Đứng lên từ thất bại để thành công phần 4

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
19
download

Đứng lên từ thất bại để thành công phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đứng lên từ thất bại để thành công phần 4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đứng lên từ thất bại để thành công phần 4

  1. ng lên t th t b i thành công ph n 4 Bài 4: ng m t bò m i lo làm chu ng M t doanh nhân ngư i M trư c khi n p ơn phá s n cho công ty mình ã nói:“Ch p nh n th t b i thì d thôi, nhưng hi u chính xác t i sao mình th t b i m i là khó”. L i tâm s c a ch doanh nghi p lúc công ty bu c ph i óng c a này xem ra không ph i không có lý. R t nhi u công ty ã ph i h ng ch u th t b i ch vì nh ng lý do r t nh nh t r i sau ó ph i h i h n th t lên câu:“Giá như…” B t c ông ch nào, b t c công ty nào cũng n l c h t mình có ư c thành công và tránh xa nh ng th t b i, nhưng r t hi m khi b n nghe nói n nh ng công ty ch thành công mà không th t b i, và nh ng công ty thành công thư ng là nh ng công ty bi t tìm ra nguyên nhân th t b i r it ó rút ra nh ng bài h c kinh nghi m quý giá. ng trư c nh ng th t b i trong kinh doanh, không ít ngư i ch bi t vin vào 2 cái c là n n kinh t ang trong th i kỳ suy thoái và do công ty mình thi u ngu n v n. Th c t ôi khi không h n là
  2. như v y, mà phía sau m i th t b i kinh doanh u n ch a m t nguyên nhân ch quan nào ó. Có nhi u trư ng h p nh ng sai l m áng ti c x y ra ã d n n nh ng h u qu nghiêm tr ng gây thi t h i áng k cho doanh nghi p. Dù b n có tin hay không, thì i u ó cũng là nh ng kinh nghi m áng h c h i. Bi t âu ch ng m t lúc nào ó b n s g p ph i trư ng h p tương t , b n s không quá b ng hay gi m lên “v t xe ” c a nh ng ngư i i trư c. Dư i ây là m t vài câu chuy n có th t k v 3 sai l m cơ b n mà các doanh nhân thư ng m c ph i. Câu chuy n th nh t: Ch chú ý n s n ph m kinh doanh mà không hi u c m nh n c a khách hàng T i m t c a hàng kinh doanh c a Isuzu, hãng s n xu t xe hơi n i ti ng Nh t B n, có m t khách hàng trong trang ph c ch nh t bư c vào. Hadoka Mutso, ch c a hàng, oán ch c r ng th nào khách cũng mua xe. Hai bên tay chào h i nhau r t l ch s . Hadoka thì không ng ng gi i thi u v c a hàng, v xe hơi,... khách thì g t gù t ý tán thư ng. Lát sau, h tr v văn phòng làm th t c. C a hàng cách văn phòng ch 2 phút i b , nhưng không ng , ông khách ã thay i, s c thái có v khó ch u r i b i, quy t nh không mua xe n a và cũng ch ng nói gì. Ông ch c a hàng Hadoka Mutso lúc này không hi u ra sao c . T i hôm ó, ông không ng ư c, g i i n tho i cho ông khách hôm
  3. nay và h i: “Thưa ngài, tôi xin l i. Tôi th y ban u ngài có v mu n mua xe, sau ó l i b ra v v i v b c t c. V y ngài có th cho bi t lý do tôi c i ti n cung cách ph c v ”. Ông khách nói: “Tôi th t khó ch u, tôi mu n mua xe, ti n cũng ã em theo, song trên ư ng v văn phòng, tôi nói lý do tôi mua xe, ông l i …l ng thinh không nói gì. Con trai tôi v a thi vào i h c Havard, c nhà ph n kh i, t ng xe cho nó. Tôi nói ba l n con tôi ... con tôi ... con tôi ..., thì ông l i c xe tôi ... xe tôi ... xe tôi”. Nói xong ông khách gác máy không nói thêm gì n a. Ông ch Hadoka lúc này m i gi t mình, té ra mình sai r i, mình không quan tâm t i tâm tr ng, ni m vui, n i bu n c a khách. H ang m ng vì con thi , n u như mình cũng chia s ni m vui ó v i h , có l xe ôtô ã bán ư c r i ... Thôi ành ph i ch khách khác s a sai v y. Câu chuy n th hai: Tên g i không phù h p Công ty Tiyi, ài Loan, ã sáng ch ra m t s n ph m m i “bàn ch i lư ng d ng”. M t m t là bàn ch i, m t kia là xà phòng, l i ư c n i tr c ti p vào ngu n nư c, r t ti n l i và s ch s . Nhưng t tên cho s n ph m là gì bây gi ? M i ngư i trong công ty nghĩ mãi và cu i cùng nghĩ ra m t cái tên hơi lãng m n là: “Bàn ch i uyên ương” vì “lư ng d ng” ư c ví v i “uyên ương” thì th t
  4. ăn ý. Quy t nh thông qua m t cách nhanh chóng và Tiyi b t u ư c óng gói và xu t ra th trư ng. Không ng , k t qu hoàn toàn ngư c l i, lư ng tiêu th s n ph m m i quá ít i làm cho các tác gi c a s ví von kia h t s c ng c nhiên. Cu i cùng sau nh ng lô hàng l v n, công ty m i hi u ra nguyên nhân th t b i n m … cái tên t cho nó. “Bàn ch i uyên ương” ã khi n ngư i tiêu dùng hi u ra là “lư ng d ng” h t m ch i, c lưng, trong khi th c ch t “lư ng d ng” do công ty sáng ch là dùng cho ... nhà v sinh cơ. Thì ra cái tên m mi u quá l i ph n tác d ng khi h “v gà thành cáo”, nhưng cũng nh l n v p ngã này mà công ty Tiyi ã có bài h c quý giá: “Tên g i là sinh m ng th hai c a s n ph m”. Câu chuy n th ba: Sai m t ly i m t d m Keesler, m t công ty chuyên kinh doanh gia d ng M , sáng ch ra lo i khăn “Không th m nư c”. S n ph m này là dành ph c v tr em, có tác d ng làm các bé d ch u, ng th i ti t ki m ư c th i gian cho b m tr . Công ty cho r ng s n ph m này ch c ch n s em v siêu l i nhu n. Tuy nhiên trên th c t , s n ph m l i tiêu th r t khó khăn. V y nguyên nhân âu? Quá trình tìm hi u làm ngư i ta v l ra r ng chương trình qu ng cáo, ti p th ã ư c ti n hành không úng ch và ch n không úng i tư ng. Công ty cho qu ng cáo
  5. là: “R t ti n cho các b c cha m ”. Th là có r t nhi u ngư i hi u sai là thu n ti n cho vi c chăm sóc con cái m t cách… lén lút, hay xóa s ch không l i d u tích gì. Ch sau khi i l i qu ng cáo là “ bé thơ càng d ch u” thì doanh s bán ra m i tăng lên và vư t k ho ch. úng là “Sai m t ly i m t d m”, may mà s vi c ư c công ty Keesler i u ch nh k p th i. Có th nói, kinh doanh không th không tránh ư c nh ng lúc làm ăn thua l hay th t b i trên thương trư ng. i u quan tr ng là các công ty bi t tìm ra sai l m t nh ng th t b i ã m c ph i sau ó vươn lên và thành công hơn trong các chi n lư c kinh doanh ti p theo.
Đồng bộ tài khoản