Employee Attendance Record

Chia sẻ: Thotuu1792 Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
180
lượt xem
45
download

Employee Attendance Record

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Employee Attendance Record

  1. Employee Attendance Record Employee I.D. #: Social Security #: Department: Date Hired: 20___ Vacation Due: Sick Leave Due: Ngày : For The Month of:____________________________________ Ngày  Day Present Vacation Sick Day Present Vacation Sick Ngày 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 31 Employee Signature ____________________________________             Ngày___________________ Manager Signature______________________________________             Ngày ___________________

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản