intTypePromotion=3

Đổi mới công tác công đoàn - Tầm nhìn mới từ công tác xã hội & phát triển cộng đồng tại trường Đại học Thăng Long

Chia sẻ: Bautroibinhyen17 Bautroibinhyen17 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
2
download

Đổi mới công tác công đoàn - Tầm nhìn mới từ công tác xã hội & phát triển cộng đồng tại trường Đại học Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo phân tích dựa trên các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để có thể thể hiện đúng đắn nhất vị trí thích hợp cho hoạt động công đoàn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới công tác công đoàn - Tầm nhìn mới từ công tác xã hội & phát triển cộng đồng tại trường Đại học Thăng Long

K y u công trình khoa h c 2015 - Ph n II<br /> <br /> ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN - TẦM NHÌN MỚI TỪ<br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> PGS.TS. Nguyễn Minh Xuân<br /> Phòng SĐH & QLKH, Trường Đại học Thăng Long<br /> Tóm tắt: Công tác công đoàn là hoạt động đoàn thể rất quan trọng trong các cơ quan<br /> hành chính, không riêng gì doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của xã hội có nhiều mặt của<br /> hoạt động này đã thay đổi và cần có sự nắm bắt định hướng hoạt động đó để nâng cao hiệu<br /> quả hoạt động trong điều kiện mới. Bài báo phân tích dựa trên các nghiên cứu gần đây với<br /> logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để có thể thể hiện đúng đắn nhất vị trí<br /> thích hợp cho hoạt động công đoàn hiện nay.<br /> 1. Đặt vấn đề:<br /> Công tác xã hội được hiểu theo nghĩa nào đó là các hoạt động “chữa bệnh” cho xã hội.<br /> Tuy nhiên với sự đa dạng của cuộc sống hiện tại thì “bệnh” thiếu hiểu biết về chính hoạt động<br /> của mình trong khi xã hội không ngừng phát triển là điều dễ xảy ra. Cần có cách nhìn nhận và<br /> chuyển biến tích cực để chuyển hoạt động của công tác Công đoàn phù hợp với chức năng,<br /> nhiệm vụ đang có sự thay đổi tích cực, rộng lớn cả bề rộng và chiều sâu. Để từ đó người lao<br /> động thêm hiểu biết và phát huy trí tuệ, sức lực cho hoạt động mang tầm xã hội và phát triển<br /> cộng đồng, cũng chính là ta chữa được cái bệnh bàng quan, thiếu hiểu biết về chính chúng ta<br /> và khi đó hoạt động mang dấu ấn không còn riêng ta nữa.<br /> 2. Đổi mới công tác công đoàn trong điều kiện mới<br /> Căn cứ Điều lệ Đảng; Luật Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ<br /> sức khỏe nhân dân và các quy định của Nhà nước về trường học, bệnh viện ngoài công lập.<br /> Căn cứ điều 5, điều 8 Quy định số 163 của Ban Bí Thư TW về Chức năng nhiệm vụ của đảng<br /> bộ, chi bộ cơ sở trong trường học ngoài công lập. Theo sự thống nhất với Ban lãnh đạo nhà<br /> trường (điều 7, quy chế 163 BBT năm 2006), đã có đề xuất với BCH Công đoàn mở rộng<br /> trường ĐHTL một số vấn đề về “Đổi mới công tác Công đoàn trong tình hình mới tại trường<br /> ĐHTL”. Bao gồm một số nội dung sau:<br /> 2.1. Đổi mới hệ thống lý luận (*).<br /> Công tác Công Đoàn (CĐ) là hoạt động rất quan trọng của Tổ chức quần chúng trong<br /> công cuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị theo sứ mạng và bảo đảm hoạt động<br /> kinh tế, dân chủ ở cơ sở trong hệ thống hiến pháp, pháp luật của nước cộng hòa XHCN Việt<br /> Nam.<br /> Tuy nhiên công tác này theo thời gian và theo từng chủ thể cơ quan đơn vị đã có nhiều<br /> thay đổi về mặt lý luận trong những năm gần đây.<br /> Một trong các vấn đề thay đổi đó là sự thay đổi về hệ thống các giá trị.<br /> a. Giá trị vật chất (GTVC):<br /> Trong GTVC thì công đoàn hệ thống TBCN và XHCN cũng có khác nhau<br /> nhất định và biến đổi theo thời gian.<br /> Trư ng Đ i h c Thăng Long<br /> <br /> 373<br /> <br /> K y u công trình khoa h c 2015 - Ph n II<br /> <br /> Nếu nói Công Đoàn là tổ chức đấu tranh và bảo vệ quyền lợi vật chất của người lao<br /> động thì có thể nói đây là sứ mệnh đầu tiên và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các tổ<br /> chức CĐ.<br /> Tuy nhiên nếu coi các giá trị vật chất của các cá nhân người lao động trong một tập thể<br /> cơ quan đơn vị nào đó là ổn định và không hề bị nguy hại trong một giai đoạn nhất định thì<br /> giá trị vật chất của các công đoàn viên (CĐV) lại có thể thay đổi theo sự đóng góp nhiều hay<br /> ít với hoạt động của Tổ chức CĐ đó. Điều này là lẽ đương nhiên vì chính đội ngũ lãnh đạo<br /> chủ chốt đó đã làm cho cỗ máy đó mạnh mẽ và hoạt động đúng chức năng của mình, và họ<br /> xứng đáng với sự lao tâm khổ tứ đó. GTVC này được hưởng tùy theo phúc lợi của mỗi đơn vị<br /> có được tùy theo và thông qua hoạt động theo sứ mạng và hoạt động kinh tế của cơ quan đơn<br /> vị họ.<br /> Tuy nhiên ở trường ĐHTL: GTVC còn thể hiện ở các hoạt động thu được từ sự quan<br /> tâm của lãnh đạo, các cơ quan đơn vị đến đời sống người lao động - các CĐV: Chăm sóc sức<br /> khỏe (các hoạt động thể theo, bơi lộ, Gymnastic, khí công, dịch vụ cung cấp sữa Mộc Châu,<br /> tỏi điều dưỡng).. vì sức khỏe cộng đồng. Chăm sóc vật chất làm cho người lao động hồi phục<br /> sức lao động một cách khoa học và có sức khỏe bền vững, làm cho họ gắn bó với cơ sở, cơ<br /> quan dài lâu và yêu nghề.<br /> Trong GTVC thì về cơ bản không có sự khác biệt của CĐV và các lãnh đạo CĐ của<br /> họ, có chăng là ở một hệ số nhỏ bồi hoàn sức lao động của các cán bộ BCH CĐ và Tổ trường<br /> CĐ cơ sở - thể hiện sự công bằng nào đó, và vì họ xứng đáng.<br /> b. Giá trị tinh thần (GTTT)<br /> Có thể nói GTTT thể hiện ở nhiều mặt và trong GTTT thì công đoàn hệ thống<br /> TBCN và XHCN có khác nhau nhiều về quan điểm và cách thể hiện.<br /> Ở XHCN thì người ta ưu tiên và cho các CĐV một thân phận (được học hành, được<br /> thăng tiến, không bị coi thường và không bị bóc lột..).<br /> Ở TBCN thì người ta cho các CĐV một ý tưởng về sự tự do, bình đẳng (có thể còn ở<br /> hình thức nào đó). Quan trọng là ở đó cái chữ “tôi” trong con người họ hình như được “lớn<br /> hơn”. Và họ cảm thấy an bài với chữ “tôi” đó.<br /> Ở trường ĐHTL GTTT thể hiện người lao động được sống và cư xử trong không khí<br /> nhân văn tôn trọng lẫn nhau về chính trị, vị thế chuyên môn và kinh tế.., không chỉ ở các<br /> công việc chăm sóc trẻ nhỏ, hiếu, hỉ, ốm đau như trước đây thường chỉ có vậy.<br /> GTTT thể hiện ở trường ĐHTL còn thể hiện ở nét “Văn hóa Thăng Long” đó là nét<br /> văn hóa của sự chân thật: học thật, thi thật, quản lý thật giúp cho bảo đảm:<br /> “Chính trị ổn định,<br /> Quản lý tập trung,<br /> Tư duy sáng tạo,<br /> Đoàn kết dân chủ,<br /> Phát triển bền vững”<br /> <br /> Trư ng Đ i h c Thăng Long<br /> <br /> 374<br /> <br /> K y u công trình khoa h c 2015 - Ph n II<br /> <br /> Tuy nhiên, trong GTTT hiện nay cũng có thể chú ý thêm một số hình thức khen<br /> thưởng có tặng phẩm với những cá nhân có thành tích thực sự và đóng góp thực sự tiêu biểu<br /> của các CĐV và cán bộ CĐ. Đôi khi có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp của Nhà trường<br /> lại nằm bên trong những con người rất khiêm nhường. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho họ<br /> lộ diện để làm rõ thêm sức mạnh của nhà trường và vì họ xứng đáng.<br /> 2. 2. Đổi mới hoạt động thực tiễn.<br /> Khi chúng ta thống nhất nhìn nhận hệ thống các giá trị đó thì tự chúng ta cũng<br /> thấy được con đường tất yếu để phát triển Đại học Thăng Long đó là đổi mới hoạt<br /> động thực tiễn. Việc đổi mới đó là:<br /> a. Đổi mới tư duy đội ngũ cán bộ CĐ:<br /> Trong đổi mới này chúng ta yêu cầu những cán bộ công đoàn năng nổ, nhiệt<br /> tình, có tầm nhìn mới về hệ thống các giá trị đã thay đổi nhiều so với hàng chục năm<br /> về trước tại ĐHTL. Những cán bộ CĐ đó phải có tư duy sáng tạo trên cơ sở tầm nhìn<br /> mới, có ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và chính với lời hứa của mình khi<br /> nhận nhiệm vụ này.<br /> Với những người cán bộ CĐ không có tư duy và cách thể hiện tư duy đó, thiết<br /> nghĩ chúng ta cũng nên suy nghĩ và cho họ một con đường thích hợp phù hợp với<br /> năng lực tư duy và hoàn cảnh của họ.<br /> b. Đổi mới cơ cấu và hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn.<br /> Như ta đã nêu ở trên, hình thức và nội dung hoạt động của công đoàn nhà<br /> trường đã thay đổi rất nhiều, như sức thanh niên vạm vỡ 27 tuổi của ĐHTL, không<br /> còn phù hợp với cái áo chật chội của các nội dung CĐ nhỏ hẹp ở tuổi đôi mươi ngày<br /> trước (ví dụ bây giờ ta có ngoài hệ thống sân tập, bể bơi liên kết thì tầng 3 và tầng 9<br /> là khu điều dưỡng cao cấp, khu tập GYM, khu khách sạn hiện đại..). Và thậm chí cơ<br /> cấu hoạt động chuyên môn sau 27 năm thay đổi đồng bộ với hệ thống CSVC giảng<br /> dạy.<br /> Do vậy về mặt tổ chức cần có các ban bệ phù hợp, với các cán bộ có năng lực<br /> mạnh về các mảng hoạt động rất thiết thực đó của công tác CĐ những năm 20152020.<br /> Vấn đề là phân chia lĩnh vực hoạt động một cách khoa học và có kế hoạch sâu<br /> sát, tỷ mỷ cho các ý tưởng, với sự phân công phân nhiệm chu đáo đến từng người của<br /> bộ máy điều hành thì ta đã thành công được 80-90%.<br /> Phần còn lại là sự kết nối và các yếu tố khách quan.<br /> Nhà trường đang mong muốn và có quyết tâm trong hai nét chủ đạo đổi mới<br /> hệ thống giá trị và đổi mới hoạt động thực tiễn của công tác công đoàn.<br /> Hy vọng chúng ta sẽ trao đổi bàn bạc thấu đáo và tìm ra các giải pháp hữu<br /> hiệu để đưa sự nghiệp đổi mới này vào cuộc sống, đó chính là “đổi mới chính mình”.<br /> Chúng ta không than phiền về những gì đã qua, điều kiện chúng ta lúc đó là vậy.<br /> Song khi ta đã hiểu và thống nhất đổi mới thì chúng ta có sức mạnh.<br /> Đó chính là nguồn lực mới phát triển ĐHTL<br /> Trư ng Đ i h c Thăng Long<br /> <br /> 375<br /> <br /> K y u công trình khoa h c 2015 - Ph n II<br /> <br /> 3. Kết luận<br /> Các thực tế nghiên cứu cho thấy, cùng với sự mở cửa đổi mới đại học, nằm<br /> trong tiến trình nhất thể hóa các hoạt động nội hàm của công tác Công đoàn, thì sự<br /> chuẩn bị đầy đủ về mặt tư duy, kinh nghiệm là bước đi để cải thiện công tác Công<br /> đoàn trong tình hình mới là rất cần thiết. Để làm được điều này trước tiên cần có cách<br /> nhìn tổng thể nhận diện sự khác và giống nhau của các mặt hoạt động công tác Công<br /> đoàn trong các thời kỳ từ trước đến nay, đặc biệt trong bối cảnh mới. Từ sự nhận diện<br /> về một xã hội mới với các điều kiện cơ quan xi nghiệp, trường học khác nhau, cách<br /> nghĩ và làm khác nhau sẽ cho ta các lý do để xây dựng công tác Công đoàn cùng các<br /> giải pháp phù hợp với những nét mới đó.<br /> Bài báo đóng góp một cách nhìn từ góc độ các nhà quản lý, các nhà khoa học<br /> xã hội, từ đó xác định các nguyên nhân tồn tại và điều kiện cần thiết để thực hiện các<br /> cải cách trong nội bộ các lĩnh vực như phòng, ban, khoa và bộ môn chuyên môn, phát<br /> huy thế mạnh của liên kết các hoạt động vì sự phát triển bền vững cộng đồng Trường<br /> Đại học Thăng Long.<br /> 4. Tài liệu tham khảo<br /> [1]. Quy định số 163 của Ban Bí thư Trung ương<br /> Điều 1. Khoản 3. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị;<br /> Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân<br /> 1. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và<br /> điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào<br /> thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.<br /> 2- Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với chủ tịch hội đồng quản<br /> trị, hiệu trưởng, giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử<br /> dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết;<br /> chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong đơn vị.<br /> INOVATION OF ACTION OF UNIT WORK - THE NEW VEWS OF SOCIAL<br /> WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT IN THĂNG LONG UNIVERSITY<br /> Dr. CSc. Nguyen Minh Xuan<br /> Department of Post Graduate &<br /> Science Research Management of TLU<br /> Abstract: Unit Work (UW) is important public action in administrative unit, not only<br /> company but also administration office. In this times of social condition many actions of UW<br /> are changed and we have needs to format the new of action recpect to up the more efficient of<br /> action in the new total social condition. The paper takes about analities to some of recent<br /> researchs, wich are based on science logic need to change ideologies and actions to appear<br /> our correctional position for new action of UW.<br /> <br /> Trư ng Đ i h c Thăng Long<br /> <br /> 376<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản