Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
15
download

Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

  1. TÊN DOANH NGHIỆP... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên doanh nghiệp:...................................................................................... Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... Địa điểm sản xuất....................................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... Đề nghị Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (1) Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (2) Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Họ và tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: : Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) (1) : Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất (2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản