intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đồ án môn học: Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030

Chia sẻ: Lê Việt Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
146
lượt xem
48
download

Đồ án môn học: Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Đồ án môn học: Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030 trình bày hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá hiện trạng và dữ báo diễn biến tài nguyên môi trường. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học: Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> KHOA MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> ĐỒ ÁN MÔN HỌC: NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VÀ<br /> BẢO TỒN TÀI NGUYÊN TẠI ÀNG NGH VẠN PH C<br /> GIAI ĐOẠN<br /> <br /> -2020 Đ NH HƯỚNG Đ N<br /> <br /> Nhóm thực hiện: Nguyễn Bích Diệp<br /> Nguyễn Ngọc Hoa<br /> Đào Thị Hường<br /> Nguyễn Sỹ Mạnh<br /> Nguyễn Thị Như Quỳnh<br /> Nguyễn Trung Tín<br /> Lớp: ĐH QM<br /> Giảng viên hướng dẫn: Ts.Phạm Thị Mai Thảo<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> CHƯ NG : HI N TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PH T TRI N KINH - T<br /> HỘI ................................................................................................................................. 3<br /> . . Điều kiện tự nhiên ............................................................................................... 3<br /> 111 V<br /> <br /> ....................................................................................................... 3<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> h h........................................................................................................... 3<br /> <br /> 113<br /> <br /> h h ............................................................................................................ 4<br /> <br /> 1 1 4 Th<br /> <br /> ......................................................................................................... 4<br /> <br /> 1 1 5 Th<br /> <br /> h<br /> <br /> 116<br /> <br /> g ..................................................................................................... 5<br /> <br /> h<br /> <br /> ....................................................................................................... 5<br /> <br /> . . Hiện trạng ph t tri n inh t –<br /> <br /> hội ............................................................... 5<br /> <br /> 1.2.1. Dân số và mức sống ........................................................................................ 5<br /> 122 V<br /> <br /> hó xã hội ................................................................................................ 5<br /> <br /> 1.2.3. Hiện trạng phát triển kinh tế ........................................................................... 6<br /> 1.3. Những lợi th và hạn ch trong quá trình phát tri n ...................................... 7<br /> 131<br /> 132<br /> . .Đ<br /> <br /> i hế ............................................................................................................. 7<br /> ạ<br /> i<br /> <br /> hế ........................................................................................................... 7<br /> sản uất<br /> <br /> 141 T hh h<br /> <br /> àng nghề ....................................................................... 7<br /> <br /> g ghệ<br /> <br /> x<br /> <br /> 142 T hh h g<br /> <br /> iệ<br /> <br /> 143 S<br /> <br /> h ộ<br /> <br /> g ghệ ệ<br /> <br /> i<br /> <br /> g<br /> <br /> ộ g ................................. 7<br /> <br /> ................................................................. 8<br /> ........................................................................... 9<br /> <br /> CHƯ NG : Đ NH GI HI N TRẠNG VÀ<br /> O I N I N TÀI<br /> NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ......................................................................................... 11<br /> 2.1. Liệt kê các vấn ề<br /> . . Những vấn ề<br /> 2.2.1. Ô nhiễm<br /> <br /> ôi trường .......................................................................... 11<br /> <br /> ôi trường ấp<br /> ớ<br /> <br /> h ................................................................ 18<br /> <br /> ớc th i s n xu t ........................................................... 18<br /> <br /> 222<br /> <br /> hiễ<br /> <br /> 2.2.3. iệ<br /> <br /> iế g<br /> <br /> .......................................................................................... 18<br /> <br /> ạ g<br /> <br /> i<br /> <br /> g<br /> <br /> g gh ..................................................... 19<br /> <br /> CHƯ NG : Đ XUẤT QUY HOẠCH, GIẢI PHÁPBẢO V MÔI TRƯỜNG<br /> GIAI ĐOẠN 2016, Đ NH HƯỚNG Đ N NĂM<br /> ..................................... 20<br /> 3.1.Mục tiêu............................................................................................................... 20<br /> 3.1.1. Mục tiêu gi i<br /> h<br /> <br /> 3.1.2. T<br /> <br /> ạn 2016-2020 ...................................................................... 20<br /> <br /> ế<br /> <br /> 3.2. Giải pháp về quản ý<br /> <br /> 2030 ............................................................................... 21<br /> ôi trường làng nghề ................................................... 21<br /> <br /> 3.2.1. Mục tiêu ........................................................................................................ 21<br /> 3.2.3. Các gi i pháp h h ộng............................................................................... 22<br /> 3 2 3 1 gi i<br /> 3232<br /> <br /> ạn 2016-2020 .................................................................................. 22<br /> hh ớ g ế<br /> <br /> 2030 ........................................................................ 26<br /> <br /> 3.3. Nước thải sản xuất ............................................................................................ 29<br /> 3.3.1. Mục tiêu ........................................................................................................... 29<br /> 3.3.2. Nội dung thực hiện ....................................................................................... 29<br /> 3.3.3. Các gi i pháp h h ộng............................................................................... 29<br /> 3 3 3 1 Gi i<br /> 3332<br /> <br /> ạn 2016-2020 ................................................................................. 29<br /> <br /> hh ớ g ế<br /> <br /> 2030 ........................................................................ 31<br /> <br /> 3.4. Ô nhiễm ti ng ồn ............................................................................................... 34<br /> 3.4.1. Mục tiêu ........................................................................................................... 34<br /> 3.4.2. Nội dung thực hiện ....................................................................................... 34<br /> 3.4.3. Các gi i pháp h h ộng............................................................................... 35<br /> 4 4 3 1 Gi i<br /> 3432<br /> <br /> ạn 2016-2020 ................................................................................. 35<br /> <br /> h h ớ g ến 2030 ................................................................................ 36<br /> <br /> CHƯ NG : TR CH NHI M VÀ PH N CÔNG TH C HI N QUY HOẠCH<br /> MÔI TRƯỜNG ............................................................................................................ 38<br /> K T U N - KI N NGH ......................................................................................... 40<br /> <br /> TÀI I U THAM KHẢO........................................................................................... 41<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH<br /> Hình 1.1. B<br /> <br /> thể hiện làng ngh Vạn Phúc ............................................................. 3<br /> <br /> Hình 1. 2. S<br /> <br /> công nghệ dệt nhuộm làng ngh Vạn Phúc ........................................ 10<br /> <br /> Hình 3. 1. S<br /> <br /> hệ thống qu<br /> <br /> Hình 3. 2.<br /> h3 3 S<br /> <br /> h h h á<br /> <br /> i<br /> <br /> ớ h i h<br /> <br /> công nghệ xử<br /> <br /> ng tại<br /> h ạ h<br /> <br /> ớc th i gi i<br /> <br /> ph<br /> <br /> g ...................................... 23<br /> <br /> g gh ...................................... 26<br /> ạn 2016 - 2020.............................. 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản