ ̃ưu thê ôn đinh vê chinh tri,  đo, công ty nhân thây ro  ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ưu tiên vê chinh sach va nh ̀ ́ ́ ̀ ưng ̃   SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 11
 12. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa ̣ ̣ ợi khac  điêu kiên thuân l ̀ ́ ở  Viêt Nam cho nên đa không ng ̣ ̃ ừng đây manh chiên l ̉ ̣ ́ ược  ́ ̣ ̣ khai thac tân dung nhưng  ̃ ưu thê nay nhăm chiêm linh thi tr ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ường va tôi đa hoa l ̀ ́ ́ ợi  ̣ nhuân. ̣ ̣ ̣ ̣ Luât đong vai tro quan trong trong hoat đông kinh doanh  ́ ̀ ở môi công ty. La c ̃ ̀ ơ sở  ̉ phap ly cân tuân thu. Công ty đa va đang th ́ ́ ̀ ̃ ̀ ự  hiên theo luât kinh doanh s ̣ ̣ ửa đôi bô ̉ ̉  ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ực hiên sung năm 2005 va luât doanh nghiêp năm 2002. Bên canh đo, công ty con th ́ ̣   theo nhưng quy đinh Hiêp hôi nh ̃ ̣ ̣ ựa Viêt Nam ma công ty la thanh viên. Luât môi ̣ ̀ ̀ ̀ ̣   trương cung đ ̀ ̃ ược công ty thực hiên môt cach nghiêm tuc trong điêu kiên môi tr ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ường   ́ ư hiên nay. suy thoai nh ̣ 2.1.2. Yêu tô kinh tê. ́ ́ ́ ́ ́̉ Cac yêu tô kinh tê co anh h ́ ́ ́ ưởng rât l ́ ớn đên cac công ty, cac yêu tô nay t ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ương đôí  ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ rông nên cac công ty cân nhân biêt tac đông cu thê anh h ́ ̀ ưởng trực tiêp nhât. Cac ́ ́ ́  ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ự  hinh thanh phat triên môi tr nhân tô kinh tê co vai tro quyêt đinh đên s ̀ ̀ ́ ̉ ường kinh   ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ doanh. Nên kinh tê phat triên cao va manh me se keo theo thu nhâp cua ng ̀ ́ ́ ̃ ̃ ́ ười lao  ̣ ̃ ́ ưc mua hang cung tăng theo. Đây la c đông tăng lên, dân đên s ́ ̀ ̃ ̀ ơ  hôi giup cac doanh ̣ ́ ́   ̣ ́ ưng nhu câu khach hang, t nghiêp đap  ́ ̀ ́ ̀ ừ đo nâng cao thi phân cua công ty, chiêm linh ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̃   ̣ ương, tăng l thi tr ̀ ợi nhuân công ty. ̣ ́ ̣ Tôc đô tăng trưởng cua nên kinh tê: ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ươc đang phat triên nh Viêt Nam la n ́ ́ ̉ ưng tôc đô tăng tr ́ ̣ ưởng trong mây năm tr ́ ở  ̣ ̃ ương đôi cao. Năm 2013, tăng tr laI cung t ́ ưởng GDP đat 5.4%, binh quân 3 năm t ̣ ̀ ư ̀ 2011­2013 đa tăng 5.6%/năm, đ ̃ ưa quy mô nên kinh tê đat gân 176 ty USD, thu nhâp ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̣   ̀ ̀ ười khoang 1960 USD. D binh quân đâu ng ̉ ự kiên GDP năm 2014 tăng 5.8% va tăng ́ ̀   ́ ̃ ̣ ̀ ơ  hôi đâu t 6%  vao năm 2015. Do đo, se tao nhiêu c ̀ ̣ ̀ ư  mở  rông hoat đông san xuât ̣ ̣ ̣ ̉ ́  ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ơí  kinh doanh cua doanh nghiêp. Chiên tranh gia ca trong nganh xay ra cang ngay v tân suât thâp. ̀ ́ ́ Can cân th ́ ương mai. ̣ ̉ ươc ta hiên nay, can cân th Trong tinh hinh cua n ̀ ̀ ́ ̣ ́ ương mai bi thâm hut nhiêu, r ̣ ̣ ̣ ̀ ơi   ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ vao tinh trang nhâp siêu lam gia ca cac nguyên vât liêu tăng dân đên gia thanh tăng ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̀   SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 12
 13. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa ̉ ̉ ̣ lam giam kha năng canh tranh so v ̀ ơi đôi thu cung nh ́ ́ ̉ ̃ ư kich thich tiêu thu kem đi, tao ́ ́ ̣ ́ ̣   ̣ ̣ ̀ ợi nhuân cung nh kho khan cho doanh nghiêp trong viêc tăng doanh thu va l ́ ̣ ̃ ư hiêu qua ̣ ̉  ̣ kinh doanh. RDP la doanh nghiêp trong n ̀ ươc, t ́ ự san xuât va cung  ̉ ́ ̀ ưng cac loai nh ́ ́ ̣ ựa   ̀ ̉ ̉ ừ nhựa nên co l va san phâm t ́ ợi thê canh tranh vê chi phi so v ́ ̣ ̀ ́ ơi cac đôi thu canh ́ ́ ́ ̉ ̣   tranh. ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ Ty lê lai suât va lam phat: ́ ́ ́ ̣ Lai suât tac đông tr ̃ ực tiêp đên câu san phâm công ty, la yêu tô rât quan trong trong ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣   ̣ viêc vay vôn, la căn c ́ ̀ ứ quyêt đinh chi phi vê vôn, t ́ ̣ ́ ̀ ́ ừ đo đê ra cac quyêt đinh đâu t ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ư  ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣   đung đăn. Đâu năm 2008, khi lam phat tăng cao, gia cac yêu tô đâu vao cung tăng vot, ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ư  mở  RDP găp rât nhiêu kho khăn trong khâu san xuât, tiêu thu san phâm va đâu t ́ ̀ ́ ́ ̣ rông. Từ cuôi năm 2008 do anh h ́ ̉ ưởng cua suy thoai kinh tê nh ̉ ́ ́ ưng Công ty Cô phân ̉ ̀  nhựa Rang Đông vân hoan thanh v ̣ ̃ ̀ ̀ ượt mưc kê hoanh đê ra, đam bao đ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ời sông cho ́   ngươi lao đông v ̀ ̣ ơi tôc đô tăng tr ́ ́ ̣ ưởng san xuât kinh doanh cung nh ̉ ́ ̃ ư  lương binh ̀   ̀ ́ ̉ ́ ̣ quân hang thang cau can bô công nhân viên đêu trên 10%. ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Quan hê quôc tê va đinh hướng thi tr ̣ ường: ̣ ́ ́ ́ ̣ ơ  hôi m Quan hê quôc tê tôt tao c ̣ ở  rông thi tr ̣ ̣ ương cho doanh nghiêp, tăng tinh ̀ ̣ ́   ̣ ̉ canh tranh. Phat triên va nâng cao th ́ ̀ ương hiêu RD, liên kêt, liên doanh v ̣ ́ ơi cac doanh ́ ́   ̣ ̀ ươc nhăm đ nghiêp trong va ngoai n ̀ ́ ̀ ưa thương hiêu công ty tr ̣ ở  thanh môt th ̀ ̣ ương  ̣ ̣ hiêu manh va co uy tin cao trong n ̀ ́ ́ ươc va trên tr ́ ̀ ường quôc tê. Quan hê liên kêt v ́ ́ ̣ ́ ới   ̀ ̉ ̣ ̀ ươc nhăm đam bao ôn đinh nguôn cac nha san xuât nguyên liêu trong va ngoai n ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀  ̣ ̀ ̉ ̣ nguyên liêu va giam chi phi tiêu hao nguyên liêu. T ́ ừ khi chuyên đôi mô hinh hoat ̉ ̉ ̀ ̣  ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉ ̃ ức pha v đông, RDP đa tâp trung đây manh xuât khâu. Năm 2008, công ty đa b ́ ́ ới kim   ̣ ̣ nganh gân 2 triêu USD, tăng gân 200% so v ̀ ̀ ơi năm 2007, san phâm chu yêu đap  ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ứng  ́ ̣ ương truyên thông nh cho cac thi tr ̀ ̀ ́ ư: Đông Nam A, Châu Phi, Nam My… ́ ̃ Tự  tin vơi chât l ́ ́ ượng va dich vu cua minh, gân đây RDP đa băt đâu b ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ước tiên ́  mơi la manh dan thâm nhâp vao cac thi tr ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ương cao câp nh ̀ ́ ư: Đưc, Ha Lan, Nhât… ́ ̀ ̣ với cac san phâm gia da, mang PVC, ao m ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ưa, khăn trai ban cao câp va ky kêt đ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ược  ̣ ́ ợp đông quan trong tai cac thi tr môt sô h ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ương cao câp nay. ̀ ́ ̀ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 13
 14. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa ́ ̃ ̣ 2.1.3.  Yêu tô văn hoa xa hôi. ́ ́ Văn hoa: ́   ̉ ̀ ́ ững gia tri văn hoa đăc tr Môi quôc gia, vung lanh thô đêu co nh ̃ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ưng la nh ̀ ững giá  ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ tri lam nên môt xa hôi, co thê vun đăp cho xa hôi ây tôn tai va phat triên. Chinh vi thê, ́ ̀ ́  cac yêu tô văn hoa thông th ́ ́ ́ ́ ường được bao vê hêt s ̉ ̣ ́ ức quy mô va chăt che, đăc biêt la ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀  ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ự giao thoa giưa cac nên văn hoa khac vao cac văn hoa tinh thân. Ngoai ra, con co s ̃ ́ ̀ ́ ́ ̀  ̣ ̉ ̣ ̉ ơi cac nganh. Môt sô đăc điêm xu h quôc gia tao ra triên vong phat triên v ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ướng văn   ̉ ́ hoa chu yêu ma Công ty nh ́ ̀ ựa Rang Đông quan tâm t ̣ ới la:̀ Nhưng gia tri văn hoa côt loi bên v ̃ ́ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ững: Viêt Nam la n ̣ ̀ ước co nên văn hoa lâu đ ́ ̀ ́ ời,   ̣ ̣ do đo, hoat đông marketing kho lam thay  ́ ́ ̀ ̉ đôi những gia tri nay. Công ty th ́ ̣ ̀ ường   ̉ ̀ ̀ ́ ́ ương an đê san xuât phu h xuyên tim hiêu va đê xuât cac ph ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ợp với văn hoa côt loi bên ́ ́ ̃ ̀  vưng nay. ̃ ̀ Môi nên văn hoa đêu bao gôm nh ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ững nhanh văn hoa: Nhanh văn hoa la nh ́ ́ ́ ́ ̀ ững  nhom ng ́ ười khac nhau cung chia se nh ́ ̀ ̃ ưng gia tri nay sinh t ̃ ́ ̣ ̉ ư nh ̀ ưng kinh nghiêm va ̃ ̣ ̀  ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ hoan canh sông nhât đinh. Cho du la san phâm công nghiêp thi muc đich cuôi cung ́ ́ ̀   ̃ ́ ới ngươi tiêu dung,do đo, công ty luôn tim hiêu nh cung nhăm t ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ững nhanh văn hoa đê ́ ́ ̉  lựa chon thi tr ̣ ̣ ương muc tiêu cho san phâm. ̀ ̣ ̉ ̉ Nhưng gia tri văn hoa th ̃ ́ ̣ ́ ứ yêu biên đôi theo th ́ ́ ̉ ời gian: Ngay nay, măc du nh ̀ ̣ ̀ ững  ́ ̣ ́ ̀ ưng nh gia tri văn hoa bên v ̃ ưng cung co thê biên đôi theo th ̃ ́ ̉ ́ ̉ ời gian. Công ty hêt s ́ ức   ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ự  bao tr quan tâm đên viêc phat hiên biên đôi vê văn hoa co thê d ́ ̀ ́ ươc nh ́ ưng c ̃ ơ  hôị   ̀ ưng môi đe doa m marketing va nh ̃ ́ ̣ ơi. Công ty nh ́ ựa Rang Đông đa cung câp nh ̣ ̃ ́ ững   dự bao theo h ́ ương nay nhăm phu h ́ ̀ ̀ ̀ ợp với nhu câu cua khach hang. ̀ ̉ ́ ̀ ̃ ̣ Xa hôi:  ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ười tăng lên, đời sông cua con Do tôc đô đô thi hoa va thu nhâp binh quân đâu ng ̀ ́ ̉   ngươi ngay cang đ ̀ ̀ ̀ ược cai thiên do vây nhu câu cua con ng ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ươi ngay cang đa dang ̀ ̀ ̀ ̣   hơn. Co s ́ ự chu trong h ́ ̣ ơn vê chât l ̀ ́ ượng san phâm nhăm bao vê s ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ức khoe đem lai s ̉ ̣ ự   ̣ ̣ tiên nghi, sang trong h ơn. Bên canh đo, s ̣ ́ ự tiên dung cung rât quan trong ma công ty ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀   SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 14
 15. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa ̉ ̉ ́ ́ ược thi hiêu, tim kiêm nh đa va đang tim hiêu đê năm băt đ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ững san phâm m ̉ ̉ ới thaỏ   man nhu câu khach hang. ̃ ̀ ́ ̀   Công ty nhựa Rang Đông th ̣ ương tô ch ̀ ̉ ưc cac cuôc điêu tra vê chât l ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ượng san ̉   ̉ ̀ ̉ ̉ phâm, phân tich qua trinh tiêu dung, nhu câu san phâm m ́ ́ ̀ ̀ ới…từ đo ra quyêt đinh va ́ ́ ̣ ̀  nghiên cưu cai tiên, đ ́ ̉ ́ ưa ra thi tr ̣ ương nh ̀ ưng san phâm m ̃ ̉ ̉ ới phu h ̀ ợp vơi nhu câu, thi ́ ̀ ̣  ́ ở thich ng hiêu, s ́ ươi tiêu dung theo đô tuôi, thu nhâp… ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ Quan tâm thực hiên tôt công tac BHLĐ cung thê hiên quan điêm đây đu vê san ̣ ́ ́ ̃ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉   ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ xuât, đam bao san xuât phat triên va đem lai hiêu qua kinh tê cao. B ́ ́ ̀ ́ ởi vây hăng năm, ̣ ̀   ̣ viêc xây dựng kê hoach san xuât kinh doanh cua công ty không bao gi ́ ̣ ̉ ́ ̉ ờ thiêu viêc lâp ́ ̣ ̣   ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ kê hoach, biên phap an toan­vê sinh lao đông va cai thiên điêu kiên lao đông. Muc tiêu ́ ̀   ma RDP h ̀ ương t ́ ơi la toan đ ́ ̀ ̀ ơn vi không co tai nan lao đông, chay nô. Ngoai ra Quan ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀   ̀ ̉ ̣ ̀ ̉  tâm va giai quyêt vân đe thât nghiêp cho cac công nhân. Công ty quan tâm va giai ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ quyêt vân đê thât nghiêp cho cac công nhân. ́ ̣ 2.1.4. Yêu tô tô công nghê. ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ới se tao ra san phâm m Đây la yêu tô quan trong cua canh tranh, công nghê m ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ới,   ́ ượng tôt h năng suât, chât l ́ ́ ơn. Hiên nay công nghê phat triên nh ̣ ̣ ́ ̉ ư  vu bao, s ̃ ̃ ự  phat́  ̉ ́̉ triên đo anh hưởng đên hoat đông th ́ ̣ ̣ ương mai cua doanh nghiêp. Công nghê hiên đai ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣  ̉ se giup cho qua trinh san xuât nhanh h ̃ ́ ́ ̀ ́ ơn, tiêt kiêm nguyên vât liêu, giam chi phi ma ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀  ̃ ̉ ̉ ́ ượng. Đê co nhiêu san phâm chât l vân đao bao chât l ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ượng, gia ca h ́ ̉ ợp ly, RDP luôn ́   ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ược điêu đo, công ty tim cach giam chi phi san xuât,ha gia thanh san phâm. Đê lam đ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́   ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ở tât ca cac khâu. Đăc biêt, gia da triêt đê tiêt kiêm trong qua trinh vân hanh may moc  ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉   ̉ PVC cua RD luôn gi ữ vi tri sô môt vê công nghê, uy tin trên thi tr ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ường vơi dây ́   ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ừng dong san chuyên san xuât hiên đai bâc nhât Viêt Nam. Môi dây chuyên san xuât t ̀ ̉   ̉ ́ ự  phôi h phâm co s ́ ợp tôi  ́ ưu cac loai may moc hiên đai co xuât x ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ứ từ nhiêu n ̀ ước  khac nhau. ́ 2.1.5.  Yêu tô môi tr ́ ́ ường. Trong nhưng thâp niên gân đây, nhân loai đang ch ̃ ̣ ̀ ̣ ưng kiên s ́ ́ ự  xuông câp trâm ́ ́ ̀   ̣ ̉ ̣ ự nhiên đăc biêt la: S trong cua cac điêu kiên t ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ự ô nhiêm môi tr ̃ ường ngay cang tăng; ̀ ̀   SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 15
 16. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa sự can kiêt khan hiêm cua cang nguôn tai nguyên va năng l ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ượng; sự mât cân băng vê ́ ̀ ̀  môi trương sinh thai. Viêt Nam cung không ngoai lê, nhân th ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ức được tinh câp bach ́ ́ ́   ̉ cua vân đê môi tr ̀ ̀ ương, công ty đa coi đây la đe doa cung nh ̀ ̃ ̀ ̃ ư cơ hôi đê phat triên va ̣ ̉ ́ ̉ ̀  ̉ chu trong vao ba xu h ̀ ương c ́ ơ ban sau: ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ừ  nhựa chu yêu la Thiêu hut nguyên liêu: Nguyên liêu lam ra cac san phâm t ̀ ̉ ́ ̀  ̣ ược san xuât t PVC, ma PVC lai đ ̀ ̉ ́ ừ dâu mo. Môt khi co thiên tai xay ra  ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ở cać   nươc vua dâu mo thi công ty se găp kho khăn trong vân đê nguyên liêu. ́ ̀ ̉ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Chi phi năng l ́ ượng tăng: Dâu mo la nguôn tai nguyên h ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ữu han không thê tai ̣ ̉ ́  ̀ ̣ tao, vi vây, chi phi cho năng l ́ ượng ngay cang đăt đo va co xu h ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ương tăng theo ́   thơi gian. ̀ Mưc đô ô nhiêm tăng: Hoat đông công nghiêp chăc chăn se gây ô nhiêm… ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̃ ̣ ̣ công ty cung không ngoai lê. ̃ Trươc tinh hinh đo, công ty đa th ́ ̀ ̀ ́ ̃ ực hiên kinh doanh đap  ̣ ́ ứng cac yêu câu: ́ ̀ ̣ ̀ưu tiên hoat đông san xuât kinh doanh hoăc dich vu nhăm khai thac tôt  Môt la  ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́  ̣ ̀ ợi thê cua môi tr cac điêu kiên va l ́ ̀ ́ ̉ ường tự nhiên trên cơ sở đam bao duy tri, ̉ ̉ ̀  ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ tai tao, đăc biêt nêu co thê gop phân tăng c ̀ ường hơn nưa cac điêu kiên t ̃ ́ ̣ ự   nhiên. ̀ ́ ́ ưc s  Hai la co y th ́ ử dung tiêt kiêm va co hiêu qua cac nguôn tai nguyên thiên ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀   nhiên ̀ ̉ ̣ ̣  Ba la đây manh viêc nghiên cưu phat triên công nghê, san phâm gop phân bao ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̉   ̣ vê môi trương, giam thiêu tôi đa cac tac đông gây ô nhiêm môi tr ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̃ ường do   ̣ ̣ ̉ hoat đông cua công ty gây ra. 2.2.  Phân tich môi tr ́ ường vi mô.  2.2.1.  Nhưng yêu tô vi mô bên ngoai. ̃ ́ ́ ̀  Mô hinh 5 l ̀ ực lượng canh tranh cua Michael Porter. ̣ ̉ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 16
 17. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa Hinh 1 ̀ : Mô hinh 5 l ̀ ực lượng canh tranh cua Michael Porter. ̣ ̉ Năng lực cua nha cung  ̉ ̀ ưng. ́ ́ ̀ ̣ Nha cung câp la môt trong nh ̀ ưng tac l ̃ ́ ực quyêt đinh kha năng canh tranh cua công ́ ̣ ̉ ̣ ̉   ́ ̣ ̣ ̉ ty, nha cung câp vê trang thiêt bi, nguyên liêu san xuât… Năng l ̀ ́ ̀ ́ ực thương lượng cuả   nha cung  ̀ ưng thê hiên qua: ́ ̉ ̣  ́ ượng nha cung câp nguyên vât liêu cho công ty nhiêu, nh Sô l ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ưng quy mô tiêu   ̣ ̉ ơi sô l thu nho v ́ ́ ượng nhiêu. Tinh khac biêt hoa cua nha cung câp không cao, ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́   ́ ự khac biêt gi không co s ́ ̣ ưa cac nha cung câp v ̃ ́ ̀ ́ ới nhau, không tao ra đ ̣ ược tinh ́   ̣ canh tranh cao gi ưa cac nha cung câp, san phâm ma cac nha cung câp mang ̃ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ́   ́ ̃ ̣ ́ ởi cac nha cung câp khac. Cac nha đang cung  đên dê bi thay thê b ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ứng vât liêu ̣ ̣   cho RDP la cac công ty  nh ̀ ́ ư  Công ty TPC – Vina, Công ty nhựa va hoa chât ̀ ́ ́  ́ ̀ ư  nước ngoai nh Phu My…, cac công ty 100% vôn đâu t ́ ̃ ́ ̀ ư  Công ty Fromusa  ̣ Viêt Nam…  ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ưng không cao, vì  Nha cung câp cung co kha năng hôi nhâp doc xuôi chiêu nh ̀ ̉ ̣ ̣ rao can nhâp cuôc kha cao. ́  Nhưng   công   ty   có  khả   năng   hôị   nhâp ̣   doc̣   ngược   chiêu, ̀   tự   cung   câp ́   cać   ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ nguyên liêu đâu vao cho chinh minh ( Rang Đông đang th ực hiên qua trinh nay ̣ ́ ̀ ̀  ̣ băng đinh h ̀ ương nôi đia hoa). ́ ̣ ̣ ́ SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 17
 18. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa Vơi 28 nha cung câp uy tin trong va ngoai n ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ươc, RDP co đ ́ ́ ược nguôn nguyên vât ̀ ̣  ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ư ̀ liêu ôn đinh đê phuc vu cho san xuât kinh doanh. Cac nha cung câp chu yêu đên t ́ ́ ươc thuôc khu v cac n ́ ̣ ực Asean va Trung Đông. ̀ Nhân xet: ̣ ́ ực cua nha cung câp không cao. ́  Tac l ̉ ̀ ́ Năng lực khach hang. ́ ̀ ̀ ́ ực cơ ban quyêt đinh kha năng sinh l Khach hang la tac l ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ợi tiêm tang cua nganh ̀ ̀ ̉ ̀   cung nh ̃ ư  kha năng tôn tai cua công ty, ng ̉ ̀ ̣ ̉ ươi mua co thê la ca nhân hoăc tô ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉  chưc, doanh nghiêp.  ́ ̣ ́ ương khach hang tham gia mua san phâm nhiêu, va sô l Sô l ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ượng công ty nhựa   ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ đa dang. Kha năng hôi nhâp doc ngược chiêu cua khach hang la rât kho, vi c ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ơ  ̉ ̀ ̀ ̉ ương tiêu xuât nh ban la nganh san tr ̀ ́ ựa kho co thê nhâp cuôc v ́ ́ ̉ ̣ ̣ ới cac yêu tô cô ́ ́ ́   ̣ ̣ ường tiêu thu… ng nghê cao, chi phi cao, thi tr ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̉   Rao can chuyên đôi cua khach hang không cao, vi chi phi chuyên đôi cua ́ ̀ ́ ̉ ực hiên đ khach hang la co thê th ́ ̀ ̣ ược trong xu hướng phat triên nh ́ ̉ ư hiên nay. ̣ Sự hiêu biêt, năm băt thông tin vê san phâm cua công ty la rât cao, cung v ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ới  ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ rao can chuyên đôi cua khach hang. ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉ Khach hang cua Công ty đa sô la cac công ty san xuât cac san phâm đô da va  ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ừ nhựa như Giay Thai Binh, Biti’s, giay ASIA, Công ty  cac san phâm lam t ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ phu tung ô tô Viêt Nam… Nhân xet́: Khach hang co năng l ́ ̀ ́ ực thương lượng cao. ̉ ̉ San phâm thay thê. ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ ưng phuc vu San phâm thay thê cua nganh la san phâm cua môt nganh khac nh ̀ ̀ ̣   ́ ̀ ương tự như nganh đang phân tich. Đôi v khach hang t ̀ ́ ́ ới nganh san xuât va mua ban ̀ ̉ ́ ̀ ́  ́ ̉ ̉ cac san phâm hang nh ̀ ựa gia dung va ky thuât thi san phâm thay thê la cac san phâm ̣ ̀ ̃ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉   ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ư  inox, gô,…vi trong quy mô cua thi tr lam băng cac chât liêu khac nh ̃ ̀ ̉ ̣ ường nhưng ̃   ngươi tiêu dung cung co môt phân l ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ớn những ngươi thiêu dung co thu nhâp trung ̀ ̀ ́ ̣   ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̃ ̀ ́ ̉ ̉ binh va thâp, nên nhu câu vê cac san phâm nay se không cao băng cac san phâm khac. ́  SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 18
 19. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa ̣ ́ ện nay, nhựa PVC một trong những sản phẩm nhựa chủ ch ốt c ủa   Bên canh đo, hi công ty đang có xu hướng bị thay thế bởi các loại nhựa khác như  PEHD, PP, PPR,   các sản phẩm nhựa sinh học khác… vì trong thành phần của nhựa PVC có chứa  nhiều clo gây ô nhiễm môi trường và khó phân hủy. Trong khi, các hạt nhựa còn lại   an toàn, dễ  phân hủy và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, giá thành của các   loại nhựa này cao hơn rất nhiều so với PVC và công nghệ  chế  tạo cũng phức tạp  hơn nên PVC vẫn còn đang được sử  dụng rộng rãi và khó có khả  năng bị  thay thế  trong thời gian tới. Nhân xet: ̣ ́  San phâm thay thê co tac l ̉ ̉ ́ ́ ́ ực manh. ̣ ́ ̉ ̀ Đôi thu tiêm năng ̣ ̣ Bao gôm cac công ty hiên không canh tranh trong nganh nh ̀ ́ ̀ ưng ho co kha năng ̣ ́ ̉   lam điêu đo trong t ̀ ̀ ́ ương lai, nh ̣ ưng đe doa cua cac công ty nay la: ̃ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ư  cho  Vân đê thâm nhâm nganh cua cac đôi thu tiêm năng cao, vi viêc đâu t ̣ môt công ty l ơn vê quy mô, thi tr ́ ̀ ̣ ương, chi phi l ̀ ́ ơn nh ́ ưng không phai la không ̉ ̀   ̀ ược. lam đ Long ̀   cuả   ngươì   tiêu  dung:  ̀   trung   thanh ̀ Theo   xu   hương ̉   cuả   thị  ́   phat́   triên trương hiên nay thi nhu câu cua ng ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ươi tiêu dung thay đôi theo cac nhu câu ̀ ̀ ̉ ́ ̀  ̉ ̉ khac nhau, nhu câu mua san phâm v ́ ̀ ới cac muc tiêu khac nhau cao. ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ Rao can nhâp cuôc cao vi công ty nh ̀ ựa Rang Đông la môt công ty l ̣ ̀ ̣ ơn trên ca ́ ̉  nươc. ́ ̣ ̣ Môt doanh nghiêp mơi se kho tham gia vao thi tr ́ ̃ ́ ̀ ̣ ương vi chi phi đâu t ̀ ̀ ́ ̀ ư  san ̉   ́ ơn, hê thông phân phôi manh, trong khi đo trên thi tr xuât l ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ường khach hang đa ́ ̀ ̃  ̀ ́ ̃ ̉ ́ ́ ̃ ̣ quen dung cac hang nôi tiêng, cac hang quen thuôc. Nhân xet ̣ ́: Rao can nhâp cuôc cao  ̀ ̉ ̣ ̣ →  Đôi thu canh tranh tiêm năng la tac l ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ực yêu ́. ̣ Canh tranh trong nganh. ̀ ̣ ̃ ̣ Cac doanh nghiêp đang kinh doanh trong nganh se canh tranh tr ́ ̀ ực tiêp v ́ ới nhau  ̣ tao ra s ưc ep tr ́ ́ ở lai lên nganh tao nên môt c ̣ ̀ ̣ ̣ ường đô canh tranh. Trong môt nganh cac ̣ ̣ ̣ ̀ ́  SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 19
 20. ̣ Đê an Marketing công nghiêp                              GVHD: Th.s Đàm Nguy ̀́ ễn Anh  Khoa yêu tô sau se lam gia tăng s ́ ́ ̃ ̀ ức ep canh tranh trên cac đôi thu. Rao can chuyên đôi: Chi ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ̉  ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ơi qua trinh chuyên đôi t xay ra môt lân phat sinh cung v ́ ́ ̀ ̉ ̉ ừ nha cung câp nay sang nha ̀ ́ ̀ ̀  ́ ́ ̉ ̣ cung câp khac. Cac đôi thu canh tranh v ́ ́ ơi Rang Đông nh ́ ̣ ư  công ty nhựa Binh Minh, ̀   công ty nhựa Tiên Phong, …công tac tiêp thi, thu hut khach hang diên ra manh me. ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̃ Trên thị  trường Viêt Nam hiện nay có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất  nhựa và các sản phẩm khác và đây là các đối thủ  chính của công ty trong hiện tại  và trong tương lai: SẢN PHẨM  TT ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CẠNH TRANH 1 Công ty Nhựa Bình Minh Ống nhựa 2 Nhà máy Nhựa Tân Tiến Bao dệt PP 3 Công ty vật liệu Xây Dựng Cần Thơ Bao dệt PP 4 Công ty Nhựa Tiền Giang Ống nước 5 Công ty Liên doanh Vinapac Bao dệt PP 6 Công ty Nhựa Bạch Đằng Ống nhựa 7 Công ty bao bì Bỉm Sơn Bao bì 8 Xí nghiệp bao bì Hải Phòng Bao bì Xí nghiệp bao bì (công ty xi măng & VLXD  9 Bao bì ĐN) 10 Công ty liên doanh Batest Tp.HCM Túi Shopping 11 Công ty Nhựa Tiền Phong Ống Nhựa Bảng2: Danh sach cac đôi thu canh tranh tr ́ ́ ́ ̉ ̣ ực tiêp v ́ ới công ty. Qua bảng danh sách các đối thủ  cạnh tranh của công ty ta thấy thị  trường mà   công ty đang hoạt động đang chịu sự cạnh tranh rất lớn. Vì các sản phẩm nhựa là   các sản phẩm thông dụng và có tính thay thế cao so với các sản phẩm khác trên thị  trường nên sản phẩm nên sản phẩm nhựa có rất nhiều thị  trường. Chính vì điều  này đã thu hút được sự chú ý của các nhà sản xuất và đặc biệt là các đối thủ  cạnh   tranh chính của công ty và các nhà đầu tư kinh doanh có nguồn tài chính hùng mạnh.  Tất cả  các công ty trên ra đời đã rất lâu, có nhiều kinh nghiệm sản xuất và có   bạn hàng truyền thống của mình. Ngoài ra công ty này còn có xu hướng thâm nhập  vào thị  trường miền Trung như  công ty nhựa Tiền Phong, nhà máy nhựa Bạch  Đằng, công ty nhựa Bình Minh. Điều này  ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh   SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Page 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản