Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn dành cho trường hợp có yếu tố nước ngoài

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
131
lượt xem
7
download

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn dành cho trường hợp có yếu tố nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn dành cho trường hợp có yếu tố nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn dành cho trường hợp có yếu tố nước ngoài

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH (Dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài) Tôi là (Họ và tên người làm đơn):......................................... Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nơi thường trú: ................................................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................... Số.........., cấp tại:.............., ngày, tháng, năm cấp:................ Quan hệ với người được khai sinh: ....................................... Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây: Họ và tên:.......................................Giới tính:........................ Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................... Nơi sinh:......... Dân tộc:.................Quốc tịch:................... Con thứ mấy: ..............Số con trong một lần sinh: ............. Phần khai về CHA MẸ cha, mẹ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Quê quán Nơi thường trú tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài Nơi tạm trú tại Việt Nam (nếu
  2. có0 Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký. ......., ngày...........tháng.........năm .......... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản