intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế đồng hồ hiển thị trên ma trận LED RGB sử dụng vi điều khiển

Chia sẻ: Xylitol Extra | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

0
53
lượt xem
7
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế đồng hồ hiển thị trên ma trận LED RGB sử dụng vi điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án gồm các mục tiêu chính: Hiển thị được đồng hồ trên module led ma trận P5 RGB một cách trực quan và chính xác. Hiển thị và cập nhật thời gian các nước trên thế giới một cách nhanh chóng thông qua ứng dụng trên điện thoại. Đồng thời xây dựng website quản trị và điều khiển thông qua Internet. Giao diện điều khiển đơn giản, thẩm mỹ, dễ sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế đồng hồ hiển thị trên ma trận LED RGB sử dụng vi điều khiển

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN MA TRẬN LED RGB SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: Th.S Nguyễn Đình Phú SVTH1: Trương Minh Châu MSSV1: 13141018 SVTH2: Phan Tấn Kha MSSV2: 13141133 Tp. Hồ Chí Minh – 01/2018
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Trương Minh Châu MSSV:13141018 Tên đề tài: Thiết kế đồng hồ hiển trị trên ma trận led RGB sử dụng vi điều khiển Nội Dung Yếu Trung bình Khá Giỏi Đánh giá Theo đúng mẫu; nhưng Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục Không đúng mẫu. đặt vấn đề và mục tiêu tiêu rõ ràng, nhưng nội dung, giới hạn tiêu rõ ràng; nội dung thực hiện, Tổng quan chưa rõ ràng. và bố cục chưa rõ ràng. giới hạn và bố cục rõ ràng. (Đạt 1/4 các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Trích dẫn nguồn tài liệu Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo Không trích dẫn theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát Cơ tham khảo theo đúng theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát nguồn tài liệu tham linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; nhưng sở mẫu; nhưng chưa lựa linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; cơ khảo theo đúng mẫu. cơ sở các lý thuyết liên quan đến đề lý chọn, khảo sát linh kiện sở các lý thuyết liên quan đến đề (Không đạt các yêu tài chưa đầy đủ. thuyết hay dụng cụ. tài đầy đủ. cầu) (Đạt 1/3 các yêu cầu) (Đạt 2/3 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Có sơ đồ khối, chú thích và giải Có sơ đồ khối, chú thích và giải Có sơ đồ khối, chú thích thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối và Tính toán thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối Thiếu sơ đồ khối, chú và giải thích; nhưng thiếu cả hệ thống; nhưng thiếu tính toán, và và cả hệ thống; tính toán, chọn linh thích và giải thích. sơ đồ chi tiết cho từng chọn linh kiện/dụng cụ cho hệ thống thiết kiện/dụng cụ cho hệ thống và giải (Đạt 1/4 các yêu cầu) khối và cả hệ thống. và giải thích rõ ràng. kế thích rõ ràng. (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và Có lưu đồ giải thuật đúng giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công Không có lưu đồ giải giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công Thi chuẩn và giải thích; mạch/mô phỏng; nhưng không viết thuật đúng chuẩn và mạch/mô phỏng; viết tài liệu Công/mô nhưng chưa mô tả rõ vấn tài liệu hướng dẫn sử dụng thao tác giải thích. hướng dẫn sử dụng thao tác cho phỏng đề thi công mạch cho sản phẩm. (Đạt 1/4 các yêu cầu) sản phẩm rõ ràng. (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu)
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nêu được tất cả những Nêu được tất cả những kết quả đã làm Nêu được tất cả những kết quả đã Kết Chưa nêu được tất cả được thông qua hình ảnh, bảng biểu; kết quả đã làm được làm được thông qua hình ảnh, quả_Nhận những kết quả đã làm nhận xét.rõ ràng; nhưng chưa đánh thông qua hình ảnh, bảng bảng biểu; nhận xét.rõ ràng; đánh xét_ được thông qua hình giá rõ ràng kết quả có tính ứng dụng biểu; nhưng thiếu nhận giá rõ ràng kết quả có tính ứng Đánh ảnh, bảng biểu, thực tế. xét. dụng thực tế giá (Đạt 1/4 các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Nêu rõ những kết quả đạt Nêu rõ những kết quả đạt được một Nêu rõ những kết quả đạt được Chưa nêu rõ những kết được một cách rõ ràng Kết cách rõ ràng dựa vào mục tiêu; một cách rõ ràng dựa vào mục quả đạt được một cách dựa vào mục tiêu; nhưng luận_ phương pháp và những nội dung đã tiêu; phương pháp và những nội rõ ràng dựa vào mục phương pháp và những Hướng phát đề ra rõ ràng; nhưng hướng phát triển dung đã đề ra rõ ràng; hướng phát tiêu. nội dung đã đề ra chưa rõ triển đề ra chưa hợp lý. triển đề ra hợp lý. (Đạt 1/4 các yêu cầu) ràng. (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) Hợp tác với GVHD và Hợp tác với GVHD và thành viên; Thiếu hợp tác với Hợp tác với GVHD và thành viên; Thái độ làm nhưng thiếu hợp tác với nhưng thiếu tự giác và sáng tạo. tự giác và sáng tạo trong công GVHD và thành viên. việc thành viên. việc. (Đạt 1/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Kết luận:  Cho bảo vệ  Không cho bảo vệ Đánh giá chung  Lưu ý: GVHD chỉ đánh giá Yếu- Trung Bình- Khá- Giỏi vào mục “Đánh giá” và “Đánh giá chung”. Nhận xét: (GV nêu những nhận xét chung về khả năng làm việc, đóng góp của sinh viên; ưu/khuyết điểm của đề tài) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...... Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Đình Phú
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Phan Tấn Kha MSSV:13141133 Tên đề tài: Thiết kế đồng hồ hiển trị trên ma trận led RGB sử dụng vi điều khiển Nội Dung Yếu Trung bình Khá Giỏi Đánh giá Theo đúng mẫu; nhưng Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục Không đúng mẫu. đặt vấn đề và mục tiêu tiêu rõ ràng, nhưng nội dung, giới hạn tiêu rõ ràng; nội dung thực hiện, Tổng quan chưa rõ ràng. và bố cục chưa rõ ràng. giới hạn và bố cục rõ ràng. (Đạt 1/4 các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Trích dẫn nguồn tài liệu Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo Không trích dẫn theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát Cơ tham khảo theo đúng theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát nguồn tài liệu tham linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; nhưng sở mẫu; nhưng chưa lựa linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; cơ khảo theo đúng mẫu. cơ sở các lý thuyết liên quan đến đề lý chọn, khảo sát linh kiện sở các lý thuyết liên quan đến đề (Không đạt các yêu tài chưa đầy đủ. thuyết hay dụng cụ. tài đầy đủ. cầu) (Đạt 1/3 các yêu cầu) (Đạt 2/3 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Có sơ đồ khối, chú thích và giải Có sơ đồ khối, chú thích và giải Có sơ đồ khối, chú thích thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối và Tính toán thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối Thiếu sơ đồ khối, chú và giải thích; nhưng thiếu cả hệ thống; nhưng thiếu tính toán, và và cả hệ thống; tính toán, chọn linh thích và giải thích. sơ đồ chi tiết cho từng chọn linh kiện/dụng cụ cho hệ thống thiết kiện/dụng cụ cho hệ thống và giải (Đạt 1/4 các yêu cầu) khối và cả hệ thống. và giải thích rõ ràng. kế thích rõ ràng. (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và Có lưu đồ giải thuật đúng giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công Không có lưu đồ giải giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công Thi chuẩn và giải thích; mạch/mô phỏng; nhưng không viết thuật đúng chuẩn và mạch/mô phỏng; viết tài liệu Công/mô nhưng chưa mô tả rõ vấn tài liệu hướng dẫn sử dụng thao tác giải thích. hướng dẫn sử dụng thao tác cho phỏng đề thi công mạch cho sản phẩm. (Đạt 1/4 các yêu cầu) sản phẩm rõ ràng. (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu)
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nêu được tất cả những Nêu được tất cả những kết quả đã làm Nêu được tất cả những kết quả đã Kết Chưa nêu được tất cả được thông qua hình ảnh, bảng biểu; kết quả đã làm được làm được thông qua hình ảnh, quả_Nhận những kết quả đã làm nhận xét.rõ ràng; nhưng chưa đánh thông qua hình ảnh, bảng bảng biểu; nhận xét.rõ ràng; đánh xét_ được thông qua hình giá rõ ràng kết quả có tính ứng dụng biểu; nhưng thiếu nhận giá rõ ràng kết quả có tính ứng Đánh ảnh, bảng biểu, thực tế. xét. dụng thực tế giá (Đạt 1/4 các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Nêu rõ những kết quả đạt Nêu rõ những kết quả đạt được một Nêu rõ những kết quả đạt được Chưa nêu rõ những kết được một cách rõ ràng Kết cách rõ ràng dựa vào mục tiêu; một cách rõ ràng dựa vào mục quả đạt được một cách dựa vào mục tiêu; nhưng luận_ phương pháp và những nội dung đã tiêu; phương pháp và những nội rõ ràng dựa vào mục phương pháp và những Hướng phát đề ra rõ ràng; nhưng hướng phát triển dung đã đề ra rõ ràng; hướng phát tiêu. nội dung đã đề ra chưa rõ triển đề ra chưa hợp lý. triển đề ra hợp lý. (Đạt 1/4 các yêu cầu) ràng. (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) Hợp tác với GVHD và Hợp tác với GVHD và thành viên; Thiếu hợp tác với Hợp tác với GVHD và thành viên; Thái độ làm nhưng thiếu hợp tác với nhưng thiếu tự giác và sáng tạo. tự giác và sáng tạo trong công GVHD và thành viên. việc thành viên. việc. (Đạt 1/4 các yêu cầu) (Đạt 3/4 các yêu cầu) (Đạt 2/4 các yêu cầu) (Đạt tất cả các yêu cầu) Kết luận:  Cho bảo vệ  Không cho bảo vệ Đánh giá chung  Lưu ý: GVHD chỉ đánh giá Yếu- Trung Bình- Khá- Giỏi vào mục “Đánh giá” và “Đánh giá chung”. Nhận xét: (GV nêu những nhận xét chung về khả năng làm việc, đóng góp của sinh viên; ưu/khuyết điểm của đề tài) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...... Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Đình Phú
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN MA TRẬN LED RGB SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN GVHD: Th.S Nguyễn Đình Phú SVTH1: Trương Minh Châu MSSV1: 13141018 SVTH2: Phan Tấn Kha MSSV2: 13141133 Tp. Hồ Chí Minh – 01/2018
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TRƯỜNG ĐH. SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Tp. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Trương Minh Châu MSSV: 13141018 Phan Tấn Kha MSSV: 13141133 Chuyên ngành: CNKT Điện tử - Truyền thông Mã ngành: 141 Hệ đào tạo: Đại học chính quy Mã hệ: 1 Khóa: 2013 Lớp: 13141DT3A I. TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN LED MA TRẬN RGB II. NHIỆM VỤ 1. Các số liệu ban đầu:  Phan Văn Hoàn, “Giáo trình vi xử lý - ARM STM32”, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 2015.  Nguyễn Đình Phú, “Thực hành vi điều khiển - ARM STM32”, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 2014. 2. Nội dung thực hiện:  Tìm hiểu các đề tài tương tự đã có trước đó  Tìm hiểu giao thức đồng bộ thời gian mạng, truyền nhận dữ liệu từ Web server về ESP8266  Giao tiếp ESP8266 với vi điều khiển ARM truyền dữ liệu thông qua UART.  Nghiên cứu thuật toán để hiển thị thời gian ra led ma trận.  Thiết kế mô hình.  Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình web với PHP, lập trình ứng dụng Android cho smart phone  Chạy thử nghiệm mô hình, cân chỉnh hệ thống.  Đánh giá kết quả thực hiện. III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 02/10/2017 IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/01/2018 V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Đình Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN BM. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP ii
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TRƯỜNG ĐH. SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Tp. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên 1: Trương Minh Châu Lớp: 13141DT3A MSSV: 13141018 Họ tên sinh viên 2: Phan Tấn Kha Lớp: 13141DT3A MSSV: 13141133 Tên đề tài: THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN LED MA TRẬN RGB Xác nhận Tuần/ngày Nội dung GVHD Tuần 1 Gặp GVHD, nhận đề tài Từ 02/10 đến 08/10/2017 Tuần 2 Xác định hướng đề tài, lựa chọn linh Từ 09/10 đến 15/10/2017 kiện Tuần 3 Khảo sát thực tế để đưa ra phương án Từ 16/10 đến 22/10/2017 tối ưu Tuần 4 Tìm hiểu giao thức đồng bộ thời gian Từ 23/10 đến 29/10/2017 mạng Tuần 4 Tìm hiểu cách truyền dữ liệu từ web Từ 30/10 đến 05/11/2017 server về ESP8266 Tuần 5 Tìm hiểu cách truyền nhận dữ liệu giữa Từ 06/11 đến 12/11/2017 ESP8266 và vi điều khiển ARM Tuần 6 Nghiên cứu xử lý dữ liệu nhận được Từ 13/11 đến 19/11/2017 Tuần 7 Nguyên cứu thuật toán quét led, hiển thị Từ 20/11 đến 26/11/2017 dữ liệu trên led ma trận P5 RGB Tuần 8 Tìm hiểu về lập trình Web, PHP Từ 27/11 đến 03/12/2017 Tuần 9 Tìm hiểu lập trình Android, thiết kế ứng Từ 04/12 đến 10/12/2017 dụng để điều khiển trên smart phone Tuần 10 Tiến hành thiết kế phần cứng Từ 11/12 đến 17/12/2017 Tuần 11 + 12 Viết báo cáo Từ 18/12 đến 31/12/2017 Tuần 13 + 14 Hoàn thành phần cứng và bản báo cáo Từ 01/01 đến 14/01/2018 ĐATN GV HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ và tên) iii
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LỜI CAM ĐOAN Chúng tôi cam đoan ĐATN này là công trình nghiên cứu của bản thân chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Đình Phú. Các kết quả công bố trong đề tài “Thiết kế đồng hồ hiển thị trên ma trận led RGB” là trung thực và không sao chép hoàn toàn từ công trình nào khác. Người thực hiện đề tài Phan Tấn Kha Trương Minh Châu iv
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, chúng em đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Đình Phú – Giảng viên chính, Phó bộ môn Điện Tử Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo trong suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Thầy đã tạo nhiều điều kiện và cho những lời khuyên quý báu giúp chúng em hoàn thành tốt khóa luận này. Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trong Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM nói chung, các thầy cô trong Bộ môn Điện tử Công nghiệp nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu và tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình học tập trong những năm học vừa qua, giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng Chúng em cũng gửi lời đồng cảm ơn đến các bạn lớp 13141DT3A đã chia sẻ trao đổi kiến thức cũng như những kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực hiện đề tài. Cảm ơn đến cha mẹ đã tạo điều kiện thuận lợi, nguồn kinh phí trợ giúp chúng em thực hiện tốt đề tài. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Người thực hiện đề tài Phan Tấn Kha Trương Minh Châu v
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ii
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MỤC LỤC Trang bìa................................................................................................................... i Nhiệm vụ đồ án ........................................................................................................ ii Lịch trình ............................................................................................................... iii Cam đoan ............................................................................................................... iv Lời cảm ơn ............................................................................................................... v Mục lục ................................................................................................................... vi Liệt kê hình vẽ ......................................................................................................... x Liệt kê bảng vẽ …………………………………………………………………… . xv Tóm tắt ................................................................................................................ xvii CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................... 1 1.1 Đặt vấn đề ....................................................................................................... 1 1.3 Mục tiêu .......................................................................................................... 1 1.4 Giới hạn........................................................................................................... 2 1.5 Nội dung nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.6 Bố cục ............................................................................................................. 2 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................. 4 2.1 Tổng quan về Internet ...................................................................................... 4 2.1.1 Giới thiệu ................................................................................................... 4 2.1.2 Hoạt động của mạng Internet ..................................................................... 4 a. Các giao thức (Protocols) ............................................................................. 4 b. Địa chỉ IP (IP Address) ................................................................................ 5 c. Mô hình Khách – Chủ (Client – Server Model) ............................................ 5 d. Hệ thống tên miền (DNS – Domain Name System) ...................................... 5 2.1.3 Kết nối Internet .......................................................................................... 6 2.1.4 Giao thức TCP/IP ....................................................................................... 6 2.1.5 Công nghệ Internet..................................................................................... 8 2.2 Tổng quan về Website, Web server, Giao thức MQTT, CSDL....................... 10 2.2.1 Các thành phần cơ bản của Website ......................................................... 10 2.2.2 Cách thứ hoạt động của Website ............................................................. 11 2.2.3 Các ngôn ngữ lập trình cho website và webserver .................................... 12 vi
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2.4 Tương tác giữa người dùng và webserver ................................................ 12 2.2.5 Khái quát về ngôn ngữ PHP .................................................................... 12 2.2.6 Giao thứ MQTT ...................................................................................... 13 2.2.7 Khái quát hệ quản trị CSDL MySQL ...................................................... 18 2.3 Giới thiệu phần cứng ..................................................................................... 19 2.3.1 Ma trận led RGB ...................................................................................... 19 a. Giới thiệu tổng quan .................................................................................. 19 b. Module led Indoor SMD ........................................................................... 23 2.3.2 Vi điều khiển ........................................................................................... 25 a. Giới thiệu tổng quan các vi điều khiển........................................................ 25 b. Giới thiệu vi điều khiển ARM STM32F1x ................................................. 36 2.3.3 Thiết bị ngoại vi module wifi ESP ........................................................... 42 a. Giới thiệu chip ESP8266 dùng trong module wifi ....................................... 43 b. Giới thiệu ESP8266 - 01............................................................................. 43 c. Giới thiệu ESPRESSO LITE V2.0.............................................................. 25 2.3.4 Thiết bị thời gian thực .............................................................................. 47 a. Giới thiệu các IC thời gian thực .................................................................. 47 b. Giới thiệu mạch thời gian thực RTC DS13B07 .......................................... 51 2.3.5 Các chuẩn truyền dữ liệu .......................................................................... 52 a. Chuẩn truyền UART .................................................................................. 52 b. Chuẩn truyền I2C ....................................................................................... 53 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ.................................................... 55 3.1 Giới thiệu ...................................................................................................... 55 3.2 Tính toán và thiết kế hệ thống........................................................................ 55 3.2.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống .................................................................... 55 3.2.2 Tính toán và thiết kế mạch ....................................................................... 56 a. Thiết kế khối hiển thị.................................................................................. 56 b. Thiết kế khối điều khiển ngoại vi ............................................................... 61 c. Thiết kế khối xử lý trung tâm ..................................................................... 66 d. Thiết kế khối nguồn ................................................................................... 69 3.2.3 Sơ đồ nguyên lý toàn mạch ...................................................................... 71 CHƯƠNG 4. THI CÔNG HỆ THỐNG .......................................................... 73 4.1 Giới thiệu. .................................................................................................... 73 ix
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.2 Thi công hệ thống .......................................................................................... 73 4.2.1 Thi công bo mạch..................................................................................... 73 4.2.2 Lắp ráp và kiểm tra .................................................................................. 74 a. Lắp ráp 2 module led với nhau ................................................................... 74 b. Lắp ráp các module lên bo mạch ................................................................ 74 c. Lắp ráp khối nguồn .................................................................................... 75 4.3 Đóng gói và thi công mô hình ......................................................................... 76 4.3.1 Đóng gói sản phẩm .................................................................................. 76 4.4 Lập trình hệ thống ........................................................................................... 77 4.4.1 Lưu đồ giải thuật ...................................................................................... 77 a. Trình tự điều khiển và hoạt động của sản phẩm .......................................... 77 b. Lưu đồ giải thuật ........................................................................................ 77 4.4.2 Phần mềm lập trình cho vi điều khiển ...................................................... 92 a. Giới thiệu phần mềm lập trình .................................................................... 92 b. Viết chương trình hệ thống......................................................................... 98 4.4.3 Phần mềm lập trình cho điện thoại, máy tính .......................................... 100 a. Phần mềm Android Studio........................................................................ 100 b. Phần mềm lập trình web server ................................................................ 109 4.5 Lập trình mô phỏng ....................................................................................... 110 4.5.1 Xử lý hình ảnh ....................................................................................... 110 a. Xử lý từng mảng màu ............................................................................... 111 b. Tạo mã bit từ ảnh bit map......................................................................... 113 4.6 Tài liệu hướng dẫn sử dụng, thao tác ............................................................. 114 4.6.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng .................................................................... 114 4.6.2 Quy trình thao tác................................................................................... 117 CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ_NHẬN XÉT_ĐÁNH GIÁ ................................... 119 5.1 Tổng quan kết quả ........................................................................................ 119 5.2 Kết quả đạt được ........................................................................................... 119 5.2.1 Giao diện web ........................................................................................ 119 5.2.2 Giao diện App Android .......................................................................... 121 5.2.3 Kết quả mạch thực tế.............................................................................. 124 5.3 Nhận xét và đánh giá ..................................................................................... 126 5.3.1 Nhận xét kết quả đạt được...................................................................... 126 5.3.2 Đánh giá kết quả .................................................................................... 127 viii
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN............................... 128 6.1 Kết luận ........................................................................................................ 128 6.2 Hướng phát triển ........................................................................................... 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 130 PHU LỤC ............................................................................................................... 132 ix
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LIỆT KÊ HÌNH VẼ Hình Trang Hình 2.1. Kiến trúc TCP/IP. ........................................................................................ 7 Hình 2.2. Cấu trúc khung tin Ethernet.......................................................................... 9 Hình 2.3. Một vài tên miền thông dụng ..................................................................... 11 Hình 2.4. Cách thức một website hoạt động ............................................................... 11 Hình 2.5. Cách thức ngôn ngữ php nhúng vào html ................................................... 13 Hình 2.7. Ví dụ về kết nối trong mạng lưới MQTT .................................................... 14 Hình 2.8. Kiến trúc mức cao của MQTT.................................................................... 14 Hình 2.9. Mô hình cơ bản của giao thức MQTT ........................................................ 15 Hình 2.10. QoS mức 0 ............................................................................................... 17 Hình 2.11. QoS mức 1 ............................................................................................... 17 Hình 2.12. QoS mức 2 ............................................................................................... 17 Hình 2.13. Mặt trước của module led RGB................................................................ 20 Hình 2.14. Mặt sau của module led RGB................................................................... 20 Hình 2.15. Module led P10. ....................................................................................... 20 Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật module P5 Indoor SMD ................................................ 22 Hình 2.16. Module led Indoor SMD .......................................................................... 23 Hình 2.17. Sơ đồ chân ngõ của Module led Indoor SMD ........................................... 24 Bảng 2.2. Chức năng các chân Module led Indoor SMD............................................ 24 Hình 2.18. Bus dây dùng để kết nối các chân ngõ vào của module P5 ....................... 25 Hình 2.19. PIC 18F4550 ............................................................................................ 25 Hình 2.20. Sơ đồ chân PIC 18F4550.......................................................................... 26 Bảng 2.3. Thông số kỹ thuật PIC 18F4550 ............................................................... 26 Hình 2.21. Vi điều khiển AT89S52............................................................................ 27 Hình 2.22. Sơ đồ chân của AT89S52. ........................................................................ 28 Hình 2.23. RASPBERRY PI-2 .................................................................................. 29 Hình 2.24. Sơ đồ chân RASPBERRY PI-2. ............................................................... 29 Hình 2.25. Board arduino uno.................................................................................... 30 Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của Arduino Uno: ......................................................... 31 Bảng 2.5. Các dòng phát triển của ARM.................................................................... 32 Hình 2.26. Kiến trúc của ARM .................................................................................. 33 x
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hình 2.27. Sơ đồ khối ARM Cortex – M3 ................................................................. 34 Hình 2.28. Kit mini ARM STM32F103C8T6 ............................................................ 35 Hình 2.29. Sơ đồ chân kit mini STM32F103C8T6..................................................... 35 Hình 2.30. Sơ đồ chân vi xử lý STM32F103C8T6 ..................................................... 36 Bảng 2.6. Địa chỉ của các ngoại vi trong họ ARM STM32F1 .................................... 37 Bảng 2.7. Phạm vi main block của các dòng ARM .................................................... 40 Bảng 2.8. Bảng phân chia số cấp ưu tiên gữa PreemptionPriority và SubPriority: ...... 42 Hình 2.31. Các module họ ESP.................................................................................. 43 Hình 2.32. Module ESP8266-01 ................................................................................ 44 Hình 2.33. Sơ đồ chân của module ESP8266-01 ........................................................ 44 Hình 2.34. Module ESPresso Lite V2.0 .................................................................... 45 Hình 2.35. Sơ đồ chân ESPresso Lite V2.0 ............................................................... 47 Bảng 2.9. Thông số kỹ thuật của DS12C887.............................................................. 47 Bảng 2.10. Thông số kỹ thuật của DS13B02.............................................................. 48 Hình 2.36. Sơ đồ chân DS13B07 ............................................................................... 49 Hình 2.37. Cấu trúc bên trong DS13B07 ................................................................... 50 Hình 2.38. Tổ chức thanh ghi thời gian và bộ nhớ DS13B07 ..................................... 50 Hình 2.39. Module RTC DS13B07 tích hợp chuẩn I2C. ............................................ 52 Hình 2.40. Sơ đồ chân module RTC DS13B07 .......................................................... 52 Hình 2.41. Hệ thống truyền dữ liệu bất đồng bộ. ....................................................... 53 Hình 2.42. Hệ thống các thiết bị giao tiếp theo chuẩn I2C. ........................................ 53 Hình 3.1. Cấu trúc sơ đồ khối của hệ thống. .............................................................. 56 Hình 3.2. Module Led P5 32cm x 32cm .................................................................... 59 Hình 3.3. Sơ đồ kết nối 2 module led P5. ................................................................... 59 Hình 3.4. Sơ đồ chân kết nối ngõ vào và ngõ ra của led P5 ........................................ 60 Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý led ma trix P5 .................................................................. 60 Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị..................................................................... 61 Hình 3.7. Module RTC DS13B07 .............................................................................. 62 Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý DS13B07 ......................................................................... 63 Hình 3.9. ESP8266 Espresso Lite V2.0 ...................................................................... 63 Hình 3.10. Sơ đồ chân ESPresso Lite V2.0 ................................................................ 64 Hình 3.11. Sơ đồ nguyên lý ESP WROOM-02 .......................................................... 64 xi
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hình 3.12. Sơ đồ kết nối ESPRESSO LITE V2.0 ...................................................... 65 Hình 3.13. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ngoại vi................................................. 65 Hình 3.14. Các dòng ARM của hãng ST .................................................................... 67 Hình 3.15. Module STM32F103C8T6 ....................................................................... 68 Hình 3.16. Sơ đồ chân kit STM32F103C8T6 ............................................................. 68 Hình 3.17. Sơ đồ chân MCU ..................................................................................... 68 Hình 3.18. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển. ............................................................. 69 Hình 3.19. Sơ đồ chân AMS1117 .............................................................................. 70 Hình 3.20. Sơ đồ kết nối AMS1117. .......................................................................... 70 Hình 3.21. Bộ đổi nguồn 5V 40A. ............................................................................. 71 Hình 3.22. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch. ..................................................................... 72 Hình 4.1. Sơ đồ mạch in của hệ thống ....................................................................... 74 Hình 4.2. Lắp ráp module lên board mạch. ................................................................ 75 Hình 4.3. Mặt trước của sản phẩm sau khi đóng gói .................................................. 76 Hình 4.4. Mặt trên của sản phẩm sau khi đóng gói..................................................... 76 Hình 4.5. Lưu đồ chương trình chính ......................................................................... 78 Hình 4.6. Lưu đồ CTC hiển thị logo trường Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM ................. 79 Hình 4.7. Lưu đồ chương trình con hiển thị giao diện đồng hồ kim ........................... 80 Hình 4.8. Lưu đồ chương trình con hiển thị giao diện đồng hồ số .............................. 81 Hình 4.9. Lưu đồ chương trình con hiển thị giao diện đồng hồ tổng hợp.................... 82 Hình 4.10. Lưu đồ chương trình con hiển thị hiệu ứng đồng kim ............................... 83 Hình 4.11. Lưu đồ chương trình con hiển thị hiệu ứng đồng số.................................. 84 Hình 4.12. Lưu đồ chương trình con xuất dữ liệu ra module Led RGB ...................... 85 Hình 4.13. Lưu đồ chương trình con ngắt timer ......................................................... 86 Hình 4.14. Lưu đồ chương trình con kiểm tra uart ..................................................... 87 Hình 4.15. Lưu đồ chương trình web server............................................................... 88 Hình 4.16. Lưu đồ chương trình truyền nhận dữ liệu qua module esp ........................ 89 Hình 4.17. Lưu đồ chương trình App android ............................................................ 91 Hình 4.18. Bắt đầu quá trình cài đặt........................................................................... 92 Hình 4.19. Tiếp tục cài đặt......................................................................................... 93 Hình 4.20. Chọn đường dẫn lưu thư mục cài ............................................................. 93 Hình 4.21. Điền thông tin .......................................................................................... 94 xii
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hình 4.22. Đang trong quá trình cài đặt ..................................................................... 94 Hình 4.23. Quá trình cài đặt kết thúc ......................................................................... 95 Hình 4.24. Cài đặt các dòng chip sử dụng .................................................................. 95 Hình 4.25. Cài đặt dòng chip và hoàn tất ................................................................... 96 Hình 4.26. Biểu tượng phần mềm .............................................................................. 96 Hình 4.27. Giao diện lập trình ................................................................................... 96 Hình 4.28. Giao diện phần mềm Arduino IDE ........................................................... 97 Hình 4.29. Truy cập vào trang web và tiến hành tải file cài đặt ................................ 101 Hình 4.30. Tải file cài về máy.................................................................................. 101 Hình 4.31. Thư mục chưa file cài............................................................................. 102 Hình 4.32. Java đã được cài đặt ............................................................................... 102 Hình 4.33. Mở file cài đặt ........................................................................................ 103 Hình 4.34. Lựa chọn các gói cài đặt......................................................................... 104 Hình 4.35. Tiếp tục cài ............................................................................................ 104 Hình 4.36. Lựa chọn thư mục cài ............................................................................. 105 Hình 4.37. Tiếp tục quá trình cài đặt ........................................................................ 105 Hình 4.38. Quá trình cài đặt hoàn tất ....................................................................... 106 Hình 4.39. Request import ....................................................................................... 106 Hình 4.40. Lựa chọn kiểu cài đặt ............................................................................. 107 Hình 4.41. Lựa chọn theme ..................................................................................... 107 Hình 4.42. Download và cài đặt các thành phần cần thiết ........................................ 108 Hình 4.43. Tạo project mới ...................................................................................... 108 Hình 4.44. Giao diện lập trình ................................................................................. 109 Hình 4.45. Phần mềm notepad++............................................................................. 110 Hình 4.46. Cách phối màu từ ba màu cơ bản RGB................................................... 111 Hình 4.47. Logo Trường Sư phạm Kỹ Thuật ........................................................... 111 Hình 4.48. Mảng màu đỏ được tách ra ..................................................................... 112 Hình 4.49. Mảng màu xanh dương được tách ra ...................................................... 112 Hình 4.50. Mảng màu xanh lá được tách ra.............................................................. 112 Hình 4.51. Tạo font bit map của mảng màu xanh dương từ phần mềm .................... 113 Hình 4.52. Dữ liệu mã bit của ảnh màu xanh dương ................................................ 114 Hình 4.53. Logo báo hiệu sản phẩm ở chế động hoạt động ...................................... 114 xiii
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2