Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình_18 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
288
lượt xem
32
download

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình_18 SV-P.HC-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin xác nhận đã học xong chương trình_18 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình_18 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Địa chỉ thường trú:……………………………………………….. ………… Điện thoại liên lạc: ………………………………………………….. ……... Email : ……………………………………………………..……………….. - Tổng số tín chỉ (ĐVHT) của chương trình học: ………………………… - Tổng số tín chỉ (ĐVHT) tích luỹ: ……………………………………… - Điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá: ………………….…….. - Các chứng chỉ điều kiện (có bản sao đính kèm theo đơn): + ………………………………………………………………….… …………………………………………………………………..... + ………………………………………………………………….… …………………………………………….…………………......... - Kết quả rèn luyện:…………………..……………………. …………........ 18 SV-P.HC-TH
  2. Tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang xác nhận Tôi đã học xong chương trình: ...................................................................... Lý do: ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) 18 SV-P.HC-TH
Đồng bộ tài khoản