intTypePromotion=1

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.884
lượt xem
132
download

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập của sinh viên đại học để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ học tạm thời

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC Kính gửi:……………………………………………… Tôi tên:....................................................................Mã số sinh viên: ........................................................................................ Ngày sinh:...................Hộ khẩu thường trú: ............................................ .................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Hiện đang học lớp (ngành):...................................Khóa: ........................................................................................ Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………. Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường …….. cho phép tôi được tạm nghỉ học ...................... học kỳ tại Trường …….. kể từ học kỳ …. năm học ………đến học kỳ …. năm học….. Lý do xin tạm nghỉ: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu. ..............., ngày tháng năm 20.... Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2